1 Familie Oosterink gastgezin voor Poolse kinderen UI Mooi rapportcijfer van inwoners van Heiloo voor hun woonomgeving Krant C mf im r rae mom ©iKees Burger APE L LA G7 TBEfmr imm I Rnrn Ton Scholten tegels sanitair deze week in Bedrijf Belicht Heiloo 5 NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Nieuws uit Heiloo 3-9 Nieuws uit de regio 13 Sport in de regio 19 Familieberichten 22 - 23 Een berichtje in de Uitkijkpost bracht Stefanie op het idee Timmerdorp Egmond gaat j beginnen Judoka's Groefsema trainen op het strand 'HEIL00, een dorp in oorlogstijd' exclusief bij: Boekhandel Deutekom kantoorvakhandel De Schrijverij (Heerenweg/Het Hoekstuk) voor 24,50 Marktkraam Onze rode paprika voor een markt prijsje. WENSEN GEZELLIGE En een veilige heen- en terugreis 18 JULI 2012 J A De Heiloose Gerben en Stefanie Oosterink en hun drie kinderen Jens, Evi en Sofie kijken er al weer naar uit, want met de Poolse Kamila en Nicola, die vorig jaar bij hen logeerden, klikte het vanaf de eerste dag. Aangeleverde foto HEILOO - Zaterdag 21 juli komt de bus met 24 Poolse kinderen uit Swietochlowice weer aan in Heiloo om van een onbezorgde vakantie te genieten. De kinderen en him Poolse bege leiders zullen warm verwelkomd worden door Stichting Hart voor Polen en de gastgezinnen, waar ze de komende twee weken loge ren. Voor de tienjarige Wiktoria en Paulina uit de arme wijk Lipiny is dat in huize Oosterink in Heiloo. Jens (10), Evi (8) en Sofie (3) Oosterink kijken er al naar uit, want met de Poolse meisjes Kamila en Nicola, die vorig jaar bij hen logeer den, klikte het vanaf de eerste dag. Het is voor him ouders Stefanie en Gerben Oosterink de tweede maal dat ze als gastgezin optreden. Ze zijn beiden werkzaam in het ondeiwijs; Stefanie geeft les op Elckerlyc en Gerben op een 'zwarte school' in Amsterdam. Een bericht je in de Uitkijkpost bracht Stefanie op het idee zich aan te melden als gastgezin. Met zes weken zomerva kantie hebben ze de tijd en de gele genheid om twee Poolse kinderen in hun gezin op te nemen. Gerbens vader was via voetbalvereniging HSV, waar in het verleden Poolse kinderen aan een toernooi hebben deelgenomen, al eens mee geweest met een uitwisselingsreis naar Swietochlowice. Uit de verhalen van zijn vader had Gerben meege kregen, in welke armoedige omstan digheden de kinderen daar opgroei en. Jens en Evi zijn ongeveer even oud als de Poolse logeetjes. Lees verder op pagina 3 advertentie iiij HEILOO - De inwoners van Heiloo geven een 7.8 voor hun woonomgeving. Heiloo hoort hiermee tot de top-viergemeen- ten in Noord- Holland Noord als het gaat om de kwaliteit van voorzieningen als pleinen, par ken en speelplaatsen. Inwoners van Heiloo ervaren geen grote problemen rond criminaliteit, verkeer of overlast in him buurt. Dit blijkt uit de Veiligheidsmonitor 2011, een onderzoek naar veiligheid, leef baarheid, slachtofferschap en het functioneren van gemeente en politie. In 2009 is een soortgelijk onderzoek gehouden in Heiloo. Ten opzichte van 2009 zijn de totaalscores van het onderzoek in 2011 beter dan in 2009. De monitor laat zien dat de inwoners tevreden zijn over deze onderwer pen, vaak iets meer dan gemiddeld in de regio. Inwoners van Heiloo geven de gemeente een rapportcijfer 7,8 voor de woonomgeving, een 7,7 voor de leefbaarheid en 7,3 voor de veiligheid. De belangrijkste overlast wordt ervaren door te hard rijden, hondenpoep en woninginbraken. Uit de politiecijfers van 2011 blijkt dat 159 woninginbraken gepleegd zijn in Heiloo. Op initiatief van de gemeente is begin 2012 een voorlichtingsavond georganiseerd, met het doel de inwo ners er bewuster van te maken welke voorzorgsmaatregelen zij zelf kun nen nemen om een woninginbraak te voorkomen. In 2012 zijn tot nu toe 43 woninginbraken gepleegd in ruim vijf maanden. Het is niet te voorspel len of deze trend doorzet. Heiloo scoorde in 2009 iets lager dan gemiddeld waar het ging om bij voorbeeld het geven van informatie en de manier waarop de gemeente de buurt ergens bij betrekt. De gemeente Heiloo heeft dit signaal serieus genomen en scoort nu ruim boven het gemiddelde in de regio met het geven van informatie. In 2009 gaf 26% van de onder vraagden aan zich wel eens onveilig te voelen. Uit onderzoek blijkt nu dat dit percentage gedaald is naar 20%. Dit is lager dan het gemiddelde in de regio van 24%. Desondanks wordt op dit moment onderzoek gedaan naar de oorzaak van deze onveiligheidsge voelens van inwoners van Heiloo. w eek Henny Stoop j uitvaartverzorging Heiloo e.o. E.J. Potgieterweg 27 Heiloo telefoon: 072 532 0345 414 RoJe pBpnla Per stuk Winkelhof 't Loo 27, Heiloo Nieuwe Egmonderstraatweg 1-7a Egmond a/d Hoef -zondag open ONTVANGEN? BEL DONDERDAG TOT I5.OO UUR: 0226 33 10 20 (rODI VERSPREIDING BV) KIJK OOK OP WWW.UITKIJKPOST.NL JAARGANG ff NUMMER 29

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 1