Welzijn Jeugd en Jongeren gestopt met poppodiumactiviteiten Buk Buk Gift van CBS de Duif voor Make-A-Wish Nederland 'Dag van de Hond' bij KCWF Heiloo GAMMA Alkmaar daagve H E I L O O 3 KORTOM Geslaagd Keer op Keer Opsteker EHK Klaverjasclub Voor jongeren die Buk Buk bezoeken verandert er niet veel zondag ZO mei van 1Z.OO tot 17.00 uur □nna Eugènie Herlaar exposeert in de kleine kapel van de GGZ UITKIJKPOST 1 6 MEI 2012 Sinea, Rosalie en directeur Annemiek van de Vliet van CBS de Duif overhandigen de cheque van 1.456,- aan mevrouw De Leeuw van stichting Make-A-Wish. Foto: Marina Bruinzeel HEILOO - Op maandag 7 mei vond op Christelijke Basisschool de Duif in Heiloo de feestelijke overhandiging plaats van een cheque ter waarde van 1.456,- voor Make-A-Wish® Nederland. Dit bedrag was bij elkaar gebracht tijdens de Fancy Fair op 23 maart. Met medewerking van heel veel ouders, kinderen en sponsors is er geld ingezameld voor dit goede doel en voor de school. Tijdens de weekopening vertelde mevrouw De Leeuw van Make-A-Wish Nederland wat meer over het werk van de organisatie. Door lievelingswensen van ernstig zieke kinderen te vervul len vergeten ze een dagje dat ze ziek zijn en geeft de wensdag hen en him ouders, broertjes en/of zusjes, een langdurige unieke herinnering. Daarna werd de cheque aan haar overhandigd door Sinea en Rosalie namens alle leerlingen en leerkrach ten van De Duif. Als dank voor de inzet kreeg de school een ingelijst gedicht van Ivo de Wijs overhan digd, dat hij speciaal voor Make-A- Wish Nederland heeft geschreven. Make-A-Wish® Nederland, voor heen Doe Een Wens Stichting, ver- De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 18.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef en Rinnegom. Het weekblad Uitkijkpost wordt geproduceerd op een waterloos y, -V, offset rotatiepers, de milieu- pinning. Vtiiimik vriendelijke druktechniek Advertenties De advertentieafdeling is te bereiken via tel. 072-5330175 of per e-mail: advertenties@uitkijkpost.nl. Voor informatie over advertentietarieven en mogelijkheden, kunt u contact opne men met Arnoud Mars, tel. 072-5330175 of per e-mail: info@uitkijkpost.nl. Of kijk op www.uitkijkpost.nl. Redactie De redactie is te bereiken op maandag, dinsdag en vrijdag, op tel. 072-5351071 of-mail: redactie@uitkijkpost.nl. Voor meer informatie: www.uitkijkpost.nl. Openingstijden Uitgeverij Uitkijkpost ma. 08.00 -12.00 113.00 -17.30 uur di. 08.00 -12.00 113.00 -17.30 uur wo. 09.00 -12.00 do. 09.00 -12.00 113.00 -16.30 uur vr. 09.00 -12.00 113.00 -14.30 uur Adres Bezoekadres: De Hoefsmid 5, 1851 PZ in Heiloo, tel. 072-5330175. vult de liefste wens van kinderen tussen 3 en 18 jaar met een levens bedreigende ziekte. Het vervullen van een allerliefste wens heeft op ieder kind een magisch effect. Maar op kinderen met een levensbedrei gende ziekte in het bijzonder. Het geeft deze kinderen, die vanwege hun ziekte te vaak vooral patiënt zijn, de kracht om kind te zijn. Het verwezenlijken van een droom kan voor hun toekomst een wereld van verschil betekenen. HEILOO - Oud plaatsgenoot Daan Hoijtink is op 9 mei cum laude afgestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij ontving zijn diploma Master of Science in het vak Geologie. Zijn scriptie had als onderwerp 'frac tures in earbonite rocks'. Daan is oud leerling van CBS de Duif en het Murmellius Gymnasium in Alkmaar. HEILOO - Kringloopwinkel Keer op Keer schenkt elke maand een Opsteker aan een persoon die zich belangeloos inzet voor een medemens, vereniging of stichting. Elke maand wordt deze verblijd met een opsteker van 200,-. De opsteker van de maand mei gaat naar de Stichting Openbare Bibliotheek. Het is een bijdrage voor de aanschaf van een beeldschermloep voor slechtzienden. U vindt kring loopwinkel Keer op Keer aan het Industrieterrein Oosterzij 17 (hoek Nijverheidsweg), in Heiloo. Openingstijden: dinsdag, don derdag van 10.00 tot 15.