Wassalon De Wals 'Zware Hufters' schenken dikke cheque aan Dolfinn Op naar een veilige sehoolomgeving H E I L O O BEDRIJF BELICHT 5 KORTOM Keer op Keer opsteker Rommelmarkt Heiloo Vaders zwemmen gratis in Het Baafje UITKIJKPOST 13 JUNI 2012 In deze rubriek wordt wekelijks een ander bedrijf in het ver spreidingsgebied van de Uitkijkpost belicht. De kosten voor Bedrijf Belicht zijn 195 euro ex BTW. Voor aanmelding: Hoefsmid 5,1851PZ Postbus 68,1850 AB Heiloo. Of per e-mail: redactie@uitkijkpost.nl. In de aanmelding graag duidelijk uw gegevens vermelden. Carina Pielage, Stationsweg 94, 1852 LN Heiloo, tel. 072-5325060, www.wastalleslekkersehoon.nl, e-mail: info@wastalleslekkersehoon.nl. HEILOO - Een actief leven en veel buitenshuis, teiwijl thuis de berg met vuil wasgoed groeit met het verstrijken van de week? Een verbou wing of defect aan de wasmachine waardoor thuis tijdelijk geen was gedraaid kan worden? Of door ouderdom, ziekte of een blessure lang durig afhankelijk geworden van de welwillende hulp van derden, zo ook voor de was? Zomaar een paar situaties waarbij de was-, droog- en strijkserviee van wassalon De Wals uitkomst biedt. Veel particulieren uit Heiloo en omstreken hebben De Wals al ontdekt als een betaalbare en tijdbesparende oplossing! Door de ruime openingstijden zeer aantrekke lijk voor werkenden. De was wordt vuil gebracht of door de haal- en brengserviee opge haald en komt fris en schoon, keurig gevouwen of gestreken, terug! Ook de zelfserviee levert enorme tijdwinst op, want in krap twee uur tijd kimt u uw wasgoed door de professionele was- en droogmaehines bij De Wals schoon en droog weer mee naar huis nemen. De Wals beschikt over zeven professionele wasmachines, waaronder twee grote met een inhoud van dertien kilo, handig voor grote textielstukken, zoals gordij nen en dekbedden, en een aantal supersnelle wasdrogers. Op 18 jimi is het precies vijfjaar geleden dat Carina Pielage de deuren van wassalon De Wals opende op de zeer toegankelijke en uitstekend bereikbare locatie op de Stationsweg, grenzend aan het grote parkeerter rein pal naast het station. Inmiddels is het team van De Wals drie 'man' sterk: Miriam als ehauffeuse voor de haal- en brengserviee en Mariska helpt Carina in de wassalon. Bij hen staan klantvriendelijkheid, persoon lijk contact en betaalbare seiviee bovenaan. Carina was jarenlang werk zaam in de thuiszorg en weet hoe belangrijk schoon wasgoed is voor mensen die afhankelijk zijn van zorg. Toen ze voor de keuze kwam te staan tussen doorgaan in de thuiszorg of haar droom om voor zichzelf te beginnen te verwezenlijken, het liefst verwant aan haar oude werk, koos ze voor het laatste. Met de wassalon springt ze in op een verande rende maatschappelijke ontwikkeling. „Enkele jaren geleden is de huis houdelijke hulp losgekoppeld van thuiszorginstanties. Huishoudelijke werkzaamheden zijn meer onder tijdsdruk komen te staan. De tijd die een schommel wasgoed thuis nu eenmaal inneemt, eer dat het gevou wen of gestreken in de kast kan, maakt dat de was tegenwoordig in veel gevallen door familie, bekenden of extra ingehuurde huishoudelijke hulp wordt verricht. Het voordeel van de services van de wassalon Wals voor zorggebonden mensen is, dat men minder afhankelijk wordt van derden of de kosten van extra huishoudelijke hulp kan besparen. En mantelzor- gers kunnen meer tijd besteden aan leuke activiteiten met degene waar ze om geven!" Het uitbesteden van de was en/of de losse strijkserviee biedt ook studenten, werkende oudere met een druk gezinsleven of kleinschalige horeca of -gastenverblijven zoals een bed and breakfast een betaalbare tijdwinst op! HEILOO - De Zware Hufters zijn er in geslaagd om met hun twin tig jaar oude Renault Espace van 100,- hun allereerste Wintereditie van de Carbagerun te volbrengen. Onlangs nam Bart Houtman, voorzitter van Stichting Dolfinn een cheque in ontvangst van de Zware Hufters uit Heiloo. Het chauffeure team, ook bekend als Team 0611, heeft een bedrag van 750,- bij elkaar gerallyd voor het werk van Dolfinn. „Het is weer een geweldig initiatief waarmee we onze activi teiten voor kinderen met een beper king kunnen voortzetten", zegt Bart Houtman. „Wij zijn namens de kids altijd ontzettend blij met geweldige donateurs als dit team!" Stichting Dolfinn heeft als doel om kinderen met een beperking, uit Heiloo en omgeving, financieel