Opening Kunst6daagse in Bibliotheek Heiloo Happy birthday, tien jaar kinderhuis! U I T P A G I N A g stichting 9 Door de ogen van mijn vader 2 2 gelezen worden kTJfA DEUTEKOM Corso Bioscoop BOEK VAN DE WEEK Door de ogen van mijn vader door Stef Bos School's Out 4 Apres Ski examenfeest Buk Expositie in Overkerck Mozart in woord en muziek Nieuwe workshop Women! Head Hunters Meander wint prijs Kinderjury UITKIJKPOST 13 JUNI 2012 22 jaar geleden schreef Stef Bos een lied over zijn vader en in 2012, het negentigste levensjaar van zijn vader, maakte hij samen met hem dit boek. De dia's uit het archief van A.W. Bos, gemaakt met een Rolleiflexcamera uit de jaren vijf tig, vormen er de basis van. Het is niet alleen de weergave van een familiegeschiedenis, het laat ook een snel veranderende wereld zien. De beelden zullen voor velen aan sprekend en zelfs herkenbaar zijn. Herinneringen oproepend aan een nabij of verder verleden, teiwijl de woorden van Stef ze verbindt met het heden. Een boek van een vader en een zoon. Een boek met beelden van toen en woorden van nu. Een verhaal in flarden over wat de een zag en de ander dacht. door Stef Bos boek cd voor 22,50 HEILOO - De opening van de Kunst6daagse (maandag 18 juni) vindt dit jaar plaats in Bibliotheek Heiloo. Tijdens de Kunst6daagse wordt door de G5 (Bibliotheek, Muziek- en Dansschool, Stichting Welzijn, Stichting Jeugd- en Jongerenwerk en Stichting Peuterspeelzalen) een aantal activiteiten georganiseerd rond Poëzie. Leidstere van de Stichting Peuterspeelzalen Heiloo maken gedichtjes onder leiding van Margreet Schouwenaar, leerlingen van het PCC produceren twitter- gedichten en de G5 start met een doorgeefgedicht. De eerste regel van dit gedicht wordt geschreven door Margreet Schouwenaar en wordt tijdens de opening van de Kunst6daagse op 18 juni bekend gemaakt. Deze eerste regel wordt vervolgens op verschillende plaat sen in Heiloo opgehangen (waaron der in de locaties van de G5) zodat iedereen een regel kan toevoegen aan dit gedicht. Dicht u ook mee? Op de laatste dag van de Kunst6daagse, zondag 24 jimi van 14.00 tot 15.00 uur, worden de resul taten van al deze poëzieprojecten in de bibliotheek gepresenteerd. Van 15.00 tot 16.00 uur kunt u zelf dichten bij de eerste bijeenkomst van het Poëziecafé, onder leiding van Margreet Schouwenaar (opgave - liefst vooraf - bij de klantenser vice van de bibliotheek). De poëzie van deze middag wordt afgewis seld met muziek van de Muziek Dansschool Heiloo. Exposities en muziek Naast poëzie is er natuurlijk ook de nodige kunst en muziek in de bibliotheek. Henk Willem Klaassen exposeert met schilderijen. Denise Kamp met bronzen beelden en Joop Muller met fractalen. Kinderen van OBS De Zuidwester, basis school De Duif en De Springschans laten hun mooiste striptekeningen zien. Zaterdag 23 jimi zal het duo Luytceels, bestaande uit de sopraan Bianca de Heer en Flits Sandkuijl, luit en gitaar, een drietal concert jes verzorgen. Op het programma staan 17de-eeuwse lutesongs, ori ginele liederen voor zang en gitaar en solostukken voor luit en gitaar. Aanvangstijden: 13.00, 14.00 en 15.00 uur. In de pauzes van de muziek geeft Joop Muller voor geïn teresseerden een korte inleiding over fractalen. Meer informatie op www.kimst6daagseheiloo.nl en www.bibliotheekheiloo.nl. HEILOO - Zaterdag 16 juni houdt Buk Buk vanaf 21.00 uur een feest voor alle eindexamenkandidaten van het voortgezet onderwijs en natuurlijk ook alle anderen die willen komen, de entree is gratis. Onder de noemer School's out 4 Apres Ski kunnen alle eindexamenkandidaten na alle examenstress in Buk Buk uit hun plaat gaan! HEILOO - De komende maanden zijn in verzorgingshuis Overkerck bloemenaquarellen te zien van de heer H. Breen. Zijn werk is ook te bezichtigen op de eerste verdie ping van verzorgingshuis De Loet. HEILOO - Op zondag 17 jimi kunt u genieten van de klanken van de muziek van Wolfgang Amadeus Mozart, in de kapel GGZ NHN. Het concert begint om 16.00 uur. Het Botanina kwartet bestaat uit Iris van de Laan- eerste viool, Lia de Hoog- tweede viool, Joep van Brederode - altviool en Peter Bouma - cello,'. Verder werken mee Marianne Habets op fortepi ano, een instrument dat zelden te beluisteren is, en Flits Bloemtak. Toegangsprijs is 12,50, 65+ en CJP 10,-, kinderen tot 12 jaar 5,-. HEILOO - Eens per maand samen met een vaste groep vrouwen nieuwe dingen ontdek ken? Women! een maandelijkse workshop vol vrouwelijke ener gie. Kom gratis en vrijblijvend kennismaken op wij dag 15 juni van 09.30 