R Eerste zomeravondconcert Witte Kerk Een Midzomemachtsdroom op de Jan van Rijckenborgschool Zomerexpositie 'Samen Sterk' in theeschenkerij de Trog Mart Smeets Rond de 40 U I T P A G I N A hSSJA deutekom 9 Corso Bioscoop The Lucky One BOEK VAN DE WEEK Rond de 40 door Mart Smeets Boek van de week: Rond de 40 The Martin Mans Band treedt op in Heiloo 50 jaar Rolling Stones in La Strada POLITIEBERICHTEN Alcoholcontrole na de Kermis OUD PAPIER UITKIJKPOST 4 JULI 2012 Romantisch drama naar het boek van Nicholas Sparks waarin mari nier Zac Efron na zijn dienst op zoek gaat naar een onbekende vrouw op een foto. Sergeant Logan Thibault (Efron) keert terug naar Amerika na zijn derde missie in Irak. Bij zich draagt hij een gevonden foto, waaraan hij naar zijn idee, zijn leven te dan ken heeft. Op die foto staat een onbekende vrouw (Schilling). Hij besluit naar haar op zoek te gaan. Als hij haar gevonden heeft, gaat hij voor haar werken in het familiebe drijf. Ondanks dat ze hem in eerste instantie wantrouwt en nogal wat privéproblemen heeft, ontstaat er een romance tussen de twee. Logan hoopt dat Beth meer is dan alleen zijn beschermengel. Gebaseerd op de bestseller The Lucky One van Nicholas Sparks. Gebaseerd op de gelijknamige roman van Nicholas Sparks, bekend van 'Dear John' (2010) en 'The Notebook' (2004). Mart Smeets beleeft in 2012 zijn veertigste Tour. Daarmee is hij de eerste Nederlandse sportjournalist die deze mijlpaal bereikt. Smeets maakte in die veertig jaar de Tour mee achter op de motor voor de radio, als televisiecommentator, als interviewer, als schrijver, als presentator, als gastheer van De Avondetappe, als onderdeel van een grote groep collega's. In Rond de 40 memoreert hij hoogte- en diepte punten, bijzondere renners, vreem de geschiedenissen, mooie anek dotes, allerlei mensen en zaken die hem zijn bijgebleven en een onuit wisbare indruk hebben gemaakt. Hij lardeert dat alles met foto's, lijstjes, knipsels en Tourattributen uit zijn privé-archief. Alle zomerhits sinds 1973 komen voorbij, en alle gasten van De Avondetappe. Rond de 40 is een fraai vormge geven Tourboek over een hectisch joumalistenleven on the road. Het leest dankzij de unieke persoon lijke invalshoek als Smeets' autobi ografie. door Mart Smeets voor€ 19,95 Heerenweg 67-69,1851 KL Heiloo M naast Winkelhof 't Loo, 072 5331483 LIBRIS. Uw Complete Boekhandel e-mail: info.deutekom@libris.nl HEILOO - Op vrijdagavond 6 juli vindt het eerste van de vijf zomeravondconcerten in de Witte Kerk van Heiloo plaats. Een serie die concerten biedt met topmusici en zich onder scheidt door veelzijdigheid. En dat in een fantastische, eeu wenoude en akoestisch imieke ruimte. Het is niet verwonderlijk, dat bezoekers inmiddels van heinde en ver komen. Onder de noemer 'Moskou - Parijs' brengen de violiste Heieen Hulst en pianist Gerard Bouwhuis een boeiend programma met Frans-Russische muziek. De ver menging van Russische weemoed en hartstocht met het Franse 'joie de vivre' levert sterke en opwin dende muziek op, zoals Prokofiev's 7de pianosonate en Strawinsky's Divertimento. Als klap op de vuur pijl klinkt een verrassende, zelden gespeelde vioolsonate van Francis Poulenc. Heieen Hulst studeerde bij Vera Beths aan het Koninklijk Conservatorium van Den Haag. De afgelopen jaren maakte zij deel uit van onder andere het Schönberg Ensemble, Combattimento Consort, Nieuw Ensemble, Remix Porto, Wendingen en l'Archibudelli. Als solist trad ze op met het Radio Symfonie Orkest en het London Sinfonietta met Peter Serkin. Met pianist Gerard Bouwhuis vormt zij een duo dat zich vooral toelegt op het repertoire van de 20ste eeuw. De pianist Gerard Bouwhuis is gespe cialiseerd in eigentijds repertoire. Hij is een veelgevraagd solist bij bijna alle gerenommeerde ensem bles en orkesten in Nederland. Met Heieen Hulst vormt hij sinds 1998 een duo en richtte met haar Nieuw Amsterdams Peil op, een ensem ble dat zich richt op de kamermu ziek van de 20ste en 21ste eeuw. Reserveren: tel. 06-45184525 of mail info@wittekerkheiloo.nl, aanvangs tijd: 20.30 uur. De violiste Heieen Hulst en pianist Gerard Bouwhuis een boei end programma met Frans-Russische muziek. Aangeleverde foto HEILOO - Vrijdagavond 29 juni, traden alle leerlingen van de Jan van Rijckenborghschool op in Theater de Beun. Het jaarlijkse slottoneel onder de bezielende leiding van Jaap Nijhof, vakdocent dramatische vorming, was ook dit jaar weer een groot suc ces. Het imieke aan het slottoneel van de Jan van Rijckenborghschool, is dat alle leerlingen van de school meedoen aan het toneelstuk. Het decor is gemaakt door de leerlingen zelf. Sylvia Kooijmans, vakdocent beeldende vorming, heeft alle decorstukken samen met