Opkikkertje van Keer op Keer Je brein in balans met Neurofeedback Opening glasvezelwinkel in Heiloo DorsHealth, fruit beverage geopend H E I L O O persoonleken ON&HANKEUJK 1 WDWS INGEZONDEN MEDEDELING Orgelbespeling in de Witte Kerk Politiek café D66 Collecte Rode Kruis Spreekuur Heiloo 2000 Echtpaar Tromp zestig jaar getrouwd Ontbijt met de Gezelschapsbank AZ/AFAS stadion Brandweerkazerne Alkmaar Nordic Walking Zomerlunch Gezelschapsbank Buitenlessen Taichi Qigong Rondje Wieringen UITKIJKPOST 6 JUNI 2012 HEILOO - De opkikker van Keer op Keer ter waarde van •300,- van de maand juni gaat naar Rotaiy Heiloo, deze reden op 2 jimi de Kustrally 2012; Rijden voor Water. De opbrengst van deze Kustrally gaat naar de Stichting Maak Ethiopië Gezonder. U kimt de Kringloopwinkel Keer op Keer vinden aan de het Industrieterrein Oosterzij 17 (hoek Nijverheidsweg), in Heiloo. Openingstijden: dinsdag, donderdag van 10.00 tot 15.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur, tel. 072-5325962. HEILOO - Elke woensdagmiddag is de Witte Kerk te bezichtigen tussen 11.00 en 16.00 uur. Van 12.00 tot 13.00 uur wordt het orgel bespeeld door een orga nist uit Heiloo of de regio. Op woensdag 13 juni is dat: Hans Stehouwer. HEILOO - D66 organiseert op 11 jimi om 20.00 uur een poli tiek café in de Geesterhage in Castrieum over toekomst van het ondeiwijs. Zaken zoals de kwaliteit van onderwijs, de terug lopende leerlingenaantallen met als gevolg bijvoorbeeld het verlies van diversiteit en keuzevrijheid door het sluiten van scholen, of de bezuinigingen op de belang rijke individuele begeleiding in het regulier en speciaal onder wijs. Gastsprekers zijn Boris van der Ham (tweede kamerlid) en Jonne Gaemers (bestuursvoorzit ter Tabijn). Voor meer informatie, kijk op www.d66-heiloo.nl. HEILOO - In de week van 25 tot 30 juni vindt weer de jaar lijkse collecte plaats voor het Nederlandse Rode Kruis. De opbrengsten van deze collecte zijn bestemd voor de lokale acti viteiten van de afdeling Heiloo van het Rode Kruis. HEILOO - Op donderdag 7 jimi kimt u, voorafgaande aan de fractievergadering van Heiloo -2000, zaken bespreken die u bezighouden. Die kunnen zowel over algemeen gemeentelijk beleid gaan als over onderwerpen die met uw wijk te maken hebben, of zaken die u persoonlijk treffen. U bent welkom om 20.00 uur in het gemeentehuis (oude ingang). Graag vooraf even melding maken van uw komst aan fractiesecre taris Rob Levie, tel. 06-54901626 of via info@heiloo-2000.nl, www. heiloo-2000.nl. HEILOO - Door middel van neu rofeedback kunnen de hersenen zo getraind worden, dat weer een gewenst hersengolfpatroon ontstaat waardoor klachten beduidend minder worden of zelfs verdwijnen. De werkzaam heid is wetenschappelijk onder bouwd. Sinds eind 2010 is Biometrisch Centrum Heiloo gevestigd aan de Nijverheidsweg 29 te Heiloo. Inmiddels hebben velen de werk zaamheid van neurofeedback erva ren. Zo zijn onder andere migraine- klachten afgenomen in frequentie, duur en intensiteit. Kinderen met AD(H)D hebben kunnen afbouwen en zelfs stoppen met medicatie door verbetering van aandacht, concen tratie en impulscontrole. Interesse? Neem vrijblijvend con tact op met Linda Imming, psycho loog en neurofeedbaektherapeut, tel. 06-49012934, heiloo@biome- trischcentrum.nl of kijk op www. bmcweb.nl. HEILOO - De mogelijke komst van een glasvezelnetwerk roept veel vragen op. Om deze vragen persoonlijk te kunnen beantwoorden heeft Reggefiber een glasvezelwinkel geopend. De officiële opening van de glasvezelwin kel vond plaats op zaterdag 2 jimi, door wethouders Hero Veger en Jacob Ouderkerken. Voor een demonstratie en antwoord op alle vragen over de techniek en voordelen van glasvezel kunnen bewoners voortaan terecht aan de Heerenweg 42a in Heiloo, open op maandag van 13.00 tot 18.00 uur, op dinsdag tot en met donderdag van 10.00 tot 18.00 uur, vrijdag van 10.00 tot 21.