Poolse kinderen weer welkom in Heiloo Eensgezindheid start opstaporkest Spectaculaire bergingsactie op de Nieuwe Plantagie in Heiloo 800 kilometer fietsen voor Kees H E I L O O n 3 ->r. Leerlingen Willibrord lopen voor Stichting Sportlijf OKTERS DIENSTEN DE PRAKTIJK VAN DR. RUURDA IS GESLOTEN van 23-07 t/m 12-08-2012 Waarneming: dr. E. Gianotten tel: 5330400 KORTOM Orgelbespeling Witte Kerk Afgestudeerd Afgestudeerd ff UITKIJKPOST 18 JULI 2012 Vervolg van voorpagina Stefanie: „De vakantie in Nederland biedt de Poolse kinderen een mooie ervaring, waar ze later nog eens aan kimnen terugdenken. Daarnaast worden ook je eigen kin deren zich ervan bewust, dat alles niet zomaar vanzelfsprekend is!" Jens en Evi vinden het geweldig dat ook dit jaar weer twee Poolse kinde ren komen logeren. Want zo'n leuke aaneenrijging van 'schoolreisjes' die wel twee weken duurt, is één groot feest; ook voor hen! Stefanie en Gerben hebben vorig jaar ervaren dat het ijs, ondanks de taalbarrière, tussen de kinderen vrij snel gebro ken was. Gerben: „Kamila en Nicola waren bij aankomst stil en verlegen. Maar al na één dag gingen ze heel onbevangen met onze kinderen om. Het afscheid na twee weken inten sief met elkaar omgaan was moeilijk voor allemaal." Wiktoria en Paulina zullen het allemaal nog gaan bele ven. Als het aan de Oosterinkjes ligt, zullen ook zij een prachtige herinne ring aan hun vakantie in Nederland overhouden! Wellicht vindt u het ook interessant om eens als gast gezin op te treden. Wilt u daarover meer informatie dan kunt u contact opnemen met Elly Bakker, gastge zinbegeleidster van Hart van Polen, te bereiken via tel. 06-23422897. U kunt ook de website hvpheiloo.org bezoeken. HEILOO - Muziekvereniging Eensgezindheid start in septem ber weer met een opstaporkest voor leerlingen van groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. Het betreft een speelse instru mentale oriëntatiecursus van één jaar gericht op de blaasmuziek. Met behulp van een sopraanblokfluit leren de leerlingen de eerste drie maanden de beginselen van het notenschrift, de blaastechniek, het samenspel et cetera. Ook wordt er aandacht besteed aan het muzikale voorstellingsvermogen. De leerlin gen kimnen op deze wijze ook ken nismaken met de muziekvereniging en de diverse mogelijkheden in het leerlingenorkest. In het opstapor kest wordt wekelijks les gegeven op donderdag van 18.30 tot 19.00 uur in het repetitielokaal van de vereniging aan De Oude Werf 18 te Heiloo. De lessen worden gegeven door een ervaren onderwijzeres uit het basisondeiwijs. Leerlingen ontvangen van de vereniging een De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 18.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef en Rinnegom. Het weekblad Uitkijkpost wordt geproduceerd op een waterloos jyl, offset rotatiepers, de milieu- Priming. Naturally vriendelijke druktechniek Advertenties De advertentieafdeling is te bereiken via tel. 072-5330175 of per e-mail: advertenties@uitkijkpost.nl. Voor informatie over advertentietarieven en mogelijkheden, kunt u contact opne men met Arnoud Mars, tel. 072-5330175 of per e-mail: info@uitkijkpost.nl. Of kijk op www.uitkijkpost.nl. Redactie De redactie is te bereiken op maandag, dinsdag en vrijdag, op tel. 072-5351071 of-mail: redactie@uitkijkpost.nl. Voor meer informatie: www.uitkijkpost.nl. Openingstijden Uitgeverij Uitkijkpost ma. 08.00 -12.00 113.00 -17.30 uur di. 08.00 -12.00 113.00 -17.30 uur wo. 09.00 -12.00 do. 09.00 -12.00 113.00 -16.30 uur vr. 09.00 -12.00 113.00 -14.30 uur Adres Bezoekadres: De Hoefsmid 5, 1851 PZ in Heiloo, tel. 072-5330175. sopraanblokfluit, aantrekkelijk stu diemateriaal en een cd. Het opstap orkest zal in de loop van het lesjaar meewerken aan diverse concer ten van zowel het leerlingen- als grootorkest van Eensgezindheid. Leerlingen van het opstaporkest kunnen na het opstapjaar overstap pen op een ander (blaas)instmment en zullen langzaam maar zeker gaan meespelen in het leerlingenorkest van de vereniging. Vanaf juni 2013 kunnen de leerlingen zich