Rijden voor water: de kustrally was een groot succes Programma Kunst6daagse Heiloo verrassend en divers Y> [SB GHEE T, APE L LA VOORIDELGRIUU BARBECUE 6 gemarineerde filetlapjes voor 4 cevapcici voor voor gesprek vooraf Nieuws uit Heiloo Eerste bruidspaar trouwt op Nijenburg Heiloo 3 ALLE Ola ijs e HALVE PRIJS 3-9 Nieuws uit de regio 13 Sport in de regio 15-21 Familieberichten 22-23 Maak Ethiopië Gezonder nam een cheque van 10.000,- in ontvangst Jubileumfeest Zonnebloem Egmonden Prijzenregen voor turnsters van GHT 'HEILOO, een dorp in oorlogstijd' exclusief bij: Boekhandel Deutekom kantoorvakhandel De Schrijverij (Heerenweg/Het Hoekstuk) voor 24,50 Winkelhof't Loo 27, Heiloo Nieuwe Egmonderstraatweg 1-7a Egmond aan den Hoef GEEN KIJK OOK OP WWW.UITKIJKPOST.NL JAARGANG JJ NUMMER 21\ HEILOO - De Kunst6daagse Heiloo heeft de voorbereidingen van de editie 2012 afgerond. Het programma met alle details is nu gepubliceerd. De Kunst6daagse is een nog betrekkelijk jonge traditie, maar niet meer weg te denken uit zomers Heiloo. De K6d is dit jaar van 19 tot 24 juni, de kunstroute is op 23 en 24 jimi. De organisatoren zijn er wederom in geslaagd te verrassen met nieuwe elementen en ook met leuke variaties op vertrouwde the ma's. De kunstroute in het afslui tende weekend is natuurlijk het vaste baken, en krijgt in 2012 zelfs extra aandacht. Er zijn tegen de honderd beeldend kunstenaars, die exposeren in him thuisatelier of in een winkel, of op een bijzondere of geclusterde locatie. Op een aantal plaatsen zal ook muziek ten gehore worden gebracht. Op al die locaties zijn belangstellenden welkom op 23 en 24 jimi. Maar als u zich meldt op 19, 20, 21 of 22 jimi, zult u ook tien tallen kunstenaars aanwezig treffen, ze hebben dan misschien nog wel meer tijd voor u beschikbaar dan in het drukke weekend. In de program mabrochure die overal in Heiloo kan worden verkregen wordt zeer duide lijk aangegeven op welke dagen een specifieke kunstenaar aanwezig is. Voor de bezoekers van de kunstrou te is er dit jaar de mogelijkheid om een fraai kunstwerk te winnen. 13 JUNI 2012 advertentie Alle combinaties mogelijk Bijv. De Oranje raket, doos 9 stuks Magnum mini classic almond white, doos 6 stuks 2 pakken Henny Stoop J uitvaartverzorging Heiloo e.o. E.J. Potgieterweg 27 Heiloo telefoon: 072 532 0345 Heel speciaal is de aandacht die wordt besteed aan de zonnewende, de langste dag op donderdag 21 jimi. Er is dan een excursie in landgoed Nijenburg onder leiding van archi tectuurhistoricus Anita van Breugel. Na de wandeling die om 20.30 uur bij de Kattenberg begint is er een programma met muziek, dans en poëzie. Op woensdag 20 jimi is er in de Witte Kerk een thema-avond over de zonnewende, met een lezing en bijpassende poëzie en muziek. De kunstmarkt is dit jaar in het Trefpunt op 23 en 24 juni, gelijktij dig met de kunstroute. Er zijn work shops in het Trefpunt en op verschil lende basisscholen. Op woensdag 20 jimi staat het Beestenboetje in het teken van de kimst; basis schoolleerlingen gaan dan beesten schilderen en kleuren. De samen werkende culturele en welzijnsor ganisaties van Heiloo organiseren een Poëzieproject in de bibliotheek. Voortbouwend op het grote succes van vorig jaar is er weer een expo sitie met werk van meer dan tien jonge kunstenaars in de grote zaal van Buk Buk. Ook Tintoretto, dé vereniging in Heiloo waar iedereen die van tekenen en schilderen houdt terecht kan, opent haar deuren tij dens de kunstroute. Het gedetailleerde programma staat op www.kimst6daagseheiloo. nl. De programmabrochure wordt in Heiloo en omgeving huis-aan-huis verspreid. De rally was genieten geblazen voor de 'oudjes' en hun trotse bezitters. Foto: V. van Roemburg HEILOO - Zaterdag 2 juni glom men en blonken de oudjes in het zonlicht; ruim vijftig auto's en motoren verzamelden zich op 't Loo om een kustrally te rijden voor waterputten in Ethiopië. Mede dank zij de inzet van veel vrijwilligers, de gulle bijdragen van de sponsors, het enthousiasme van de deelnemers en de organisatie van Rotary Club Heiloo, is het een succesvolle dag geworden. Nadat de auto's en motoren geshowd werden op 't Loo, vond de officiële start plaats in het stations centrum. De route leidde langs het auto museum in Schagen, het kerkje van Lambertschaag en de grasdrogerij van motorcoureur Wil Hartog. Op het stationspleintje van Wognurn- Nibbixwoud werd een rijvaardigheidstestje afgenomen en uiteindelijk werd de stoet onder politiebegeleiding naar de dinerloca- tie gebracht. Daar werd onder luid applaus de opbrengst van de dag bekend gemaakt. De voorzitter van de in Heiloo opgerichte Stichting Maak Ethiopië Gezonder nam een cheque van 10.000,- in ontvangst. Met dit geld zullen twee waterput ten gebouwd worden waardoor een aantal Ethiopische doipen beschik king krijgt over veilig drinkwater.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 1