n Heiloo en Timpaan tekenen overeenkomst voor bouw 275 woningen Water en vuur in Heiloo hopman I bh rrrr::8 330 föl Kees Burger APE L LA Droomhuis gevonden Rioolwaterzuivering Heiloo spectaculair geopend Heiloo 3 NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Nieuws uit Heiloo 3 -14 Nieuws uit de regio 15 Sport in de regio 17 Familieberichten 18 -19 Telefooncirkel Limmen zoekt mensen Sport@School is een groot succes Regio 15 'HEILOO, een dorp in oorlogstijd' exclusief bij: Boekhandel Deutekom kantoorvakhandel De Schrijverij (Heerenweg/Het Hoekstuk) voor 24,50 Neem ons mee als jouw persoonlijke makelaar en bespaar DUIZENDEN euro's! Profiteer nu van onze aankoop- zomeractie met instapprijs vanaf: MAKELAARS ERA (°72) 533 40 95 heiloo WWW.HOPMAN.NU V.OOR Shoarmapakket 500 gram KIP- of VARKENSSHOARMA 11 JULI 2012 IVJ If E RL CO Jaap Zwart, directeur Timpaan en wethouder Desiree Schmalschlager ondertekenen de samenwer kingsovereenkomst. Aangeleverde foto HEILOO - Ontwikkelaar Timpaan en de gemeente Heiloo hebben de samenwerkingsover eenkomst getekend voor de ontwikkeling van ongeveer 275 woningen in het nieuwe woon gebied Zuiderloo in Heiloo. Gezien de algehele onzekere eco nomische situatie zijn beide par tijen bijzonder blij met dit mooie resultaat en gaan zij aan de slag met de ontwikkeling van dit deel van Zuiderloo. Naar verwachting kan Timpaan eind 2013 de eerste ontwikkelingsfase in de verkoop brengen. Daaraan voorafgaand maken Timpaan en de gemeente Heiloo een stedenbouwkundig plan. Dit plan voor Zuiderloo vormt de basis van het uitwerkingsplan en de ontwikkeling en realisatie. In het proces betrekken Timpaan en de gemeente de inwoners en onder nemers van Heiloo, onder andere door ze actief te informeren over de voortgang. Het gebied dat Timpaan ontwikkelt ligt globaal tussen de Hoogeweg, de Kennemerstraatweg, de Zevenhuizerlaan en de Vennewatersweg. Voor de inwo ners van Heiloo betekent de over eenkomst een stap dichterbij de realisatie van de nieuwe woonwijk Zuiderloo. Timpaan gaat woningen ontwikkelen waar vraag naar is en waarmee zij, ondanks de eco nomisch slechte tijden, positieve ervaringen mee hebben. Omdat het stedenbouwkundig plan nog niet is op- en vastgesteld is nu nog niet bekend waar welke woningen komen. De gemeente Heiloo is blij met deze overeenkomst die past in de visie van Heiloo om de komende jaren woningen te realiseren. Kort geleden heeft de provincie Noord Holland, samen met de betref fende gemeenten, voor de regio Kennemerland een woningmarkton derzoek laten uitvoeren. Daaruit is naar voren gekomen dat er behoefte is aan nieuwe woningen in Heiloo. Heiloo en Timpaan hebben, met begeleiding van Fakton, in elkaar goede partners gevonden. Timpaan kan op basis van haar expertise en haar solvabiliteit Zuiderloo ontwik kelen. Timpaan neemt voor de ont wikkeling van ongeveer 50% van Zuiderloo tot en met 2021 de ont- wikkelrisieo's voor haar rekening. De moeilijkheden van de woning markt op dit moment zijn omgezet in een nieuwe vorm van samenwer king met gebruik van eikaars sterke kanten. Door solide afspraken heeft de gemeente Heiloo de zekerheid over inkomsten uit Zuiderloo. Zuiderloo is een deelproject van 'Wonen in het groen': een geza menlijk project van de gemeente Alkmaar, Castricum,Heiloo en de provincie Noord Holland. HEILOO - Op 7 juli zet ten zowel de brandweer als de rioolwaterzuivering van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de deuren open voor een gezamenlijke open dag. Op zaterdag 7 juli tussen 11.00 en 16.00 uur was er open dag bij de brandweer Heiloo. Op deze dag komen mensen alles te weten over het brandweervak. Jong en oud konden op deze dag zelf erva ren hoe het is om in een ruimte vol rook de weg te vinden, een rit maken in een brandweerwagen of zelf de blusspuit ter hand te nemen. Er waren demonstraties, er stonden informatiekramen van de politie, de Brandwondenstichting, de GHOR en EHBO, Caroline van The Voice Kids trad op en er was een speelplek voor kinderen. De burgemeester koppelt samen met regionale brandweercom mandant Steven van de Looij de stekkers aan elkaar. De grote opblaashond 'Smokey' werd daarmee voor de open dag afgelopen zaterdag opgeblazen. Foto: Ricardo Marcker advertentie Henny Stoop J uitvaartverzorging Heiloo e.o. E.J. Potgieterweg 27 Heiloo telefoon: 072 532 0345 5 broodjes saus naar keuze voor Winkelhof 't Loo 27, Heiloo Nieuwe Egmonderstraatweg 1-7a Egmond aan den Hoef ONTVANGEN? BEL DONDERDAG TOT I5.OO UUR: 0226 33 10 20 (rODI VERSPREIDING Bv) KIJK OOK OP WWW.UITKIJKPOST.NL JAARGANG 77 NUMMER 28

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 1