Musical door de musicalklas Muziek- en Dansschool Heiloo Buitenkans en de Kunst6daagse Heiloo Luytceels in bibliotheek Scouting Rurik in het Baafje U I T P A G I N A 1 Corso Bioscoop The Amazing Spider-Man (3D) DIERENBESCHERMING OUD PAPIER Muziek- en poëzie middag Nijenburg In theesehenkerij De Trog kunnen bezoekers een foto nomineren UITKIJKPOST 20 JUNI 2012 Eén van 's werelds populairste superhelden is terug op het witte doek: met The Amazing Spider- Man™ wordt een nieuw hoofd stuk aan de Spider-Man-cyclus toegevoegd. In de film zien we een nieuwe, onbekende kant van Peter Parker. De hoofdrollen worden gespeeld door Andrew Garfield en Emma Stone. The Amazing Spider-Man gaat over Peter Parker (Garfield), een teruggetrokken schooljongen die als kind door zijn oudere is verlaten en door zijn oom Ben (Sheen) en tante May (Field) is opgevoed. Zoals de meeste tienei's probeert Peter uit te zoeken wie hij is en hoe hij is geworden wie hij nu is. Samen met zijn eerste schoolliefde, Gwen Stacy (Stone), worstelt hij met liefde, verbonden heid en geheimen. Wanneer Peter een mysterieuze koffer ontdekt die van zijn vader was, gaat hij op zoek naar de reden van de verdwijning van zijn oudei's. Zo maakt hij kennis met Oscoip en het lab van Dr. Curt Connors (Ifans), de voormalig part ner van zijn vader. Teiwijl Spider- Man op ramkoers ligt met het alter ego van Connors, The Lizard, komt Peter voor keuzes te staan over het gebruik van zijn krachten, die zijn leven zullen veranderen en zijn toe komst als superheld zullen bepalen. Dierenbescherming Noord Holland Noord, De Kwakelkade 2c, Alkmaar, tel. 5150071, e-mail: info@dierenbe- schenningnhn.nl, www.dierenbescher- mingnhn.nl. Vogelopvang De Strandloper: 0226- 34349-5 Landelijk Meidnummer Dierenmishandeling, tel. 0900-2021210 (0,10/min). Stichting Knaagdierencentrum Heiloo De Loet 3, tel. -5090234, e-mail: mfo@knaagdierencentruin.nl, internet: www.knaagdierencentrmn.nl Stichting Zwerfdier: 072-5612482 Dierentehuis Alkmaar e.o. Bergerweg 18-5, Alkmaar, tel. -5114861, fax -5124732. Geopend: ma t/m vr 14.00- 17.00 uur, za 12.00-16.00 uur. E-mail: asielalk@xs4all.nl, www.dierentehuisalkmaar.nl Kids for Animals, 072-5336180 Stichting Vissenbescherming, A.J. Dekker, tel. -5332879, e-mail: info@vissenbeschenning.nl, internet: www.vissenbeschenning.nl Dierenambulance Noord- Kennemerland Alexander Flemingstraat 3-5, Alkmaar, tel. 5150085, fax 5152701. Alann- nuimner: tel. 51-50173 (24-uursdienst). Dierenbescherming meidnummer misstanden jacht: 072-5323411 Vermist Poes, lichtgrijs met donkere strepen kruising Bengaal-cyper 18 mnd, Phoebe, Meidoornlaan, Egmond- Binnen. Zwarte, gec. kater, klein van stuk, 7 jr, Zwart, Oude Schulpweg, Egmond-Binnen. Gevonden Zwarte kat, heel erg mager, zeer slechte vacht, Ringweg De Dors Bayershoffweg Heiloo. Informatie vermiste en gevonden dieren: Heiloo, Limmen en Akersloot: Hella Dekker: 072-5332879. Castricum: Ria Dol, 0251-658504. Laatste maandag van de maand Meander/Paulusschool, De Hucht 2, huis-aan-huisactie, plan Ypestein zui delijk gedeelte. Dozen en/of bundels gereed zetten op de rolemmerverzamel- plaatsen langs de weg, voor 19.00 uur. Ook dan is brengen mogelijk tussen 18.00 en 19.00 uur naar de parkeer plaats bij school. HEILOO - Zaterdag 