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur, tel. 072- 5325962. HEILOO - Op maandag 21 mei is de laatste klaverjasdrive van dit seizoen, ook is er weer een verloting met leuke prijzen. U bent allen, met of zonder partner, welkom in het Open Huis. Het komend seizoen ziet men u graag weer terug bij de drive's. Bent u een regelmatige bezoeker en u kimt een keer niet, meld dit even bij één van de onderstaande bestuursleden. Zij kunnen daar dan rekening mee houden! De zaal is open vanaf 19.00 uur. Start is om 19.30 uur. Inlichtingen bij mevrouw G. Verhage, tel 072-5123271 of bij mevrouw R. Geerlings, tel. 072-5339345. HEILOO - Het beeld dat in een krantenartikel is geschetst en dat gebaseerd is op een uitge lekte interne mail, heeft bij het gros van de vrijwilligers van het poppodium van Buk Buk veel losgemaakt. De nadruk in het artikel was dat 'vrijwilligers niet meer op eigen gelegenheid het pand mogen betre den'. Dit is volgens Just Zandhuis, voorzitter van het bestuur van Stichting Welzijn Jeugd en Jongeren Heiloo, geheel uit zijn context gehaald. „De interne mail maakte deel uit van een uitwisse ling van ideeën die al ruim een jaar gaande was." Het stoppen van de poppodium activiteiten lag volgens Zandhuis al een aantal jaren op de loer en is voor het overgrote deel het gevolg van een gebrek aan financiële mid delen. „We hebben er alles aan gedaan om de poppodium acti viteiten overeind te houden. De afgelopen vijf jaar werd het echter steeds moeilijker om kostendek kend te werken. Het poppodium hoorde vanaf de oprichting bij Buk Buk, maar werd altijd apart gefi nancierd, zonder subsidie van de gemeente. Geldmiddelen kwamen deels uit het FPPM subsidiefonds (het fonds voor podiumprogrammering en marketing) van Provincie Noord- Holland, maar dat is sinds drie jaar gestopt. Het andere deel kwam uit fondsen en sponsoring, maar het is nu eenmaal lastig om fondsen aan te schrijven en warm te maken voor activiteiten. De middelen om mee te werken zijn dus in feite opgedroogd. Buk Buk is 'voor jon geren door jongeren', maar jonge ren houden, door allerlei bijbaan tjes en dergelijke, minder tijd over om voldoende tijd in de podiumac tiviteiten te steken. Daar komt bij dat jongeren elkaar steeds minder aanspreken op hun verantwoorde lijkheden. Dit alles heeft de stichting doen besluiten om de poppodium acti viteiten in deze vorm te stop pen. Voor jongeren die Buk Buk bezoeken verandert er niet veel. Jongeren kimnen gewoon actief blijven voor Buk Buk. Wel zullen de activiteiten intern andere geor ganiseerd gaan worden, waarbij de eindverantwoording vanaf nu altijd bij een beroepskracht komt te lig gen. De kwantiteit gaat weliswaar omlaag, maar de kwaliteit van de activiteiten zal stijgen. Het karakter van de activiteiten zal meer gericht zijn op jongerenwerk en minder op podiumactiviteiten. Dit betekent dat de vrijwilligere van Buk Buk en andere jongeren HEILOO - Zondag 20 mei houdt hondenvereniging KCWF in Heiloo een open dag in het kader van de landelijke 'Dag van de Hond'. Sinds vorig jaar