Feest met de Ontdekking Kunst in de Wereldwinkel Kunstroute gaat langs Wonen Dromen Wilde Westen komt tot leven bij Forte Kinderopvang ft Restaurant de Loocatie viert culinair verjaardagsfeestje Zomer Academie MOOI-begaafd voor hoogbegaafden in Heiloo H E I L O O 11 INGEZONDEN MEDEDELING Zomerlunch Gezelschapsbank AZ/AFAS stadion Nordic Walking Buitenlessen Taichi Qigong Jazz Topconcert De Rijp Bridge voor beginners Do-In en Shiatsu UITKIJKPOST 20 JUNI 2012 HEILOO - Deze week is het weer feest met de Ontdekking! Op diverse plekken in het doip gaat u hen tegenkomen op (koop)zondag 24 jimi. In de Ontdekking zelf is er, naast de geweldige schilderijen van Bianca de Vos, ook een verscheidenheid aan hapjes te proeven. En als u dit nog niet genoeg vindt staat René zelf met zijn bakfiets voor een gezellige proeverij, muzikaal omlijst, bij Ditta Engel in de beeldentuin aan de Westeiweg 182 in Heiloo! Maar voordat het zover is verwelkomt men vrijdag natuurlijk alle wande laars van de Vierdaagse met de inmiddels befaamde fudge. HEILOO - In de etalage van Wereldwinkel Heiloo aan de Stationsweg 105 kimt u tijdens de kunstmanifestatie Kunst6daagse Heiloo schilderijen bewon deren van de kunstenares Jacqueline Beukers. Op de laatste dag van dit evenement, op zondag 24 jimi, is de Wereldwinkel extra geopend van 12.00 tot 17.00 uur. In de hele maand jimi zijn de met chocolade omhulde amazo nenoten, koffielikeurparels en koffieboontjes geprijsd met 20% korting. De Wereldwinkel verkoopt ook kunst uit landen rond de evenaar. Zeer artistie ke zilveren sieraden uit Indonesië, vrolijk gekleurde armbanden, bling-bling ladenkastjes uit India en een gezellige roze tas die in een wenk omgetoverd kan worden in een mooi picknickkleed uit Vietnam. Kijkt u eens naar de ket tingen en armbandjes van glaskraaltjes, ongelooflijk hoe lijn dat gemaakt is. Deze sieraden komen uit Brazilië. Importeur Barbosa do Brasil is een pro ject gestart waar nu twaalf mensen een inkomen verdienen met het maken van deze sieraden. De kerk stelt ruimte ter beschikking waar ze computerles volgen en naar de dokter kunnen. Met financiële hulp van de Nederlandse Wereldwinkels is zelfs een rioleringssysteem aangelegd in deze arme wijk van Recife. Deze kunstzinnige cadeau-artikelen zijn te bekijken en te koop in de Wereldwinkel aan de Stationsweg, www.wereldwinkel-heiloo.nl. HEILOO - Rozing Wonen Dromen is alweer een aantal jaar deelnemer aan de Kunstroute Heiloo, welke aanstaande zaterdag en zondag plaats vindt. Bijzondere kimst in een prachtig interieur, een mooiere combinatie kim je niet bedenken. De vijf kunstenaars die tijdens de Kunstroute expose ren in de zaak aan de Westeiweg 261 in Heiloo, hebben met zorg him werk gecombineerd met de fraaie interieurs. Kitty Meijering en Marianne Eugster met abstracte en figuratieve schilderkunst, Lida Dijkstra-Pastoor met ver fijnde glaskunst, Trudy Hansen-Desaimois toont haar keramiek en Jos en Sylvia van Onna hun bronzen beelden. Bij uw bezoek aan de expositie van deze topkunstenaars kunt u heerlijke wijn proeven van WijnDijck. Zij heb ben imieke, Franse wijnen voor u geselecteerd. Informatie: www.rozing.nl. HEILOO - Voor de kinde ren van de BSO's van Forte Kinderopvang worden regelma tig workshops georganiseerd, zoals fitness, salsa dansen, stra- tego spelen en linedancen. Deze workshops helpen de kin deren in hun motorische en sociale ontwikkeling, maar zijn daarnaast natuurlijk ook gewoon leuk om te doen! De kinderen van de BSO 7+ volgden onlangs een workshop Linedance van één van de peda gogisch medewerksters van Forte Kinderopvang. In twee rijen achter elkaar, met echte cowboyhoeden op, werden de pasjes geoefend. Al heel snel