Tentoonstelling in de Trog te Heiloo Ter Coulsterkerk tijdens de jaarmarkt Heiloo vol van kunst U I T P A G I N A FRANKRIJK TRILOGIE 39.95 Frankrij ktrilogie DEUTEKOM OUD PAPIER BOEK VAN DE WEEK Frankrijktrilogie door Bart Van Loo Boek van de week door Bart van Loo voor Kunstódaagse gevarieerde en inspirerende traditie in Heiloo KORTOM Concert Witte Kerk Kermis Heiloo komt er weer aan Kermis Heiloo barst los in Stationscentrum UITKIJKPOST 2 7 JUNI 2012 Laatste zaterdag van de maand Fanfare Showband Heiloo, huis-aan- huisactie in plan Ypestein (noord) ine. de Domplvloetlaan en Groenelaan, plan zuid, en plan west tussen Ewisweg - Het Zevenhuizen - Het Malevoort (ine. De Ronge en Boswijk) en Pastoor van Muijenweg. Dozen en/of bundels gereed zetten op de rolemmer verzamelplaatsen langs de weg, vóór 09.00 uur. Eerste dinsdag van de maand Base-en softballclub Double Stars Heiloo, huis-aan-huis-actie wijk Centrum tussen Spoorlijn-Kerkelaan- Kennemerstraatweg en Stationsweg incl. de hele Heerenweg, en tevens Kennemerstraatweg (excl. Noord en plan Oost), Kanaalweg, en het buiten gebied aan de zuidkant van Heiloo. Dozen en/of bundels gereed zetten op de rolemmer-verzamelplaatsen langs de weg na 18.00 uur. Maandag tot en met vrijdag - Stichting Uitkeringsgerechtigden Heiloo, container bij Bergeonstraat 30 of bij de Westerzij. - De Springschans Oost en Centrum (bij de schuur), Sluijsweijdt 9/ Breedelaan 6. Brengen tijdens de schooluren tussen 08.45 en 1-5.30 uur. - Radboudschool, Breedelaan. Van maandag t/m vrijdag tijdens openingstijden school. - De Zuidwester, Boekenstein 43, tijdens de schooluren, ook gebruikte kleding. - Muziek Dansschool, Het Veld 1, tus sen 09.30 en 12.00 uur en tussen 14.00 en 19.30 uur. BART VAN LOO Bart van Loo heeft een fameuze reputatie verworven als francofiel, spreker en auteur. In drie kloe ke delen heeft hij zijn Frankrijk beschreven: reizen, lekker eten en erotiek. Het zijn drie meeslepende boeken, geschreven met passie en eruditie. Voor het eerst worden ze nu samengebracht in één band: De Frankrijktrilogie. Parijs retour is een literaire reis gids voor Frankrijk, het ideale droomboek voor de doorgewinter de leunstoeltoerist. Tienduizenden bladzijden en duizenden kilome ters leesplezier. Dankzij Als kok in Frankrijk zijn culinaire fanasieën en literaire gerechten binnen hand bereik. Langs literaire, culinaire en historische paden bereikt Van Loo het summum van eten en lezen. O vermiljoenen spleet! is een broeie rige geschiedenis van pornografie en erotiek, bij uitstek een Franse materie. Reizen en kijken, eten en lezen, wij en en dromen: deze drie boeken bezingen op originele wijze de belangrijkste geneugten van het bestaan. HEILOO - Vanaf 21 juni tot en met 1 juli wordt door Galerie de Buitenkans een expositie gehou den van Piet Veen en Annelies Deutekom in het theehuis de Trog. De Trog is geopend van donderdag tot en met zondag middag van 12.00 tot 17.00 uur, zie ook www.de-buitenkans.org. Piet Veen heeft tot aan zijn pen sionering gewerkt als graficus, reclameontwerper en illustrator. Buiten zijn werk om maakte hij lino leumsneden en in een later stadium gouaches. Deze werken worden gemaakt op een grafische manier, waarmee hij de afgelopen jaren regelmatig in zowel Nederland als in het buitenland