Kinderopvang Kits Oonlie staat voor kwaliteit Johan Alleman verloot iPad Gratis voetencheck Jolanda Tervoort H E I L 0 0 8 INGEZONDEN MEDEDELING INGEZONDEN BRIEF Het accommodatiebeleid Bedankje Prijswinnaars Fotoclub Heiloo Zondagmiddag Café Alzheimercafé Uit eten in Egmond Proefles Taichi Koffieklets Probeer-computer thuis Bewegen op Muziek Aardbeien, mmm Naar de Lavendel l 6 MEI 2012 UITKIJKPOST Voor meer inzicht hierin ga je naar de raadsvergadering, al waar ik een andere bestuurder aantrof. De eer ste twee woordvoerders zijn helder en pleiten voor meer kader stellende voorwaarden waar binnen College moet handelen. Eén stelt een amen dement voor om de notitie zolang voor kennisgeving aan te nemen. De raad gaat aan de slag, iets wat burgere veiwachten. Nog vier deden het woord, de één radicaal voor en de ander wacht beantwoording af. Een wethouder kent zijn dos sier en legt dit haarfijn uit, maar na zijn betoog dachten wij, is hij nu zo knap of wij zo dom, we gingen van het omgekeerde uit. De wethouder wil dat men 'akkoord' gaat, want dan kimnen de abtenaren door en verschaft hem een machtpositie bij de onderhandelingen over de nieu we huren, het mes op de keel prin cipe! Het amendement is voor ons van groot belang, namelijk onder handelen zonder mes. Zeven leden zijn daar voor, een grote fractie met een jurist aan het roer gaat fijn slijpen. Hij is tegen 'akkoord' gaan, maar ook tegen 'voor kennisgeving aannemen' en pleit voor 'instem men', alleen dan steimt hij het. Het woordenboek stelt, dat dit 'goedkeu ring' is, maar wat zegt het dan over 'akkoord' gaan? Verbazingwekkend namelijk ook 'goedkeuring'! We begrijpen niet waarom deze dan nog raadsbreed wordt aanvaard, waarom via omweg toch akkoord gaan? We gaan gedisillusioneerd naar huis met angst voor de toekomst. Hoge huren gebaseerd op WOZ-waarden, met daartegenover symbolische subsi dies wat een rechtsgang voor de toe komst uitbant. Begrijpt u het nog? Tom ten Hoope Heiloo Langs deze weg wil ik de dame en beide heren bedanken die mij op zaterdagochtend 12 mei bij de bus halte achter het Loo hebben gehol pen na mijn onfortuinlijk noodstop waarbij ik met mijn fiets over de kop ging. De aandacht en eerste hulp die ik van jullie mocht ontvangen was uitstekend en in deze tijd van indi vidualisme een morele opsteker. Op het moment van verzorging speelde door mijn hoofd om te vragen wie jullie waren. Dat ben ik echter ver geten en dat maakt het lastig om een ieder persoonlijk te bedanken. Mijn wonden zijn inmiddels gehecht en mijn gebroken jukbeen gezet en ik veiwacht volgende week weer aan het werk te gaan. Nogmaals dank voor jullie adequate hulp. Frank de Waard Heiloo HEILOO - Op 8 mei hield Fotoclub Heiloo alweer de laatste avond van het lopende fotoseizoen. Nu gaat de zomerstop in tot begin september. Traditioneel worden op deze avond de beste drie foto's van het seizoen gekozen. Voor dit doel was Marty Hermans uitgenodigd, mentor van de Fotobond. Hij heeft de ruim zestig foto's besproken en vervolgens de drie winnaars aangewezen. De eerste prijs ging naar Mariska Lansbergen voor haar zwart-wit foto van een koningsgier. De tweede prijs was voor Karin van Velthuijsen en de derde prijs voor Ineke Vijn. Aangeleverde foto HEILOO - De afgelopen maan den heeft de kinderopvangbran- che geregeld negatief het nieuws gehaald, onder andere met de bezuinigingen vanuit de over heid waar veel ouders hinder van