Heiloocontact Meer informatie? Bel! Sluit voor 2 juli a.s. een abonnement af voor televisie, internet en/ of telefonie over glasvezel en maak kans op de nieuwe iPad. 12 nieuws en informatie voor de inwoners van Heiloo Burgerzaken Bouwen en wonen Abonnementen verkrijgbaar bij: PC Centraal, Westerweg 160, Heiloo Radio Bakker, Kennemerstraatweg 255, Heiloo The Phone House, 't Loo 53, Heiloo De Schrijverij, Heerenweg 199, Heiloo altijd thuis www.conceptsvroegevogels.nl/heiloo 13 JUNI 2012 UITKIJKPOST Het gemeentehuis is bereikbaar op 072 535 66 66, van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 12.30 uur en maandagavond tussen 18.00 en 20.00 uur. Beheer Openbare Ruimte is bereikbaar op 072 535 68 68, van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 16.00 uur De genoemde bouw- en sloopplannen zijn niet altijd direct beschikbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van de publieksbalie Bouwen en Wonen, telefoonnummer 072 535 66 66. Ontvangen aanvragen omgevings vergunning Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning zijn ontvangen. Nicolaas Beetsweg 94, zaaknr. 12 06338 verbouwen woning en kantoor tot 5 wooneenheden ontvangstdatum: 3 juni 2012 Handelsweg 26A, zaaknr. 12 06337 legaliseren van bedrijfswoning en bou wen dakopbouw met dakterras ontvangstdatum: 31 mei 2012 Heerenweg 100-102, zaaknr. 12 06334 verbouwen en vergroten van dubbel naar enkel woonhuis ontvangstdatum: 4 juni 2012 Oosterzijpolder, tussen Kanaalweg en Kooibrug ten oosten van de A9, zaaknr. 12 06269 afplaggen twee percelen voor ontwik keling van bloemrijk vochtig schraal grasland ontvangstdatum: 1 juni 2012 Westerweg 360, zaaknr. 12 06256 realiseren dagopvang "De Zorgcirkel" ontvangstdatum: 3 juni 2012 Westerweg 360, zaaknr. 12 06257 brandveilig gebruiken dagopvang "De Zorgcirkel" ontvangstdatum: 4 juni 2012 Verleende omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders hebben de volgende omgevingvergunningen verleend. Oosterzijweg 32, zaaknr. 12 03635 vergroten van de woning verzending: 6 juni 2012 Zevenhuizerlaan 12, zaaknr. 12 05166 vergroten van de woning (achterzijde) verzending: 4 juni 2012 Bezwaar Belanghebbenden kunnen tegen de genoemde besluiten een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemees ter en wethouders van Heiloo, afdeling Bestuursondersteuning, Postbus 1, 1850 AA Heiloo, binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit. De datum van verzending vindt u onder de omschrijving van het plan. Een bezwaar- of beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Indien er sprake is van een spoedeisend belang kunt u, nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, tevens om een voorlo pige voorziening (schorsing) vragen bij de voorzieningenrechter van de recht bank te Alkmaar, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar. Indien u van de laatstge noemde mogelijkheid gebruik maakt, bent u griffierecht verschuldigd. Burgerlijke stand tot en met 8 juni Geboren Aimée S. van Hal d.v. E.J.B. van Hal en T.J. Kaandorp Cato de Bruijne d.v. M. de Bruijne en E.M. van der Aa Olivia Spanjaart d.v. M.P.H. Spanjaart en I. Driessen Sonny W. Strooper z.v. P.J. Strooper en S. Wiedijk Joris van der Veen z.v. M. van der Veen en J. Schouten Ruben J.T. Lammerts z.v. W. Lammerts en K.M.J. Baart Christian Koopman z.v. M.J.R. Koopman en I. Veel Eline J. Bos d.v. H. Bos en M.J. Ceton Saar R. Valkering d.v. A.T.G. Valkering en W. Dekker Ahmad N. Habibzai z.v. A.L. Habibzai en M. Hanbali Benjamin Tiller z.v. B.M. Tiller en M. Struijf Saar A. Bakker d.v. W.J. Bakkeren K.A.C. Scholten Huwelijken gereg. partnerschappen D. Karte en H. Pos R.W. Rood en M.A. Schuurmans F.R. Vroom en S.R. Brocke W.F. Hoeben en M. van Dijk T. Erkamp en V.A.C. Groot G. Ballast en I.M. Rus Overleden K. Kindt E. Hettema ev Minis C. Poorters S.M. Rootjes wv Buijs J.M. van der Peet wv van Velzen P.L. van Oostenbrugge ev Deunk www.heiloo.nl Film top 5 wtrkt run Vroege vogels maken op dé nieuwe kans iPad!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 12