Vang je dromen! Joep Schut Interieurmaker Milleimiiimdag op plein bij' 't Loo H E I L O O BEDRIJF BELICHT 5 Nancy werd aangestoken door Karins enthousiasme KORTOM Spreekuur Heiloo-2000 Bierproeverij' Frans Ruiter Keezen in het Oosthonk 'Ont-wikkel' workshop met thema werk Info-uur CDA-fractie UITKIJKPOST 9 MEI 2012 In deze rubriek wordt wekelijks een ander bedrijf in het ver spreidingsgebied van de Uitkijkpost belicht. De kosten voor Bedrijf Belicht zijn 195 euro ex BTW. Voor aanmelding: Hoefsmid 5,1851PZ Postbus 68,1850 AB Heiloo. Of per e-mail: redactie@uitkijkpost.nl. In de aanmelding graag duidelijk uw gegevens vermelden. 1 Tekst en foto: Carolien Breed Marga Klompéland 20, Heerhugowaard, tel. 06-23109462, www.joepschut.nl, e-mail: info@joepschut.nl. HEERHUGOWAARD - Wie denkt dat een mooie, op maat gemaakte droomkeuken, een stijlvol badkamermeubel, een inloop kast naar wens, een origineel en eigentijds wandameublement en/of ander (zelf-) ont worpen interieur onbetaalbaar en dus onbereikbaar is, moet toch eens informeren bij Joep Schut Interieurmaker. Want oud-Heilooër Joep Schut levert hoogwaardige kwaliteit in maatwerk tegen scheip concur rerende prijzen. Joep vindt werken met zijn handen het mooiste dat er is. ,,Het resul taat is direct zichtbaar en geeft altijd weer voldoening!" En dat hij ple zier heeft in zijn werk is te zien aan zijn tot in de details perfect afge werkte creaties op de website. Hij heeft zijn werkkring voornamelijk in Heiloo en omstreken, terwijl de werkplaats in Heerhugowaard is geves tigd. Na de opleiding voor fijnhoutbewerker en een kaderopleiding op het Hout- en Meubileringscollege heeft hij ruim vijftien jaar gewerkt bij De Stoof in Heiloo en kwam vervolgens bij Interieurmakers Beukers en Hoogendoorn in Heerhugowaard in dienst. Beide bedrijven zijn gespe cialiseerd in maatwerk, met name keukens en badkamers. Sinds 2010 is Joep zelfstandig interieurmaker. Hij huurt een deel van het pand van zijn vorige werkgever en kan gebruik maken van de aanwezige houtbewer kingmachines. „Kosten voor een grote showroom of personeel heb ik niet en hoef ik dus ook niet door te berekenen in het eindproduct." En dit merkt de klant in de scherpe prijsofferte. Met zijn jarenlange ervaring in maatwerk en zijn vakkundige, secure manier van werken kan Joep ieder woonidee, van ontweip tot en met het vervaardigen eivan, in elke gewenste stijl realiseren. Hij werkt met hoogwaardige, sterke materialen, zoals berken multiplex, mooie hout soorten, natuursteen, staal, glas en dergelijke en hanteert daarbij een uit stekende prijs-kwaliteitverhouding. Joep Schut Interieurmaker verzorgt een opdracht van A tot Z en schakelt indien nodig andere vakmensen in voor specialistisch werk zoals elektra en loodgieterwerk. Eén offerte, waarin alle diensten op elkaar zijn afgestemd en ook nevenproducten zijn opgenomen zoals bijvoorbeeld inbouwapparatuur en werkbladen (zoals natuursteen, Granito). Dit schept duidelijkheid naar de klant. Stel: u heeft een origineel idee voor uw interieur. Joep Schut Interieurmaker helpt bij het vinden van een passende oplossing die aan sluit op uw wensen en persoonlijke behoefte. „Maatwerk is spelen met de ruimte! In overleg met de opdrachtgever ontstaat een realiseerbaar ontwerp, dat vooraf twee- of driedimensionaal gepresenteerd kan wor den. Een ruimtelijke impressie geeft een beter beeld hoe iets er uitein delijk uit gaat zien. Ik vind persoonlijk contact belangrijk. Veel mensen vinden namelijk het prettig om tijdens het maakproces langs te komen in de werkplaats om te zien hoe hun