Schoenmaat ht Zoon en vader Burgering pakken winst Onderlinge wedstrijd GTH druk bezocht Golf 8z Country Club Heiloo houdt Open Golftoemooi SPORT "vj Actie f 20 Iedere donderdagavond - adviesavond van 19.00 tot 21.00 uur. U vindt ons op de hoek Zevenhuizerlaan Heerenweg Zevenhuizerlaan 103 1851 MT Heiloo 072 533 5285 info@boschheiloo.nl www.boschassurantien.n Actie Zorg blij met bewezen meerwaarde van wijkverpleegkundige Door deze geste ging de winst naar vader en zoon Burgering Ook dit jaar worden er weer clinics voor volwassenen gehouden 4 JULI 2012 UITKIJKPOST biedt bij de keuze voor de best passende Dat de terugkeer van de wijkverpleegkundige niet alleen veel voordelen heeft, maar ook zorgkosten uitspaart, behoeft geen betoog meer. Dit werd namelijk recent bevestigd door onderzoek van ZonMw (organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie). Thuiszorgorganisatie Actie Zorg is blij met deze bevestiging. We weten ook uit éigen ervaring dat onze wijkgerichte aanpak - inclusief de inzet van een wijkverpleegkundige - opname van cliënten in een ziekenhuis en/of verpleeghuis kan voorkomen of uitstellen. Dat komt onder andere doordat de wijkverpleegkundige door haar brede medische kennis en ervaring op tijd de juiste zorg of hulp kan inschakelen. We maken daarbij gebruikvan een zogenoemd Zorgleefplan. Dit is een hulpmiddel dat houvast vrijwillige en professionele (medische) zorg en hulp die de cliënt op dat moment nodig heeft. Denk bijvoorbeeld aan mantelzorg, hulp van vrijwilligers, diensten van welzijnsinstellingen en/of (medische) verzorging of verpleging. Dat levert niet alleen gezondheidswinst op voor onze cliënten, maar dus ook een besparing van zorgkosten. Dit wordt nu ook bevestigd door het onderzoek van ZonMw. We hopen dat deze mooie onderzoeksuitkomsten bijdragen aan een nog steviger verankering van de positie van de wijkverpleegkundige in de wijk. Mevrouw Bruin (84) - ze woont dankzij verpleeg kundige zorg aan huis nog zelfstandig - was vroeger zelf wijkzuster zoals het toen nog heette. 'Ik vind het prachtig dat mijn mooie oude beroep in ere wordt hersteld.' Verpleging verzorging Actie Zorg Hulp bij het huishouden James Wattstraat 7 Ambulante begeleiding 1817 DC Alkmaar Tel. 072 - 5 400 400 info@actiezorg.nl We komen snel in actie! www.actiezorg.nl Vul een schoenendoos met schoolspullen en cadeaus voor een kind in een ontwikkelingsland Kijk voor meer informatie op: www.edukans.nl/schoenmaatjes MOUNTAINBIKEN LIMMEN - Zoon Lex en vader Jack Burgering uit Limmen hebben zich de sterkste getoond in de eerste editie van de K.P.B. ouder/kind mountainbike koppelkoers op het M.T.B. parcours aan de Pagelaan in Limmen. Naast de wekelijkse trainingen en donderdagavond M.T.B. cup wed strijden, georganiseerd door de Kids and Parents Bikeschool (K.P.B.) in Limmen, heeft deze stichting ook de ouder/kind wedstrijd op de kalender gezet. Afgelopen zondag wisten een twaalftal koppels, bestaande uit of moeder-dochter, vader-zoon, moeder- zoon of vader-dochter, de weg te vin den naat dit gezellige sportieve evene ment. De onderdelen waren een indivuele tijdrit over één ronde van 1750 meter voor de afzonderlijke koppelgenoten, een gezamelijke koppeltijdrit over dezelfde afstand en een afsluitende koppelkoers over dertig minuten met iedere ronde een aflossing, waarbij de laatste beslissende omloop door het kind afgelegd moest worden. Het koppel Kay Pronk en vader Kees Pronk vonden dat zij niet pasten in de officiële startlijst, zodat zij buiten mededingen meereden. De jury vond echter wel dat zij mochten dingen naar de eindoverwinning, omdat zij voldeden aan