Huurrelatie met Stichting Trefpunt beëindigd Krant mm a 1 INZET iae föl Kees Burger SMYMMMSE) Dino-fluit cursus bij de Muziek- en Dansschool Heiloo Heiloo 3 A P E L L A 5 MEGASTl ALKMAAR wl Rn*/) MOOR ïl 7 NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Nieuws uit Heiloo 3-9 Nieuws uit de regio 13-17 Sport in de regio 21 Familieberichten 26 - 27 Binders op pedalen ^voorAlpe d' Huzes Penaltybokaal is voor Freek Hink Optocht met Luilak in Ypestein Sport 21 voor vrijblijvend gesprek vooraf 'HEILOO, een dorp in oorlogstijd' exclusief bij: Boekhandel Deutekom w. LIJSTENMAKERIJ is verhuisd naar Boekei 39 kantoorvakhandel De Schrijverij (Heerenweg/Het Hoekstuk) voor 24,50 30 MEI 2012 m m gy? HEILOO - Onlangs hebben de gemeente Heiloo en woningcor poratie Kennemer Wonen geza menlijk een gesprek gevoerd met de Stichting Trefpunt, hoofdhuurder van het gebouw Het Trefpunt. Ook de Samenwerkende Bonden voor Ouderen (KBO en ANBO) en de Stichting Welzijn Heiloo waren uitgenodigd. In het gesprek heeft de gemeente meegedeeld dat zij de huurrelatie met Kennemer Wonen met ingang van 1 januari 2013 opzegt. Als gevolg hiervan zegt Kennemer Wonen per deze datum de huurrelatie met de Stichting Trefpunt op. De reden dat de huurrelatie wordt beëindigd is dat de gemeente Heiloo de beheersovereenkomst met Kennemer Wonen heeft opge zegd en Kennemer Wonen daarom de huur opzegt aan de Stichting Trefpunt. De gemeente Heiloo ont wikkelt momenteel een nieuwe visie op welzijn in brede zin, als w eek Henny Stoop J uitvaartverzorging Heiloo e.o. E.J. Potgieterweg27 Heiloo telefoon: 072 532 0345 c uitvoering van de Wet maatschap pelijke ondersteuning (Wmo), die in de tweede helft van 2012 aan de gemeenteraad zal worden voorge legd. Deze visie zal bepalend zijn voor het toekomstig welzijnswerk in Heiloo. De gemeente wil bij de bepaling van de visie niet gebonden zijn aan de huidige beheersstructuur met Kennemer Wonen en wil daar om de vijfjarige overeenkomst met Kennemer Wonen niet verlengen. Een woordvoerder: „Vanwege het belang dat wij hechten aan de continuïteit van het welzijnswerk hebben wij de Stichting Trefpunt en de hoofdgebruikers voor een gesprek uitgenodigd. Wij hebben de hoofdgebruikers toegezegd dat wij vanaf januari 2013 separate over eenkomsten willen aangaan over het gebruik van de accommodatie Het Trefpunt. Hierover zullen met de gebruikers in de komende tijd nadere afspraken worden gemaakt." Burgemeester en wethouders heb ben op 22 mei bovendien twee aan verwante besluiten genomen in het kader van de visie op welzijn en het aeeommodatiebeleid. Zij hebben besloten dat het Open Huis geen huisvesting kan bieden aan wel zijnsvoorzieningen, zoals een com missie van 'goede diensten' eerder adviseerde. Burgemeester en wet houders hebben ook besloten dat er een nieuwe stichting moet komen voor het bestuur en het beheer van eultureel-maatsehappelijk accom modaties. Hierover praat het col lege verder met de raadscommissie Maatschappelijke Zaken op 11 juni. HEILOO - Zaterdag was het Luilak, de ochtend waarop kinderen met blikken, toeters, pannen en potten door de straten gaan om de luilakken wakker te maken. In Ypestein vertrok om 07.00 uur een stoet kinderen op hun met blikken versierde fietsen, en onder begeleiding van muziek, vanaf het schoolplein bij wijkgebouw Ypsalon voor een luidruchtige ronde door de wijk. Foto: Ricardo Marcker advertentie MEGASTORES 1 o nn i^nn.n.r \MeHink Voor professioneel (in)lijstwerk en restauraties voor uw schilderijen, borduurwerken etc. Ruime showroom met keuze uit houten en aluminium profielen, www.inzetliisten.nl T 072-5336433 rrfj' 500 gram kip- of varkenssatévlees gratis satésaus voor maar Boekei 39, het adres waar ambacht en service centraal staan Winkelhof 't Loo 27, Heiloo Nieuwe Egmonderstraatweg 1-7a Egmond aan den Hoef .ONTVANGEN? BEL DONDERDAG TOT I5.OO UUR: 0226 33 10 20 (rODI VERSPREIDING Bv) KIJK OOK OP WWW. U ITKIJ KPOST. N L JAARGANG 77 NUMMER 22

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 1