Jeu de boules middag Wijkvereniging Ypestein Ga niet op vakantie, maar koop eerst een huis! H E I L O O DOKTERS DIENSTEN Fietsenruil Jeugd van tegenwoordig Treurig kermisterrein Orgelbespeling Witte Kerk Cum Laude geslaagd Veel vakantieromans bij verkoop bibliotheek Opkikkertje van Keer op Keer Afscheid van loopbrug zorgcentrum en woontoren Workshop Mozaïek Nordic Walking AZ/AFAS stadion Fietsen op dinsdag De Rijp Bridge voor beginners Do-In en Shiatsu Workshop Mergelbeeld Eetclubje UITKIJKPOST 4 JULI 2012 STICHTING WELZIJN HEILOO Trefpunt Abraham du Bois-hof 2 Heiloo tel. 072-5331297 www.welzijnheiloo.nl stichting@welzijnheiloo.nl De praktijk van Dr. F.A. POELAKKER is i.v.m. vakantie GESLOTEN van 13 juli t/m 3 augustus WAARNEMING: DR. F. DE HAAN De Krommert 20, Heiloo tel.: 072-5322526 Afgelopen zondag heb ik mij prima vermaakt op de kermis... na afloop wilde ik weer met de fiets naar huis, maar deze bleek onvind baar. Mijn fiets (Gazelle damesfiets) had ik aan een 'bok' vastgemaakt waar (bleek achteraf) dranghekken moesten staan. Mijn fiets kon ik niet meer vinden maar er stond nog wel een 'giant' fiets welk ik maar heb meegenomen om naar huis te komen (Alkmaar centrum is andere nog best een eindje lopen)... Wie o wie weet waar mijn fiets is en wie mist zijn haar fiets? Daniel Boekei Alkmaar Omdat mijn vrouw en ik al dik in de zeventig zijn, hebben wij het altijd vreselijk druk met alle din gen die nog gedaan moeten worden en waar we geen tijd voor hadden toen we nog jong waren. Daardoor zijn wij vaak te gehaast en, zoals het spreekwoord waarschuwt, gaat het dan zelden goed. Op een avond werd er aan de deur gebeld en een vriendelijk echtpaar waarschuwde ons dat de sleutelbos nog in de voordeur stak. Wat een geluk dat er nog zulke vriendelijke mensen zijn die de moeite nemen om ons even te waarschuwen! Maar veel later in de avond, het was eigenlijk al in het holst van de nacht, werd er lang durig gebeld aan de voordeur. Het was tijdens de kermisdagen, dus vermoedden wij dat het balddadige jongelui zou zijn en we negeerden het. Maar het bellen hield aan en tenslotte opende ik het raam om die lummels luid en duidelijk te verzoe ken met die lolligheid te stoppen. Voor ik een woord kon uiten, geluk kig, riep een jongeman: 'De sleutes steken nog in de deur!' Ik was ver stomd! Alweer! 'Kimt u vangen?', riep de jongeman en na een misluk king, waarbij hij nog zo vriendelijk was om de sleutels uit de struiken te vissen, ving ik de sleutels op. Hij nam afscheid met de woorden: 'Goudeerlijk hoor!' Tjonge, wat ben ik blij dat zij ons voor wie weet wat voor narigheid hebben behoed. Maar tegelijk is er bij mij ook iets bijzondere gebeurd. In de loop der jaren was ik er aan gaan twijfelen of de 'jeugd van tegenwoordig' wel in staat zou zijn om in de toekomst 'onze' taak over te nemen. Maar na deze nacht weet ik het zeker: met die jeugd van ons komt het hele maal goed! Frida en Piet Klaver Heiloo Voor het vierde achtereenvolgen de jaar ga ik met mijn vrouw, kinde ren en kleinkinderen naar het ker misterrein aan de Omloop te Heiloo. Tot mijn stomme verbazing zie ik wederom de gaten in het asfalt die er al jaren liggen en alsmaar groter en dieper worden. Ik zie mensen struikelen, oudere met kinderwa gens nietsvermoedend in de gaten rijden. Oudere mensen met rolla- tore of mensen met invalidewagens moeten plotseling omrijden. Vorig jaar stonden ze vol met water met alle gevolgen van dien. De kermis exploitanten moeten mogelijk een hoop geld betalen om er te mogen staan maar krijgen er wat mij betreft niets voor terug, het is een schande. Ik, als inwoner van Heiloo, schaam me hiervoor. Gemeente