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. Informatie is ook te vinden op WWW.eindelijkglasvezel.nl/heiloo. Foto: Ricardo Marcker HEILOO - Onder grote belangstelling is op 1 juni DorsHealth, fruit beverage geopend, aan het stationsplein 47A. Burgemeester Romeijn open de de nieuwe winkel, waarna iedereen gratis mocht proeven. DorsHealth, fruit beverage is een nieuw en imiek concept in Heiloo en omstreken. Voortana kunt u hier terecht voor allerlei verse juieies, smoothies, yoghurt en fruit, belegde broodjes en afhaalmaaltijden. Maar ook voor verse koffie kimt u dagelijks al vanaf 06.00 uur terecht. En alles is 100% vers en naar eigen wens samen te stellen. Meer informatie? www.dorssports.nl info® doresports.nl. Foto: Ricardo Marcker HEILOO - Op 30 mei bracht wethouder Désirée Schmalschlager, namens het college van burgemeester en wethouders van Heiloo, een bezoek aan het echtpaar Tromp vanwege hun 60-jarig huwelijksjubileum. Namens het gemeentebestuur overhandig de Schmalschlager een bosje bloemen en een porseleinen bord met een afbeelding van de Witte Kerk van Heiloo. De heer en mevrouw Tromp zijn al 60 jaar gelukkig met elkaar en stelden het zeer op prijs dat de wethouder langs kwam. Foto: Ricardo Marcker STICHTING WELZIJN HEILOO Trefpunt Abraham du Bois-hof 2 Heiloo tel. 072-5331297 www.welzijnheiloo.nl stichting@welzijnheiloo.nl Op donderdag 7 jimi gaan we gezellig met elkaar ontbijten bij de Herna. Voor slechts één euro krijgt u een kop koffie, een croissant met jam en een broodje met ei en bacon. We ontmoeten elkaar om 09.00 uur bij de Hema op 't Loo. Graag even vooraf doorgeven dat u komt, bel Claudia Spit op tel. 072-5331297. Op donderdag 12 juli van 14.00 tot 15.15 uur kunt u het echte AZ gevoel beleven tijdens een rondlei ding door het AFAS stadion. Wat is leuker dan de grasmat van dichtbij te zien en te ruiken. Hoe ziet de pereruimte er precies uit? U meldt zich bij ons aan via tel. 072-5331297 en gaat op eigen gele genheid naar het stadion. De kosten bedragen 10,-. Wilt u ook een kijkje nemen bij de brandweerkazerne? Dat kan op vrij dag 27 juli van tien tot twaalf uur. U krijgt een rondleiding, er wordt een informatiefilm vertoond en bij goed weer is er een demonstratie van de hoogwerker. Voor deelname moet u wel goed ter been zijn. Schrijf tijdig in via tel. 072-5331297. U gaat op eigen gele genheid naar de brandweerkazerne aan de Heldereeweg 9 te Alkmaar. De kosten bedragen 2,50, inclusief een kopje koffie. Op 4 achtereenvolgende dinsda gen, te beginnen op 31 juli, verzorgt Barbara Grooteman een cursus Nordic Walking. Nordic Walking is een mengvorm van sportief wan delen en langlaufen, en heeft een uitstekend effect op de gezondheid. Tijdstip: van 09.15 tot 10.15 uur, ver trekpunt aan de Nijenburgerweg, kosten: 35,- incl. stokken. Aanmelden via tel. 072-5331297. Na de zomer komt er een cursus Nordic Walking voor gevorderden. De techniek van Nordic Walking, training en conditie zijn belangrijke componenten van deze lessen, die plaatsvinden op dinsdag van 13.00 tot 14.00 uur, van 28 september tot en met 23 april 2013. De kosten zul len 125,- bedragen voor 31 lessen. De jaarlijkse Zomerlunch van de Gezelschapsbank is op woensdag 4 juli van 12.00 uur tot 14.00 uur in het Van der Valk Hotel te Akersloot. Voor 15 euro kimt u deelnemen aan een uitgebreid lunehbuffet met diverse luxe broodsoorten, beleg, verse salades en drankjes, met ter afsluiting heerlijke desserts. Bent u op zoek naar nieuwe contacten of gewoon een gezellige middag? U bent van harte welkom. Voor meer informatie over de Gezelschapsbank of aanmelden voor de Zomerlunch tel. 072- 5331297. Zachte bewegingen, ademhaling, visualisatie en bewustzijn. Taichi Qigong bevordert de bloed- en lyrn- feeireulatie. Het verhoogt het con centratievermogen, geeft mentale en fysieke rust en balans. Taichi Qigong is toegankelijk voor ieder een. De lessen worden elke week gegeven op woensdag van 10.00 tot 11.00 uur, verzamelen op de par keerplaats bij Zwembad Loos in Heiloo. Kosten 5,50 per les. Er is geen les op 27 jimi. U hoeft zich niet van tevoren op te geven. Voor informatie kunt u bellen met Stichting Welzijn Heiloo. Op zondag 5 augustus zet de luxe touringcar koers noordwaarts. De gids, een geboren Wieringer, vertelt in twee uur alles over het bijzonde re eiland en brengt ons op de mooi ste plekjes. Vertrek Trefpunt om een uur, opstappen in Egmond aan Zee is ook mogelijk. Terug om zes uur. De kosten bedragen 19,95 inclusief koffie/thee met cake. VMVMW.e\nde\iiV6\asvezel.n\

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 7