Water besparen... juist nu Gemeenten organiseren collectieve inkoop zonnepanelen Wel of niet elektrisch rijden? Bergen Castricum Graft-De Rijp Heiloo Schermer Zeevang MILIEUDIENST REGIO ALKMAAR Overheidssubsidie voor zonnecellen WWW.MRA.NU 4 JULI 2012 UITKIJKPOST Zaterdag 8 september 2012 start actie Zonnesteek voor de negende en laatste keer. Voor inwoners van de gemeenten Alkmaar. Bergen. Graft - De Rijp. Heiloo. Schermer en Zeevang is het dan weer mogelijk om subsidie aan te vragen voor de aanschaf van zonnepanelen of zonneboilersystemen. Het is echter de laatste keer dat de gemeenten subsidie verstrekken op zonnepanelen. De prijzen van zonnepanelen dalen namelijk dermate dat een subsidie niet meer noodzakelijk is. De investering die nodig is voor een systeem met zonnepanelen kan in sommige gevallen binnen 10 jaar zijn terugverdiend. De meeste leveranciers geven garantie tot 25 jaar. U kunt dus. na de terugverdienperiode. nog 15 jaar lang genieten van gratis en zelfgeproduceerde groene stroom. Net als voorgaande jaren wordt ook dit jaar een energiemarkt georganiseerd bij de Huisvuilcentrale Alkmaar met diverse aanbieders van zonnepanelen. In 2011 werden in totaal 270 systemen geplaatst, goed voor een jaarlijkse productie van ruim 326.000 kWh groene stroom. In augustus zullen de subsidiebedragen en -voorwaarden in deze krant en een huis- aan-huis verspreide Energiekrant worden gepubliceerd. Ook zal via de gemeentelijke websites, de sites www.mra.nu en www.energieloket.nl/regioAlkmaar over de actie worden gepubliceerd. Vanaf 2 juli 2012 is een landelijke subsidieregeling geopend voor het stimuleren van zonnecellen voor particulieren. Er wordt een bijdrage van 15% beschikbaar gesteld voor systemen groter dan 600 Wattpiek. De subsidie moet digitaal worden aangevraagd (DigiD) op de site van AgentschapNL. Zie voor nadere informatie www.agentschapNL.nl. De subsidies van Zonnesteek en die van de overheid mogen niet bij elkaar worden opgeteld. Als bewoners van een rijk, westers land hebben we de beschikking over voldoende schoon drinkwater. We vinden dat vanzelfsprekend. In 2010 gebruikte de gemiddelde Nederlander ongeveer 120 liter per dag. Dat komt neer op 44 m3 water per jaar per persoon. We gebruiken het water voornamelijk voor douchen, het toilet en de was. Ondanks grote reserves aan drinkwater kan er 's zomers een tekort ontstaan door droogte, een toenemend verbruik voor beregening van gewassen en sproeien van tuinen. Alle reden dus om vooral in de zomer zorgvuldig met ons water om te gaan. Door goed te isoleren kunt u jaarlijks veel geld besparen. De investering verdient u vaak terug via een lagere energierekening. Dit geldt vooral voor woningen die gebouwd zijn vóór 1980 met een slechte isolatie. Maar ook woningen van jongere leeftijd zijn soms niet goed geïsoleerd. Een woning verliest warmte via ramen en muren, via het dak en via de vloer van de begane grond. Isolatie van deze oppervlakten vermindert het warmteverlies en verbetert het comfort in huis. Isolatie gaat namelijk tocht en warmteverlies tegen. Dat betekent: minder condens op de ramen, warmere voeten en ook minder geluidsoverlast van buiten door bijvoorbeeld verkeerslawaai. Meer wooncomfort ervaart u direct na het isoleren. Uw huis wordt behaaglijker doordat muren, vloeren en dak minder koud aanvoelen. Maar ook tijdens warme dagen bewijst een goede isolatie zijn waarde. Een goed geïsoleerd huis blijft in de zomer langer koel doordat warmte van buiten langer wordt buitengesloten. Door een woning goed te isoleren stijgt de binnentemperatuur van gevels, daken en vloeren. Daardoor kunnen vocht- en schimmelproblemen worden voorkomen. Het is voor uw gezondheid noodzakelijk dat er voldoende ventilatie plaatsvindt. In goed geïsoleerde huizen zijn naden en kieren vaak dicht gemaakt, waardoor luchtverversing niet vanzelf gaat. U moet dus actief ventileren. Door te ventileren voert u vervuilde en vochtige lucht af en stroomt frisse lucht naar binnen. Droge lucht is bovendien sneller te verwarmen dan vochtige luchten kost dus minder energie. Isoleren kunt u laten doen door een gespecialiseerd bedrijf, maar wanneer u in het bezit bent van een paar rechterhanden dan kunt u ook zelf aan de slag. Op internet zijn diverse websites te vinden waarop u hierover