Heiloocontact Kom naar het Moederdag Event bij ons woonwarenhuis! www.woonrijk.nl Middelmoot 5 Broek op Langedijk I Telefoon 0226 - 33 50 50 Collectanten gezocht 14 Meer informatie? Bel! Bouwen en wonen 7 y Hi f t N TÏ77't Ons programma op 12 mei is gevuld met tal van leuke activiteiten! Tussen 11:00-17:00 uur kunt u onder andere genieten van: Voor de moeders een verrassingsbehandeling van Beautysalon Face to Face Voor alle bezoekers gratis schepijs van ijssalon de Mient met een ouderwetse ijskar Alle moeders ontvangen een bos tulpen en een doosje handgemaakte bonbons! Een demonstratie zelf sieraden maken Een springkussen voorde kinderen Onder de klanten die een minimale order plaatsen vanaf 500,- verloten we deze dag een Ipad en een wooncheque t.w.v. 1.000,- Trekking van 2 prijswinnaars nog dezelfde dag om 18.15 uur. Kijk voor meer informatie, het programma en 7,1)/ de actievoorwaarden op www.woonrijk.nl I T 7# y slaapkamers wonen keukens badkamers 2) verlichting accessoires woninginrichting 9 MEI 2012 UITKIJKPOST nieuws en informatie voor de inwoners van Heiloo Het gemeentehuis is bereikbaar op 072 535 66 66, van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 12.30 uur en maandagavond tussen 18.00 en 20.00 uur. Beheer Openbare Ruimte is bereikbaar op 072 535 68 68, van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 16.00 uur Gehandicaptenparkeerplaats Het hoofd van het Ingenieursbureau gemandateerd door burgemeester en wethouders van Heiloo heeft besloten tot het realiseren van een gehandicapten parkeerplaats op kenteken in de directe omgeving van Kleijn Barlaken 15. Dit wordt in de nabije omgeving van Kleijn Barlaken kenbaar gemaakt door een blauw bord met aanduiding gehan dicaptenparkeerplaats (verkeersbord E6 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990) te plaatsen, inclusief onderbord met kenteken. De gemeente heeft deze maatregel geno men, omdat de bewoner voor wie deze verkeersmaatregel is, beperkt is in zijn mobiliteit. Ter inzage Dit besluit gedurende zes weken na publicatie ter inzage bij de publieks- balie Bouwen en Wonen in het gemeentehuis. Bezwaar Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van deze publica tie een gemotiveerd bezwaarschrift indienen burgemeester en wethou ders, Postbus 1, 1850 AA Heiloo. Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: a. naam en adres van de indiener; b. de dagtekening; c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht; d. de gronden van het bezwaar. Een bezwaarschrift heeft geen schor sende werking. Indien er sprake is van een spoedeisend belang kunt u, nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, tevens om een voorlopige voorziening (schorsing) vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Alkmaar, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar. Indien u van de laatstge noemde mogelijkheid gebruik maakt, bent u griffierecht verschuldigd. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van de informatiebalie, telefoonnummer 072 535 66 66. www.heiloo.nl WeONRIJK II bhANGE DIJK Wolletje heeft nog nooit een aai gekregen. Wel een injectie met chemicaliën. De Dierenbescherming komt op voor vergeten dieren. Ook in uw regio. Help mee en meld u aan als collectant voor de jaarlijkse collecteweek rond 4 oktober. Ga naar www.dierenbescherming.nl/ collecte of bel (088) 8113 000.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 14