ondervinden, maar ook door de Amsterdamse Zedenzaak en nu de wanpraktijken binnen een kinderopvangorganisatie in Hoorn. Zaken waar Kinderopvang Kits Oonlie zich van wil distantiëren en graag wil laten zien hoe het anders kan! Kits Oonlie is een kinderop vangorganisatie dat staat voor kwa liteit. Deze kwaliteit komt onder andere tot uiting door het hanteren van een kwaliteitsysteem, een hoog waardig personeel- en pedagogisch beleid, met kleinschalige en huiselij ke vestigingen. Eind 2011 heeft Kits Oonlie bewezen te voldoen aan de norm voor het hoogst haalbare kwa liteitscertificaat van het HKZ keur merk. Het kwaliteitsysteem zorgt ervoor dat er op alle vestigingen dezelfde werkwijze wordt gehan teerd en medewerkers handvatten hebben tijdens de werkzaamheden met de kinderen. Kits Oonlie hecht veel waarde aan het personeel- en pedagogisch beleid. Met name de positieve benadering staat hoog in het vaandel. De medewerkers wor den gecoacht door de pedagogisch adviseur en werkbegeleider, die werkzaam zijn bij Kits Oonlie, om de uitvoering van het pedagogisch beleidsplan zo goed mogelijk na te streven. Kits Oonlie kiest er verder bewust voor om de locaties klein schalig en huiselijk te houden. Dit is niet alleen prettig voor de mede werkers maar ook voor de oudei's en kinderen. De oudei's en kinderen kennen alle leidstere en ruimtes en dit zorgt voor vertrouwen en rust. Kits Oonlie streeft ernaar dat elk kind het leuk vindt om naar het kinderdagverblijf, de peuteropvang of buitenschoolse opvanglocatie te komen en aan het eind van de dag weer vrolijk naar huis gaan! Voor meer informatie, of een rondleiding op één van onze vesti gingen Limmen, Heiloo of Alkmaar, kimt u terecht op www.kits-oonlie. nl of telefonisch contact opnemen met de Centrale administratie op 072-5323578. HEILOO - Wie de laatste technologische ontwikkelingen wil volgen heeft een tablet, wie de laatste herenmode wil volgen kan terecht bij Johan Alleman aan de Stationsweg. Een logische combinatie dus. Wie tot zaterdag 5 mei een aankoop van minimaal 150 euro deed in de modezaak, maakte met zijn kassabon kans op een Apple iPad 3. De nieuwste tablet van Apple is een fotoalbum, een boek en een complete piano tegelijk. Er gaat een wereld aan mogelijkheden open met het haarscherpe scherm, de camera en de draadloze verbinding. Veel meer dan je ooit voor mogelijk had gehouden. Op zaterdag 5 mei werd door Paulien Alleman onder grote belangstelling het winnende kassabonnummer getrokken. In spanning keken velen toe, wie de prijs zou winnen. En de gelukkige winnaar werd de heer de Geus. Blij en verrast heeft hij hem in ontvangst genomen. HEILOO - Hoe is het met uw voeten gesteld? Van 21 tot 26 mei is het de 'Week van de pedicure'. Tijdens dit jaarlijks terugkerende event, georgani seerd door de branchevereniging ProVoet, kimt u bij Voetverzorging Jolanda Tervoort terecht voor een gratis voetencheck. U krijgt tips en advies over de beste voetverzorging- en behandelmethodes en gaat goed ingelicht verder op weg. Ook zult u ontdekken dat een bezoek aan de pedicure een verwenmo ment voor uw voeten is. Maakt u tijdens deze week een le afspraak voor een behandeling dan ontvangt u 15% introductiekorting. Voor het maken van een afspraak: 06-18315425, Schapenweijdt 3, Heiloo, www.jolandateivoort.nl. STICHTING WELZIJN HEILOO Trefpunt Abraham du Bois-hof 2 Heiloo tel. 072-5331297 www.welzijnheiloo.nl stichting@welzijnheiloo.nl