Heiloo; doe hier iets aan. Maarten Nanne Inwoner van mooi Heiloo HEILOO - Wijkvereniging Ypestein gaat een oude tradi tie in de wijk weer in ere her stellen. Zondagmiddag 8 juli is iedereen vanaf 15.00 uur wel kom voor een ouderwets gezel lig potje Petanque, oftewel Jeu de boules. Dat Heiloo een ware Jeu de bou les baan rijk is weten niet zoveel Heilooëre. Nog minder inwoners maken er daadwerkelijk gebruik van, en dat is toch wel heel erg zonde! De baan ligt er namelijk heel aantrekkelijk bij in het wijkpark van Ypestein, in de schaduw van leibo men. Een welhaast Franse entoura ge die uitnodigt tot gezellig en spor tief vertoeven. De weer opnieuw actief geworden wijkvereniging wil deze unieke accommodatie graag nieuw leven inblazen en benutten. Voor voldoende spel materiaal, uit leg en een achtergrond muziekje wordt gezorgd. Meedoen is vrij, wel graag even aanmelden met een mail- tje naar: wijkverenigingypestein® hotmail.com De Jeu de boules baan ligt in het wijkpark van Ypestein (dat het meest bekend is van het Oranjebal) aan de Ypesteinerlaan. HEILOO - Elke woensdagmiddag is de Witte Kerk te bezichtigen tussen 11.00 en 16.00 uur. Van 12.00 en 13.00 uur wordt het orgel bespeeld door een organist uit Heiloo of de regio. Op woensdag 11 juli is dat: Hans Stehouwer. HEILOO - Peter Sassen is cum laude afgestudeerd als archi tectuurhistoricus. Hij heeft zijn master architectuurgeschiedenis behaald aan het KunstHistorisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam. HEILOO - Op vrijdag 6 juli houdt Bibliotheek Heiloo weer een verkoop van afgeschreven mate rialen. In 2012 wordt maandelijks een verkoop gehouden op de eerste vrijdag van de maand van 15.00 tot 19.00 uur. Opvallend bij deze verkoop is het grote aantal romans dat wordt aangeboden! Heerlijk om mee te nemen op vakantie. Daarnaast worden natuurlijk ook nu weer informa tieve boeken, jeugdboeken (ook heel veel leesboeken voor alle leeftijden), cd's, dvd's, grote let- terboeken, bundels tijdschriften enzovoorts verkocht. HEILOO - De opkikker van de maand juli gaat naar mevrouw Schouten-Schelvis in Heiloo. Zij krijgt 300,-, een bijdrage in de verzendkosten van kleding et cetera naar diverse gezin nen en een tehuis voor jonge moeders in Roemenië. U kimt Keer op Keer vinden aan het Industrieterrein Oosterzij 17 (hoek Nijverheidsweg), in Heiloo. Openingstijden: dinsdag, don derdag van 10.00 tot 15.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur, tel. 072-5325962. HEILOO - De regering heeft besloten om de overdrachtsbelasting op 2% te houden en daar doet Hopman ERA makelaars nog een schep bovenop om de huizenmarkt verder op gang te helpen! Daarom is er besloten samen met de opdrachtgevers gedurende de zomermaanden tot aan de nieuwe verkiezin gen in september bijna alle woningen VON aan te bieden! „Dat klopt," aldus Martin Hopman, „Laten wij de politici in Den Haag het goede voorbeeld geven door actie te ondernemen!" Door deze zomeractie besparen kopers deze maanden al snel 6000,- bij de aankoop van een woning van gemiddeld 250.000,- omdat de verkopers van Hopman ERA Makelaars die voor hun rekening nemen. Heeft u vragen over deze Hopman ERA zomeractie of bent u benieuwd wat de huidige waarde is van uw woning, neem dan vrijblijvend contact op met één van de makelaars, Mark Bonne, Martin Hopman of Leny Sommeyer, 072-5334095. HEILOO - De loopbrug tussen het zorgcentrum en de woontoren van Kennemer Wonen is weg! In verband met de op handen zijn de tijdelijke verhuizing van de bewoners naar Klein Varnebroek, omdat er een nieuw gebouw komt, moest de brug afgebroken worden. Een sloopbedrijf uit Waarland heeft keurig stukje bij