exposeert. Piet Veen wordt geïnspireerd door zijn vakanties naar het buitenland, zoals onder andere Frankrijk, Ierland en Rusland. Maar ook schilderachtige plekjes in Nederland legt hij vast. Daarnaast vormen hij verhalen en gedichten een inspiratiebron. Annelies is begonnen als zeef drukker in haar eigen drukke rij in Alkmaar. Omdat Annelies geen onbekende is in de kunst wereld heeft zij veel gezeefdrukt voor kunstenaars in Bergen (NH). Geïnspireerd door deze omgeving is zij ruimtelijk werk gaan maken. Na enige vakopleidingen en master- classes te hebben gevolgd weet zij haar creativiteit op een professione le manier vorm te geven. Inmiddels kan Annelies zichzelf keramiste noemen. Tevens werkt zij graag met brons. Peter krijgt op de basisschool Montessorionderwijs, waar zijn liefde voor kunst, tekenen en schil deren zich ontpopt. Daarna krijgt hij een Havo opleiding waarbij kimst (praktijk en theorie) deel was van zijn vakkenpakket. In zijn wije tijd is hij creatief bezig en exposeert hij diverse malen. Peter heeft in de afgelopen jaren een groot aantal werken gemaakt met als onderwerp dieren, landschappen en portretten. Daarnaast gebruikt Peter andere technieken zoals bijvoorbeeld het poïntillisme. Werk van Piet Veen, vanaf 21 juni tot en met 1 juli te zien in Galerie de Buitenkans. Aangeleverde foto HEILOO - Tijdens de jaarmarkt, op woensdag 4 juli, zal in de Ter Coulsterkerk een expositie worden gehouden van wandkle den en tafelkleden gemaakt van quiltwerk/patchwork. Daarnaast vindt een bijzonder pianocon cert plaats van het 12-jarig pia notalent Rangel Silaev. De dames Van Vuure en Bikker tonen him werk - mooie ontweipen en prachtige kleuren - in de rond gang van de grote kerkzaal. Op het kerkplein/terras staan zitjes met parasols dat vanaf de Heerenweg goed te zien is. Er wordt gratis kof fie/thee geschonken met koek erbij. Vanaf 11.00 uur kunt u luisteren naar een concert van de getalenteer de pianist Rangel Silaev. Rangel, die zijn studie afwerkt op het conserva torium van Tilburg, heeft al een aan tal prijzen al in de wacht gesleept en onlangs is er een cd /dvd van hem uitgebracht die ook verkrijgbaar is tijdens de jaarmarkt. Verder werken mee de Letlandse violiste Sandra Strausa, pianist Arie Horst en orga nist Dub de Vries, alle drie musici van het ensemble 'Sonore'. Dit ensemble zal ook gezamenlijk optre den met Rangel. Er worden wer ken uitgevoerd van onder andere Listz, Bach, Handel, Rachmaninov, Elgar, Mozart en Chopin. De entree is gratis (wel collecte). Het eerste concert is om 11.00 uur in de Ter Coulsterkerk aan de Holleweg 111. Om 14.00 uur is het concert te zien in de Witte Kerk in het centrum van Heiloo. HEILOO - Met de Kunst6daagse vorige week was het praktisch onmogelijk om alles te bezoe ken en te bekijken. Er waren zo ongelooflijk veel mooie en inte ressante exposities, uitvoerin gen en andere evenementen. Met het exposeren van beeldende kunst als startpunt en blijvende kernactiviteit worden er elk jaar weer nieuwe evenementen aange koppeld. Onder de inspirerende leiding van coördinator Conny Riemers- Lahnstein is dat alles aan eengesmeed tot één totaalprogram ma. Elke exposant, musicus of deel nemende winkelier heeft zijn eigen verhaal, maar enthousiasme en motivatie voeren eigenlijk