l: Stichting Dorpshart presenteert De Burgerij Keu ke ru (tip) TOON Kurken tijdreis door Nederland I Rommelmarkt muziekvereniging Eensgezindheid complete keuken inclusief inbouwapparatuur Vanavond inschrijven voor Timmerdorp Egmond GEWOON KEUKENS NIEUWS UIT DE REGIO Inschrijving Timmerdorp Egmond •-> B «SE»-* GOEDE KEUKENS, GOEDE PRIJS! 1ÜV li JUNI 2014 M A fc-.r=: ^srki- - - Jt. - - v EGMOND - Van maandag 4 tot en met donderdag 7 juli is er weer een timmerdorp in Egmond aan de Hoef. En traditioneel wordt het op donderdagavond 7 juli afgesloten met een vrijmarkt. Het thema is dit jaar Kermis. Op woensdag 11 juni (vandaag) kun nen alle kinderen vanaf 6 jaar tot en met groep 8 van de basis school zich van 19.00 tot 19.45 uur inschrijven in dorpshuis De Hanswijk. Vol is vol! De deelnemersbijdrage is 12,- en minimaal één ouderhulpdag per kind. Als ouderhulp zijn ook ooms en tan tes, broers en zussen vanaf 18 jaar) welkom. Informatie op www. timmerdorpegmondaandenhoef.nl. Aangeleverde foto LIMMEN - Op 15 juni houdt stichting Dorpshart een ope ningsfeest om de vernieuwde Burgerij in Limmen te presen teren. Samen met de nieuwe beheerders Fernand Zomerdijk en Jaap Stoffer kimt u deze middag een glaasje drinken. Op 1 mei is er wisseling geweest van beheerder. Dit gaf voor stichting Dorpshart aanleiding ADVERTENTIE Gewoon Toon heeft al een voor slechts wm U VINDT ONS IN DE SHOWROOM VAN ANT. DUIJN KEUKENS Hasselaarsweg 21 Heerhugowaard Tel. 072 - 5714108 www.antduijnkeukens.nl V EGMOND - Muziekvereniging Eensgezindheid uit Egmond- Binnen houdt zaterdag 14 juni voor de 44ste keer haar jaar lijkse grote rommelmarkt op het Kerkplein. De leden van de muziekvereni ging en tal van vrijwilligers brengen de koopwaar vanaf 09.00 uur aan de man/vrouw met maar één doel voor ogen; een zo hoog mogelijke opbrengst voor de muziekvereni ging. De spullen zijn door de eigen leden opgehaald bij mensen die deze spontaan beschikbaar stel den. Er is van alles te koop op de markt in Egmond-Binnen; kleding, schoeisel, radio- en tv apparatuur, computerspullen, tuingereedschap, c.v. en sanitaire spullen, groot en klein meubilair, gereedschappen, antieke spullen, curiosa, glas en aar dewerk, potten en pannen, fietsen, boeken, lampen en andere elektri sche apparatuur, speelgoed en lp's. AGekoehte (grote) spullen kun nen tegen een geringe vergoeding worden thuisbezorgd in de regio Haarlem - Den Helder. Op de markt is ook ook volop aandacht voor ver maak en de inwendige mens; van overheerlijke versgebakken pan nenkoek, soep en diverse broodjes en daar is gerookte of gekaakte vis. In de mobiele muziektent is een bar met verfrissingen en koffie. Bij het Rad van avontuur worden weer tal van prijzen over het marktterrein gestrooid. De muziekvereniging hoopt met de opbrengst nieuwe instrumenten te kimnen aanschaf fen. Ook worden de kosten van de eigen muziekopleiding uit het resul taat van de rommelmarkt bekostigd. om het een en ander in de Burgerij aan te passen. Zo kan de zaal wor den verkleind tot een knusse ruimte voor een klein feest of vergadering, er is een andere bar geplaatst en kleuren zijn eigentijds geworden. Dit werd allemaal mogelijk gemaakt door vele vrijwillige handen. Kom zelf sfeer proeven op 15 juni; tussen 15.00 en 19.00 uur bent u welkom. Wilt u