inschrij ven bij de Muziekschool waar ze les kunnen krijgen op een instrument van de vereniging, zoals bijvoor beeld trompet, trombone, klarinet, dwarsfluit, saxofoon of slagwerk. Inschrijving is mogelijk via het inschrijfformulier op de website www.mv-eensgezindheid.nl. De kosten bedragen 75,- per jaar inclusief bruikleen van een blokfluit, muziek en een lessenaar. Telefonische informatie is te ver krijgen via tel. 072-5334851. HEILOO - Elke woensdagmiddag is de Witte Kerk te bezichtigen tussen 11.00 en 16.00 uur. Van 12.00 tot 13.00 uur wordt het orgel bespeeld door een organist uit Heiloo of de regio. Op woens dag 25 juli is dat: Wim Boerstoel. HEILOO - Suzanne Moes, oud-leerling van obs Meander en het Jac. P. Thijsseeollege is op 6 juli afgestudeerd als HBO Verpleegkunde aan de Hogeschool van Amsterdam. HEILOO - Plaatsgenoot Patty van Burgsteden is op 12 juli afgestudeerd aan de Hogeschool InHolland te Alkmaar, stu die Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Patty was daarvoor leerling van het Jac. P. Thijsseeollege te Castricum en van de Radboudsehool in Heiloo. HEILOO - Op vrijdag 13 juli was er op de Willibrordschool het jaarlijkse Eindejaarsfeest en het begon deze keer met een sponsorloop. Er was een parcours van ongeveer 400 meter rondom de school uit gezet. Bij elk gelopen rondje werd een stempel op het rugnummer van de leerling geplaatst. Alle leerlingen hadden in de voorafgaande weken sponsoren gezocht, voor een vast bedrag of voor elk gelopen rondje. De opbrengst gaat voor een deel naar Stichting Sportlijf. Deze stichting maakt het sporten voor mensen met een beperking mogelijk. Patrick Rupsam, van Stichting Sportlijf, was samen met zijn sportvriend Job aanwezig bij de start. Zij renden heel wat rondjes met de kinderen mee. Na afloop kreeg iedereen een prachtige gouden medaille en een verfrissend ijsje. Aangeleverde foto HEILOO - Vrijdag 13 juli trof Joop Muller bij het uitlaten van zijn hond een auto aan op een nogal ongewone plaats, name- ijk in de vijver aan de Nieuwe Plantagie. Joop Muller: „Hoe de auto daar gekomen was en is een groot vraag teken. Volgens een van de bergers heeft de bestuurder verklaard in gedachten te zijn geweest. Om daar door ongeveer vijftig meter uit de route in het water te belanden, lijkt mij wonderlijk. Er was geen rem spoor, de schade in de omgeving was gering, en één richtingpaaltje voor wandelaars was gesneuveld. Een paar vissende jongens waren getuige maar konden verder ook geen verklaring geven. De politie is er niet aan te pas gekomen. De ber ging van de auto was spectaculair te noemen." Eeen spectac°ulaire bergingsactie in de vijver bij de Nieuwe Plantagie. Foto: Joop Muller HEILOO - Maandag 6 augus tus gaat de elfjarige Daan Onderwater, samen met zijn moeder Mariël, 800 kilometerm fietsen. Zij fietsen het fietser pad van Eijsden (Zuid Limburg) naar het wad in Groningen en dan naar huis in Heiloo. Zij hebben aan deze fietstocht een sponsoractie verbonden, ze fietsen namelijk voor Kees Kops. Kees woont in Heiloo en is een autistisch jongetje van 4,5 jaar die niet kan praten. Graag willen zijn ouders met Kees naar dolfijnthe rapie, maar dit kost veel geld, en daarom gaat Daan voor hem fietsen. U kunt Daan en zijn moeder spon soren voor 0,01 per kilometer. Ook bedrijven zijn welkom, tegen een iets groter sponsorbedrag, komen de logo's van de bedrijven op de jassen van dit tweetal te staan (graag reactie voor 25 juli in ver band met de logo's). De opbrengst gaat volledig naar Kees, er blijft dus niets aan de zogenaamde strijk stok hangen! Meer informatie kimt u vinden op www.facebook.com/ FietsenVoorKees. U kimt ook een mailtje sturen naar ildari@hetnet. nl. Als u het tweetal wilt sponsoren, dan kunt u u sponsorbedragen over maken op M.P.C. Dekker 120591103 o.v.v. Kees. Daan, Mariël en Kees hopen dat veel mensen ze willen steimen! Daan Onderwater gaat samen met zijn moeder Mariël 800 kilome term fietsen VOOr het goede doel. Aangeleverde foto

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 3