hadden de kinderen van 7 jaar en ouder de dans onder de knie en werd ook de pistolen- en lassodans geleerd. Na afloop ont ving iedereen een echt Linedance certificaat. Bij de workshops voor de buitenschoolse opvang werkt Forte Kinderopvang samen met docenten van activiteitenorgani satie Kunstgras, maar ook eigen pedagogisch medewerkers laten in allerlei workshops hun talent zien. Hierbij wordt ingespeeld op bele- vings- en ontwikkelingsniveau van de kinderen, maar natuurlijk staat het plezier voorop! HEILOO - Op 5 juli 1995 opende Restaurant de Loocatie voor het eerst haar deuren. Dit heugelij ke feit wil het team graag met u delen door een avond te verzor gen met een nieuw fenomeen: 'The Big Green Egg'. In samenwerking met Arjen Rector van Catering To Amuse gaan zij hierop oesters, gamba's en zwe zerik bereiden. Maar natuurlijk ook speenvarkenribbetjes, échte mer- quez worstjes met Marokkaanse 'potplakkers', zoete pizza's, enzo voorts. Verder is er nieuwe haring, gerookte zalm en vele andere hap jes. Hans Kok van de Loocatie: „Er is in de afgelopen jaren veel veran derd, wij zijn na de verbouwing in 2010 uitgegroeid tot een allround horecabedrijf dat zeven dagen in de week geopend is voor lunch en diner. Ook op ons uitgebreide terras kimt u optimaal van onze veelzijdig heid genieten. In 2010 is de Loocatie ook een samenwerkingsverband aangegaan met Brasserie in 't Groen en wisselen wij veel kennis, perso neel en diensten uit. Al geruime tijd organiseert Restaurant de Loocatie speciale culinaire avonden met bekende collega's, gasten en leve ranciers, wijnliefhebbers of ander culinair specialisme." Naast de aan wezigheid van gastkok Arjen Rector en Hans Kok, kunt u op 5 juli ook kennismaken met Roel van Oostrum en Eduard Bieman, dit zijn de drij vende krachten achter Restaurant de Loocatie. „Ook zal een aantal koks van Brasserie in 't Groen aan wezig zijn om u te verwennen met him specialiteiten. Meestal blijven onze koks achter de coulissen en voeren daar him werk in alle afzon dering uit. Het mooie van deze avond is dat de koks uit de keuken treden en met u kunnen praten over him grote passie: koken en gasten veiwennen! Onze gastheer Frans Verhage en gastvrouw Ingrid Kaatee verwelkomen u graag met een heer lijk glas mousserende wijn." Loocatie, 't loo 20, Heiloo, tel. 072-5333352, 06-53229232, info@loocatie.nl. HEILOO - Talent kun je niet direct aan iemand zien. Als je goed zou kunnen worden in dansen, schrijven of onderzoe ken, kan dat talent onderont wikkeld blijven. Zelfs op school heeft niemand het door. Potentiële uitblinkers verbergen dat vermogen vaker dan we dach ten. Dat blijkt uit recent onderzoek naar laatbloeiers en multi-talents. Die laatste worden bovendien gewantrouwd: 'Je kunt toch niet in alles goed zijn'. Uit onderzoek blijkt ook dat de meeste hoogbe gaafden jarenlang zelf niet weten dat ze dat zijn. Ze beseffen wel dat ze andere zijn, maar leerden nooit om positief met hun vermogens om te gaan. 'Doe maar gewoon' leerden ze al vroeg. Om het verlies van talent tegen te gaan organi seert MOOI-Begaafd voor het vijfde jaar de Zomer Academie. Daar kan iedereen studeren op talentontwik keling, hoogbegaafdheid en creati viteit. De vijf dagen hebben als onder werpen: Creatief denken, Helder, gezond en kritisch denken, Onderwijs/Opvoeding, Verborgen talent en Levensloopbaan. In de eerste en derde week van juli in Heiloo; en in de eerste en derde week van augustus in Deventer. Je kunt ook één dag komen. Voor ouders, leerkrachten en pedagogen psychologen, maar ook voor vol wassenen die voor zichzelf of hun partner komen. De snelle, korte colleges blijken een verademing. Het is één van de weinige plaatsen waar