Heiloocontact Belangrijke nummers f T7\ 11 Verkiezingen 072 564 44 44 Politie Afsluiting DIERENBESCHERMING UITKIJKPOST 25 JULI 2012 nieuws en informatie voor de inwoners van Heiloo spoedgevallen zonder spoed Brandweer alarmnummer 112 0900 8844 Stemmen op 12 september Op 12 september zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Uw stempas wordt bezorgd op het adres waar u op 31 juli 2012 staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie. Uiterlijk 29 augustus heeft u deze in uw bezit. De kandidatenlijsten worden uiterlijk 30 augustus bezorgd. Stemmen bij volmacht. U kunt tot uiterlijk 29 augustus een schriftelijk verzoek indien om te stem men per volmacht. U machtigt dan via een getekend machtigingsformulier iemand die voor u gaat stemmen. Dit formulier kunt u ophalen in het gemeentehuis of downloaden van de website van de gemeente www.heiloo.nl. Het is ook mogelijk om 'onderhands' iemand te machtigen. Dat kan tot op de dag van de verkiezing. U vult dan de achterkant van uw stempas in waarmee u iemand uit uw eigen gemeente mach tigt voor u te stemmen. De gemachtig de brengt uw volmachtstem tegelijk met zijn eigen stem (maximaal 2) uit. In dit geval moet u (een kopie van) uw legiti matiebewijs en uw getekende stempas meegeven aan uw gemachtigde. Stempas kwijt? U kunt een vervangende stempas aan vragen in het gemeentehuis. Dit kan tot uiterlijk dinsdag 11 september, 12.30 uur. Stemmen in een stembureau in Nederland. Wilt u in een andere gemeente in Nederland uw stem uitbrengen? Dit kan op twee manieren. U kunt een schriftelijk verzoek indienen tot en met 29 augustus bij uw eigen gemeente. Of u kunt in het gemeente huis uw stempas laten omzetten in een kiezerspas; dit kan tot en met 7 sep tember. Met de kiezerspas kunt u op elk stembureau in Nederland uw stem uitbrengen. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 072 535 66 66. Kennemerstraatweg komende vier weken afgesloten Het asfalt van de rijbanen op de Kennemerstraatweg in Heiloo tussen de Heilooër Tolweg en de Kapellaan is aan onderhoud toe. Vanaf maandag wordt de bovenste laag van het wegdek van een nieuwe asfaltlaag voorzien. Om de overlast te beperken voert de gemeente de werkzaamheden in de zomervakantie uit van 30 juli tot en met 24 augustus. Omleiding Alle vier de weken wordt het door gaande verkeer omgeleid via Egmond en Castricum. De aannemer voert de werkzaamheden in vier fasen van telkens vijf werkdagen uit. Daarbij blijven de andere fasen, inclusief de meeste kruispunten toegan kelijk voor al het verkeer. 30 juli tot en met 3 augustus: Heilooër Tolweg - Kerkelaan Bestemmingsverkeer voor het Blockhovepark kan via de Regulierslaan te Alkmaar en de Westerweg de wijk bereiken. 6 augustus tot en met 10 augustus: Kerkelaan - Stationsweg/Kanaalweg De omleiding voor bestemmingsverkeer loopt via de Kerkelaan, De Omloop, Het Malevoort en de Vennewatersweg. 13 augustus tot en met 17 augus tus: Stationsweg/Kanaalweg - Ven newatersweg Bestemmingsverkeer wordt omgeleid via de Kerkelaan, De Omloop, Het Malevoort en de Vennewatersweg. 20 augustus tot en met 24 augustus: Vennewatersweg - Kapellaan. De omleiding van het bestemmings verkeer richting Castricum loopt via de Vennewatersweg, Hoogeweg en Kapellaan. Bestemmingsverkeer richting Alkmaar wordt omgeleid via de Lagelaan, Oosterzijweg en Ypesteinerlaan. Op deze routes is tijdelijk verkeer in één richting mogelijk in verband met de breedte van de wegen. Bus en fiets De busdienst van Connexxion wordt gedurende deze periode omgeleid en de haltes op de Kennemerstraatweg zijn tijdens de werkperiode buiten gebruik. Voor actuele omleidingen en vertrek tijden van de busdienst ven/vijzen wij u naar de website www.connexxion.nl Het fietsverkeer kan gedurende de werkzaamheden gebruik blijven maken van de fietspaden. Tijdens fase twee komt er een fietsomleiding in verband met reconstructiewerkzaamheden aan de oversteek Ter Coulsterlaan. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer R. Scheffer van de afdeling Ingenieursbureau, telefoon nummer 072 535 67 62 of kijk op www.heiloo.nl onder Buurt bij Werk in uitvoering. www.heiloo.nl Dierentehuis Alkmaar e.o. Bergerweg 185, Alkmaar, tel. -5114861, fax -5124732. Geopend: ma t/m vr 14.00- 17.00 uur, za 12.00-16.00 uur. E-mail: asielalk@xs4all.nl, www.dierentehuisalkmaar.nl Landelijk Meidnummer Dierenmishandeling, tel. 0900-2021210 (0,10/min). Vermist Zwarte poes, gele ogen, klein, zwart bandje met koker, Maus, 8 jr, Spiegellaan Heiloo. Informatie vermiste en gevonden dieren: Heiloo, Limmen en Akersloot: Hella Dekker: 072-5332879. Castricum: Ria Dol, 02.51-6-58504. HEILOO - In 1842 werd het Duitse circus Renz opgericht. Dit heugelijke feit zal dit jaar in meer dan 35 plaatsen in Nederland worden gevierd. Na succesvolle optredens in het hele land is Heiloo aan de beurt, waar van 2 tot en met 12 augustus voor stellingen worden gegeven. Het grote circuscomplex zal dan worden opge bouwd op het Evenemententerrein aan de Omloop. Natuurlijk wordt in het jubileumjaar extra uitgepakt en is er een heus orkest toegevoegd aan het programma. Ook zijn er, zoals gebruikelijk bij circus Renz Berlin, vele dieren in het programma te bewonderen, zoals Siberische tij gers, Indische olifanten, kamelen en paarden. Bijzonder is het feit dat er onlangs een zeldzame witte kameel geboren is, die natuurlijk te bezichti gen is. Artiesten uit de gehele wereld zullen het programma compleet maken. Maak de show in Heiloo mee en beleef de betoverende wereld van zand en zaagsel. Houd de Uitkijkpost van volgende week, 1 augustus, in de gaten voor een reductiekaarten waar mee u met zeer aantrekkelijke kor ting een bezoek kimt brengen aan het circus. Voor meer informatie kijkt u op www.circus-renz-beriin.nl. toe f 7W*ea- AtiJietorï V-J.V 30 juli DM rti tol 3 enitoJys D.1SA Hwtctfaan-Knntaweg van S ai/gjjslijj; ior -=rï n?pr 10 -fase I Karraa.Wa - VonrjawalevsiYffa vsn t j auavsr-u* rot «h sier J" toguthjs fase f VeÈnewate/aurt® tfj<pertof£i.to M MigysDirs ror wr met 24 suavitos

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 11