Nederland - Duitsland op BonhoefFer College Peter Langedijk Klusbedrijf NS beëindigt persoonlijke kaartverkoop in Heiloo GAMMA Alkmaar H E I L O O BEDRIJF BELICHT 0 'ij est INGEZONDEN BRIEF Vlaggenspecialist redt Oranjefeest Stationscentrum OnVeilig zondag 1 juli van 12.00 tot 17.00 uur UITKIJKPOST 27 JUNI 2012 In deze rubriek wordt wekelijks een ander bedrijf in het ver spreidingsgebied van de Uitkijkpost belicht. De kosten voor Bedrijf Belicht zijn 195 euro ex BTW. Voor aanmelding: Hoefsmid 5,1851PZ Postbus 68,1850 AB Heiloo. Of per e-mail: redactie@uitkijkpost.nl. In de aanmelding graag duidelijk uw gegevens vermelden. Tekst en foto: Carolien Breed Peter Langedijk, Rondelaan 19, 1851 ZH Heiloo, telefoon: 072-5322435, mobiel: 06- 53738896, www.langedijkklusbedrijf.nl, e-mail: peter@langedijkklusbedrijf.nl. HEILOO - Een ander logo, een andere naam, maar dezelfde hoog waardige kwaliteit en service! Ervaren allround klusser en Heilooër Peter Langedijk gaat sinds april verder onder de naam Peter Langedijk Klusbedrijf. Bij renovatie en kleine verbouwingen is het prettig om te maken te hebben met één persoon en korte communicatielijnen. Peter Langedijk Klusbedrijf biedt één offerte voor een totaalpakket aan dien sten; verbouwen of renovatie van keukens, badkamers en toiletten; tegel-, schilder- en stucwerk én verwarming, elektra en loodgieterwerk. Peter werkt met kwaliteitsproducten, die hij door de hem in de loop der jaren opgebouwde inkoopkortingen tegen uiterst betaalbare prijzen kan leveren. Hij heeft brede bouwervaring met renovatiewerkzaamheden binnenshuis en in de tuin, zoals het plaatsen van keukens, badkamers, maar ook van schuttingen of het bestraten van een terras. En met kleine verbouwingen, en afbouw alle soorten werkzaamheden zijn bij hem in goede vakkundige handen. Peter heeft de afgelopen jaren aan de weg getimmerd als zelfstandig allround klusser in een overkoepelende franchiseconstructie en heeft in die tijd een betrouwbare naam opgebouwd in Heiloo en omstreken. Daarvoor is hij jarenlang werkzaam geweest bij diverse grote installa tiebedrijven in de verwarmingsbranche. Peter: „Dat werk was altijd veelomvattend. In deze branche ben ik bij mijn laatste werkgever door gegroeid tot projectleider en stuurde technici aan in hun werkzaamhe den. Maar ik werk veel liever met mijn handen: ik heb eer van mijn werk als een opdracht, klein of groot, naar volle tevredenheid van de klant is uitgevoerd." En dat hij een betrouwbare naam heeft opgebouwd van iemand die zijn afspraken nakomt en een klus netjes afwerkt, bewijst het feit dat Peter regelmatig wordt aanbevolen door klanten bij wie hij eerder heeft geklust en die zijn nauwkeurige werkwijze waarderen. Om meer duidelijkheid te bieden omtrent het brede aanbod aan werkzaam heden heeft Peter er begin dit jaar voor gekozen om onder zijn eigen naam als zelfstandig klusbedrijf verder te gaan. Hij deelt zijn creativiteit graag met de klant mee om in samenspraak te komen tot een origineel en apart eindresultaat. Aanpassingen gaandeweg het werktraject zijn altijd mogelijk. Peter: „Als allround klusbedrijf loop je soms tegen het imagoprobleem op dat er alleen maar kleine klussen kunnen worden uit gevoerd. Bij grotere opdrachten die meer tijd in beslag zal nemen, roep ik de hulp in van een vakkimdig collega om het werk in de afgesproken tijd af te ronden. Bovendien voer ik één opdracht per keer uit, zodat de klus zonder onderbreking van een klus tussendoor netjes en nauwkeurig wordt afgewerkt!" Op de website worden in diashows een aantal eerder uitgevoerde opdrachten weergegeven, werk waar Peter zeer trots op is. Kortom: voor diverse klussen, groot of klein, in en/of rondom het huis staat de allround vakman van Peter Langedijk Klusbedrijf voor u klaar! HEILOO - Nederland-Duitsland op het Bonhoeffer. Deze woor den waren afgelopen week vele keren te horen tijdens de acti viteiten in het kader van de jaarlijkse uitwisseling van het Bonhoeffer College met twee middelbare scholen uit Krefeld en kregen dus wel een heel bij zondere lading. Want het ging dit jaar niet alleen om de 'gewone' uitdagingen, waar mee de Duitse en Nederlandse deelnemers aan dit bijzondere pro ject van de sectie Duits werden geconfronteerd. Het ging vooral om de voetbalwedstrijd Nederland- Duitsland, die midden in de uitwis- selingsweek plaats vond en dus om de vraag, welke plek deze belangrij ke/beladen wedstrijd in het uitwis selingsprogramma zou innemen. Vijf dagen lang trokken Amber (niet op de foto), Lotta, Jelle, Maaike, Irene, Robin (niet op de foto) en Suzanne uit Heiloo op met him Duitse gastleerling en waren ze als gastheer/-vrouw en 'gids' mede verantwoordelijk voor het wel en wee van hun partner. Na een vijf daags verblijf in Krefeld in maart was het nu tijd voor het tegenbe zoek. Dankzij