Scootmobielcursus in Heiloo Spelekind Open Tuinen Weekend Groei en Bloei H E I L O O BEDRIJF BELICHT 5 Uitstekende vangst bedrijvenviswedstrijd Wijkvereniging Boswijk 2 bestaat dertig jaar Kunstódaagse is geopend UITKIJKPOST 20 JUNI 2012 In deze rubriek wordt wekelijks een ander bedrijf in het ver spreidingsgebied van de Uitkijkpost belicht. De kosten voor Bedrijf Belicht zijn 195 euro ex BTW. Voor aanmelding: Hoefsmid 5,1851PZ Postbus 68,1850 AB Heiloo. Of per e-mail: redactie@uitkijkpost.nl. In de aanmelding graag duidelijk uw gegevens vermelden. HEILOO - Op zondag 10 juni verzamelden zich weer 21 teams van drie personen voor de jaarlijkse viswedstrijd, dit jaar voor de eerste keer in de vijvers van Ypestein. Het weer was schitterend, weinig wind en een strak blauwe lucht bij het verzamelpunt om 07.15 uur bij de Ypsalon. Na het uitdelen van de plaatsnummers, begon men vol goede moede om 08.00 uur te vissen en deze begonnen gelijk te bijten, waardoor er veel werd gevangen. Vooral veel klein goed, maar er werd ook brasem gevangen, waarbij Gerrit de Vries de grootste brasem ving met een lengte van 51 centime ter. De totale vangst was meer dan 35 kilogram. De volledige uitslag is als volgt: 1. Handy Fish 6920, 2. Franse-4 4640, Franse-1 4620, Blokker Multiklus-2 3600, Franse-2 3510, Superclean 3380, Franse-3 1510, Defence Hekwerken-1 1420, Paulus tim merwerken 1060, Per-due 860, Blokker Multiklus-1 820, Moen Elektra 800, Fix Schoenmakerij 740, Lucia Perca 660, Defence Hekwerken-2 610, Akob-1 360, Wnk 95, La strada 90, De 3 B's 40, Mulders bloemen 10, Akob-2 0, Totaal gevangen 35745 gram. Handy Fish was dit jaar dus de grote winnaar met 6920 gram en dit kwam vooral door de twee brasems. Zij nemen dus de wisselbeker over van Defence Hekwerken. Hierna volgde de verdere prijsuitreiking in de sporthal, waarna ook weer de grote verloting plaats vond met mooie prijzen. Tekst en foto: Carolien Breed Nicole Posthumus Meyjes, Paapenhof 3, 1851 EK Heiloo, tel: 06-51877259, www.spelekind.nl, e-mail: meyjes@hotmail.com. HEILOO - Jeugdtheatergroep Spelekind is sinds april dit jaar een stichting met als vlaggenschip Theaterbende Heiloo voor jongeren tus sen 12 en 18 jaar. De stichting richt zich op jongeren met podiumaffini teit, afkomstig uit Heiloo en de wijde omgeving. Jongeren werken door middel van dans, spel en zangles naar een echte voorstelling met publiek op de planken van theater De Beun. Initiatiefneemster en oprichtster van Spelekind en Theaterbende is theaterdier Nicole Posthumus Meyjes. Nicole heeft de Acteursschool in Amsterdam gevolgd. Daarnaast heeft zij als klassenassistente in een ZMOK school gewerkt. Hier groeide de behoefte om het beste uit kinderen naar boven te halen. Naast acteerles sen aan kinderen uit zogenaamde achterstandswijken, heeft zij ook eind- musicals geregisseerd voor groepen acht van diverse basisscholen en diverse andere projecten gedaan, zoals het levend poppentheater. Met Spelekind en Theaterbende kan zij haar liefde voor toneel mooi combine ren met haar kennis en ervaring in omgang met kinderen. Haar uitgangs punt is dat plezier en vrijheid in het spel bovenaan staan. „Je leert door spel jezelf en anderen beter kennen en respecteren. Bij Theaterbende wordt gewerkt met actuele theaterstukken, die nauw aansluiten bij de belevingswereld van jongeren, waarbij identiteit en maatschappij cen traal staan. Niet alleen musicals, ook andere kanten van theater komen aan bod." Het eerstvolgende theaterstuk waaraan gewerkt wordt is Lang en Gelukkig, een absurdistisch sprookje. Bij voldoende aanmelding starten in september ook de acteerwork- shops voor kinderen van 8 tot 12 jaar. In tien lessen leren kinderen op een natuurlijke manier de beginselen van het acteren. „Kinderen heb ben van oorsprong een rijke belevingswereld, die ze helaas vaak kwijt raken naarmate ze ouder worden. Door spellessen kunnen kinderen dat spelenderwijs ontdekken en laten zien, binnen een veilige en ondersteu nende omgeving. Tijdens de spellessen mogen ze gewoon falen en blun deren. Door hen vertrouwen te geven kunnen de acteerlessen juist bij