év i I /J Regiobus Heiloo - Egmond van start Eerste exemplaar jaarboek van Historische Vereniging Oud-Akersloot t Castricums college maakt rondje ondernemend Akersloot K **1 s NIEUWS UIT DE REGIO IVN-wandeling op de Westert en de Bleek r.A w! - At. Inschrijving Timmerdorp Egmond aan den Hoef regio 16 J V/, EGMOND - Op 27 juni gaat IVN-gids Cocky van Engen van 19.00 tot 21.00 uur met u zwerven over de Westert en de Bleek. Door juist beheer houdt PWN deze waardevolle restanten van de oude duinen in stand. De gids vertelt u van alles over de cultuurhisto rie, het landschap en beheer, flora en fauna. Er kunnen maximaal twaalf mensen mee, die zelf voor een duinkaart dienen te zor gen. Aanmelden is noodzakelijk via tel. 072-5334948. Er wordt een bijdrage gevraagd van 2 euro. Door de aanwezigheid van teken wordt dicht schoeisel en bedekkende kleding aanbevolen. Vertrek: 19.00 uur, nieuwe parkeerterrein PWN, Oude Schulpweg, Egmond-Binnen. Foto: Rene Marc Blom REGIO - Door het wegval len van de busverbinding die Connexxion onderhield tussen Heiloo en Egmond in decem ber vorig jaar, is er tussen deze plaatsen geen enkele vorm van openbaar vervoer. Het gemeentebestuur van Heiloo heeft aan het bestuur van de buurtbus Heiloo gevraagd of zij bereid zouden zijn voor het traject Heiloo-Egmond een buurtbus te exploiteren. John Daas, voorzitter van de Buurtbus: „Omdat wij van veel gebruikers van de buurtbus horen dat zij het jammer vinden dat de buurtbus niet meer naar Egmond gaat, hebben wij in goede samenwerking met de Dorpsraad Egmond-Binnen op dat verzoek positief gereageerd. Wil het project buurtbus evenwel slagen dan is het noodzakelijk dat er genoeg vrijwil ligere zich aanmelden om de bus te willen rijden, Als buurtbusbestuur waren wij verheugd dat uit Heiloo en Egmond zich ruim 45 chauffeurs als vrijwilliger hebben aangemeld. Met dit positieve resultaat is ver volgens het traject gestart om bij de provincie subsidie voor deze buurt bus aan te vragen. Inmiddels is dit allemaal succesvol afgerond en kan het buurtbusproject van start gaan." De start van het buurtbusproject is op maandag 25 juni. Om 08.32 uur vertrekt vanaf winkelcentrum 't AKERSLOOT - Op woensdag 13 juni heeft burgemeester Mans het eerste exemplaar van jaar boek De Groene Valck 2012 aan Freek Struijf uitgereikt. Vele geïnteresseerden waren aanwe zig in de bibliotheek bij dit bij zondere moment. Het levensverhaal van de Akereloter Freek Struijf is een van de vijf verhalen die in het jaarboek zijn opgenomen. Tijdens het over handigen van het jaarboek vertelde de burgemeester enkele leuke en bijzondere anekdotes uit het levens verhaal van Freek Struijf. Naast het levensverhaal wordt ook gedoken in de jongere en oudere historie van Akersloot. Zoals een terugblik op de historie van de bibliotheek in Akersloot; in de jaren dertig van vorige eeuw begonnen als biblio theek van de parochie die alleen op zondag na de mis geopend was, maar in de loop van de tijd is uitge groeid tot een volwaardige openba re bibliotheek. Van de boeken naar de bommen, want het volgende artikel gaat over de bommen die op Ruige waard werden gedropt tij dens de tweede wereldoorlog. Bij het artikel over de heggensehouw van Akersloot staan prachtige foto's van de burgemeester, die met zijn wethouders op ludieke wijze en in prachtige kostuums in vroegere tij den de heggensehouw verrichtte. En zoals altijd wordt deze uitgave afgesloten met de kroniek over 2011, met daarin de belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Het jaarboek is verkrijgbaar bij Veldts Toko en op woensdag tussen 10.00 en 17.00 uur in de verenigings ruimte van de HVOA, kosten 15,-. w&:Kï~ê Burgemeester Mans (links) reikt het eerste exemplaar van jaar boek De Groene Valck 2012 aan Freek Struijf uit. Aangeleverde foto Loo de eerste bus richting Egmond. De route loopt via de Heerenweg en het station naar de Zeeweg