Vernieuwing cursusprogramma U wilt leuk Co,ganlsa,ie vrijwilligerswerk? Het VIP zoekt met u mee. Samenwerking Thuiszorg en Stichting Welzijn Heiloo AGENDA AUGUSTUS Vrijwilligers Informatie Punt VRIJWILLIGERS VACATUREBANK MAA TSCHAPPELIJKE STAGEPLAA TSEN Vrijwilligers maken het verschil 15 HEILOO Stichting Welzijn Heiloo Trefpunt Abraham du Bois-hof 2 Heiloo 072-5331297 www.welzijnheiloo.nl stichting@welzijnheiloo.nl UITKIJKPOST 18 JULI 2012 Het VIP is te vinden in de bibliotheek, Westerweg 250, telefoon 532 02 81e-mail vrijwilligers@welzijnheiloo.nl, website www.vrijwilligersheiloo.nl. Openingstijden: dinsdag, donderdag en vrijdag 10.00-16.00 u Als u als vrijwilliger aan de slag wilt kunt u zich bij ons in de biblio theek aan de Westeiweg komen oriënteren. Op het VIP kunt u uw mogelijkheden, wensen en ervaringen met de medewerkers bespre ken. En u kunt de uitgebreide documentatie over vacatures op u laten inwerken. Kijk op de website Of u kijkt eerst op de website www.vrijwilligersheiloo.nl. naar de verschillende mogelijkheden. Ziet u daar een of meerdere vacatures die u aanspreken kom dan bij ons langs, geef eventueel eerst even een belletje: 072-5320281. Als dit ons eerste contact met u is kunt u zich inschrijven bij het VIP. En als u dat wilt kunnen we dan meteen een afspraak voor u maken voor een kennismakingsgesprek bij de organisatie waar de vacature is. Als u dat plezieriger vindt kimt u zich via de site inschrijven als vrij williger en digitaal reageren op de vacatures. Binnen 4 werkdagen zal een van onze medewerkers het initiatief nemen om u zo spoedig mogelijk in contact te brengen met de desbetreffende organisatie. Dit is dus een van de manieren waarop wij proberen om samen met u passend vrijwilligerswerk te vinden. Uw organisatie in de spotlight Op onze website komt een nieuwe rubriek 'in de spotlight'. Aan geregistreerde organisaties wordt de gelegenheid geboden om in die rubriek meer te vertellen over him organisatie en hun vrijwilligers- vacatures te promoten. Wilt u als organisatie gebruik maken van deze mogelijkheid neemt u dan contact op met een van onze medewerkers. De volledige tekst van onderstaan de en alle andere vacatures is te zien op de website. Systeembeheerder voor com puternetwerk van Stichting Welzijn Heiloo. Groene vingers gezocht; Tuinverzorgers voor de begraafplaats en groen van de Willibrordusparochie. PR-medewerker voor de Wereldwinkel; iemand die con tacten legt en onderhoudt met de media en diverse promotie- en reclameactiviteiten organi seert. Internationale dansvereniging Pridini zoekt een penning meester. Decorbouwers en kostuumma kers voor jongerentheater Medewerkers voor kantine- beheer en groenonderhoud Double Stare Het schooljaar loopt ten einde. Afgelopen jaar hebben de hieronder genoemde 21 orga nisaties uit Heiloo maatschap pelijke stageplekken openge steld via de stagemakelaar. Leerlingen maakten kennis met het vrijwilligerswerk en namen een bijzondere ervaring mee. Adviescommissie Wonen Heiloo, 't Beestenboetje, Bibliotheek Heiloo, Brandweer Heiloo, De Zonnebloem afdeling Heiloo, Dorcas, Groei en Bloei afde ling Midden-Kennemerland, Hope for African Child, Knaagdierencentrum Heiloo, Nationaal Epilepsiefonds afde ling Heiloo, Rode Kruis Heiloo, Stichting Hobbyfarm Heiloo, Stichting jeugd jongeren Heiloo, Stichting Welzijn Heiloo, Veilig Verkeer Nederland afde ling Heiloo, Volleybalvereniging Effect, Viva Zorggroep-De Loet, Vluchtelingenwerk Heiloo, Willibrordusparochie, Zorgcirkel- Amberhof, Zwembad Het Baafje. Bij het VIP zijn we ons natuurlijk al aan het voorbereiden op het nieuwe schooljaar. Wij hopen weer op veel leuke en leerzame stageplekken. Vrijwilligersorganisaties die eens willen brainstormen over de MaS-mogelijkheden voor hun