Rommelmarkt ten bate van Eensgezindheid Open dagen in heemtuin De Wielenmaker Ringsteken in Limmen Voorzomer in de Wimmenummerduinen Avondvierdaagse Egmond aan den Hoef REGIO 17 De opbrengst komt geheel ten goede aan de muziekvereniging Een speciale prijs wordt uitgereikt aan het mooiste geheel UITKIJKPOST 30 MEI 2012 EGMOND - De bijna hon derdjarige muziekvereniging Eensgezindheid uit Egmond- Binnen houdt op zaterdag 2 juni voor de 42ste achtereenvolgen de keer, haar jaarlijkse grote rommelmarkt. Deze markt vindt plaats op het Kerkplein te Egmond-Binnen lwaar ongeveer 2500 m2 vol gezet wordt met spullen van uiteenlopende aard. De leden van de muziekvereniging en tal van vrijwilligere zullen de koopwaar vanaf 09.00 uur aan de man/vrouw proberen te brengen met maar een doel voor ogen: een zo hoog mogelijke opbrengst voor de muziekvereniging. Er is veel te koop op de markt in Egmond-Binnen. Als speciale ser vice worden de gekochte (grote) spullen tegen een geringe ver goeding thuisbezorgd in de regio Haarlem - Den Helder! Op deze markt wordt ook aandacht besteed aan het vermaak en de inwendige mens. Daarnaast is er op de mobie le muziektent (eigendom van de vereniging) een bar ingericht waar verfrissingen en koffie worden geserveerd. Bij het Rad van avon tuur worden weer tal van prijzen over het marktterrein gestrooid en het imieke 'prikbord' is eveneens weer van de partij. Voor de jongste bezoekers is er 'een altijd prijsga rantie' bij deelname aan het kleine rad, het touwtjetrekken en de grab belton. Op het marktterrein is de toegang gratis. Het belooft, net als de voor gaande edities, een gezellige boel te worden. De opbrengst van de markt komt in zijn geheel ten goede aan de muziekvereniging Eensgezindheid, die van de opbrengst dit jaar voor enkele duizenden euro's aan unifor men en instrumenten hoopt te kun nen aanschaffen. Ook worden de kosten van de eigen muziekoplei ding voor een deel uit het resultaat van de rommelmarkt bekostigd. De heemtuin is een halve hectare groot en werd vroeger gebruikt als agrarische grond. Aangeleverde foto LIMMEN - Zondag 17 juni klinkt hoefgetrappel door de straten van Limmen. Te paard of geze teld op de bok wordt de sabel getrokken. Liefhebbers strijden om de eer en de prijzen. Even waant men zich in de middeleeu- Tijdens het jaarlijkse Ringsteken blijkt een oud volksgebruik spring levend. Voor de 26ste keer maakt Organisatie Ringsteken Limmen de Dusseldorperweg ten hoogte van café Bar de Lantaarn vrij voor mi- tere en koetsiers. Vanuit het zadel, de kar of de koets proberen de deel nemers de ringen aan him sabel te rijgen. Snelheid maken is verplicht, zo stellen de spelregels. Opperste concentratie en volledige controle over het paard zijn vereist om een goede prestatie te leveren. De eer, de prijzen, maar vooral de sfeer is waar het om draait tijdens het jaar lijkse Ringsteken. Aanmelden is mogelijk voor iedereen, jong of oud, ervaren of volkomen groen, pony meisje of paardenman. Genieten is belangrijker dan presteren. De deel nemers worden ingedeeld in diverse categorieën. Er wordt onderscheid gemaakt tussen aangespannen en gezadelde viervoeters. Ook bestaat er een aparte categorie voor kleine pony's. Een speciale prijs wordt uitge reikt aan het 'schoonste' geheel: de deelnemer die zijn paard of pony, zichzelf en eventueel de koets het mooist heeft aangekleed. Aanmelden voor het ringsteken kan op www.ringstekenlimmen.nl, hier vindt u ook meer informatie over het evenement. EGMOND - In het weekend van 2 en 3 juni stellen de vrijwilligers van Stichting De Wielenmaker hun heemtuin weer open voor het publiek. Deze IVN-natuurgidsen leiden