Handen ineengeslagen voor renovatie speelplein Clinic schoonspringen in zwembad Het BaaQe Wilde Westen komt tot leven bij Forte Kinderopvang H E I L O O Natte gymles voor Paulusschool Fietsen op dinsdag Brandweerkazerne Nordic Walking Workshop Mozaïek De Rijp Do-In en Shiatsu Workshop Mergelbeeld Eetclubje Buitenlessen Taichi Qigong St.Adelbert-Abdij in Egmond-Binnen UITKIJKPOST 18 JULI 2012 HEILOO - In de wijk Ypestein hebben de gebruikers van het gebouw De Kring de handen ineengeslagen voor de renovatie van de speelpleinen. Beide basisscholen, Paulus en Meander, waren toe aan nieuwe speeltoestel len. Hiervoor hebben de kinderen een sponsoractie gehouden en daar zo'n 4500,- mee opgehaald! Heel lijn natuurlijk, maar twee mooie en uitdagen de toestellen kosten heel wat meer en dan is dat nog maar een deel van de pleinen! Er liggen prachtige ideeën om de speelpleinen op een uitdagende, veilige en duurzame manier in te richten. BSO Kits Oonlie Ypestein over handigde vrijdag een cheque van 2000,- ten bate van het plein waar ook zij gebruik van maken. Wijkgebouw Ypsalon maakt ook deel uit van De Kring en draagt haar steentje bij aan deze renovatie. Een flink bedrag is al bijeen gebracht door deze samenwerkende organisaties, maar om alle plannen te realiseren kunnen zij nog sponsors gebruiken! Neem voor meer informatie contact op met Koen Eibers, directeur van obs Meander of Peter Rokebrand, directeur van De Paulusschool. HEILOO - Op zaterdag 21 juli is er een clinic Schoonspringen in zwembad Het Baafje. Tijdens de clinic leren de deel nemers hoe je een fraaie salto kunt maken van de (lage) duikplank of hoe je een mooie duik kimt maken. De clinic schoonspringen is van 13.00 tot 14.00 uur en wordt gege ven door Kevin van der Kamp, die zelf schoonspringer is bij de Kring N-H van de KNZB. Aanmelden voor de clinic kan via vrienden@hetbaaf- je.nl. De kosten bedragen 5,- inclu sief toegangskaartje. Voor abon nementhouders kost deelname aan de clinic 2,50. Meer informatie op www.heiloo.nl/zwembad of www. hetbaafje.nl. HEILOO - De kinderen van groep 5 van de Paulusschool nemen met veel plezier deel aan de activitei ten, georganiseerd door de Sportraad van Heiloo. Zo heeft zwemvereniging DAW een 'natte gymles' verzorgd voor de kinderen in het Baafje. De Sportraad heeft als doel om scholen en verenigingen met elkaar in contact te brengen en de kinderen op een veelzijdige manier kennis te laten maken met verschillende sporten die de verenigingen bieden in Heiloo. In het afgelopen schooljaar is badmin ton, hockey, peatnutbal en nu dus zwemmen aan bod geweest. Komend jaar worden de activiteiten verder uitgebreid. Aangeleverde foto REGIO - Voor de kinderen van de BSO's van Forte Kinderopvang worden regelmatig workshops georganiseerd, zoals fitness, salsa dansen, stratego spelen en linedancen. Deze workshops helpen de kin deren in him motorische en soci ale ontwikkeling, maar zijn daar naast natuurlijk ook gewoon leuk om te doen! De kinderen van BSO De Kimstkeet volgden onlangs een workshop Linedance van één van de pedagogisch medewerksters van Forte Kinderopvang. Nadat de kin deren vertelden wat zij wisten van Linedancen, werd de Huckle Buck geleerd. In twee rijen achter elkaar, met echte cowboyhoeden op, wer den de pasjes geoefend. Al heel snel hadden de kinderen de dans onder de knie en werd ook de pistolen- en lassodans geleerd. Na afloop ontving iedereen een echt linedance cer tificaat. Bij de workshops voor de buitenschoolse opvang werkt Forte Kinderopvang samen met docenten van activiteitenorganisatie Kunstgras, maar ook eigen pedagogisch mede