AGENDAJULI Vrijwilligers op speurtocht Vrijwilligers Informatie Punt Gratis Verklaring omtrent Gedrag VRIJWILLIGERS VACATUREBANK NiAA TSCHAPPELIJKE STAGEPLAA TSEN Opvouwbare rolstoel Misschien maakt dit de inkomsten belasting leuker Vrijwilligers maken het verschil 20 Europees Jaar voor actief ouder worden Bridge voor beginners Stichting Fondsenwerving HEILOO STICHTING@WELZI JNHEILOO.NL Stichting Welzijn Heiloo Trefpunt Abraham du Bois-hof 2 Heiloo 072-5331297 27 JUNI 2012 UITKIJKPOST Het VIP is te vinden in de bibliotheek, Westerweg 250, telefoon 532 02 81, e-mail vrijwilligers@welzijnheiloo.nl, website www.vrijwilligersheiloo.nl. Openingstijden: dinsdag, donderdag en vrijdag 10.00-16.00 u en solidariteit tussen de generaties 2012 Voor een specifieke groep vrijwilligers wordt de Verklaring omtrent Gedrag (VOG) gratis. Voor de gratis VOG komen in aanmerking vrij willigers die met minderjarigen werken en die actief zijn bij: bonden die zijn aangesloten bij NOC*NSF of Scouting Nederland of kindervakantie organisaties die zijn aangesloten bij het Steunpunt Kindervakanties. Tussen het ministerie en de vrijwilligerssector is overlegd over een goede en beheersbare invoering van de gratis VOG. Voorwaarde voor het verkrijgen van een gratis VOG is dat de vrijwilliger voldoet aan de criteria van de koepelorganisaties. Wie binnen de nieuwe regeling valt krijgt, de kosten van een in 2012 ingediende digitale aanvraag voor een VOG terug. Hoe, daarover wordt momenteel nog gesproken, maar het is in elk geval verstandig om de VOG als betalingsbewijs te bewaren totdat duidelijk is hoe de vergoeding in 2012 zal verlopen. NOC*NSF, Scouting Nederland en het Steunpunt Kindervakanties informeren him achterban zodra het aanvragen van een vergoeding mogelijk is. Eind 2012 wordt dit traject geëvalueerd. Hierin zal ook worden mee genomen of en onder welke voorwaarden de verstrekking van de gratis VOG kan worden uitgebreid naar andere vrijwilligersorganisa ties die met. kinderen werken. Breder beleid Staatssecretaris Teeven hanteert het. criterium dat. een gratis VOG alleen beschikbaar komt voor organisaties met een breder preven tiebeleid. Hij verwijst daarbij naar het stappenplan In Veilige Handen van Vereniging NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties vrijwil ligerswerk). www.inveiligehanden.nl Najaar 2012 zal Vereniging NOV opnieuw communiceren over de ontwikkelingen rondom de gratis VOG, inclusief de procedure voor de gratis VOG in 2013.Vereniging NOV is voor een voorzichtige, maar wel zo breed mogelijke implementatie van de gratis VOG. Die VOG moet dan onderdeel zijn van een breder pakket aan maatregelen, zoals die staan in het stappenplan In Veilige Handen. VIP organiseert cursus sociale veiligheid Na de zomer organiseert het VIP een cursus waarin sportvereni gingen en vrijwilligersorganisaties geïnformeerd, en ondersteund worden b ij de invoering van preventief beleid, op het gebied van. sociale veiligheid. Hierbij wordt gebruik gemaakt van, het door NOV ontwikkelde project "In veilige handen Voor meer informa tie kunt u terecht op onze website. De volledige tekst van de onder staande en van alle overige vacatures is te zien op de website Vrijwilligers Informatie Punt. Danspartner gezocht.; Man met. epilepsie wil dolgraag blijven dansen en zoekt een danspart ner. Vrijwilligers informatie Punt. (VlP)medewerker; Wie komt. ons team t.b.v. het. vrijwilligers werk in Heiloo versterken? Hulp bij Nederlandse taal; wie helpt op de donderdagochtend vluchtelingen lesgeven in de Nederlandse taal? Systeembeheerder voor com puternetwerk van Stichting Welzijn Heiloo. Koffie/thee schenkers op zater dagavond bij Viva Zorggroep bij de tijdelijke locatie in Klein Vamebroek. Ben je op zoek naar een leuke maatschappelijke stage (MaS) in Heiloo? Het zondagmiddagcafé van SWH zoekt leerlingen die samen met. de mensen