Nieuw theaterseizoen theater de Beun 1 Bajesproject Buk Buk met reclassering en Eminem Heilooër Dick Zentveld doet mee aan Brand pilsbrouwwedstrijd daagre H E I L O O 3 Recordpoging touwtjespringen De Grote Mees Kees Show en Bijt-ie in je bil voor kinderen Pauline Bakker nu ook op Heilooër Kunst6daagse UITKIJKPOST 9 MEI 2012 HEILOO - Op donderdag 26 april heeft De Zuidwester meegedaan aan de recordpoging touwtje springen. Om 11.15 uur werd er gestart met de warming-up, om ervoor te zorgen dat de spieren goed warm waren voordat er werd begonnen met springen. Om 11.30 uur was het startschot. Onder het genot van leuke muziek hebben de leerlingen, leerkrachten en een aantal ouders het vol gehouden om tien minuten te springen! Aangeleverde foto Vervolg van voorpagina In de programmering voor het seizoen 2012-2013 heeft de zondag matinee een vastere plaats gekre gen. Hiervoor is ook een vast tijd stip gekozen: telkens om 14.00 uur. Veel ouderen, maar ook druk bezette werkende mensen stellen zo'n matinee op prijs. Het nieuwe seizoen in de Beun brengt tal van aangename verrassingen. Wat dacht u van aanstormende cabare tiers als Van der Laan Woe (nu elke week bij Paul de Leeuw op tv), Eric Roller, Louise Korthals en Micha Wertheim? Er wordt een nieuw toneelstuk gespeeld dat Amon Grimberg schreef naar aan leiding van zijn verblijf als 'embed ded' journalist bij de Nederlandse soldaten in Afghanistan. Verder een nieuwe versie van het toneel stuk Cloaca van Maria Goos, en Isa Hoes acteert in een toneelstuk naar een boek van Nicci French. En dan Bram van der Vlugt en Joost Prinsen, die twee broers spelen die de laatste telgen zijn van een beroemd toneelgeslacht. De kindervoorstellingen zijn de Grote Mees Kees Show voor 6+ in de herfstvakantie en Bijt-ie in je bil voor 2+ in de kerstvakantie (beide in samenwerking met de biblio theek van Heiloo die haar 50-jarig jubileum viert). Het kan zijn dat u het program maboekje vorige week niet heeft ontvangen bij de Uitkijkpost. Heeft u op uw brievenbus een nee/ja-stie- HEILOO - Afgelopen weken is met veel succes het Bajesproject in Buk Buk van start gegaan, elke woensdagavond wordt een aflevering van de bevindingen van Buch in de Bajes op groot beeld vertoond. In deze documentaire laat Menno Buch zich gedurende acht weken opsluiten in een gevangenis en ervaart, samen met de gedetineer den wat het is om vast te zitten en gaat natuurlijk hierover in gesprek met hen. In de grote zaal van Buk Buk wordt op woensdag 9 mei naar de laatste aflevering gekeken. Voorafgaand laten ze ook de docu mentaire 'Reclassering Nederland Werkt!' zien. Een beeldverhaal, ver teld als een speelfilm, dat laat zien wat het reelasseringswerk inhoudt. Pittig, ingewikkeld, boeiend. Na afloop van Buch in de Bajes wordt de bekende film '8-mile' van, en met Eminem in de hoofdrol zien, met als thema het ontlopen van de getto's via de hiphop. De aanstormende cabaretiers Van der Laan Woe staan op 30 november in de Beun. Aangeleverde foto Het weekblad Uitkijkpost wordt geproduceerd op een waterloos offset rotatiepers, de milieuvriendelijke druktechniek Advertenties De advertentieafdeling is te bereiken via tei. 072-5330175 of per e-maii: advertenties@uitkijkpost.nl. Voor informatie over advertentietarieven en mogelijkheden, kunt u contact opnemen met Arnoud Mars, tei. 072-5330175 of per e-maii: info@uitkijkpost.nl. Redactie Redactionele kopij moet uiterlijk vrijdag om 17.00 uur in ons bezit zijn. Een uitzondering wordt gemaakt voor kopij voor de sportpagina's en voor evenementen die in het weekend plaatsvinden. De redactie van de Uitkijkpost is op de volgende uren bereikbaar: maandag 08.30 t/m 17.30 uur dinsdag 08.30 t/m 13.00 uur donderdag 08.30 t/m 14.30 uur vrijdag 08.30 t/m 14.30 uur woensdag is de redactie afwezig. Openingstijden Drukkerij Uitkijkpost ma. 08.00 -12.00 113.00 -17.30 uur di. 08.00 -12.00 113.00 -17.30 uur wo. 09.00 -12.00 uur do. 09.00 -12.00 113.00 -16.30 uur vr. 09.00 -12.00 113.00 -14.30 uur Adres De Hoefsmid 5,1851 PZ in Heiioo, tei. 072- 5330175, e-maii: redactie@uitkijkpost.nl. advertenties: advertenties@uitkijkpost.nl internet: www.uitkijkpost.ni. Postadres: postbus 68,1850 AB Heiioo. HEILOO - In de Brand Bierbrouwerij in Wijlre wordt op 12 mei de