Kuyper Blom Kansen moetje niet afwachten, je moet ze creëren! Met dit credo weet Kuyper Blom Makelaars al jarenlang te scoren op de woningmarkt* Met een scherpe blik en gevoel voor heersende sentimenten in de markt zien zij kansen waar anderen snel overheen kijken* Neem dus contact op als ook geen kans onbenut wilt laten! www*kbmakelaars*nl li JUNI 2014 UITKIJKPOST KANSEN! WÊI

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 16