Tien jaar Verkeersbrigadiers Inspiratie, verbazing en bewondering tijdens Kunst6daagse 2012 18 gloednieuwe appartementen voor ViVa! Zorggroep en Esdégé-Reigersdaal Buurtbus ■itme&tmo H E I L O O 5 Sponsorloop Willibrord levert 1500,-op voor Stichting Sportlijf Over de nieuwe bus en een bestuurswisseling *F x UITKIJKPOST 25 JULI 2012 HEILOO - Na het lopen van de sponsorloop op vrijdag 13 juli, het ophalen van het geld en de opbrengst tellen, was het bedrag bekend! De kinderen van de Willibrordschool hebben met elkaar 1500,- opgehaald. Patrick Rupsam nam samen met bestuurslid Jacintha van Stichting Sportlijf de cheque in ontvangst. Deze werd uitgereikt door Jack McCauley en Sanne Niesten. Zij had den de hoogste individuele opbrengst binnen gehaald. Patrick Rupsam liet weten ontzettend blij te zijn met deze gift. Het geld zal gebruikt worden om speciale fietsen voor gehandicapte spor ters aan te schaffen. „Deze fietsen moeten 'op maat' worden gemaakt en kosten daardoor veel geld. De bijdrage van de spon sorloop is hier heel goed voor te gebruiken." Aangeleverde foto HEILOO - De verkeersbrigadiers die het kruispunt Stationsweg Breedelaan tot een veilige over steekplaats maken voor de kin deren van de St. Radboudschool en OBS de Springschans, vieren dit jaar hun tienjarig jubileum! Initiatiefneemster Petra Brouwer heeft tien jaar geleden een pool enthousiaste ouders bij elkaar gezocht om de schoolkinderen veilig over te helpen steken. Voor een hele generatie basisschoolkin deren is het kruispunt een veilige oversteekplaats, al tien jaar lang elke schooldag, 's ochtends en 's middags. Een hele prestatie, vindt de gemeente Heiloo. Reden om de verkeersbrigadiers na tien jaar uit gebreid in het zonnetje te zetten. Petra stelde haar huis en tuin tot beschikking; de verkeersbrigade kwam bij elkaar en vierde het jubi leum op gepaste wijze, met een hapje en een drankje. Alle briga diers kregen een oorkonde voor de getoonde inzet en het enthousiasme om als lid van een verkeersbrigade onder alle (weers)omstandigheden HEILOO - Marieke Hink uit Heiloo is de trotse winnares van de Kunstroute-publieksprijs die ter beschikking was gesteld door Rabobank Noord-Kennemerland. Tijdens een drukbezochte bij eenkomst bij de bank ontving zij de hoofdprijs: een prachtig abstract schilderij. Het werd aan haar over handigd door de beeldend kunste naar zelf, de sinds kort in Heiloo woonachtige Ans Keijzer die ook docent is aan het Media College in Amsterdam. Winnares Marieke had samen met haar 12-jarige dochter de winnende slagzin bedacht. Deze luidde 'De Kunst6daagse Heiloo was een bron van inspiratie, verba zing en bewondering'. Moeder en dochter Hink waren dit jaar voor het eerst samen de kunstroute gaan lopen en hebben volop genoten. Beiden hebben een kunstzinnige oriëntatie, volgens Marieke reikt de creativiteit van dochterlief weer verder dan die van haarzelf. Namens de Rabobank toonde Erik Penning zich verheugd met het grote suc ces van de publieksprijs en van de Kunst6daagse. Er was dit jaar volop nieuw elan, en bij de meeste expo santen was het weer drukker dan voorafgaande jaren. .jM VV v.l.n.r Ans Keijzer, Cees van Baar, Erik Penning, en winnares Marieke Hink. Aangeleverde foto schoolgaande kinderen behulpzaam te zijn bij het oversteken. Een extra waardering ging uit naar de briga diers die dit al vijf jaar doen: Anne Leiss en Lonneke Beenhakker, Irma Stam, Astrid van Trieht, Marianne Van Vliet en Bart IJpelaan. Caroline Offerhaus kreeg daarnaast een bos bloemen omdat zij al maar liefst tien jaar brigadier is. Volgend schooljaar start de Radboudschool met een eontinu- rooster, waardoor de school eerder uit is dan de Springschans. Jammer voor de veiligheid van het kruis punt, zegt Petra, want het is tot nu toe niet gelukt om voor de middag twee ploegen klaarovers bij elkaar te krijgen. Zoals het er nu uitziet zullen de verkeersbrigadiers dus in 'uitgeklede' vorm door gaan. „Tenzij zich snel zes (groot) ouders bij me aanmelden", lacht Petra. „Dat is mijn grootste wens, want het gaat me aan het hart dat onze seivice na tien jaar noodgedwongen zal ver minderen. Dus op naar ons volgen de jubileum!" Voor