23 juni presenteert de Musicalklas van Muziek- en Dansschool Heiloo de musical Roeland en de Ruimterekening. Tekst en muziek door leiders/ docen ten Maarten Blom en Jan Jaap Langere is. Deze musiealgroep, bestaande uit twintig enthousiaste jongens en meisjes, staat garant voor een spetterende en spannende uitvoe ring van de ingestudeerde musical Roeland en de Ruimterekening. Deze musical gaat over Roeland die, zonder het zelf te weten, de aarde verkoopt aan de aliens Woeker Rentia, die van de aarde een muse um willen maken! Gaat het Roeland en zijn vrienden lukken de aarde te redden?! Kom het zien en beleef het mee. Locatie: de zaal van de Muziekschool, Het Veld 1 te Heiloo Datum en tijd: zaterdag 23 juni om 19.30 uur. Kaartjes a 3,- ver krijgbaar bij de administratie van de Muziekschool (openingstijden maandag tot en met vrijdag van 09.30 tot 12.30 uur en 14.00 tot 17.30 uur of info@muziekendansehoolhei- loo.nl of telefonisch 072-5332460. Zaterdag presenteert de musicalklas van Muziek- en Dansschool de musical Roeland en de Ruimterekening. Foto: Jacques van der sten e HEILOO - De Dichterskring Alkmaar treedt buiten zijn oevers. Op zondag 24 jimi organiseert de vereniging van 14.00 tot 16.00 uur een muziek- en poëziemiddag in het openluchttheater van het landgoed Nijenburg te Heiloo aan de Kennemerstraatweg aldaar. Natuurmonumenten heeft deze feeërieke locatie beschikbaar gesteld. Dichters uit de eigen gelederen zullen er 'en plein natu re' hun verzen voordragen en alle bezoekers bij ontvangst een plaeemat aanbieden met daarop een gedicht van Dick van Hoeve. Het muzikale deel van de middag wordt verzorgd door Tjerk Knop. Hij bespeelt een speciaal voor hem gebouwde trekharmoniea. Aan het eind van de voorstel ling door de dichterskring zal er ruimte worden vrijgemaakt voor een open podium. Een ieder die dat wil kan dan een gedicht voor dragen. De presentatie van deze culturele middag is in handen van Agatha Bekker en Ton Verplanke. Bezoekers wordt aangeraden met de fiets te komen en eventueel een klapstoeltje mee te nemen. De entree is gratis, maar een vrijwillige bijdrage in de pauze is welkom. Meer informatie op www.diehterskringalkmaar.nl HEILOO - In samenwerking met GGZ NHN organiseert stichting de Buitenkans bijzondere activi teiten in de week van de kunst- 6daagse Heiloo. De stichting heeft als doel beeld vorming rondom de psychiatrie te beïnvloeden door het organiseren van positieve beeldvormingsactivi teiten. Een activiteit is het organise ren van tentoonstellingen door gale rie de Buitenkans. Kunstenaars met en zonder achtergrond als zorgge bruiker psychiatrie exposeren him werk. Galerie de Buitenkans toont in theesehenkerij de Trog werken van Piet Veen, Peter Timmerman en Annelies Deutekom. Een bijzon dere tentoonstelling die feestelijk wordt geopend op 20 jimi 17.00 uur. De tentoonstelling is open van donderdag tot en met vrijdag 12.00 uur tot 17.00 uur. In het weekend kunst6daagse van 10.00 tot 17.00 uur. Het aantal inzendingen heeft de verwachtingen van de fotowerk groep 'dromen' ovetroffen. Er zijn 160 foto's ingezonden door 53 deel nemers. Een jury bestaande uit cliënten en vakfotografen selecteerde vijf tien foto's. Originaliteit van de foto en de bijbehorende tekst werden beoordeeld. De