Het zondagmiddagcafé in het Trefpunt is weer geopend op 20 mei van half twee tot half vijf. Vanavond is de volgende bij eenkomst van het Alzheimercafé Noord-Kennemerland. In het Trefpunt Heiloo bent u op woens dag 16 mei vanaf 19.00 welkom en wordt ontvangen met (gratis) kof fie of thee. De inleiding begint om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. De inleider van deze avond is Pascalle Schmitz, dementieconsulente bij Geriant over 'De meest gestelde vragen over dementie'. Er is genoeg gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan. Het Alzheimercafé is bedoeld voor men sen met dementie, hun mantelzor- ger en andere belangstellenden. De Gezelschapsbank gaat op woensdag 23 mei eten bij Creighton's in Egmond, aanvang 17.30 uur. Hoofdgerecht: zalmmoot of biefstuk, met diverse garnituren, cheesecake als toetje, menuprijs 15 euro. Aanmelden via tel. 072- 5331297. Fietsers vertrekken vanaf het Trefpunt om 17.00 uur. Op een ontspannen manier inspanning leveren, ervaar het door het te doen. Meld u aan voor de gratis proefles op donderdag 24 mei van 14.00 - 15.00 uur in het Trefpunt. Een nieuwe serie lessen start in september. Taichi Qigong maakt je bewust van je lichaams houding en de wijze waarop het lichaam op inspanning en spanning reageert. Voor opgeven en/of infor matie kunt u bellen 072-5331297. Met de Gezelschapsbank een kopje koffie of thee drinken, en misschien ook een glaasje wijn, op vrijdag 18 mei vanaf 15.00 uur bij Tapas Bar Esfinx, Heerenweg 201. U zou wel graag willen e-mailen en internetten, maar u hebt geen computer en ziet er tegenop om het te leren? Wij maken het u makke lijk. U krijgt vijf maanden een com puter thuis op proef (voor 15 euro per maand) en een vrijwilliger komt u in uw eigen tempo lesgeven (kos teloos). De probeer-computer is zeer een voudig te bedienen. Verdere infor matie via tel. 072-5331297 of vraag om de folder met inschrijfformu lier. Een gratis proefles Bewegen op Muziek wordt gegeven op dins dag 5 jimi van 10.00 tot 11.00 uur. Bewegen op muziek is bedoeld voor mensen met (lichte) bewe gingsproblemen. De oefeningen doen we op en bij een stoel, of met materialen als bal, hoepel en stok ken. De docente geeft balansoefe ningen voor bewuster bewegen en enkele herhalingsoefeningen voor thuis. Voor info en/of opgeven bel 072-5331297. Zondag 3 jimi organiseren we een tochtje per touringcar naar de zomerkoninkjes in Benningbroek. Een grote aardbeienkwekerij, waar men op moderne wijze aardbeien kweekt en plukt. Vertrek Trefpunt 13.30 uur, ook opstappen Egmond aan Zee mogelijk. Terug ca. 18.00 uur. Prijs 18,95 incl. rondleiding en een heerlijke coupe aardbeien met slagroom. Reserveren tel. 072- 5331297. Op dinsdag 3 juli zet de touring car koers naar Viva Lavendula te Marknesse. Via de dijk Enkhuizen- Lelystad eerst een prachtige tocht langs het water. Pluk uw eigen laven del tijdens een wandeling. Ook krijgt u een rondleiding, film en een demon stratie destillatie, de winning van etherische olie uit lavendelbloemen. Bij deze tocht kimnen ook mensen in rolstoel met begeleider mee. Vertrek Trefpunt 12.30 uur, ook opstapmoge- lijkheid Egmond aan Zee. Terug om 18.00 uur. Prijs: zonder rolstoel: 19,95, met rolstoel en met begeleider samen 29,50; voor allen incl. koffie met een lavendel petitfour, rondlei ding en informatiefilm. Reserveren via tel. 072-5331297.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 8