spelletjes doen en een bezoeker in rolstoel van en naar huis brengen. Helpen bij diverse activiteiten bij Zorgeirkel Amberhof. Meer informatie en meer vaca tures vind je op: www.vrijwilli- gersheiloo.nl-> maatschappelijke stages-leerlingen-> ik zoek een stageplaats in Heiloo, of op de MaS vacaturebank van je school in Castricum of Alkmaar. Vrijdag li mei was er een zeer geslaagde fietsspeurtocht georganiseerd voor de vrijwilligers van het Trefpunt, van de ouderenbonden en van de Stichting Welzijn Heiloo. Het weer werkte ook prima mee. De speurtocht was uitgezet in de groene zomen van het dorp, ruim 12 kilometer. Halverwege was er ravitaille ring met ING-water en AH-appels. De win naarvan de appelschilwedstrijd scoorde een bewonderenswaardige string van 99 cm. Namens de organisatoren greep Marian van Dam, directeur Stichting Welzijn Heiloo, de gelegenheid aan om de vrijwilligers te danken voor hun inzet die het verschil maakt, het hele jaar door. Na de lunch in het ontmoetingscentrum van GGZ wachtte nog de groepsfoto. Als u op zolder of in de berging een opvouwbare rolstoel heeft staan die niet meer wordt gebruikt willen wij hem dolgraag hebben. Een groot gemak voor mensen die met een van onze uitstapjes naar een museum of restaurant meegaan en dan soms moeite hebben om een rela tief korte afstand te overbruggen. Belt u even de receptie van het Trefpunt, °72-5331297? Hartelijk dank! Ook dit jaar heeft de Stichting Welzijn Heiloo weereen aantal activiteiten, workshops, uitstapjes georganiseerd, speciaal met het oog op het overbruggen van de zomerperiode waarin de kinderen en kleinkinderen wegtrekken met vakan tie. Een handzame brochure bevat alle informatie en is gratis verkrijgbaar bij de receptie in het Trefpunt. Hierondervolgt een korte beschrijving van alle activiteiten in juli. VIVA LAVENDULA Op dinsdag 3 juli kunt u te midden van 10 ha. lavendel in de Noordoostpolder genie ten van de vele aspecten van deze plant. We krijgen een informatieve rondleiding met demonstratie destillatie. Bij deze tocht per aangepaste touringcar kunnen ook mensen in rolstoelen met begeleiders mee. Vertrekvanaf Trefpunt 12.30 uur, opstappen in Egmond aan Zee mogelijk. Terug ca. 18.00 uur. Kosten: ind. begeleider en rolstoel 29,50, overi ge deelnemers 19,95. Incl. koffie of thee en een lavendel-petitfour, rondleiding en informatiefilm. KERSTKAARTEN MAKEN Gezellig met een groepje dames kerst kaarten maken in de zomer? Dat kan, op woensdag 4 juli van 2 tot 4 uur, kosten 7,50 inclusief materiaal kosten. Telefonisch opgeven bij de docente (Wanda Vasbinder, telefoon 072-5338612) die dan ookvertelt welke spullen de deelneemsters zelf mee moe ten nemen. KOFFIEKLETS EGMOND AAN ZEE Vindt u het gezellig een kopje koffie, thee of glaasje wijn met een aantal mensen Veel mensen hebben van de belas tingdienst in de loop van het jaar bericht ontvangen dat zij geen aan gifte hoefden te doen. Het is de vrij willigers die de belasting invullen voor servicepashouders en voor leden van de ouderenbonden opgevallen dat het bericht van de belastingdienst in een aantal gevallen betekent dat er welis waar geen belasting betaald hoeft te worden, maar dat er een terugbetaling in zit. Wie zo'n bericht heeft ontvangen van de belastingdienst heeft dus mogelijk geld tegoed. Het kan dus lonen om toch aangifte te doen. Als u hierbij advies en ondersteuning nodig heeft kunnen leden van de servicepas en/ of van de ouderenbonden een beroep doen op een van de vrijwillige belas tinginvullers. In dit geval bedraagt de onkostenvergoeding 10 euro per per soon. U kunt zich hiervoor aanmelden via de receptie van het Trefpunt op tel. 072-5331297. te drinken, dan bent u van harte welkom bij onze "koffieklets" op woensdag 4 juli van 3 tot 4 uur in Egmond aan Zee, Strandpaviljoen de Schelp. Koffieklets is onder auspiciën van de Gezelschapsbank, consumpties