meer informatie kunt u con tact opnemen met de scholen. HEILOO - De 18 kersverse bewo ners van een gloednieuw appar tementencomplex in Heiloo ont vingen vorige week de sleutel van hun woning. Woningcorporatie Woon waard heeft aan het Hoog en Laag vier appartementen opgeleverd aan Esdégé-Reigersdaal en veertien appartementen aan ViVa! Zorggroep. Met deze appartementen en de zorg- en dienstverlening bieden zij de bewoners de mogelijkheid om zelfstandig te (blijven) wonen. Zorg op maat Woonvoorziening De Stolp van Esdégé-Reigersdaal ligt tegen over de vier nieuwe appartementen. „Hierdoor zijn de lijnen kort en is het gemakkelijk om begeleiding te geven", aldus Martijn Zentveld, clustermanager van Esdégé- Reigersdaal. De bewoners van de andere veertien appartementen ontvangen zorg- en dienstverlening van ViVa! Zorggroep, die vanuit Woonzorgcentrum Overkerek wordt geleverd. Voor bewoners van het nieuwe complex zijn de zorgvoor zieningen van Esdégé-Reigersdaal en ViVa! Zorggroep dichtbij. Lucien van Ruth, bestuursvoorzitter van ViVa! Zorggroep: „We zijn dan ook blij dat we op deze locatie zo'n mooi pand hebben kunnen realiseren." De gemeente Heiloo, ViVa! Zorggroep en Esdégé-Reigersdaal sloten een contract om wonen en zorg bij voorzieningen mogelijk te maken. Woonwaard tekende voor de ontwikkeling en verhuur van het complex. door Tim van der Lans De verkeersbrigadiers van de Radboudschool en de Springschans, vieren dit jaar hun tienjarig jubileum! Aangeleverde foto De nieuwe bus voldoet prima bij passagiers en chauffeurs. Geen hin derlijk gerammel meer, maar luxe comfort plus een riant uitzicht door panorama ramen en grote spiegels. Dankzij de goede vering worden de passagiers niet meer heen en weer geslingerd bij het nemen van een drempel. Aanvankelijk was er wel een probleem met de automatische deur die vreemd genoeg 's nachts, als de bus stil stond, zonder aan wijsbare oorzaak open ging. U kunt zich voorstellen, dat de chauffeur die de bus 's morgens aantrof, raar stond te kijken. Eerst dacht men aan mogelijke 'spookstroom' van een eleetriseh transformatorhuisje op het GGZ-terrein, maar uiteinde lijk bleek het probleem in het elee triseh systeem van de bus te zitten en nu functioneert de deur al weer geruime tijd naar behoren. Het aantal chauffeurs is dit jaar enorm gegroeid en dat zou heel goed kunnen liggen aan de nieuwe bus. Ook zijn er nieuwe chauffeurs die kenbaar gemaakt hebben, dat ze belangstelling hebben voor een bestuursfunctie. En laat dat nu heel goed uitkomen, want voor een aan tal bestuurstaken werden opvol gers gezocht. Zo zochten Jan Haan, Pieter Hilbrand en ook ikzelf naar enthousiaste mensen die ons werk wilden overnemen. Voor Jan Haan zijn inmiddels twee zeer deskun dige mannen gevonden, maar daar over vertel ik een volgende keer. Pieter Hilbrand, sinds 2010 tech nisch coördinator in het bestuur als opvolger van Gerrit Veer, deed ook al promotiewerk voor de buurtbus, zoals het organiseren van een stand bij de jaarlijkse Lentebeurs. En in 2011 maakten wij samen een plan voor het uitbreiden van het aantal sponsors, die hij vervolgens ook allemaal persoonlijk benaderde. Op die manier werd Pieter eigen lijk automatisch verantwoordelijk voor de sponsoring in het bestuur. Wegens drukke werkzaamheden bij de Alkmaarse golfclub wilde hij zijn bestuursfunctie overdragen aan een opvolger en die vond hij in Ben Bos, een van de nieuwe chauf feurs. Ben heeft veel vrijwilligers werk gedaan bij wandelsport orga nisaties. Zo heeft hij in Heiloo bijna twintig jaar de Avondvierdaagse georganiseerd en was hij betrokken bij de Vierdaagse Wandeltochten in Apeldoorn. Na een oproep in de Uitkijkpost waar chauffeurs wer den gevraagd, meldde hij zich aan en nu is hij chauffeur op de buurt bus in Heiloo en op de regiobus naar Egmond aan Zee. Uit gesprek ken met bestuursleden bleek er een vacature te zijn in het bestuur en de taak van Pieter Hilbrand leek hem wel wat. Inmiddels heeft hij zich enthousiast op de voorbereiding van het 10-jarig jubileum gestort; daardoor zat het meedoen aan de Vierdaagse er dit jaar niet in.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 5