organisatie kunnen altijd con tact met ons opnemen: Sigrid Wijsman, vipcoördinator@welzijn- heiloo.nl, 072-5320281 Meer informatie over de maat schappelijke stages in Heiloo vind je op: www. vrij willigershei- loo.nl -> maatschappelijke stages. Leerlingen kunnen de vacatures in Heiloo ook inzien op de MaS-vacaturebank van him school in Castricum of Alkmaar. De thuiszorgmedewerkers komen bij veel mensen over de vloer, ook in Heiloo. Veel problemen waarde thuiszorgmedewerker tegen aanloopt lost deze direct zelf op. Maar soms spelen er ook zaken waarvoor onder steunende diensten van de Stichting Welzijn Heiloo kunnen worden ingezet. Voorbeelden zijn de lekkende kraan, boodschappenhulp, belastingonder steuning, probleempjes met elektri sche apparatuur en natuurlijk (klein) tuinonderhoud. Wij vinden het van belang om korte lijnen te onderhouden met alle thuis zorginstellingen die in Heiloo actief zijn. Doei is het verkorten van de com municatielijnen tussen professionals van de thuiszorginsteiiing en de profes sionals en vrijwilligers van de Stichting Weizijn. Met instellingen ais Actiezorg en de Viva zorggroep zijn er ai expliciete afspraken. Het is de bedoeling om in de komende periode ook een dergelijk contact tot stand te brengen met andere thuiszorgorganisaties. Coördinator bij de Stichting Weizijn Heiioo Ciaudia Spit iicht toe: "Onze weizijnscoach en -adviseur, maar ook vrijwilligers die mensen thuis bezoeken, verwijzen onder omstandigheden door naar de thuiszorg. Maar wij komen natuurlijk niet bij iedereen. De medewerkers van de thuiszorgor ganisaties komen vaker en bij meer mensen thuis. Wanneer zij de mogelijk heden van de Stichting Weizijn goed in beeid hebben, kunnen zij hun klanten nog beter van dienst zijn. De oplos singen die wij kunnen bieden worden gevonden in services zoais Wonen Pius, Graag Gedaan en Vrijwilligersvervoer. Het bezit van de servicepas geeft toe gang tot dit servicepakket. Het komend seizoen herhalen we een hele reeks cursussen waarvan de praktijk leert dat er altijd weer belangstelling voor is. Maar we blijven natuurlijk niet stil staan. Wij vinden het leuk om u alvast op te hoogte te brengen van enkele gloed nieuwe cursussen en workshops. SIERSCHALEN VAN GESCHEPT PAPIER Dit is een workshop onder leiding van mevrouw j. de jong op twee ach tereenvolgende vrijdagen, 14 en 21 september van half twee tot half vier. Met papierpulp, schepraam, vezels en evt. kleur wordt een schaalvorm gemaakt. Een schaal wordt opge bouwd d.m.v. 3 ragdunne laagjes. De kosten bedragen 40,- voor 2 lessen, excl. materiaal 10,-. EXPERIMENTEREN MET TYVEK Een andere workshop betreft het experimenteren met tyvek, een syn thetisch materiaal dat op textiel lijkt. Bij het beschilderen en verhitten van tyvek ontstaan verrassende effecten. De vervaardigde proefstukken kun nen verwerkt worden in allerlei tex tiele werkvormen. De workshop is op 14 en 21 september, beide dagen van negen uur tot half twaalf. Docent is Thea de Lange. De prijs is 40,- voor twee lessen (servicepas 5% korting), excl. materiaal 15,-. VALPREVENTIE Docente/fysiotherapeute Marianne van Velthoven geeft een cursus con ditietraining, met valpreventie als rode draad. Oefeningen gericht op kracht, beweeglijkheid, coördinatie, ontspanningen balans. Tien lessen voor€ 85,- (servicepas 5% korting). KALLIGRAFIE Op vrijdag 21 september gaat de cur sus kalligrafie van start, docent is de heer j.G.H. Elfring. Er is les op 10 ach tereenvolgende vrijdagen, steeds van 14.00 tot 15.30 uur. Kalligrafie is het vormen van sierlijke letters met een speciale pen, behandeld worden het unciaalschrift en het humanistisch Cursief. De prijs is€ 75,- (servicepas 71,75) voor 10 lessen, excl. materi aal €30,-. KOM VOOR JE ZELF OP Weerbaar zijn is vooral