contact Kennemerstraatweg afgesloten in de zomer HEILOO 11 GEMEENTE Openingstijden Welzijn Heeft u vragen? Bel meteen!! UITKIJKPOST 18 JULI 2012 nieuws en informatie voor de inwoners van Heiloo Het asfalt van de rijbanen op de Kennemerstraatweg in Heiloo tussen de Heilooër Tolweg en de Kapellaan is aan onderhoud toe. Aannemersbedrijf Ballast-Nedam Infra Noord West freest in de zomervakantie de bovenste laag van het asfalt weg en voorziet het wegdek van een nieuwe asfaltlaag. Om de overlast te beperken, laat de gemeente de werkzaamheden in de zomervakantie uit voeren van 30 juli tot en met 24 augustus. Wat betekent dit voor u? Tijdens de werkzaamheden is de Kennemerstraatweg in fasen afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Alle vier weken wordt het doorgaande verkeer omgeleid via Egmond en Castricum. De aannemer voert de werkzaamheden in fasen van telkens vijf werkdagen uit. Daarbij blijven de andere fasen, inclusief de meeste kruispunten toegankelijk voor alle verkeer. fase 1: Heilooër Tolweg - Kerkelaan - maandag 30 juli tot en met vrijdag 3 augustus. Bestemmingsverkeer voor het Blockhovepark kan via de Regulierslaan te Alkmaar en de Westerweg de wijk berei ken. fase 2: Kerkelaan - Stationsweg/Kanaalweg - maandag 6 augustus tot en met vrijdag 10 augustus. De omleiding voor bestemmingsverkeer loopt via de Kerkelaan, De Omloop, Het Malevoort en de Vennewatersweg. fase 3: Stationsweg/Kanaalweg - Vennewatersweg - maandag 13 augustus tot vrijdag 17 augustus. Bestemmingsverkeer wordt omgeleid via de Kerkelaan, De Omloop, Het Malevoort en de Vennewatersweg. fase 4: Vennewatersweg - Kapellaan - maandag 20 augustus tot vrijdag 24 augustus. De omleiding van het bestemmingsverkeer richting Castricum loopt via de Vennewatersweg, Hoogeweg en Kapellaan. Bestemmingsverkeer richting Alkmaar wordt omgeleid via de Lagelaan, Oosterzijweg en Ypesteinerlaan. Op deze routes is tijdelijk verkeer in één richting mogelijk in verband met de breedte van de wegen. Bus en fiets De busdienst van Connexxion wordt gedurende deze periode omgeleid en de haltes op de Kennemerstraatweg zijn tijdens de werkperiode buiten gebruik. Voor actuele omleidingen en vertrektijden van de busdienst ven/vijzen wij u naar de website www.connexxion.nl Het fietsverkeer kan gedurende de werkzaam heden gebruik blijven maken van de fietspaden. Tijdens fase twee komt er een fietsomleiding in verband met reconstructie werkzaamheden aan de oversteek Ter Coulsterlaan. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer R. Scheffer van de afdeling Ingenieursbureau, telefoonnummer 072 535 67 62 of kijk op www.heiloo.nl onder Buurt bij Werk in uitvoering. GEMEENTEHUIS Raadhuisplein 1 Postbus 1, 1850 AA Heiloo t 072 535 66 66, info@heiloo.nl www.heiloo.nl Openingstijden mat/mvrij 08.00 - 12.30 uur maandagavond 18.00 - 20.00 uur Op andere tijden na afspraak. BEHEER OPENBARE RUIMTE AFVALBRENGPLAATS Rosendaal 2 Postbus 1, 1850 AA Heiloo t 072 535 66 66 Openingstijden di t/m vrij 08.00 - 12.00 uur 13.00 - 15.45 uur zaterdag 09.00 - 13.00 uur Schuldhulpverlening uitgevoerd door Alkmaar ledereen die te maken heeft of krijgt met schuldhulpverlening en budget tering kan vanaf 1 juli terecht bij het team Schuldhulpverlening van de gemeente Alkmaar. Niet alleen mensen die een uitkering ontvangen kunnen bij de gemeente Alkmaar terecht, maar iedereen die financiële problemen heeft, ongeacht de hoogte van het inkomen. Op 1 juli 2012 is de Wet gemeente lijke schuldhulpverlening in werking getreden. Deze wet heeft als doel dat de gemeentelijke schuldhulpverlening effectief en integraal door gemeenten wordt uitgevoerd. Dit betekent dat er bij schuldhulpverlening niet alleen aandacht moet zijn voor het oplossen van de financiële problemen, maar ook voor omstandigheden die te maken kunnen hebben met de financiële pro blemen, zoals psychosociale factoren, relatieproblemen, de woonsituatie, de gezondheid, een verslaving of de gezinssituatie. Meer informatie Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Alkmaar via telefoonnummer 14 072 en vragen naar het informatiegesprek schuldhulpverlening. Voor meer infor matie over schuldhulpverlening kunt u kijken op www.alkmaar.nl. Wilt u toch liever langskomen? Dan kunt u terecht bij de balie Zorg in het Stadskantoor aan het Mallegatsplein 10 te Alkmaar. Openingstijden Het team Schuldhulpverlening van gemeente Alkmaar is bereikbaar: - maandag: 13.00-16.00 uur - dinsdag t/m vrijdag: 9.00-12.00 uur en 13.00-16.00 uur. Concept Subsidieboek 2013 ter inzage Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad op 5 november voor de subsidieplafonds per product voor het jaar 2013 vast te stellen. Het doel van het concept Subsidieboek 2013 is de subsidie aanvragers te informeren of de voor gestelde activiteiten voor subsidie in aanmerking komen. Inhoud In het concept Subsidieboek 2013 staat op instellingenniveau hoeveel het beschikbare subsidiebudget in 2013 bedraagt, hoeveel subsidie er door de instellingen is aangevraagd en hoe hoog het subsidiebedrag is dat aan de raad wordt voorgesteld. Ter inzage Van 18 juli tot en met 29 augus tus ligt het concept Subsidieboek 2013 voor iedereen ter inzage bij de Informatiebalie in het gemeentehuis. Het concept subsidieboek 2013 kunt u ook raadplegen via de website. Indienen van bedenkingen Gedurende de termijn dat de stukken ter inzage liggen kan een ieder schrif telijk en gemotiveerd bedenkingen indienen bij het college van burge meester en wethouders van Heiloo, Postbus 11850 AA Heiloo. Overzicht besluitvorming vaststellen concept Subsidieboek 2013 In onderstaand overzicht kunt u zien wanneer het concept Subsidieboek 2013 wordt besproken in het college, de commissie Maatschappelijke Zaken en de gemeenteraad. De aanvragers ontvangen in december 2012 een beschikking naar aanleiding van hun subsidieaanvraag. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Valentijn van de afdeling Welzijn, telefoonnummer 072 535 66 87. Wat Wie Wanneer zes weken ter inzage belanghebbenden 18 juli tot 29 augustus vaststellen besluit B en W 25 september subsidieboek 2013 advies commissie Maatschappelijke Zaken 15 oktober besluit door de gemeenteraad 5 november verzenden beschikkingen aan alle subsidieaanvragers december

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 11