de leerlingen opgebouwd. Een pro ces van weken dat tijdens de lessen op creatieve wijze tot stand is geko men. Het stuk is geschreven door de docenten zelf. Elke groep had haar eigen inbreng. Een prachtig verhaal met een filosofische boodschap die de kinderen (en de oudere!) op een speelse manier wordt bijgebracht. Vrijdagavond 29 juni, traden alle leerlingen van de Jan van Rijckenborgh school op in Theater de Beun. Aangeleverde foto HEILOO - Van 5 juli tot en met 23 september exposeert het kunstcollectief 'Samen Sterk' in de galerie 'de Buitenkans'. Wat begon met het mogelijk maken van een expositie van schil derijen van een cliënte van de lang durende zorg, is nu - na een paar jaar met allerlei tussenfasen - uitge groeid tot een heus Kunstcollectief. Het Kunstcollectief Samen Sterk bestaat tot nu toe uit 25 mensen met en zonder een psychiatrische ziekte. Samen willen zij het stigma over psychiatrie verminderen. Het collec tief wil zijn talenten laten tonen. De deelnemers willen bezoekers laten nadenken over him geëxposeerde werken. Maakt het uit als je naar het werk van Vincent van Gogh kijkt? Zie je een uitmuntende schilder, of een man die leed onder zij psychi sche aandoeningen? Verander je beeldvorming over mensen met een beperking, ieder mens heeft wel wat en vooral ook kwaliteiten. Het afge lopen seizoen hebben diverse kun stenaars van het Collectief samen met andere kunstenaars geëxpo seerd in de Trog. Nu is er een over zichtstentoonstelling van het collec tief. Van iedere kunstenaar hangen twee werken. Theeschenkerij de Trog, Bullaan 4, Heiloo (tegenover de brandweerkazerne). De galerie is open van donderdag tot en met zon dag van 12.00 tot 17.00 uur. Voor verdere informatie, zie www. de-buitenkans, org. HEILOO - Slagwerker Martin Snel, pianist Mark Brandwijk, trompet tist Jantine Kalkman, saxofonist Evelien Keesmaat en muzikaal leider Martin Mans brengen een nieuw programma ten uitvoer. Een medley van populair klas sieke muziek wordt afgewisseld door romantische en wereldbe roemde melodieën. The Entiy of the Gladiators, Queen of Sheba, Palladio van Jenkins en the Rivers of Babyion zijn enkele voorbeelden. Zowel de pianist als de organist geven een solo weg en tenslotte spelen Martin en Mark vierhandig op de vleugel wat altijd voor het nodige spektakel zorgt. Vrijdag 13 juli, Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, Heiloo. Aanvang: 20.00 uur. Toegang: 15,-. Kinderen tot en met 11 jaar 7,50. Bij reservering 1,50 korting gratis orgel-C D). Reserveren: www.martinmans.nl of op tel. 06-25391903. HEILOO - Op donderdag 12 juli bestaan The Rolling Stones op de kop af precies vijftig jaar. In La Strada wordt op die datum een La Strada Live Rolling Stones jubileum avond gehouden. Vanaf 19.00 uur worden backline en PA opgebouwd en afgesteld om van 20.00 tot 24.00 uur de diverse Heillooër bands en popkoren him live versies van hun favoriete Rolling Stones nummers ten gehore te laten brengen. Ook individuele muzikanten en voca listen zijn welkom om alleen of in een soort jamsessie met anderen him Stones steentje bij te dragen. Om het een en ander niet al te veel als een lawine van wild in het rond rollende stenen te laten verlopen, vraagt de organisatie de potentiële deelnemers zich zo ruim mogelijk van te voren aan te melden bij Gert- Paul van der Horst (horel663@ planet.nl of tel. 06-50969586/072- 5337614). HEILOO - Op de Stationsweg werd zondag 1 juli tussen 21.30 en 00.30 uur gecontroleerd op alcohol. Een snorfietser uit Egmond vlucht te in de bosjes. In totaal werden 48 bestuurders gecontroleerd op alco hol. Daarbij werden twee overtre dingen geconstateerd. Een 33-jarige automobiliste uit Heerhugowaard blies 460 ug/1 en kreeg een rijverbod van enkele uren. Een 24-jarige snor fietser uit Egmond aan Zee reed in beschonken toestand weg van het feestterrein aan de Heerenweg. Agenten wilden hem staande hou den maar hij negeerde het stopte ken. Bij de alcoholcontrole op de Stationsweg negeerde hij opnieuw een stopteken. Dit herhaalde zich meerdere malen. De man werd uit eindelijk op de Noordemeg in de bosjes aangetroffen. Hij werd aan gehouden. Hij blies 1025 ug/1. Dit is bijna vijf maal de toegestane hoe veelheid van 220 ug/1. De man werd aangehouden. Eerste zaterdag van de maand Paulusschool, papier gebundeld neer zetten in de hoek van het Brunogebouw (Buk Buk), op de hoek van de Pastoor van Muijenweg en De Kloosterhof. Tussen 09.00 en 11.00 uur. Tevens huis-aan-huis-actie tussen Pastoor van Muijenweg-Ewisweg-Het Zevenhuizen en de Westerweg. Dozen en/of bundels gereed zetten op de rolemmer-verzamel- plaatsen langs de weg, vóór 09.00 uur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 9