je zelf weer baar voelen, je uitstraling bepaalt voor een groot deel hoe je door anderen wordt benaderd. En daar kan Dojo 't Loo bij helpen. Volg in elk geval de proefles, de kosten daarvan zijn 12,50. BEELDHOUWEN IN HOUT In september verzorgt kunstenaar/ docent jos Apeldoorn de cursus beeldhouwen in hout. Hakken, raspen, glad schuren in zachte hout soorten met als resultaat na drie lessen een beeld, dat in de olie gezet kan worden. De kosten bedragen 65,- (servicepas 61,75)voor 3 lessen op de woensdagen 12,19 en 26 september van 13.30 tot 16.30 uur. Plus materiaalkosten 7,-. BROCHURE SEIZOEN 2012-2013 De brochure Cursussen en Activiteiten 2012-2013 's inmid dels beschikbaar. Zoals de titel aangeeft zijn al onze cursussen en activiteiten van het nieuwe seizoen erin beschreven. De brochure is thuisbezorgd bij een aantal vaste adressen. Voor elke geïnteresseerde ligt bij de recep tie in het Trefpunt een exemplaar van de brochure klaar. U kunt nu al inschrijven vooralle cursus sen en activiteiten in het seizoen 2012/2013, het beste gebruikt u daarvoor het formulier achterin de brochure. Een reeks activiteiten, workshops, uitstapjes georganiseerd door de Stichting Welzijn Heiloo helpt de zomerperiode te overbruggen waarin de kinderen en kleinkinderen op vakantie gaan. Een handzame brochure bevat alle informatie en is gratis verkrijgbaar bij de receptie in het Trefpunt. Hieronder volgt een korte beschrijving van de activiteiten in augustus. KOFFIEKLETS EGMOND AAN ZEE U bent van harte welkom bij de kof- fieklets op woensdag 1 augustus van 3 tot 4 uur in het Strandpaviljoen De Schelp in Egmond aan Zee, strandafgang bij de reddingsbrigade. Koffieklets is onder auspiciën van de Gezelschapsbank. Consumpties zijn voor eigen rekening. RONDJE WIERINGEN Voor een rondje Wieringen vertrekt de touringcar op zondag 5 augustus om 13.00 uurvanaf het Trefpunt, opstappen in Egmond aan Zee ook mogelijk. De gids, een geboren Wieringer, vertelt u in 2 uur alles over het bijzondere eiland en brengt u op de mooiste plekjes. Retour Trefpunt om 18.00 uur. De prijs is€ 19,95 incl. koffie/thee/cake en gids. Is bijna uitverkocht. ST.ADELBERT-ABDIJ EGM-BINNEN Excursie op dinsdag 7 augustus van 14.00 tot 15.30 uur. U krijgt een rondleiding door de abdijkerk. In de kaarsenmakerij ziet u hoe men van zuivere grondstoffen ambachtelijke kaarsen maakt. Ook is er een pot tenbakkerij, museum en een kleine vlindertuin. Aanmelden via 072 5331297; u gaat op eigen gelegen heid naar de abdij, via Abdijlaan 26 of Vennewatersweg 27. De kosten bedragen 10,00 incl. koffie/koek. WORKSHOP MOZAÏEK Op 16 en 17 augustus (beide dagen van half tien tot half een) verzorgt Suzanne Wright een workshop mozaïek. Met deze techniek maakt u een waxinelichthouder of een schaal. U betaalt voor twee dagen 50,00 (inclusief alle materialen). BORREL/KOFFIEKLETS De maandelijkse borrel/koffie klets in Heiloo is op vrijdag 17 augus tus vanaf 15.00 uur in Cafetaria De Eethoek, Het Hoekstuk 16. Consumpties zijn voor eigen reke ning. ZONDAGMIDDAGCAFÊ Op zondag 19 augustus is in het Trefpunt het zondagmiddagcafé weer geopend tussen half twee en half vijf. De kosten bedragen 2,00 (service pas 1,00). LOOSDRECHTSE PLASSEN Deze boottocht op zondag 26 augus tus was vlot na de eerste aankondi ging al uitverkocht. WORKSHOP MERGELBEELD Een mooi tuinbeeld uit Limburgs mer gel. U maakt het in twee dagen onder leiding van Trudi Buis. Op 29 en 30 augustus, beide dagen van 9.30 tot 16.30 uur. Mergel is een zachte steen soort, deze cursus is daarom ook zeer geschikt voor mensen met min der kracht in de handen. De kosten bedragen 80,- voor twee dagen; incl. gereedschap, 4X koffie/thee, 4X fris; excl. mergel 2,- per kilo.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 15