keuken of kast wordt opgebouwd. Want ook gaandeweg de uitvoering kan iets altijd nog worden aange past." Joep Schut Interieurmaker is één van de deelnemende bedrijven in de actie van 16 NVM makelaars uit de regio: iedereen die een voorlo pig koopcontract tekent, ontvangt een mooie pennencassette met infor matie over woninggerelateerde bedrijven. HEILOO - Hier heb je altijd al aan mee willen doen! Stichting de Buitenkans en GGZ- NHN organiseren tijdens de Kunst6daagse (18 tot en met 24 juni) van Heiloo het fotoproject 'Dromen'. Vang jouw droom in maximaal vijf foto's en stuur deze, met een beschrijving van maximaal 250 woorden per foto, voor 14 mei naar droomfoto@ggz-nhn.nl. De belang stelling om aan het fotoproject deel te nemen overtreft de verwachtin gen van de werkgroep. Deze week kimnen nog foto's worden ingezon den. Deelname is gratis en iedereen kan meedoen, want de jury kijkt vooral naar de originaliteit en cre ativiteit van de ingezonden foto's en teksten. Stichting de Buitenkans en GGZ-NHN stellen zichzelf met het fotoproject 'Dromen' ten doel een brug te slaan tussen bezoekers van de Kunstödaagse en hun mede burgers met psychiatrische pro blematiek. Onder het motto 'haal de buitenwereld binnen' tracht Stichting de Buitenkans bij te dra gen aan een omgekeerde integratie van kwetsbare medeburgers. Na de afsluiting van de Kunstödaagse zal het fotoproject 'Dromen' elders in Noord-Holland tentoongesteld wor den. De ingezonden foto's worden eigendom van de organisatie. Kijk naar foto-suggesties voor 'dromen' en de spelregels voor deelname op www. de-buitenkans, org. HEILOO - Op zaterdag 12 mei van 10.00 tot 16.00 uur wordt voor de tweede keer een Millenniumdag gehouden op het plein voor winkelcentrum 't Loo. Heiloo is een Millennium gemeente en telt relatief veel stich tingen en organisaties, die zich wereldwijd met allerlei vormen van (ontwikkelings)hulp aan arme mensen bezig houden. Een aantal heeft zich verenigd in Platform Heiloo Wereldwijd en wis selen maandelijks kennis en ideeën uit. Rijksbezuinigingen op ontwik kelingshulp maken deze particulie re initiatieven nog noodzakelijker. Tijdens de Millenniumdag is voor jong en oud van alles te beleven. Zoals een gezellige markt met infor- matiekramen van de stichtingen van Platform Heiloo Wereldwijd, een muziekpodium met onder ande re optredens van reggaemuzikant Lenny van The Voice of Holland en de zangkoren Notebook uit Heiloo en Aquarius uit Akersloot, een springkussen voor de kleintjes en een loterij. En er wordt extra aan dacht geschonken aan Fair Trade producten, zoals in de kraam van Wereldwinkel Heiloo. Doel van de dag is om de Millenniumdoelstellingen op onder de aandacht te brengen. De opbrengst gaat dit jaar naar een pro ject van stichting Hope for African Child. Karin de Goede en Nancy Shull, hebben in samenwerking met Gemeente Heiloo en Platform Heiloo Wereldwijd de organisatie voor deze Millenniumdag op zich genomen. Karin heeft vier jaar in Kenia gewoond en gewerkt en zag de schrijnende omstandigheden in de sloppenwijken van Nairobi van zeer nabij. „De kloof tussen arm en rijk in Kenia wordt steeds groter." Ze leerde daar Ann Vanlauwe ken nen, de oprichtster van Hope for African Child die zich inzet voor (wees)kinderen uit de sloppenwij ken. Zij is Keniaanse, getrouwd met een Belg. Ann ondersteunt een aantal kindertehuizen. En ieder jaar met Kerstmis bezorgt zij kinderen een onvergete lijke dag. Karin wilde graag helpen met directe hulp en begon, eenmaal terug in Nederland vier jaar gelden geld en goederen in te zamelen en naar Kenia