voor eigen rekening. AZ/AFAS STADION Het echte AZ gevoel kunt u beleven tijdens een rondleiding door het AFAS Stadion op donderdag 12 juli om twee uur. Wat is er leuker dan de grasmat van dichtbij te zien (en te ruiken)! Hoe ziet de persruimte er precies uit? Tijdens een rondleiding door de voetbal tempel worden er deuren geopend die normaal gesproken gesloten blijven. De kosten bedragen 10,-. U geeft zich op via tel. 072-5331297 en gaat op eigen gelegenheid naar het sta dion. Daar bevinden zich liften. ZONDAGMIDDAG CAFÉ Doe met anderen iets leuks op zondag- middagi5 juli tussen half twee en half vijf. U kuntverschillende spellen spelen of gewoon een kopje koffie drinken. Deentree bedraagt 2,00 (voor service pashouders 1,00). KOFFIEKLETS/BORREL Onder auspiciën van de Gezelschapsbank is er op vrijdag 20 juli vanaf drie uur een borrel/koffieklets in Tapas Bar Esfinx, Heerenweg 201. U kunt samen met ande ren een kopje koffie, thee, glaasje wijn of borrel drinken. Consumpties zijn voor eigen rekening. DE TUIN VAN KAPITEIN ROMMEL De Tuin van Kapitein Rommel in Castricum is niet zomaar een tuin, maar staat bol van allerlei activiteiten op recre atief, cultureel en educatief gebied. Na Bridge is een fascinerend kaartspel waarbij de hersenen flink aan het werk worden gezet. Ook is het een zeer sociale denksport. De basisregels van bridge zijn eigenlijk niet zo moeilijk. Eén keer in de veertien dagen op zondagmiddag helpt gediplomeerd bridgedocent Ton Mooij u verder, zodat u plezier in het spel krijgt, hebt en houdt en u daarnaast steeds meer het gevoel krijgt het spel te doorgronden. De eerste les is op 16 sep- tembervan 13.30 tot 16.30 uur. De kosten bedragen 117,50 voor 15 lessen. Voor informatie en opgeven tel. 072-5331297 Uw giften en donaties zijn zeer, zeer wel kom. Bovendien zijn ze fiscaal aftrekbaar dankzij de ANBI-statusvan de Stichting Fondsenwerving Welzijn Heiloo. Wij roepen iedereen die het werkvan de Stichting Welzijn Heiloo ook financieel wil steunen op om een gift/donatie over te maken naar rekening nummer 16 99 58 310 van de Stichting Fondsenwerving Welzijn Heiloo. Indien u dat wenst kunt u een specifiek aanwendingsdoelvan het geld aangeven. Namens alle betrokkenen onze hartelijke dank! het grote succes van vorig jaar wordt de tuin deze zomer weer omgetoverd in een waar sprookje, Een genot voor uw kinde ren of kleinkinderen! Wij hebben navol gende tijdstippen vastgelegd. Woensdag 25 juli van 11 tot 1 uur en donderdag 26 juli van twee tot vier uur. U reserveert bij ons (072-5331297) en gaat op eigen gelegenheid naar Castricum, Stationsweg 3. Zorg dat u er een kwartiertje voor het aanvangstijdstip bent in verband met een speurtocht. Leeftijd vanaf 4 jaar. De kos ten bedragen 4,00 per kind incl. limo nade en snoepje. Koffie/thee etc. voor begeleiders zijn voor eigen rekening BRANDWEERKAZERNE ALKMAAR Wilt u ook een kijkje nemen bij de brand weerkazerne? Dat kan op vrijdag 27 juli van 10.00 -12.00 uur. U krijgt een rondleiding, er wordt een informatiefilm vertoond en bij goed weer krijgt u een demonstratie van de hoogwerker. Voor deelname moet u wel goed ter been zijn. Meld u aan via tel. 072-5331297 en kom op de 27e op eigen gelegenheid naar de kazerne aan de Helderseweg 8, Alkmaar. De kosten bedragen 2,50, incl. een kopje koffie. NORDIC WALKING Nordic Walking is dé nieuwe vorm van fit ness. Op 4 achtereenvolgende dinsdagen, te beginnen op 31 juli, verzorgt Barbara Grooteman een cursus Nordic Walking. Naasttechniekstaan plezieren ont moeting centraal. Als bewegingsvorm is Nordic Walking een mengsel van sportief wandelen en langlaufen en heeft een uit stekend effect op de gezondheid. Tijdstip van kwart over negen tot kwart over tien, vertrekpunt aan de Nijenburgerweg. De kosten zijn 35,00 incl. stokken. Aanmelden via tel 072-5331297.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 20