Krant GAMMA Alkmaar Nieuwe Beunboelqe is weer uit Gemeenteraad bespreekt welstandsvrijheid [fflSMï GESLOTEN week in Bedrijf Belicht OPENINGSTIJDEN zondag 13 mei van 12.00 tot 17.00 uur NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Nieuws uit Heiloo 3-15 Nieuws uit de regio 21 Sport in de regio 23 - 29 Familieberichten 30 - 31 Henny Stoop Op i september kunnen de toegewezen kaarten worden afgehaald 17818 Hemelvaartsdag 28 mei 2e Pinksterdag Stamppot eten voor het goede doel Weer veel kampioenen in Heiloo en Limmen --V I itïhiik «jis: y uitvaartverzorging Heiloo e.o. E.J. Potgieterweg27 Heiloo telefoon: 072 532 0345 Lekker voor het weekend! 500 gram kip of varkensvlees, 5 brood/es en saus naar keuze MA 08.00 -12.00 13.00 -17.30 uur Dl 08.00-12.00 13.00 -17.30 uur WO 09.00 -12.00 gesloten DO 09.00 -12.00 13.00 -16.30 uur VR 09.00 -12.00 13.00 -14.30 uur Laanenderweg 67 (072) 540 56 36 www.gamma.nl B j rl 11 11 r~~B KIJK OOK OP WWW.UITKIJKPOST.NL JAARGANG JJ NUMMER 19 open t/m zaterdag 12 mei ontvangt u bij elke aankoop een coupon t.w.v. 5.- die u op zondag 13 mei bij besteding vanaf 25.- kunt inleveren. Max. één coupon per klant. Het nieuwe Beunboekje is uit, met daarin 32 voorstellingen; de een nog smakelijker dan de ander. HEILOO - Cabaret van Diederik van Vleuten, Els de Schepper, Lenette van Dongen en Seth Gaaikema, en van aanstormen de talenten. Concerten van het Rosenberg Trio, The Gents en Margriet Eshuijs. Toneel van onder anderen Isa Hoes, Joost Prinsen en Bram van der Vlugt. Maar ook kindervoorstellingen in de herfst- en kerstvakantie. U vindt het allemaal in het pas verschenen programmaboekje 2012-2013 van de Vrienden van de Beim. 32 Voorstellingen van beroeps artiesten staan daarin, de ene nog smakelijker dan de andere. Als eersten kregen ongeveer 900 dona teurs het boekje rond 27 april thuis bezorgd en vervolgens werd het verspreid met de Uitkijkpost van 2 mei. De stichting 'Vrienden van de Beun' is in staat voorstellingen van beroepsartiesten te organiseren vooral dankzij de vele persoonlijke donateurs en bovendien nog vijf tig zakelijke sponsors. Donateurs krijgen daarom voorrang bij de toewijzing van kaarten. Nu het programmaboekje uit is, wordt er volop besteld, vooral via de web site, zowel door donateurs als door niet-donateurs. We kunnen nu al voorspellen dat een aantal voorstel lingen uitverkocht zal raken aan de donateurs. Op 1 juli eindigt de voor rangsregeling en daarna vindt de toewijzing van kaarten plaats. Op 1 september kunnen de toegewezen kaarten worden afgehaald aan de kraam van de Vrienden van de Beim tijdens de uitmarkt 'Uit&Zo Heiloo'. Wilt u nog instappen als nieuwe donateur? Dat kan altijd. De mini mum bijdrage is 12,50 euro per jaar. Lees verder op pagina 3 advertentie HEILOO - De gemeenteraad besprak in de gemeenteraads vergadering van maandagavond 7 mei de stappen om te komen tot welstandsvrijheid of wel standsluwheid. In eerste instantie kijkt men naar Plan Oost, Oud Zuid, Oosterbos, Nieuw Vame en Zuiderloo. Er ligt een voorstel voor een par ticipatietraject om te komen tot welstandsvrijheid of welstandsluw heid. De participatie vindt plaats door het vormen van een klank bordgroep met belanghebbenden (ter advies) en het houden van een inloopavond (ter raadpleging). Het inhoudelijke vertrek punt zijn de scenario's voor welstandsvrijheid/-luwheid in de bestaande wijken Plan Oost, Oud Zuid en Oosterbos, en de steden bouwkundige plannen voor Nieuw Varne en Zuiderloo, zoals bespro ken in een eerdere raadsinforma- tieavond op 24 januari van dit jaar: Plan Oost: regelmatige verka veling met rijtjeshuizen. Scenario: welstandsvrij in binnengebied. Dat maakt het gebied als totaal 'wel stands-luw'. Plan Oud Zuid, omgeving zuid kant Breedelaan: ook aan straat zijde grote diversiteit aan bouw vormen. Scenario: voor en achter welstandsvrij. Oosterbos: huizen staan ver terug van straat en met veel tussenruim te. Scenario: volledig welstandsvrij. Kopij en advertenties inleveren voor vrijdag 25 juni, 17.00 uur Zuiderloo en Nieuw Vame: welstandsvrijheid kan worden 'ingebed' in stedenbouwkundig plan. Scenario: meegegeven is aan de ontwikkelaars om in de planont wikkeling te onderzoeken of een deel van het plan welstandsvrij kan worden. Stappenplan Als de raad instemt, start het tien stappenplan van aanpak nog deze maand met algemene informatie verstrekking en een oproep voor de klankbordgroep. In september vindt de inloopavond plaats en in november worden de resultaten bekend gemaakt. De uitkomsten kunnen de gemeenteraad in decem ber doen besluiten tot aanpassing van de Welstandsnota voor een proefperiode van vijfjaar. De gemeenteraad heeft gister avond in de raadszaal van het gemeentehuis vergaderd. Op pagi na 11 kunt u het verslag hiervan lezen. Winkelhof 't Loo 27, Heiloo Nieuwe Egmonderstraatweg 1-7a Egmond aan den Hoef

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 1