te versturen. Ze bezoekt Kenia een aantal keren per jaar en neemt dan zoveel mogelijk spullen mee. Nancy Shull werd vorig jaar aangestoken door Karins enthousi asme en bood haar hulp aan. Met z'n drieën vormen zij nu een stichting die kindertehuizen onder steunt, van de eerste levensbe hoeften voorziet en het kerstfeest organiseert. Karin en Nancy coör dineren de inzameling en verzen dingen in Nederland. De opbrengst van Millenniumdag 2012 gaat naar het Kings Queens weeshuis in Nairobi voor de aanleg van een waterleiding en de bouw van toi letten en douches. „Voorzieningen die in veel kindertehuizen nog ont breken", weet Karin uit eigen waar neming. „Het kindertehuis wordt gerund door Grace Omondi, zelf ooit straatkind geweest. Zij is een prachtig voorbeeld van hoop in Afrika!" Meer informatie op www. hopeforafricanchild. org. HEILOO - Op donderdag 10 mei kunt u, voorafgaande aan de fractievergadering van Heiloo-2000, zaken bespreken die u als inwoner van Heiloo bezighouden. Die kunnen zowel over algemeen gemeentelijk beleid gaan als over onderwer pen die met uw wijk te maken hebben, of zaken die u persoon lijk treffen. U bent welkom om 20.00 uur in het gemeentehuis (oude ingang). Graag vooraf even melding maken van uw komst aan Fractiesecretaris Rob Levie, tel. 06-54901626 of via e-mail info@heiloo-2000.nl. Karin de Goede en Nancy Shull hebben de organisatie voor deze Millenniumdag op zich genomen. Foto: Carolien Breed HEILOO - Al meer dan zeven jaar organiseert Frans Ruiter, voorzit ter van bierconsumentenvereni ging PINT Regio Noord-Holland, maandelijkse bierproeverijen in Heiloo. Nu alweer ruim twee jaar in een afgescheiden ruimte in café La Strada. Op deze proef- avonden, waar elke keer zes verschillende bieren geproefd worden, komen vaste bezoekers, maar ook regelmatig nieuwe gezichten. Op vrijdagavond 18 mei vindt een bijzondere proe- verij in het kader van de Week van het Nederlandse Bier plaats en kunnen geïnteresseerden aan sluiten en kennismaken met een aantal van de vele uiteenlopende smaken in bieren die Nederland rijk is. Aanvang is 20.30 uur stipt en vooraf aanmelden is niet nodig. HEILOO - Op vrijdag 18 mei is er weer keezen in het Oosthonk. Op deze avond wordt de keezbo- kaal uitgereikt aan de deelnemer die over vijf avonden de meeste punten heeft behaald. Er worden vier spelletjes op deze avond gespeeld, en omdat het de laatste avond is zijn er extra prijzen te winnen. Als u zich wilt opgeven kan dat per tel. 06-13420642 of 06-55347071 of per e-mail, keezen-oosthonk@hotmail. com. U kimt zich per koppel of alleen opgeven. Het begint om 20.00 uur, de zaal is om 19.30 uur open. Inschrijfgeld bedraagt 5,- per koppel. Het Oosthonk vindt u aan De Oostkanter 14 a in Heiloo. HEILOO - Werken doen we op ieder op ons eigen manier. De een zet z'n kwaliteiten in voor een werkgever, een ander doet het voor zichzelf. Misschien heb je het gevoel dat je niet helemaal op je plek zit in je huidige functie of misschien sta je op het pimt om voor jezelf te beginnen? Wil jij je werk ont-wikkelen en hel derheid krijgen in datgene waar je naar toe wilt? Kom dan 15 mei naar de 'ont-wikkel' workshop in buurthuis het Oosthonk, aanvang 19.30 uur. Opgave via Saskia Bos, tel. 06-50263274. HEILOO - Op donderdag 10 mei houdt de CDA-fractie een info- uur. Wanneer u een onderwerp met de fractieleden wilt bespre ken, graag van te voren een bericht aan Hanny Kaan, tel. 072- 5334829 of hannykaanbrink® hotmail.com. Aanvang om 19.30 uur in het gemeentehuis (oude ingang).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 5