Ondertekening convenant: op naar een veilige schoolomgeving Limmën föl Kees Burger izmxtmmimi prnmcmmimL <2355236» Jfej Vos Makelaars APE L LA AH LIMMEN BIJNA KLAAR Open Huis Muziek en Dansschool Heiloo3 Nieuws uit Heiloo 3-9 Nieuws uit de regio 13-15 Sport in de regio 19-21 Familieberichten 22-23 De Kuilenaaral helemaal in oranjestemming Mees Knijnenberg f v haalt drie V.iT medailles Repetitie Slotfestijn in volle gang Woninginbraak aan de Heerenweg voor gesprek vooraf wl Rnr/i Plusactiviteiten Programma 2012 - 2013 Breed cursusaanbod voor jong en oud Zie bijgesloten programma bij deze editie www.plusactiviteiten.nl Tel: 0251 - 67 18 37 computerlessen-creativiteit- educatief-gezondheid-hobby en vrije tijd-muziek-talen-sport-typen- kunstzinnige vorming en persoonlijke verzorging-lezingen en workshops WEER EEN KAMPIOEN BIJ DE TERRIËRS!!!! DAMES 3 GEFELICITEERD MET DE TITEL!!!! Vanaf 9 juni zijn wij 10 di geslotei Zie advertentie regio pag. HEILOO - Vrijdag werd een inbraak gepleegd aan de Heeren- weg, tussen 18.00 en 23.00 uur. De dader is de woning binnen gekomen door een bovenlicht te forceren. Er waren diverse kamers doorzocht, maar er is alleen stereoapparatuur wegge nomen. De bewoners zagen bij thuiskomst een onbekende man wegfietsen. Het gaat om een blanke man tussen de 20 en 30 jaar met donkerblond halflang, golvend haar. Hij was 1.60 a 1.70 meter lang, had een mager postuur en droeg slordige, opval lend wijd zittende kleding. Hij fietste op een oude damesfiets de Butterlaan in. Heeft u informa tie? Belt u dan naar 0900-8844. HEILOO - Zondag is het zo ver: dan speelt het Nederlands Elftal haar eerste wedstrijd van het EK voetbal. Net als de voorgaande tien toernooien is de Kuilenaar, huisnummers 44 tot en met 50, weer helemaal oranje. Ook nu weer met een nieuw spandoek, met ditmaal een duidelijke tekst. Niets minder dan de finale wordt 'geëist'! Foto: Dick Bakker HEILOO - Op woensdag 6 juni tekenen de projectgroeple den het convenant 'Veilig naar school'. De projectgroep is breed verte genwoordigd en bestaat uit school directies van de St. Radboudsehool en de OBS De Springschans, mede werkers van de BSO's, verkeerou- ders, bewonersvertegenwoordi- ging van de Heerenweg, Slimpad en Molenweg, Veilig Verkeer Nederland, gemeente en de politie. De projectgroepleden hebben een aantal maatregelen bedacht om de schoolomgeving verkeersveiliger te maken. Deze maatregelen variëren van parkeerafspraken voor docen ten, afspraken over welke vervoers middelen leerlingen gebruiken om naar school te gaan, en verkeersles- sen/projeeten die gegeven worden vanuit de school, WN of aangebo den worden vanuit de gemeente. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt wanneer en op welke wijze handha ving plaatsvindt. Deze maatregelen gaan gepaard met kleine aanpas singen in de verkeerssituatie in de omgeving van de scholen. Deze zullen in de zomervakantie 2012 worden gerealiseerd. Na de zomer vakantie organiseren de kinderen en oudere een projeetweek waarbij verkeer en de nieuwe schoolomge ving een prominente plaats krijgt. Met de ondertekening van het convenant hopen de projectleden de problemen met onder andere foutparkeerdere, te hard rijden, te weinig parkeerplaatsen en te weinig ruimte voor de fietser of wandelaar te verminderen. In vier bijeenkom sten heeft de gemeente alle betrok ken partijen deel laten nemen aan het project en mee laten beslissen in de maatregelen die genomen moeten worden op het gebied van verkeer. Een unieke samenwerking tussen de partijen die tot een goed afsp rakendocument heeft geleid. advertentie Henny Stoop J uitvaartverzorging Heiloo e.o. E.J. Potgieterweg 27 Heiloo telefoon: 072 532 0345 Wij helpen een beetje mee 4 oranjeburgers voor En voor iedere klant een keurslagers ORANJEKROON GRATIS! Winkelhof 't Loo 27, Heiloo Nieuwe Egmonderstraatweg 1-7a Egmond aan den Hoef Deze advertentie wordt u aangeboden door: .ONTVANGEN? BEL DONDERDAG TOT I5.OO UUR: 0226 33 10 20 (rODI VERSPREIDING Bv) KIJK OOK OP WWW. U ITKIJ KPOST. N L JAARGANG 77 NUMMER 23

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 1