stukje de brug uit elkaar gehaald. In de avond, toen het meeste verkeer van voetgangers en auto's geweest was, kwamen twee verreikende kranen helpen om de laatste segmenten te verwijde ren. Voor de veiligheid van de omwonenden was goed gezorgd en ook de Firma Bruyn verdient een pluim voor hun attente werk- wijze. Tekst en foto: L van der Linden, bewoner woontoren De Loet Op 16 en 17 augustus (beide dagen van 09.30 tot 12.30 uur) ver zorgt Suzanne Wright een work shop mozaïek. Met deze techniek maakt u een waxinelichthouder of een schaal, leuk voor u zelf of een origineel cadeau. U betaalt voor twee dagen 50,- (inclusief alle materialen). Op vier achtereenvolgende dins dagen, te beginnen op 31 juli, ver zorgt Barbara Grooteman een cur sus Nordic Walking. Tijdstip: van 09.15 tot 10.15 uur, vertrekpunt aan de Nijenburgerweg, kosten: 35,- inclusief stokken. Aanmelden via tel. 072-5331297. En op dins dag 28 september start de cursus Nordic Walking voor gevorderden. Training en conditie zijn belangrijke aandachtspunten van de docente. De lessen zijn steeds op dinsdag van 13.00 tot 14.00 uur, in de peri ode van 28 september tot en met 23 april 2013. De kosten bedragen 125,- voor 31 lessen. Op donderdag 12 juli van 14.00 tot 15.15 uur kunt u het echte AZ gevoel beleven tijdens een rondleiding door het AFAS stadion. U meldt zich bij ons aan via 072-5331297 en gaat op eigen gelegenheid naar het stadion. De kosten bedragen 10,- inclusief koffie en AZ-taartje. Er is weer ruimte voor enkele personen die zich willen aan sluiten bij de fietsgroep van de Gezelschapsbank die elke dinsdag ochtend om 10.30 uur vanaf het Trefpunt vertrekt voor een tochtje van 25 kilometer. Woensdag, 19 september is er een middagtochtje naar museum in 't Houten Huis te de Rijp, waar u een volledige rondleiding krijgt, ook film. Koffie drinken we in Restaurant de Vriendschap te Driehuizen, schit terend gelegen aan het water. De touringcar vertrekt om 13.00 uur, ook opstapmogelijkheid Egmond aan Zee. Retour Trefpunt 18.00 uur. Prijs 21,95 inclusief koffie/taartje. Reserveren: tel. 072-5331297. Bridge is een fascinerend kaart spel dat de hereenen flink aan het werk zet. De basisregels van bridge zijn niet zo moeilijk. Eén keer in de veertien dagen op zondagmiddag komt gediplomeerd bridgedocent Ton Mooij u verder helpen, zodat u steeds meer het gevoel krijgt het spel te doorgronden. De eerste les is op 16 september van 13.30 tot 16.30 uur. De kosten bedragen 117,50 voor 15 lessen. Verdere info en/of opgeven via tel. 072-5331297. In oktober start een cursus Do-In oefeningen en Shiatsu massage. Do-In oefeningen zijn gezondheids oefeningen die de zogenaamde meridianen strekken. Na afloop krijgt u drie kwartier les in Shiatsu massage. De kosten bedragen 115 euro voor tien lessen. Informatie en opgeven: tel 072-5331297. Een mooi tuinbeeld uit Limburgs mergel. U maakt het in twee dagen onder leiding van Trudi Buis. Op 29 en 30 augustus, beide dagen van 09.30 tot 16.30 uur. Mergel is een zachte steensoort, deze cursus is daarom ook zeer geschikt voor mensen die minder kracht in hun handen hebben. De kosten bedra gen 80,- voor twee dagen; inclu sief gereedschap, vier keer koffie/ thee, vier keer fris; exclusief mer gel 2,- per kilo. De gezelschapsbank zoekt smul papen die elke maand een keer voor elkaar gaan koken (welke dag is nog af te spreken), steeds bij een ander thuis. U hoeft geen kook ster te zijn, een eenvoudige andij- viestamppot is ook heerlijk, het gaat vooral om de gezelligheid. Het groepje gaat uit circa vijf mensen bestaan. Meld u bij Claudia Spit via 072 5331297.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 7