kinderen, die nog nooit iets met theater te maken hebben gehad, veel verborgen kwaliteiten naar boven halen. Maar plezier maken en leren samenwerken met elkaar staan altijd voorop." De spellessen worden afgesloten met een presentatie voor een 'zelfgekozen' publiek van fami lie en bekenden. Zowel de repetities van Theaterbende als de spellessen vinden plaats in de zaal aan de Burenweg. Maar als het even kan gaat Nicole ook naar buiten met haar pupillen. Om in het 'openluchttheater' terplekke te improviseren en in te springen op wat de omgeving biedt. Op zaterdag 7 juli houdt Spelekind een open dag in de zaal aan de Burenweg. Vanaf 13.00 uur kunnen kinderen van 8 tot 12 jaar een proef- acteerles meemaken. En vanaf 14.15 uur laten de jeugdige leden van Theaterbende de verschillende kanten van zang, dans en acteren zien. Iedereen is welkom om binnen te lopen. De open dag van Spelekind wordt bij de ingang van de zaal duidelijk aangegeven. HEILOO - In Heiloo is de eer ste scootmobielcursus van start gegaan van Veilig Verkeer Nederland. De cursisten moes ten een behendigheidsparcours rijden binnen in de tennishal bij Dorssport aan de Dors. Van de 167 scootmobielrijders in Heiloo hadden zich 19 deelnemers aangemeld, en dat is een goede score. Omdat het veelal om oudere inwoners gaat, is een intensive bege leiding nodig. De oefeningen betrof fen parkeren, bochten om paal, par keren, achteruit rijden, en een oprit nemen, verder een theorieles, spe ciaal ontwikkeld voor scootmobiel berijders. Ook werd er een gehoor- test afgenomen. Daarnaast was er een ergotherapeut aanwezig om de zithouding te verbeteren op de mobiel. De politie gaf ook advies, en beantwoordde vragen van de cursis ten. Heel positief waren de deelne mers van de cursus. Donderdag 13 september is er een temgkomdag, waarbij een route wordt gereden door het doip met dezelfde cursis ten. Na afloop van de cursus kre gen de deelnemers een certificaat van deelneming mee naar huis van Veilig Verkeer Nederland. HEILOO - Wijkvereniging Boswijk 2 bestaat dit jaar dertig jaar. Ieder jaar verzorgt per toerbeurt een bepaald gedeelte van de wijk een gezellige barbecue. Op 30 juni is het dertig jariglustrum, en dat laat men niet zomaar voorbij gaan. In de middag begint men met allerlei acti viteiten en 's avonds is er weer een gezellige barbecue. Als klap op de vuurpijl is er een optreden van een bekende zangeres die het levenslied zal vertolken. De 19 deelnemers van de scootmobielcurus hebben erg veel geleerd. Aangeleverde foto REGIO - Dit weekend, op 23 en 24 juni wordt het landelijk Open Tuinen Weekend gehouden. In vijftig tuinen in het gebied van de afdeling G&B Midden- Kennemerland bent u op beide dagen welkom om een kijkje te nemen van 11.00 tot 16.00 uur. U ziet duintuinen die ecologisch gezien alleen aan de kust thuisho ren, of tuinen met een prachtig uit zicht op de Noord Hollandse pol ders. En heel strakke tuinen waarin de tuineigenaar met ferme hand de regie voert, naast tuinen waar juist de natuur haar gang mag gaan en er slechts wat bijgestuurd wordt. Tuinieren kan op heel veel manie ren. In opkomst is duurzaam tuinie ren, met hergebruik van materiaal, voldoende opvang van regenwater en rekeninghoudend met het milieu. Anderen tuinieren met het oog op een oogstrelend resultaat of probe ren een grote variatie aan vogels of andere dieren in de tuin te lokken. In alle tuinen treft u in ieder geval mensen aan die een passie hebben voor hun tuin en die dit deze twee dagen ook met bezoekers willen delen. U komt creatieve ideeën tegen die u ook thuis wilt toe pas sen. Ieder jaar staan er ook weer nieu we deelnemers op de lijst met vijftig adressen van Beveiwijk tot Alkmaar en Van Egmond tot Akersloot. Voor meer informatie kijkt u op midden-kennemerland.groei.nl. HEILOO - De opening van de jaarlijkse Kunst6daagse vond dit jaar plaats in de Bibliotheek en werd gedaan door Eugènie Herlaar, onder andere bekend als eerste vrouwelijke nieuws lezer bij het NOS- Journaal en zelf ook deelneemster aan deze Kunst6daagse. Foto: Freek van der Zande

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 5