werkers laten in allerlei workshops him talent zien. Hierbij wordt inge speeld op belevings- en ontwikke lingsniveau van de kinderen, maai' natuurlijk staat het plezier voorop! Linedancen in het kinderdagverblijf! Aangeleverde foto STICHTING WELZIJN HEILOO Trefpunt Abraham du Bois-hof 2 Heiloo tel. 072-5331297 www.welzijnheiloo.nl stichting@welzijnheiloo.nl Er is weer ruimte voor enkele personen die zich willen aan sluiten bij de fietsgroep van de Gezelschapsbank die elke dinsdag ochtend om 10.30 uur vanaf het Trefpunt vertrekt voor een tochtje van 25 kilometer. Wilt u een kijkje nemen bij de brandweerkazerne van Alkmaar? Op vrijdag 27 juli krijgt u van 10.00 tot 12.00 uur een rondleiding, er wordt een informatiefilm ver toond en bij goed weer is er een demonstratie met de hoogwerker. Schrijf u in bij de Stichting Welzijn Heiloo, en op de 27ste gaat u op eigen gelegenheid naar Alkmaar, Helderseweg 8. De prijs is 2,50, inclusief een kopje koffie. Voor deze excursie moet u goed ter been zijn. Op vier achtereenvolgende dins dagen, te beginnen op 31 juli, ver zorgt Barbara Grooteman een cur sus Nordic Walking. Tijdstip: van 09.15 tot 10.15 uur, vertrekpunt aan de Nijenburgeiweg, kosten: 35,- inclusief stokken. Aanmelden via tel. 072-5331297. Op 16 en 17 augustus (beide dagen van 09.30 tot 12.30 uur) ver zorgt Suzanne Wright een work shop mozaïek. Met deze techniek maakt u een waxinelichthouder of een schaal, leuk voor u zelf of een origineel cadeau. U betaalt voor twee dagen 50,- (inclusief alle materialen). Woensdag 19 september is er een middagtochtje naar museum in 't Houten Huis te De Rijp, waar u een volledige rondleiding krijgt, ook film. Koffie drinken we in Restaurant de Vriendschap te Driehuizen, schitterend gelegen aan het water. De touringcar ver trekt om 13.00 uur, ook opstapmo- gelijkheid Egmond aan Zee. Retour Trefpunt om 18.00 uur. Prijs 21,95 inclusief koffie/taartje. Reserveren: tel. 072-5331297. In oktober start een cursus Do-In oefeningen en Shiatsu massage. De kosten bedragen 115 euro voor tien lessen. Informatie en opgeven: tel. 072-5331297. Een mooi tuinbeeld uit Limburgs mergel. U maakt het in twee dagen onder leiding van Trudi Buis. Op 29 en 30 augustus, beide dagen van 09.30 tot 16.30 uur. Mergel is een zachte steensoort, deze cursus is daarom ook zeer geschikt voor mensen die minder kracht in hun handen hebben. De kosten bedra gen 80,- voor twee dagen; inclu sief gereedschap, 4x koffie/thee, 4x fris; exclusief mergel 2,- per kilo. De gezelschapsbank zoekt smul papen die elke maand een keer voor elkaar gaan koken (welke dag is nog af te spreken), steeds bij een ander thuis. U hoeft geen kook-Ster te zijn, een eenvoudige andijvies- tamppot is ook heerlijk, het gaat vooral om de gezelligheid. Het groepje gaat uit circa vijf mensen bestaan. Meld u bij Claudia Spit via tel. 072-5331297. Elke woensdag van 10.00 tot 11.00 uur is er les Taichi Qigong, verzamelen op de parkeerplaats bij Zwembad Loos, kosten 5,50 per les, u hoeft zich niet van te voren op te geven. Taichi Qigong ver hoogt het concentratievermogen, geeft mentale en fysieke rust en balans. Excursie op dinsdag 7 augustus van 14.00 tot 15.30 uur. U krijgt een rondleiding door de abdijkerk. In de kaarsenmakerij ziet u hoe men van zuivere grondstoffen ambach telijke kaarsen maakt. Ook is er een pottenbakkerij, museum en een kleine vlindertuin. Aanmelden via tel. 072-5331297; u gaat op eigen gelegenheid naar de abdij, via Abdij laan 26 of Vennewatersweg 27. De kosten bedragen 10,- inclu sief koffie/koek.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 7