tot 12.00 uur (Keldercroftlaan 2). Aanmelden bij Saskia Bos via tel. 06-50263274 of saskia@deboomwortel.nl. De mondige Roger Brown lijkt het allemaal te hebben: hij is de meest succesvolle headhunter van Nooiwegen, is getrouwd met de knappe galeriehoudster Diana en bezit een prachtige villa. Hij leeft echter op te grote voet en om zijn levensstijl te bekostigen steelt hij kunstwerken. Als hij in de galerie wordt voorgesteld aan Clas Greve, voormalig topfunctionaris in het leger en elektronica specialist, ziet hij niet alleen in hem de perfecte kandidaat voor een bestuursfunctie bij een van zijn opdrachtgevers, maar mikt hij ook de kans om in één klap financieel onafhankelijk te worden. Clas Greve is namelijk de bezitter van een heel waardevol schilderij. Roger Brown bereidt zijn grootste slag ooit voor. Maar ook Greve speelt spelletjes. Wanneer Roger bij hem thuis inbreekt, treft hij daar iets aan wat zijn leven volledig op zijn kop zet. Hij wordt meegezogen in een wereld van huurmoordenaars en oplichters. De jacht op Roger Brown is begonnen. a_> CU 4= J to CU HEILOO - Van alle basisscholen in Heiloo was de Meander het meest actief in de Kinderjury. Zij kregen uit handen van Rina Schut van de bibliotheek het boekenpakket: de top 5 van de Kinderjury Heiloo. Aangeleverde foto Ja, nu al 10 jaar geleden op 14 mei 2002, is het eerste kinder huis van Stichting Veldwerk in Kathmandu geopend, eerst met twaalf kinderen en na een week vijftien kinderen in een klein gehuurd pandje in de binnenstad. Maar nu tien jaar later, zijn er 45 kinderen in huis, inclusief vijf gehandicapte kinderen en tien grote kinderen buiten de deur waarvan er al eentje vader is geworden. En zo vliegt de tijd, kleine kinderen groeien groot en gaan na een goede studie op eigen benen staan, en dat geeft dan ook weer mimte voor nieuwe kinderen in nood, die dan worden opgenomen in onze grote fami lie. Het mooie Hamro Gaun pro ject, ons Eco doip in de vallei van Kathmandu, is nu eindelijk klaar, op wat kleinigheidjes na, en het is werkelijk een paradijsje. In het Eco dorp, wat 85% zelf voorzie- nend is qua drinkwater, electra, biogas productie en afval verwer king, wonen en werken mim 120 mensen. Want behalve onze 45 weeskinderen, is er ook plaats voor 35 arme schoolkinderen uit het doip, en twintig vrouwen voor een vaktratatag. En dan al met al 20 medewerkers/leerkrachten om de boel te runnen. In Nepal is het politiek gezien nu een grote puinhoop, geen goed bestuur en de ene staking na de andere, en dan ligt alles plat, je kimt en mag geen kant op! Vrijdag avond werd voor zaterdag een Veldwerk staking aangekondigd, die ook in inging om 08.00 uur, maar deze werd tot ons grote geluk om 09.30 weer ingetrokken. Ik zag ons zelf al 350 limchboxen opeten de komende week, maar dat hoefde gelukkig dus niet. Afgelopen zaterdag 12 mei heb ben dus wij het tienjarig bestaan gevierd van ons kinderhuis, en dan is het ook de gezamelijke ver jaardag van alle in- en uitwonden kinderen. Dat werd gevierd met een prachtige grote taart, en met voor elk kind een speciaal kadoo- tje. Maar ik had ook de meeste bekende Bollywood acteur van Nepal uitgenodigd, Rajesh Harnal genaamd en die wilde ook graag komen. Alle kinderen en genodig den gingen uit hun dak met deze superstar in hun midden. Op deze zonnige en zeer special dag werd ook het vaktratagscentmm offici eel in gebruik gesteld, en twintig eerdere deelnemers aan een trai ning 'aankomend electricieen', kregen him diploma uit handen van onze superstar. Het geheel werd afgesloten met dansvoor stellingen van onze kinderen, een foto sessie met de Hero en even lekker uit ons dak op de dans vloer. Deze kraakte door onder al dat gewicht, maar het liep nog net goed af. Kortom, een mijlpaal, tien jaar kinderhuis, het vaktratags centmm in gebruik en ons Eco doipje gereed als goed voorbeeld voor de Nepalse samenleving die het zonder schoonwater, electra, gas en riool reiniging moet doen. Mogelijk springt onze Eco vonk op hen over, lets see en nu op naar de komende tien jaar, met mijn dank voor alle sponsoren die aan dit succes hebben bijgedragen. Met voor nu de groetjes uit Kathmandu, Rene Veldt, Nepal. www.stichttag-veldwerk.nl En voor uw hulp aan onze pro jecten; Triodos Bank 25.46.61.610 t.n.v Stichting Veldwerk, Vennewatereweg 19, 1935 AR Egmond-Btanen. Heerenweg 67-69, 1851 KL Heiloo naast Winkelhof 't Loo, 072 5331483 LIBRIS. Uw Complete Boekhandel e-mail: info.deutekom@libris.nl

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 9