gewoon gedaan wordt over begaafdheid en talent. Extra aan dacht is er dit jaar voor omgaan met dilemma's, wegpesten, burn out, conflicthantering, grote gevoe ligheid, veerkracht, communicatie en relaties. Begeleiding Tmus van der Kaaij (Heiloo) en Dre. Frank de Mink (Castricum). Inlichtingen: www. every oneweb .com/ MOOIBegaafd of mail: F.deMink® gmail.com. STICHTING WELZIJN HEILOO Trefpunt Abraham du Bois-hof 2 Heiloo tel. 072-5331297 www.welzijnheiloo.nl stichting@welzijnheiloo.nl De jaarlijkse Zomerlunch van de Gezelschapsbank is op woensdag 4 juli van 12.00 uur tot 14.00 uur in het Van der Valk Hotel te Akersloot. Voor 15 euro kimt u deelnemen aan een uitgebreid limchbuffet. Bent u op zoek naar nieuwe contacten of gewoon een gezellige middag? U bent van harte welkom. Fietsers vertrekken vanaf het Trefpunt om 11.15 uur, en in de auto kimnen we nog een paar passagiers hebben. Voor aanmelden of informatie over de Gezelschapsbank telefoon: 072- 5331297. Op donderdag 12 juli van 14.00 tot 15.15 uur kimt u het echte AZ gevoel beleven tijdens een rondleiding door het AFAS stadion. U meldt zich bij ons aan via 072-5331297 en gaat op eigen gelegenheid naar het stadion. De kosten bedragen 10,-. Op 4 achtereenvolgende dinsdagen, te beginnen op 31 juli, verzorgt Barbara Grooteman een cursus Nordic Walking. Tijdstip: van 9.15 tot 10.15 uur, vertrekpunt aan de Nijenburgerweg, kosten: 35,- incl. stokken. Aanmelden via tel. 072-5331297. En op dinsdag 28 september start de cursus Nordic Walking voor gevorderden. Training en con ditie zijn belangrijke aandachts punten van de docente. De lessen zijn steeds op dinsdag van 13.00 tot 14.00 uur, in de periode van 28 september 2012 tot en met 23 april 2013. De kosten bedragen 125,00 voor 31 lessen. Taichi Qigong bevordert de bloed en lymfecirculatie. Het verhoogt het concentratievermogen, geeft menta le en fysieke rust en balans. De les sen worden elke week gegeven op woensdag van 10.00 tot 11.00 uur, verzamelen op de parkeerplaats bij Zwembad Loos in Heiloo. Kosten 5,50 per les. Er is geen les op 27 jimi. U hoeft zich niet van tevoren op te geven. Het grootste deel van de kaartjes voor het herhalingsconcert van de Stable Roof Jazz Bluesband heeft zijn weg al gevonden. U moet zich haasten voor de resterende Het concert is op zondag 23 september om 15.00 uur in de Prins Hendrik Stichting te Egmond aan Zee. Entree 9,50. Telefonisch reserve ren via tel. 072-5331297 of via het inschrijfformulier op www.welzijn- heiloo.nl. Woensdag, 19 september is er een middagtochtje naar museum in 't Houten Huis te de Rijp, waar u een volledige rondleiding krijgt, ook film. Koffie drinken we in Restaurant de Vriendschap te Driehuizen, schitterend gelegen aan het water. De touringcar vertrekt om 13.00 uur, ook opstapmoge- lijkheid Egmond aan Zee. Retour Trefpunt 18.00 uur. Prijs 21,95 incl. koffie/gebak. Reserveren: tel. 072-5331297. Bridge is een fascinerend kaart spel dat de hereenen flink aan het werk zet. De basisregels van bridge zijn niet zo moeilijk. Eén keer in de veertien dagen op zondagmiddag komt gediplomeerd bridgedocent Ton Mooij u verder helpen, zodat u steeds meer het gevoel krijgt het spel te doorgronden. De eerste les is op 16 september van 13.30 tot 16.30 uur. De kosten bedragen 117,50 voor 15 lessen. Verdere info en/of opgeven via tel. 072-5331297. In oktober start een cursus Do-In oefeningen en Shiatsu massage. Do-In oefeningen zijn gezondheids- oefeningen die de zogenaamde meridianen strekken. Na afloop krijgt u drie kwartier les in Shiatsu massage. De kosten bedragen 115 euro voor tien lessen. Informatie en opgeven: tel 072 5331297.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 11