foto's staan ver spreid over het GGZ NHN terrein tentoongesteld. Start van de foto route is Kennemerstraatweg. Van zonsopgang tot zonsondergang zijn de foto's te bezichtigen van 19 juni tot 29 juli. In theesehenkerij de Trog, eind van de fotoroute, kun nen bezoekers een foto nomineren voor de publieksprijs. Zondag 24 juni 14.00 uur in de theesehenkerij de Trog is er een minikorenfestival. Om 15.00 uur worden de prijswin naars fotoproject 1 tot en met 3 en de winnaar publieksprijs bekend gemaakt. Theesehenkerij de Trog, de vlindertuin, dierenknuffelver- blijf en kwekerij de Buitenkans zijn in het weekend open van 10.00 tot 17.00 uur. De Trog staat aan de Bullaan 4, tegenover de brand weerkazerne. Meer informatie op www. de-buitenkans, org. HEILOO - In het kader van de Kunst6daagse zal op zaterdag 23 juni het duo Luytceels een drietal concertjes verzorgen in de bibliotheek van Heiloo aan de Westerweg. Voor het programma putten de Heilooër muzikanten uit het rijke aanbod van 17de-eeuwse luitlie- deren. Met name de Engelse com ponist John Dowland (1563-1626) schreef voor de combinatie zang en luit prachtige lutesongs, waaivan de melancholiek de luisteraar zal aanspreken. In de negentiende eeuw was de gitaar niet alleen als solo-instru ment, maar ook als intiem bege leidingsinstrument erg in trek. Veel componisten schreven voor de combinatie zang en gitaar. Van Fernando Sor en Mauro Giuliani zal de sopraan Bianca de Heer een aantal liederen laten horen. Frits Sandkuijl zal haar op een authen tieke, vroeg-negentiende-eeuwse gitaar begeleiden. Ter afwisseling klinken zowel de tienkorige renais- sanee-luit als de gitaar nog in een aantal solostukken. De concertjes zijn gratis toegan kelijk en duren ongeveer een half uur. Aanvangstijden zijn 13.00, 14.00 en 15.00 uur. www.luyteeels. com. HEILOO - Voordat de Welpen, Scouts en de RowShe's op zomerkamp gaan, viert Scouting Rurik traditiegetrouw het mid zomerfeest. En hoewel Scouting Rurik geen waterscoutinggroep is, zwemmen doen ze net als iedereen graag. Vandaar dat dit jaar het middag programma in het Baafje zal zijn. Op zaterdagmiddag 23 jimi zullen de leden van Rurik, samen met het Baafje, een deel van him traditione le afsluiter voor de zomervakantie vieren op het terrein van zwembad het Baafje. Tijdens deze middag zal Scouting Rurik allerlei spelletjes organiseren in en om het zwembad. Iedereen die deze middag ook van het Baafje geniet is meer dan wel kom om zich bij de seoutingspellen aan te sluiten. Voor de oudei's is er de mogelijkheid om informatie over Scouting Rurik te krijgen en aan het einde van de middag worden er een paar leuke seoutingeadeautjes ver loot onder de deelnemende kinde ren. De activiteiten starten om 13.00 uur en zullen tot 16.00 uur door gaan. Daarna vertrekken de scouts naar hun clubgebouw 'de Hut' op de Kistemaker om onder het genot van een barbecue alle talenten van de leden voorbij te zien komen tijdens 'Rurik Got Talent'. Volgt alleen nog het lange wachten op het begin van de zomerkampen. In het geval van erg slecht weer gaan de activiteiten helaas niet door. In het kader van de Kunst6daagse zal het duo Luytceels een aan tal concertjes verzorgen in de bibliotheek. Aangeleverde foto

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 7