alvast een voorproefje, kijk dan eens op www.deburgerij-lim LIMMEN - Anne Frank, Rembrandt, Johan Cruijff, Armin van Buuren, Vondel, Neelie Kroes, van Gogh, Fanny Blankers Koen ze kwamen alle maal voorbij in Limmen op het ontwerp kurken mozaiek van Limmen Ludiek. Als kroon en stralend middelpunt van het mozaïek pronkten koning Willem Alexander en koningin Maxima. Ook herkenbare architec tuur uit Amsterdam en Rotterdam, tulpen en stroopwafels zijn promi nent aanwezig. Honderden nieuwsgierigen wer den letterlijk en figuurlijk getrak teerd op een schitterende middag. Het zonovergoten dorpspark te Limmen was feestelijk versierd, volwassenen kregen een gratis kopje koffie of thee met een spe ciaal Limmen Ludiek gebakje van Bakker Bakker, er was een ijscokar van De Roset voor de kinderen met gratis ijs en er was een lekker stukje muziek voor het ludieke gezellige losse sfeertje. Vrijdagmiddag 6 jimi, klokslag 15.00 uur nam voorzitter Kees de Jong van stichting Limmen Ludiek het woord om samen met burge meester Toon Mans van Castrieum het wereldrecord ontweip te ont hullen. Op één stukje na. Onder luid applaus werd langzaam de 'kurken' tijd reis door het heden en verleden van Nederland zicht baar. Deze parade aan BN'ers zal in juni 2015 als een gigantisch kurken mozaiek gaan verschijnen gemaakt van 500.000 kurken. En met de duizel wekkende afmeting van 32 meter breed bij 5 meter hoog - 160 m2 - wat een nieuw Guinnessbook Worldrecord moet gaan worden in 2015. Het laatste nog bedekte stuk je van het wereldrecord kurken mozaiek werd na aankondiging van vieevoorzitter Andre Koopman ont huld door Bouke de Boer en Dorien Groot van NTI NLP. Hiermee werd ook de hoofdsponsor voor Limmen Ludiek 2015 bekend gemaakt met als pakkend motto voor 2015; Duurzaam Verbinden Vanuit Een Kem. De feestelijke middag werd proostend met alle aanwezigen in het park afgesloten met een brui send glaasje Schloss Waehenheim Sekt en een prachtig Limmen Ludiek gedicht geschreven door de alom geprezen Limmer dorpsdieh- ter Klaas Winter. Limmen Ludiek ligt goed op koers maar ze zijn er nog niet helemaal. Zo hebben ze nog steeds heel veel kur ken nodig om de juiste kleuren voor het mozaiek bij elkaar te krijgen. Ze hebben er zeker 600.000 nodig om de verschillende kleuren te kimnen uitsorteren. „Dit uitsorteren is op dit moment de grootste uitdaging" zegt voorzitter Kees de Jong. „Het uitsorteren is heel veel werk. Hier kunnen we nog wel wat extra hulp bij gebruiken de komende tijd in onze Kurkenhof. Want vele handen maken licht werk en het is echt heel erg gezellig om te doen." In de Kurkenhof op de Jan Valkeringlaan 1 worden iedere maand sorteermiddagen en/of avon den gehouden waar iedereen wel kom is. Bij Albert Heijn in Limmen en Slijterij Nolet in Castrieum kim nen opgespaarde kurken worden ingeleverd. Wanneer u op de hoog te wilt blijven of meer informatie zoekt over Limmen Ludiek neem dan gerust een kijkje op limmen- ludiek.nl of VOLG en LIKE hen op facebook.com/stichtinglimmenlu- diek Als kroon en stralend middelpunt van het mozaïek pronkten koning Willem Alexander en koningin Maxima. Ook herkenbare architectuur uit Amsterdam en Rotterdam, tulpen en stroopwafels zijn pro minent aanwezig. Foto: Jeroen Drenth

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 7