organiseert de Raad van Beheer, de landelijke organisatie op hondengebied, de derde zondag in mei deze open dag. Doel van deze dag is de bezoeker te informeren over het hebben en houden van honden. Tijdens deze open dag worden allerlei boeiende activiteiten georganiseerd voor iedereen, jong en oud, die geïn teresseerd is in honden. Er wor den demonstraties en workshops gehouden. Zo is er een hondenpa rade en zijn er behendigheidsde monstraties met workshops waar bezoekers met hun honden aan kunnen meedoen om te bekijken in hoeverre de hond voor een bepaal de sport talent heeft (en de baas natuurlijk ook). Er worden frisbee demonstraties gegeven en zijn er speciale sport- en spelactiviteiten voor kinderen en honden. Bij de KCWF worden ook lessen gegeven in gedrag en gehoorzaam heid van de hond. De bezoeker kan verder zijn of haar hond laten keu ren door de specialisten van KCWF. Ook is er een dierenarts aanwezig, die alle vragen over de hond kan beantwoorden. Er zijn ook vele stands waar informatie over de hond ingewonnen kan worden en leveranciers van hondenartikelen. De 'Dag van de Hond' begint om 11.00 tot 15.00 uur. Het adres is KCWF, Boekei 22a in Akersloot/ Heiloo, de toegang is gratis. ADVERTENTIE open juist welkom zijn om activiteiten te organiseren. De stichting juicht dergelijke initiatieven juist toe maar wil activiteiten beter kunnen begeleiden en reguleren door ze onder verantwoordelijkheid van een beroepskracht te laten plaats vinden. „Voorheen werden activi teiten alleen georganiseerd door jongeren die ook vrijwilliger waren bij Buk Buk. Door dit besluit wordt ruimte gecreëerd voor alle jongeren in Heiloo om ideeën voor jongeren werkactiviteiten aan te dragen." Laanenderweg 67 (072) 540 56 36 www.gamma.nl Tijdens de kunstroute van 23 en 24 jimi exposeert Eugènie Herlaar in de kleine kapel van de GGZ. Behalve als beeldend kun stenaar is Eugènie (1939) actief als schrijfster en declamator. Op beide dagen zal zij om 11 uur en om 15.00 uur voordragen uit eigen werk. Ze manifesteert dus een grote creatieve diversiteit. In 2010 had ze al eens een dag meegedaan aan de Heilooër K6d, bij het eresaluut aan veelzijdig kunstenaar Ans Wortel. Naast haar drukke werk als journalist heeft Eugènie Herlaar altijd ple zier gehad in het zich kunstzinnig uiten. Al van kinds af aan tekent ze graag. In de 80-er jaren ging ze aquarelleren en tekenen met pastel potloden. Sinds de eeuw wisseling is ze helemaal in de ban van vooral olieverf maar ook van acryl. Ze volgde een reeks zomercursussen bij de Klassieke Academie in Groningen, met workshops van gerenommeerde kunstenaars. Eugènie houdt een neus voor innovatie, zo gaat ze in 2013 met een gedicht voor kinderen meedoen aan de World Art Games, een internationale manifestatie zoals de Olympische Spelen, maar dan op het gebied van de kimst. Haar penseelvoe ring is in het algemeen verfijnd in harmonieuze kleurstellingen. Haar portefeuille is heel divers. Landschappen, vrouwfiguren, bloemen en vogels in uiteen lopende stijlen, zonder vaste kenmerken. Bijzonder zijn de schilderingen met acrylverf op leerachtige bladeren van de zee- druif, een tropische boomsoort. Eugènie roemt de toegankelijk heid en flexibiliteit van de K6d en ze vindt het lijn dat de kleine kapel beschikbaar is om haar werk te exposeren. Ze verheugt zich dus op een creatief en inspi rerend weekend in juni. www.eugenieherlaar.nl, www.kunst6daagseheiloo.nl

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 3