Het Foresters Jeugdkamp bij De Foresters a ju m GP te De glimlach van een kind 0 Jeugdkamp 2012 Y IU. .otr) m w* 1 RA© IJl EDI TUMI y Groot PATAT Trots! Trots! MEASURE 6 van DYNADATA Rotonde Golden Th 1 1- E~il UITKIJKPOST 4 JULI 2012 Ieder jaar staat een groep enthousiaste Forestersvrijwilligers voor de enorme uitdaging om ongeveer 250 jeugdleden van de Foresters een fantastisch weekend te bezorgen. Er zijn mensen die bij de gedachte alleen al vermoeid raken; spelletjes bedenken, uitjes regelen, vrijwil ligers benaderen, sponsoren zoeken, tentenkamp opbouwen, eten ver zorgen, distributie etc. Ondanks de hoeveelheid werk, wat een derge lijk evenement met zich meebrengt, lukt het ieder jaar weer iets moois neer te zetten. Het geheim? Zie de dolblije kindergezichtjes voor, tij dens en na het evenement en je weet waar je het allemaal voor doet! Ook dit jaar zat het weer fantastisch in elkaar. Vanwege het 25-jarig jubi leum had de organisatie besloten een aantal spectaculaire evenementen aan het programma toe te voegen. De opening van het weekend stond in het teken van tenten opbouwen en pannenkoeken eten waarna de eerste activiteiten plaatsvonden. Onder per fecte weersomstandigheden werkten de minipupillen en de F jeugd middels een voetbalclinic verder aan hun talent en de D-tjes ondergingen een zeskamp. Diverse strandspellen werden onder een stra lende zon afgewerkt door de E-pupillen. Dit werd afgesloten met een gezamenlijke wandeling bij ondergaande zon over het strand van Bergen naar Egmond alwaar de deel nemers werden opgehaald door een dubbeldekker. voor te bereiden op een toekomst als prof. Op de prachtige golfbaan in Spaamwoude werden de eerste beginselen van dit elitaire spel uitge legd waarna de jeugd de echte baan op mocht! Aan het eind van de middag kwa men alle teams weer samen bij de Foresters waarna gezamenlijk koers werd gezet richting de Hoornse Vaart. Met z'n allen afkoelen in het water en de laatste restjes energie opmaken. Tijdens het zwemmen gaat de keukenploeg aan het werk om een 'sportmaaltijd' voor te bereiden. De patat, kroketten en frikadellen zijn niet aan te slepen. Bij terugkomst op het Forestersterrein valt de jeugd aan als hongerige dieren waarna men zich opmaakt voor de laatste nacht. Het is opvallend dat het deze tweede avond eerder rustig is i.v.m de avond daarvoor, wat de leiding de gelegen heid geeft in de kantine bij te praten. Ook deze nacht nemen de nacht wachten him taak weer serieus. Bij de Foresters aangekomen doet de leiding veiwoede pogingen de kinderen in bed te krijgen, een ritueel dat ieder jaar mislukt. Tot laat op de avond blijft het gezellig in en rond de tenten en een groot aantal kinderen vat de slaap niet voor middernacht. De nachtwachten nemen dan him stelling in en de leiders kaarten nog even na onder het genot van een hapje en een drankje. De zaterdag stond voor de verschil lende leeftijdscategorieën in het teken van sport en spel. De kleinste deelnemers hebben een heuse klim wand bedwongen en konden daarna ontspannen bij speeltuin De Batavier. De E-jeugd werd onder handen genomen tijdens een Bootcamp in de Sportlagune in Heerhugowaard. Dit is wel even iets andere dan lekker nietje vriendjes ballen! Vervolgens mochten ze ook nog deelnemen aan een waterski-clinic. Het was mooi om te zien dat na een aantal keer oefe nen en wat tips er mooie kunsten op het water werden vertoond. In het hedendaagse profvoetbal zien meer en meer voetballers golf als vorm van ontspanning. Gezien de vele talenten die onze vereniging rijk is werd besloten de D-junioren Traditie is, dat op de zondag het weekend wordt afgesloten met een ouder-kindwedstrijd. De stuurlui, die het gehele seizoen langs de lijn de kinderen van allerlei adviezen voorzien, mogen dan hun kimsten vertonen. Helaas gooiden de weergo den ditmaal roet in het eten wat de leiding heeft doen besluiten de wed strijd af te lasten. Nadat de vele vrij willigers en ouders in de stromende regen de tenten hadden afgebroken, had de organisatie voor iedere deel nemer nog een leuke verrassing in petto. Een prachtige sporttas, met daarop de opdruk 25 jaar jeugdkamp Foresters, kreeg een ieder als aan denken mee. Moe en voldaan vallen die middag/ avond speelsters, spelers en leiders in slaap, met een enorme glimlach op het gezicht. Dé reden voor orga nisatie, vrijwilligers en sponsoren om volgend jaar weer een bijdrage te leveren aan dit fantastische eve nement! ii I d s c h u t Laan RESTAURANT MijnClub - MühïeïTL/Bode 0WIw«nN Ateüek fn fyüft ADMI NlSTRATlEKANT oor a CONTROLE KLIV19LAAN.NL lx ANK RaKKI' Q RENS GLORIE^ 1- oplucht www.hooglandaccountanls.nl I BATHROOMS BEVOND GarageZander Uonkytonk Vmótrl— Q TROMP Welidehoeve Horeca Creapart .lil ^KuypersBlom -» ^rz 'Y. ,-r. m 1 IP jZAAM |ombinatie Elektrotechniek

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 13