Open dag bij Brandweer en Beheer Openbare Ruimte gemeente Heiloo Kunst6daagse Heiloo Programmaboekje Kunst6daagse deze week beschikbaar Rotary Kustrally voor schoon drinkwater A PE L L A GTILGG Heiloo 3 NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Op zaterdag 14 juni start de benefiettoertocht vanaf het Stationplein Heiloo TING Collecte Rode Kruis Beko Interieurs deze week in Bedrijf Belicht 4/ MtWi HEILOO - Op zaterdag 14 juni krijgt iedereen de kans om in de huid van een brandweerman, bomenspecialist of gladheidsbe strijder te kruipen. Een rit in een brandweerwa gen, knuffelen met dieren uit het Beestenboetje en zien hoe de mede werkers van de brandweer en bui tendienst hun werk doen. Dat en meer kan op zaterdag 14 juni van 11.00 tot 16.00 uur tijdens de open dag. De medewerkers van de bui tendienst brengen velschillende disciplines en werkzaamheden onder de aandacht. De wijkteams, de bomenploeg, de veegploeg, de rioleringsploeg, de gladheidsploeg en de medewerkers van de garage, de technische dienst, de begraaf plaats, het Beestenboetje en de Afvalbrengplaats laten zien waar zij dagelijks mee bezig zijn. De brandweer en de jeugdbrand weer geven spectaculaire demon straties. Ook kan iedereen een rondje meerijden in een brandweer wagen. Verder is er een donkere ruimte met obstakels om door heen te lopen en kan met brandweer gereedschap een fiets in stukken worden geknipt. In de brandweer kazerne is een informatiemarkt met deelnemers van de brandwon denstichting, de EHBO, de politie en de afdeling Beheer Openbare Ruimte. Bij de brandweerstand zijn rookmelders te koop en kun nen vrijwilligers zich aanmelden. Op het binnenplein is een terras waar koffie en thee te verkrijgen zijn. Ook staat er een springkus sen voor de kinderen. De open dag is op het terrein van Brandweer Heiloo en Beheer Openbare Ruimte, Rosendaal 2. Tijdens de open dag op 14 jimi is de Afvalbrengplaats gesloten voor inwoners die hun afval of andere zaken willen langs- brengen. HEILOO - De brochure van de jubileumeditie (tiende keer) van de Kunst6daagse 2014 is aan het einde van deze week voor iedereen beschikbaar. Er wordt een flinke stapel neer gelegd op bekende locaties waar veel mensen komen, en ook de deelnemende kunstenaars krijgen een aantal exemplaren om uit te delen. Er is bovendien een apart programmaoverzieht met opsom ming van alle evenementen gedu rende de Kunst6daagse, van 24 tot en met 29 juni. Een aantal beeldend kunstenaars biedt in him atelier podium aan een muzikant of een dichter. Verrassend is bijvoorbeeld het initiatief van Berry Zeemenseh om in zijn beeldenatelier aan de Westerweg ook demonstraties Raku stoken en palingroken te organi seren en de kinderen kimnen aan de slag met graffiti. Het organisa tiecomité van de Kunst6daagse is verguld met het fraaie vakwerk dat de Uitkijkpost heeft geleverd met ontweip en druk van de program mabrochures. Op woensdag 18 jimi besteedt de Uitkijkpost uitgebreid aandacht aan de Kunst6daagse. Deelnemers aan dit evenement kim nen in deze speciale krant redacti onele aandacht reserveren van 150 woorden met foto, voor 90,- ex btw. Er kan ook gekozen woorden voor een foto item, dit is een foto met maximaal 90 woorden tekst eronder, kosten hiervan zijn 50,-. ex btw. U kunt uw bijdrage mailen naar redactie@uitkijkpost.nl. HEILOO - Op zaterdag 14 juni start de benefiet toertocht Rotary Kustrally vanaf het Stationplein Heiloo onder het motto: Rijden voor Water. Een Nederlands artsenecht paar werkt al jaren in de gezond heidszorg in Woliso, Ethiopië. Het grootste deel van hun patiënten komt met klachten ten gevolge van besmettingen via het drinkwater. Eén van de millenium doelstellin gen is universeel toegang tot water en sanitatie. Ook in Heiloo zijn er acties om in Afrika en Azië veilig drinkwater mogelijk te maken. De Rotaiy Clubs in Nederland werken al vele jaren aan dat doel. Vooral in Afrika wor den reservoirs en putten aangelegd. Het zijn kleine projecten die door de mensen zelf kimnen worden onderhouden en die heel lang water leveren. De ongeschoolde arbeid wordt geleverd door de dorpsbewo ners. Ze werken onder leiding van ervaren metselaars en loodgieters aan het kanaliseren van bergbeken waardoor het vee en het wild er niet meer bij kan komen. Die krijgen waterdrinkplaatsen waar geen men sen afhankelijk van zijn. Er worden met de hand putten gegraven, tot wel dertig meter diep. De wanden worden opgebouwd uit betonnen ringen die naast de put worden gemaakt. Cement moet wel worden aangevoerd, maar de stenen wor den door de bewoners gehakt. Met old- en yoimgtimers, auto's en motoren. Inschrijven kan nog via www.kustrally.nl. En Beat FM toert mee! Te beluisteren via 106.3 FM of www.beatfrn.nl. Op zaterdag 14 juni start de benefiettoertocht Rotary Kustrally onder het motto: Rijden voor Water. Aangeleverde foto HEILOO - Van 16 tot en met 21 jimi vindt weer de jaarlijkse huis-aan-huiseolleete plaats van het Nederlandse Rode Kruis. De opbrengsten komen geheel ten goede aan de activiteiten voor de afdeling in Heiloo: telefoon cirkels, sociale activiteiten, bij zondere vakanties en noodhulp. Daarnaast gaat het Rode Kruis in Heiloo de komende jaren meer EHBO-opleidingen aanbieden, van eerste hulp aan kinderen tot complete cursussen met AED- bediening. Rode Kruis afdeling Heiloo komt nog collectanten te kort. Geef u op bij collecte- coördinator Meike de Vos, tel. 072-8884428 of meikedevos82@ hotmail.com. advertentie Dit weekend muziekfeest voor iedereen. Music Meeting Heiloo komende zaterdag 14 juni CARMEN Op het Willibrordusterrein. ledereen is hartelijk welkom. Zorg dat u tussen 11.30 en 12.30 uur aanwezig bent en geniet dan van een prachtig en gevarieerd muziekprogram ma (Carmen, Bizet, Spaans). Toegang gratis, dankzij royale steun van onze sponsors. Wie zich via de website heeft ingeschreven ontvangt via e-mail detailinfo. De Music Meeting Heiloo is een evenement dat niemand mag missen. Tot zaterdag, tot Carmen. P.S. En zondagmiddag 15 juni presenteert Music Meeting Heiloo in de Strandwai op het Willibrordusterrein een reeks miniconcerten van koren, orkesten en combo's. Bekroning van de Vaderdag! ONTVANGEN? BEL DONDERDAG TOT I5.OO UUR: 0226 33 10 20 (rODI VERSPREIDING Bv) KIJK 00K OP WWW. U ITKIJ KP0ST. N L JAARGANG 78 NUMMER 24 11 JUNI 2012 Omdat ieder vaarwel bijzonder is... Henny Stoop J uitvaartverzorging Heiloo e.o. telefoon: 072 532 0345

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 1