de nodige informatie kunt vinden. Tips voor waterbesparing Wassen van de auto kan heel goed met een emmer water in plaats van de slang. Dit levert al snel een besparing op van meer dan 100 liter. De gemiddelde Nederlander staat 8 minuten onder de douche. Met gebruik van een douche-zandloper kunt u uzelf helpen herinneren om maximaal 5 minuten te douchen. Dit maakt een besparing van ongeveer 35 liter per keer mogelijk. Als u een nieuwe douchekop aanschaft, kies dan voor een waterbesparende. De tuin begieten in plaats van besproeien bespaart veel water. Doe dat vooral 's avonds in verband met de verdamping van het water. Maak gebruik van de waterbesparende knop van het toilet. De besparing is al gauw 2 liter per keer doortrekken. Kijk voor meer informatie op www.pwn.nl, of zoek op de term 'waterbesparing' op Internet. Als de elektriciteit wordt opgewekt door bijvoorbeeld windmolens of zonnecellen rijdt u zelfs zonder C02-uitstoot te veroorzaken. Over 10 jaar zijn er meer dan een miljard voertuigen op onze aarde. Bijna allemaal rijden zij op fossiele brandstoffen zoals benzine, diesel of gas. Deze toename leidt tot enorme milieuproblemen in de stedelijke omgeving. Elektrische voertuigen kunnen een uitkomst bieden voor dit probleem. Het elektrisch rijden draagt niet alleen bij aan de beperking van de C02-uitstoot. Ook voor andere milieuproblemen zijn elektrische auto's een uitkomst. Zij produ ceren geen stikstofoxiden en geen fijnstof. In binnensteden en op drukke trajecten is dit beter voor mens en milieu. Een ander groot voordeel is dat de elektrische auto een stuk stiller is en nauwelijks geluidhinder veroor zaakt. Door de groei van mobiliteit in de stedelijke omgeving ontwikkelen alle autofabrikanten naast hybride auto's met elektrische en verbrandingsmotor ook geheel elektrisch aangedreven auto's. De introductie van elektrische voertuigen wordt door de over heid gestimuleerd. Elektrisch rijden heeft behalve boven genoemde voordelen ook enkele nadelen. DE NADELEN De aanschafprijs van elektrische auto's ligt aanzienlijk hoger dan vergelijkbare 'normale' auto's. Hoewel recent enorme prijsdalingen zijn aangekondigd. Daarnaast is de batterij een belangrijke kostenpost. Het is verreweg het duurste onderdeel van de elektrische auto. Omdat de levensduur van van de accu's niet geheel bekend is wordt dit onderdeel meestal gehuurd van de fabrikant. Verder is de actieradius van een elek trische auto beperkt (ca. 150 km). Ze zijn (voorlopig) alleen ontwikkeld voor kortere afstanden. Ook is de oplaadtijd van de accu's nog aanzienlijk en is er nog geen landelijk dekkend netwerk van oplaadpunten. Aan dit laatste punt wordt overigens hard gewerkt. Op www.e-laad.nl zijn de bekende oplaadpunten in Nederland weergegeven. Meer weten? Op de website van de MRA (www.mra.nu) vindt u onder de rubriek 'Klimaat' voor inwoners alles over elektrisch rijden. DEVOORDELEN Opladen is goedkoop, je betaalt geen belasting en het is ook nog milieuvriendelijk. Elektrische auto's zijn vrijgesteld van wegenbelasting en BPM. Bovendien geldt tot en met 2014 een vrijstelling van de fiscale bijtelling voor het privégebruik van een elektrische 'auto van de zaak'. Van 14 juni tot 23 september 2012 organiseren 19 Noord-Hollandse gemeenten, samen met iChoosr, een grootschalige groepsaankoop in Noord- Holland voor zonnepanelen. Huiseigenaren en kleine ondernemers in Noord-Holland kunnen zich tot 23 september 2012 gratis en vrijblijvend inschrijven via de website www.SamenZonneEnergie.nl. Als gevolg van de recente prijsdalingen van zonnepanelen is de aanschaf financieel aantrekkelijk geworden. De Noord-Hollandse gemeenten en iChoosr organiseren daarom nu een groepsaankoop om een scherpe prijs te bedingen voor de levering én installatie van zonnepanelen. Op deze manier wordt het voor (dak)eigenaren zo eenvoudig mogelijk gemaakt om over te gaan tot aanschaf. Na de inschrijfperiode vindt er een veiling plaats. De deelnemende leveranciers moeten aan strenge voorwaarden voldoen, waardoor kwaliteit en service worden geborgd. Het beste bod uit de veiling wordt aan alle deelnemers aangeboden. Wanneer de deelnemer het aanbod accepteert, wordt de levering plus installatie van de zonnepanelen volledig verzorgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 16