u rond en vertellen u alles over het eiken hakbos, de duinbeek, het bloemrijke grasland, de paddenpoel en de groentetuin. De heemtuin is een halve hectare groot en werd vroeger gebruikt als agrarische grond. Er zijn alleen inheemse plan tensoorten aangeplant en biotopen geschapen voor planten en dieren die zich hier van nature thuis voe len. Op dit moment staat het gebied bijvoorbeeld vol orchideeën. Door het beheer, dat geheel door vrijwilli gere gebeurt, is er een prachtig stuk je natuur ontstaan waar natuurlijke processen zo veel mogelijk him gang gaan. De Wielenmaker is zo een fraai verlengstukje van het kalkrijke duingebied geworden. Wilt u daar naast graag weten hoe u uw eigen tuin op een natuur- en milieuvrien delijke wijze kunt beheren? Kom dan op 2 of 3 juni tussen 10.00 en 16.00 uur genieten in Heemtuin De Wielenmaker, Sint Adelbertusweg 38, Egmond-Binnen. De entree is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Zie voor meer infor matie www.wielenrnaker.nl. LIMMEN - Op zondag 3 juni wordt de maandelijkse IVN- wandeling in de Wimme nummerduinen gelopen. U hoort vast de Fitis en de Grasmus, en misschien nog een late Nachtegaal. Er bloeien steeds meer duinplanten, zoals Duinviooltjes, Slangenkmid en Hondstong. Start is om 10.00 uur bij Sportcentrum De Watertoren in Egmond aan Zee. Van te voren opgeven is niet nodig, wel zelf zorgen voor een toegangs kaart voor het Noord-Hollands Duinreservaat van PWN (zie PWN. nl). Een donatie (richtlijn 2,50 euro) wordt op prijs gesteld. Voor nadere inlichtingen kunt u mailen, IVN- Heiloo@hccnet.nl of bellen: 072- 5325110; kijk ook op www.ivnnkl. net. Voor de 26ste keer maakt Organisatie Ringsteken Limmen de Dusseldorperweg ter hoogte van café Bar de Lantaarn vrij voor ruiters en koetsiers. Archieffoto EGMOND - Op 4 juni start alweer de drieëndertigste edi tie van de avondvierdaagse in Egmond aan den Hoef. De avondvierdaagse wordt, heel uniek, vijf avonden georgani seerd, zodat ook mensen die één avond verhinderd zijn vier avon den kunnen wandelen. De organisatie van deze spor tieve wandeltocht voor jong en oud, door de mooie omgeving van Egmond berust bij Jeugdbelangen uit Egmond aan den Hoef, onder deel van Stichting Welzijn Bergen. Jaarlijks maken honderden, jong en oud, zich op voor de Egmondse Avondvierdaagse. De deelnemers gaan de uitdaging met zichzelf aan om 5 of 10 kilometer te wandelen. Lekker in de buitenlucht wandelen waarbij niet gekeken wordt naar wat voor weer het wordt. Het ple zier van het wandelen, daar gaat het iedereen tenslotte om. Eenmaal op weg, treffen de deelnemers op verschillende plaatsen, de vier goed herkenbare controleposten aan waar de stem pelkaarten worden afgestempeld. Overeteekhulpen zorgen voor een veilige oversteek om verkeersonvei- lige situaties te voorkomen. Verder krijgen de deelnemers ondeiweg een traktatie bij de snoeppost. Op vrijdag 8 jimi worden de wandelaars bij binnenkomst muzikaal onder steund door muziekvereniging Lamoraal van Egmont. Na inlevering van de volle stempelkaart ontvan gen de deelnemers een fraaie herin neringsmedaille. Voorinschrijving voor 4,- is mogelijk, op woensdag 30 mei tussen 19.00 uur en 20.00 uur en op zaterdag 2 jimi tussen 14.00 uur en 15.00 uur, in het Dorpshuis te Egmond aan den Hoef. Inschrijving bij de start is mogelijk op 4 en 5 jimi voor 5,- vanaf 18.30 uur in het Dorpshuis te Egmond aan den Hoef. Informatie: Kees Bruin, tel. 5063851, 06-46307100 of www.egrnondsea4d.nl. ■MOLENAAR B, Duinviooltjes, u komt ze vast tegen tijdens uw wandeling in de Wimmenummerduinen. Foto: Paul ten Have

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 17