de ouder/kind formule. Sportieve Kay stond er echter op niet opgenomen te worden in de einduit slag, waarin het koppel Pronk/Pronk uiteindelijk wel winnaar werd. Door deze mooie geste ging de winst naar zoon Lex en vader Jack Burgering. De tweede en derde plek werden bezet door de Assendelftse koppels respectievelijk zoon Roan en Hans Teer en dochter Marieke en Esther Jonker. Verdere uitslag: 4. zoon Thom en Ruud Leegwater St. Pancras, 5. zoon Matthijs en Wouter de Kremer Limmen, 6. zoon Hidde en Frans Klomp Alkmaar, 7. zoon Bas en Dick van Rijn Oudkarspel, 8. zoon Marijn en Nico Schaper Alkmaar, 9. zoon Taco en Michel Woudstra Alkmaar, 10. zoon Joeri en Margriet Schaper Alkmaar. TURNEN EGMOND - In de sfeervolle sport hal De Schulp in Egmond Binnen werd op zondag 1 juli de jaarlijk se onderlinge wedstrijd gehouden van GTH. De dag was in drie wed- strijdblokken verdeeld om zo alle disciplines van GTH aan bod te laten komen. De jongste meisjes van de selectie en de jongens van de maandag lieten op de turntoestellen mooie oefenin gen zien. Ondertussen sprongen de trampolinespringei's tot aan het pla fond op de nieuwe wedstrijdtrampo line. Voor de prijsuitreiking gaf trai ner Patrick Warmer, dit jaar tweede van Nederland, nog een prachtige demo. Het tweede wedstrijdblok was geheel gevuld met turnsters: zowel de recreatiegroepen als de oudste meis jes selectie deden hier aan mee. Na afloop van deze wedstrijd verzorgde de selectie nog een mooie turndemo. Als laatste groep kwam de spring- groep in actie gelijk met de meisjes die turnen op donderdag en vrijdag. Dit blok werd afgesloten door maar liefst drie streetdancegroepen die allemaal op hun eigen leeftijd en niveau een flitsend optreden verzorg den. Voor de turnsters en de trampoli nespringers is het seizoen afgelopen. De springgroep moet nog een keer tje aan de bak: volgende weekend is er nog een groepsspringwedstrijd Dankzij de hulp van veel vrijwilligers is het een geslaagde dag geworden. www.gth-heiloo.nl. edukans schoenmaatjes HEILOO - De inschrijving voor het zesde NTI NLP Heiloo Open, dat op zaterdag 1 en zondag 2 sep tember wordt gehouden, is vanaf heden opengesteld. GCH-leden, die inschrijven met een vrije golfer hebben ook dit jaar weer voorrang bij het toekennen van de ruim tweehonderd startplaatsen. Zoals altijd wordt het toernooi op zondag afgesloten met een buffet voor de finalisten. Nieuw is dat dit jaar het buffet tegen betalingook toegankelijk is voor alle andere spelers en hun gas ten, alsmede voor alle GCH leden. Er is tevens gezorgd voor een feestelijke muzikale omlijsting. Het wedstrijd reglement en een inschrijfformulier treft u binnenkort aan op de website van de Golf Country club Heiloo, www.golfclubheiloo.nl. U kunt dit inschrijfformulier per post naar het secretariaat van de GCH sturen of aan de balie afgeven. Let op complete invulling, inclusief de een malige machtiging voor afschrijving van het inschrijfgeld. Na automati sche incasso is uw inschrijving geac cepteerd. Na vijf succesvolle voorgaande edi ties staat niets in de weg om ook dit jaar weer een schitterend toernooi te organiseren. De voorbereiding is in volle gang, zodat over twee maanden weer een soepele organisatie borg staat voor veel golfplezier. Ook dit jaar worden er weer cli nics voor volwassenen georganiseerd door Golfschool Ivar van der Moolen en voor de jeugd tussen 6 en 12 jaar wordt er een Fun Factoiy geregeld, zodat de jeugdige leden ook vriendjes en vriendinnetjes kennis kunnen laten maken met de golfsport. Ook ouders, opa's en oma's kimnen meegenieten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 20