en zal gaan via de bushalte bij woon- heuvel Westerzij. Vervolgens gaat de bus langs het Hoekstuk en via Boekestein de Ronge naar de Vennewatersweg. Daarna doet de bus een aantal haltes in Egmond Binnen aan en gaat via Egmond aan de Hoef naar Egmond aan Zee waar de bus over de noordboulevard rijdt en daarna richting busstation gaat waar de terugweg start. De bus onderhoudt een eenuuredienst; dat wil zeggen dat de laatste bus uit Heiloo ver trekt om 16.32. Op de dienstrege ling, zie de advertentie op pagina 10, kimt u zien hoe laat de bus op welke halte aankomt en vertrekt. De buurtbus rijdt vanaf maandag tot en met zaterdag. „Langs de route worden de nodi ge halteplaatsen gezet waarbij de passagier moeten in- en uitstappen. Het kaartje, dat op de bus gekocht kan worden, kost voor personen van 65 jaar en ouder en voor kinde ren van 4 tot en met 11 jaar 1,10 voor een enkele reis en voor alle anderen 1,80. Kinderen tot en met 3 jaar mogen gratis met de bus mee. Het maximum aantal personen dat met de bus mee kan is acht. Het bestuur van de buurtbus hoopt dat veel mensen van deze extra voorzie ning gebruik gaan maken." REGIO - Op dinsdag 12 juni bezocht het college van B&W van Castricum een aantal onder nemers met bedrijven rond het Alkmaardermeer in Akersloot. Aanleiding van het bezoek zijn actuele ontwikkelingen vanuit die bedrijven en de wens van het col lege om voortdurend met onder nemers in gesprek te blijven. Het 'rondje Akersloot' begon met een bezoek aan Hotel Akersloot. Vader en zoon Van der Valk lichtten him toekomstplannen voor het hotel toe. De eerste stap in deze plannen is het principeverzoek voor de reali satie van een wellness bij het hotel, dat inmiddels bij de gemeente is ingediend. Het hotel wil graag 'bele ving' kunnen aanbieden en heeft een totaalconcept ontwikkeld om de zakelijke klant en toerist nu en in de toekomst nog beter van dienst te kimnen zijn. Daarnaast willen zij zich goed kimnen weren in de concurrentie strijd van de grote steden. Na de bevlogen presentatie ging het college door naar Dilvis BV. Eigenaar Hein Dil is inmiddels de vierde generatie van één van de grootste verwerkers van zoetwa tervis in Nederland. De zoetwater vis (paling, snoekbaars, karpers en beekridder en andere zoetwatervis) wordt vanuit Akersloot wereldwijd gekoeld gedistribueerd. Daarnaast heeft Dilvis een eigen rokerij (eiken hout) waar de paling en beekrid der op ambachtelijke wijze worden gerookt. Dilvis heeft vanuit de histo rie het alleen-visrecht op het Alkmaardermeer. Het visrecht van de familie Dil is al generaties lang in de familie. Na de smaakvolle presentatie van de familie Dil ging het college door naar minicamping de Boekei. De minicamping is een verrijking van het buitengebied van de kem Akersloot en wordt professioneel gerund door Gerard en Joke Swart, samen met him dochters Anita en Mary. De camping is kleinschalig en de locatie is een prima uitvalba sis voor het verkennen van al het moois dat Noord-Holland te bieden heeft. Zo'n 15 jaar geleden besloten Gerard en Joke hun melkveehoude rij om te zetten naar een minicam ping. De camping telt ruim zestig jaarrond-plaatsen, waar het hele jaar door kan worden gekampeerd, en beschikt over een modem elek- tranet en een Wifi-netwerk. Rond het kampeerterrein biedt de cam ping een golfpareoure aan in de stijl van Boerenklompgolf. Ook is aan de kinderen gedacht: er staan uitda gende speeltoestellen, er zijn skel ters en er lopen veel dieren rond. Gastvrijheid staat op deze camping hoog in het vaandel. Na de rondlei ding over de camping keerde het college huiswaarts. Voor het col lege was het een prettig en zinvol bezoek. De burgemeester en de wet houders gaan de bedrijfsbezoeken continueren om contact en feeling te houden met het werkveld. Het college op minicamping de Boekei. Aangeleverde foto

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 15