TE KOOP/TE HUUR Geen krant ontvangen? Schipperslaan 4 Limmen VAKANTIEKRACHTEN GEZOCHT "sj Actie /Izorg VAN 60 TOT 600 VIERKANTE METER Verpleegkundigen Verzorgenden B IG Hulp bij het Huishouden 14 GLASHANDEL JOHAN BAKKER Wegens splitsing bedrijfspand Schipperslaan 4 P Te koop/te huur: units van 60 m2 tot 600 m2 «lii Alles begane grond JEjlgSTgM v.v. meterkast, overheaddeur en aparte loopdeur Unit voorzien van afgedopt rioolpunt ||if O Eigen parkeervak inclusief Schipperslaan 4 Postbus 134 1906 ZJ Limmen Tel. 072 505 27 24 www.dibolimmen.nl HET ADRES VOOR: ISOLATIEGLAS ENKELGLAS SPIEGELS Eigen slijperij R.O.P. DOUCHEDEUREN HARDGLAS KOZIJNEN - kunststof aluminium hardhout voorraad-snelle levering klaar terwijl u wacht Castricummerwerf 65 1901 RVCASTRICUM 0251-657321/www.glashandelbakker.nl Solliciteer via www.actiezorg.nl Bekijk hier ook de vacatures voor een vaste baan! Bel donderdag tot 15.00 uur 0226-331020 (Rodi Verspreiding bv) l 6 MEI 2012 UITKIJKPOST installatietechniek CV - Gas - Water - Dak- en zinkwerken - Sanitair Actie Zorg James Wattstraat 7 |Alkmaar Tel. 072 - 5 400 400 E-mail: info@actiezorg.nl eerlingen Zuidwester u"Heil oo "teuws uii Advertorial Inzameling plastic verpakkings afval goed op de kaart Het gaat goed met het gescheiden inzamelen van plastic verpakkingsafval. Voor steeds meer Nederlanders hoort het bij de dagelijkse routine om boterkuipjes, shampooflessen, PET-flesjes, folies en ander plastic materiaal apart te houden. Van bijna al dit materiaal kunnen weer nieuwe producten worden gemaakt. In Nederland is in 2009 het Plastic Heroes-systeem opgezet om de geschei den inzameling en herge bruik van plastic verpak kingsafval te regelen. De introductie werd begeleid door een groots opgezette mediacampagne, waarin het oranje mannetje een hoofdrol speelde. Vrijwel vanaf het begin waren de resultaten goed te noe men, zegt ook Joris van der Meulen van de Plastic Heroes-organisatie. "Wij waren vanaf de start van het systeem positief ver rast door de bereidheid van de Nederlanders om hun plastic verpakkingsafval te scheiden. De bereidheid om iets voor het milieu te doen bleek daar een grote rol bij te spelen. Je zou kun nen zeggen dat het, net als met glas en papier, nu heel gewoon is geworden om ook je plastic verpakkings afval gescheiden te houden. We hadden dat stiekem wel een beetje verwacht, maar niet dat het zo snel zou gaan." Niet alleen de consument, maar ook de gemeenten spelen vanzelfsprekend een grote rol bij het succes van Plastic Heroes. Zij zijn in Nederland verantwoorde lijk voor het inzamelen van het materiaal en hebben vanaf de start die taak voort varend opgepakt. "Van alle gemeenten in Nederland doet het merendeel mee aan het gescheiden inzamelen van plastic verpakkingsaf val", zegt Van der Meulen. "Daarbij hebben ze de vrij heid om het systeem naar eigen inzicht in te richten. Een aantal gemeenten heeft gekozen voor een breng- systeem waarbij de mensen zelf hun materiaal naar een container kunnen brengen. Bij andere gemeenten wordt het materiaal thuis, net als het andere afval, bijvoor beeld met een inzamelzak of minicontainer opgehaald. En je ziet dat veel gemeen ten, mede door het enthou siasme van haar inwoners, echt heel creatief worden om zoveel mogelijk mate riaal in te zamelen. Dat is mooi om te zien en juichen wij uiteraard van harte toe. We hebben immers de ambitie om zoveel moge lijk plastic verpakkingsafval weer her te gebruiken en in te zetten als nieuwe grond stof." Al het plastic materiaal dat bij de consument vandaan komt, komt (via een ver zamelplek) bij grote sorteer- installaties terecht, waar het verder wordt uitgesor teerd. Hier vandaan gaan de verschillende soorten uitge- sorteerde plastics naar recy- clebedrijven in Nederland en andere Europese landen, zodat er weer grondstof fen (een soort korrels) voor nieuwe producten van ge maakt kunnen worden. "Het afgelopen jaar zou met al het ingezamelde materiaal ruim tweemaal de Kuip of Arena kunnen worden gevuld. Met het merendeel van dit materiaal kunnen nieuwe producten worden gemaakt. Dat zegt wel iets over de bij drage die we daarmee aan een beter milieu leveren. En het is mooi om te zien dat door het enthousiasme van de gemeenten en haar inwoners de afgelopen jaren telkens meer is ingezameld en hergebruikt en het eind voorlopig nog niet in zicht is." Meer informatie: www.plastic-heroes.nl plastic verpi

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 14