finale gehouden van een grote Brand pilsbrouw wedstrijd, waarvoor zo'n 65 hob bybrouwers zich met hun zelf gebrouwen pils hebben aange meld. Zo ook hobbybierbrouwer Dick Zentveld uit Heiioo. Dick brouwt al zo'n 25 jaar uit pure liefhebberij zijn eigen bier, voor namelijk zogeheten bovengisters, maar had nog nooit een pils (onder gister) gebrouwen. „Pils heeft een langere gisting die onder een gecon troleerde, constante, lage tempera tuur moet plaatsvinden. Een kleine schommeling in temperatuur kan al ker? Dan is dat de verklaring. Het boekje kan dan worden afgehaald in de bibliotheek, of in Heiioo op het gemeentehuis. Voor vragen kunt u bellen met het steunpunt van de Vrienden van de Beun, tel 06-39101684. Via dat nummer kunt u ook een bericht inspreken. Over de 32 beroepsvoor stellingen van de Vrienden van de Beun in het nieuwe seizoen kunt u lezen op www.vriendenvandebeun. nl. Kijk ook naar de trailers! Via de website kunt u het gemakkelijkst kaarten bestellen. En daar kimt u ook uw vraag stellen, via de knop Contact. Dick Zentveldt met zijn 'thuisbrouwinstallatie'. Foto: Caroiien Breed voor een smaakafwijking zorgen." Toen hij in februari op forum- hobbybrouwers.nl hoorde van de pilsbrouwwedstrijd, ging hij de uitdaging aan en ging thuis met de ingrediënten gerst, hop en water aan de slag. Dick: „Ik heb me zoveel mogelijk aan het klassieke brouw- proees gehouden, zonder allerlei smaaktoevoeging. Na de hoofdgisting in een plas tic tank, die ongeveer twee weken duurde, heb ik het brouwsel in een glazen fles gegoten, waarin het nog vier weken heeft nagegist. De koelkast heb ik zo aangepast, dat de temperatuur constant op tien graden bleef. In eerste instantie zat er niet voldoende koolzuur in het pils, maar met een tip van het forum lukte dit alsnog. Ik ben zelf tevreden over de smaak, maar de jury kan daar anders over denken." Een aantal pijpjes met zijn eigen pils, Dick heeft het 'Kwelwater' genoemd, zijn inmiddels opgehaald door Brand en werden, samen met de 65 andere inzendingen, op 2 mei voorgejureerd. De tien beste heb ben zich geplaatst voor de fmale op 12 mei in de Brand bierbrouwerij in Wijlre. Alle deelnemers zijn hiervoor uit genodigd, want de brouwerij heeft de tien uitverkorene pilzen nog niet bekend gemaakt. Ook voor Dick en zijn vriendin wordt dit een spannen de dag, want van het winnende pils wordt vijfhonderd liter gebrouwen hetgeen in flesjes, voorzien van de naam van het pils en een foto van de winnaar, zal worden gebotteld. HEILOO - De Bergense beeldend kunstenares Pauline Bakker (1966) is dit jaar voor het eerst aanwezig op de Kunstödaagse. Zij gaat haar werk tentoonstellen bij Van Haneghem. In het leven van Pauline Bakker speelt de kunst een ongelooflijk grote rol. „Je kimt er alles in kwijt, sociaal, emotioneel, zakelijk. Kunst is het mooiste en tegelijk het moeilijk ste waar je mee bezig kan zijn. Mijn passie en mijn werk. Een aantal jaren heeft Pauline zich gespecialiseerd in het restaure ren van klassieke schilderijen, waardoor zij veel heeft geleerd over de techniek van de oude meestere, de opbouw van het schilderij en van kleureamen- stellingen. Pauline stort zich met een niet aflatende energie en optimisme op alles wat met schilderkunst te maken heeft. Ze ervaart de Verenigde Staten als een onuitputtelijke inspira tiebron. Sinds een jaar of vijftien is Pauline gevestigd als profes sioneel kunstenaar. Een deel van haar werk bestaat uit architec tonische- en portretopdrachten van gemeenten, bedrijven en particulieren. Daarnaast maakt zij 'vrij werk' op wisselende thema's. Karakteristieken van haar werk zijn: gestileerd en verstild. Ook: breed te interpreteren, want niet alles is ingevuld. De klassiek geschilderde luchten contraste ren met de strak geschilderde gebouwen en landschappen. Pauline Bakker heeft kortom alle dagen plezier in het kunstenaar schap dat haar levensroeping is. Ze verheugt zich op de zes dagen Heiioo in jimi. „Dit soort kunstmanifestaties spreekt me sowieso aan, maar extra voor jullie Kimstödaagse geldt dat 'ie nog vrij nieuw is; hij komt bij mij over als fris, dynamisch, flexibel. Iedereen kan meedoen, heel sym pathiek." www.paulinebakker.nl, www.kimst6daagseheiloo.nl.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 3