de financiële steim uit het Bios-programma van het Europees Platform en het enthou siasme van de betrokken oudere en docenten Duits kon dit grensover schrijdend project ook dit jaar weer worden gerealiseerd. Het program ma in Nederland omvatte het bij wonen van een aantal lessen en een intensieve training in spreekvaardig heid. Hoogtepunt van de week was ongetwijfeld de woensdagavond, toen alle deelnemers aan de uitwis seling samen met him docenten in de aula van het Bonhoeffer op een groot scherm die zo belangrijke voetbalwedstrijd bekeken. Hapjes en drankjes waren volop aanwezig en de sfeer was uitstekend. Ook na afloop van de wedstrijd viel er geen onvertogen woord. Alle betrok kenen kijken terug op een zeer geslaagde uitwisseling. V.l.n.r. Lotta, Jelle, Suzanne, Maaike en Irene uit Heiloo trokken vijf dagen lang op met een Duitse gastleerling. Aangeleverde foto HEILOO - NS beëindigt met ingang van 1 juli de persoonlijke kaartverkoop op station Heiloo. Reizigers kunnen in de Kiosk nog steeds terecht voor een kop kof fie, krant of een versnapering en zij kunnen bij de kaartautomaat op het station terecht voor een kaartje of voor het opladen van him OV Chipkaart. NS heeft afspraken gemaakt met het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer (LOCOV) over service, informatie en kaartverkoop op sta tions met weinig lokethandelingen. Indien het aantal lokethandelin- gen onder een afgesproken norm komt, beëindigt NS de persoonlijke kaartverkoop. Dit is nu ook het geval in Heiloo omdat de verkoop via de kaartautomaat voortdurend stijgt en de kaartverkoop in de Kiosk daalt. Reizigers kunnen nog steeds persoonlijk contact met een NS-medewerker krijgen. NS heeft hiertoe op het station de service- en alarmzuilen, die gedurende de hele treindienst bediend kunnen worden, alsmede de service 'Hulp op afstand' van de kaartautoma- ten zelf gedurende 24 uur per dag. NS-medewerkere kunnen door de reizigers opgeroepen worden en hen assisteren bij het bedienen van de automaat. Ook heeft NS bij het station een informatiebord geplaatst met een plattegrond van de omge ving en informatie over aansluitend (openbaar) vervoer. NS heeft vaste klanten over deze serviceaanpassing geïnformeerd. Al jarenlang wordt door buurtver eniging Boswijk II gezamenlijk de EK's en WK's in een grote buurttent op him binnenplein bekeken. Mede door deze activiteiten is al meer dan dertig jaar sprake van een hecht buurtschapje waarbij de grote tent een centrale rol vervuld. Alles stond klaar: stoelen en tafels verzameld, bearner uitgetest en versnaperingen ingekocht. Vele handen maakten voor de eerste wedstrijd licht werk om de tent op te zetten, versieringen aan te brengen en vol trots bekeek men uiteindelijk het werk. Niets kon meer een geslaagd EK toernooi in de weg staan. Helaas gooide de storm roet in het eten. Heftige windvla gen kregen vat op de tent en binnen no-tinie was deze op verschillende plaatsen gescheurd. Wat nu te doen, zo vlak voor de eerste wedstrijd. Als Heilooëre onder elkaar durfde men 's avonds laat een beroep te doen op de plaatselijke specialist op het gebied van vlaggen en tenten; Johan de Mare uit Heiloo. Direct werd door Johan steim en hulp toegezegd voor de noodzakelijke reparaties. Hij offerde op zijn vrije zaterdag twee uur in om de gedupeerde buurt uit de brand te helpen. Gezamenlijk is de kapotte tent onderhanden geno men en gerepareerd zodat iedereen de volgende wedstrijden van Oranje weer konden bekijken. Johan je ver dient een grote pluim! Namens Boswijk II Tijmen Valkering Heiloo In vervolg op de opmerkingen dat de stoepen van het Stationsplein voor ongelukken zorgen en de opmerkingen van de gemeente dat een en ander meegenomen wordt in de evaluatie: vorige week zater dag was het weer zover: fietser aangereden door een auto, doordat beiden zich door allerlei obstakels moesten heenwurmen. Gelukkig slechts wat materiële schade, maar het had weer veel erger kunnen zijn. De opmerkingen over gemiste omzet en minder parkeerplaatsen zorgen er blijkbaar voor dat de gemeente de handen voor de ogen doet voor de verkeerssituatie in het Stationscentrum: auto's die tegen de richting in gaan, gepar keerd staan waar het niet mag, liefst recht voor ingang van de win kels, een gemeente die hierop niet handhaaft, kortom het is wachten op de eerste echt ernstige onge val. Wanneer het de gemeente echt ernst is met de verkeersveiligheid, wordt het tijd dat zij ook optreedt tegen de wanboel die nu heerst en steeds erger wordt. H. Boon Heiloo ADVERTENTIE open i t/m zaterdag 30 juni ontvangt u bij elke aankoop een coupon t.w.v. 5.- die u op zondag 1 juli bij besteding vanaf 25.- kunt inleveren. Max. één coupon per klant. Laanenderweq 67 (072) 540 56 36 www.qamma.nl □nnü

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 5