bij te staan om dolfijntherapie te kimnen laten volgen. Meer informatie over Stichting Dolfinn kunt u vinden op www.dolfmn.nl. De Carbage Run is een vijfdaag se rally door Europa in auto's van maximaal 500,-. Tijdens deze grootste en gekste straatrally van Europa moeten er ondeiweg aller lei bijzondere opdrachten worden uitgevoerd. De Zware Hufters heb- HEILOO - Op woensdag 6 juni tekenden de projectgroeple den het convenant 'Veilig naar school'. De projectgroep is breed verte genwoordigd en bestaat uit school directies van de St. Radboudsehool en de OBS De Springsehans, mede werkers van de BSO's, verkeerou- ders, bewonersvertegenwoordi ging van de Heerenweg, Slimpad en Molenweg, Veilig Verkeer Nederland, gemeente en de politie. De projectgroepleden hebben een aantal maatregelen bedacht om de sehoolomgeving verkeers veiliger te maken. Deze maatrege len variëren van parkeerafspraken voor docenten, afspraken over elke vervoersmiddelen leerlingen gebruiken om naar school te gaan, en verkeerslessen/projeeten die gegeven worden vanuit de school, WN of aangeboden worden van uit de gemeente. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt wanneer en ben ook al ideeën voor de volgende editie van de Carbagerun. Houd daarom hun website in de gaten. De Zware Hufters/Team 0611, bestaat op welke wijze handhaving plaats vindt. Deze maatregelen gaan gepaard met kleine aanpassingen in de verkeerssituatie in de omge ving van de scholen. Deze zullen in de zomervakantie 2012 worden gerealiseerd. Na de zomervakantie organiseren de kinderen en oudere een projeetweek waarbij verkeer en de nieuwe sehoolomgeving een prominente plaats krijgt. Met de ondertekening van het convenant hopen de projeetleden de proble men met onder andere foutpar- keerders, te hard rijden, te weinig parkeerplaatsen en te weinig ruim te voor de fietser of wandelaar te verminderen. In vier bijeenkomsten heeft de gemeente alle betrokken partijen deel laten nemen aan het project en mee laten beslissen in de maat regelen die genomen moeten wor den op het gebied van verkeer. Een unieke samenwerking die tot een goed afsprakendoeument heeft geleid. uit Peter Bijkerk, Theo Bakker, René Beerepoot en Sven-Erik Wittebrood. Voor meer informatie kijk op www.dezwarehufters.nl. HEILOO - Kringloopwinkel Keer op Keer schenkt elke maand een Opsteker aan een persoon die zich belangeloos inzet voor een medemens, vereniging, stichting et cetera. De opsteker van de maand juni 2012 gaat naar de heer Jan van Schagen in Hensbroek voor het opknappen van een school in Senegal. U kunt kring loopwinkel Keer op Keer vinden aan het Industrieterrein Oosterzij 17 (hoek Nijverheidsweg). Openingstijden: dinsdag, don derdag van 10.00 tot 15.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur, tel. 072-5325962. HEILOO - Zondag 17 jimi, van 10.00 tot 15.00 uur, is er weer een rommelmarkt in de Werkendelslaan in Heiloo. De straat wordt aan beide zijden tussen de huisnummers 31 en 61 afgesloten. Ook dit jaar wordt het weer een grootse rommelmarkt met ruim negentig aanmeldingen. Aan de kinderen is ook gedacht, er is een springkussen en er wordt geschminkt. De markt zal opgeluisterd worden door levende muziek. Voor informatie: rommelmarktwerkendelslaan® hotmail.com. HEILOO - Op Vaderdag, zondag 17 jimi, zwemmen alle vaders gra tis in Het Baafje. Onder het motto 'zwem je (o)pa eruit' heeft de gemeente samen met de Vrienden van het Baafje een actief pro gramma opgesteld voor sportieve vaders en hun kinderen. Vanaf 10.00 uur is iedereen welkom om mee te doen, of om aan te moedi gen. Want welke vader zwemt het snelst naar de overkant van het 50 meter bad? Ook ligt de loop- mat in het water. Ten slotte staat het onder water zwemmen op het programma. Aanmelden is niet nodig. Het Baafje is geopend van 10.00 tot 17.30 uur. De projectgroep bestaat uit schooldirecties van de St. Radboudsehool en de OBS De Springsehans, medewerkers van de BSO's, verkeerouders, bewonersvertegenwoordiging van de Heerenweg, Slimpad en Molenweg, Veilig Verkeer Nederland, gemeente en de politie. Aangeleverde foto Uitreiking cheque aan Dolfinn met van links naar rechts: Theo Bakker, Peter Bijkerk, Sven-Erik Wittebrood, Bart Houtman van Stichting Dolfinn en René Beerepoot. Aangeleverde foto Tekst en foto: Carolien Breed H'JStMiil

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 5