bij ieder een de boventoon. Dat vooral op zondag het weer beter had gekimd is aan de andere kant natuurlijk nie mand ontgaan, maar over het alge meen kan de organisatie terugkijken op een zeer geslaagd evenement! De Witte Kerk was een van de bijzonder locaties waar exposan ten hun werk aan een groot publiek konden tonen. Aangeleverde foto HEILOO - De Witte Kerk is woensdag 4 juli te bezichtigen tussen 09.00 en 16.00 uur. Vanaf 14.00 uur kunt u luisteren naar een concert dat gegeven wordt door de 12-jarige pianist Rangel Silaev, Jan Vayne en Arie Horst (beiden piano), de Letlandse vio liste Sandra Strausa en de orga nist Dub de Vries. Ze vertolken werken van Listz, Bach, Handel, Rachmaninov, Elgar, Mozart en Chopin. HEILOO - Donderdag om 15.00 uur begint aan de Omloop de traditi onele kermis van Heiloo. Er staat weer een keur van attracties opge steld en er is voor alle leeftijden weer wat mee te maken. Er staan zo'n twintig attracties opgesteld waaronder: Disco Train, Babyflug, Draaimolen, City Hopper, Minicar, botsauto's, diverse oefeningspelen zoals de populaire grijpkraantjes en skeeball, en natuurlijk, mogen de oliebollen, kaneelstokken en suikerspinnen niet ontbreken. De kermis duurt tot en met zondag met op vrijdagavond natuurlijk weer het vuurwerk. Dit zal rond 22.45 uur afgestoken worden. Bij goed weer zal draaiorgel De Hollander ook weer aanwezig zijn. Kortom: het wordt weer goed toeven de komende dagen aan de Omloop. De openingstijden zijn donderdag en vrijdag vanaf 15.00 uur en zaterdag en zondag vanaf 14.00 uur. HEILOO - Dit weekend, van donderdag 28 jimi tot en met zondag 1 juli, is het weer Heilooër Kermis. Het oergezellige dorps feest datje niet mag missen en dat als vanouds een feest van her kenning is. Het wisselvallige weer krijgt geen vat op het festijn dank zij de grote overkapping over de Heerenweg voor café De Wit en café Thuis Bij. De horecaonder nemers zijn dankbaar voor de medewerking van de bewoners, winkeliers en gemeente, zodat het ook dit jaar weer mogelijk is, een ouderwets gezellige Heilooër kermis te vieren. De opzet van het kermis feest rond de cafés van het Stationscentrum is volgens de vertrouwde formule; op alle avonden is er in de afzonderlijke cafés livemuziek te horen van verschillende artiesten en bands, zoals Ben Sproet en Paul Vlaar in café De Wit en Hugo Chavez, Ritz, Will Skroitsj en D-Jamo in café Thuis Bij. Zie de program mering in de advertentie elders in de Uitkijkpost. Zondag 1 juli, aanvang 16.00 uur, treedt de gezelligste liveband GiGa! op het buitenpodium op. Met top entertainment van de bovenste plank! De vijf muzikanten halen alles uit de kast om iedereen uit zijn dak te laten gaan. Ook dit jaar zal er weer streng op gelet worden, dat er geen alcohol wordt geschonken aan jongeren onder de 16 jaar; sterke drank niet onder de 18 jaar. De hore caondernemers geven aan dat eventuele boetes zullen worden verhaald op de overtreders en dat zelf meegenomen drank in beslag wordt genomen. De cafés van het Stationscentrum kijken uit naar een geweldig en vooral gezellig Heilooër kermisfeest! Heerenweg 67-69,1851 KL Heiloo naast Winkelhof 't Loo, 072 5331483 LIBRIS. Uw Complete Boekhandel e-mail: info.deutekom@libris.nl

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 7