Kinderdagverblijf Villa Lilla bestaat tien jaar Keer op keer doet het weer! Streaming boeken lezen bij Bibliotheek Winnaar Concepts Vroege Vogel Actie Het Kasteel van Heiloo naar hoger niveau! H E I L O O INGEZONDEN MEDEDELING 1 Jjjjus treedt op bij Brasserie in 't Groen VIP in vakantieperiode Vitrinekast Trefpunt Nordic Walking Workshop Mozaïek De Rijp Workshop Mergelbeeld Eetclubje St.Adelbert-Abdij in Egmond-Binnen Sierschalen van geschept papier Experimenteer met tyvek Beeldhouwen in hout UITKIJKPOST 25 JULI 2012 HEILOO - Op zaterdag 14 juli vierde Villa Lilla haar tienjarig bestaan met een breed aanbod van activiteiten. Door middel van een woordje en het opla ten van tien ballonnen door de eigenaressen Susanne Koomen en Paulien Abeouwer werd de jubileumdag officieel geopend. Theater Kletskous zorg de voor spetterende voorstellingen en clown 'Niekie' kwam langs met haar koffer vol met ballonnen en steelde de show. Tussendoor was het tijd om de baby's te masseren en de peutere een yogales te verzorgen. Een mega lucht kussen ontbrak niet tijdens deze gelegenheid. Ook voor de inwendige mens werd natuurlijk gezorgd. De kinderen en hun oudei's hebben zich kostelijk vermaakt! Villa Lilla kijkt terug op een geslaagde dag. HEILOO - Met de opbrengsten van Kringloopwinkel Keer op Keer worden diverse goede doe len gesteund. In de periode okto ber 2011 tot en met juli 2012 waren dit onderstaande goede doelen. Met ruim een half mil joen euro aan donaties! 1.500,- ging naar Dolfmn Rocks en Vrienden van Het Baalje, 500,- werd gedoneerd aan familie Groot in Castrieum voor snoezelmateria- len voor him gehandicapte zoon. De Stichting Jabulani Kids Zimbabwe; Stichting Sama-Sama foimdation; Stichting Promotie; Ganga Prem Hospice in India; Stichting Missahoe Wonder, Stichting El Arbol; Stichting Internationale Kinderhulp Nederland; Stichting Vrienden van de Escola de Rua; Stichting Basic Education Care; Stichting de Samaritaan; Stichting Rumah Baik; Stichting Help Ons; Stichting Gambia School Children; Stichting Future4All; Stichting Kinderhulp Bodhgaya; en de Stichting La Oportunidad kregen allen 500,-. 360,- ging naar Alpe d'Huzes, 300,- naar de Rotaiy Club Heiloo, en 200,- naar verpleeghuis Amberhof in Heiloo. Zanggroep De Fifty Singeis, het Black Gospelkoor, Koor Note Book, het Heilooër Salon Orkest, Musiea d' Amore in Heiloo en het koor New Voice in Egmond-Binnen kregen allen 150,-. Muziekvereniging Ceaeilia in Heiloo kreeg 50,-. Ook zijn vaste donaties uitgekeerd: 1000,- aan een Hart voor Polen; Stichting Veldwerk in Nepal; Sportlife Heiloo, 300,- aan Stichting Gered Gereedschap, 250,- aan Sociaal Carnaval Gehandicapten Castrieum. Ook zijn de afgelopen periode diverse opkikkers en opste kers uitgedeeld. Deze worden elke maand vermeld in de Uitkijkpost. Zonder inzet van vrijwilligers zijn deze donaties niet mogelijk. Heeft u zin om te komen helpen? Kom langs in Kringloopwinkel Keer op Keer, Industrieterrein Oosterzij 17, tel. 072- 5325962. Openingstijden: dinsdag en donderdag van 10.00 tot 15.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur. HEILOO - Vrijdag 27 juli treedt de Heilooër band Jjjjus op bij Brasserie in 't Groen. Het repertoire van Jjjjus bestaat onder andere uit: Jessie J, Anouk, Ilse de Lange, Caro Emerald, The Specials, Elvis Presley maar ook lekkere rocknummers van Kings of Leon, Melissa Etheridge, Dilana Smith, Blondie, Alanis Morissette en The Black Crowes. Met optredens in de regio is JjjjuS inmiddels een graag geziene band, die garant staat voor een afwisselende show en veel ple zier. De huidige bezetting is als volgt: Hans van der Himst: basgitaar, Jan Hijlkema: slaggitaar, John Hoetjes: drums, percussie, Judith Weijkamp: zang, Udo Weijkamp: sologitaar, bluesharp, banjo, Nathalie Hoekstra: zang. In Brasserie in 't Groen speelt Jjjjus weer back to basic, puur muziek zoals het bedoeld is. Akoestisch in een setting die inspireert bij een wijntje of heer lijk diner. HEILOO - Vroeg 'ja' zeggen tegen glasvezel wordt bij Concepts beloond. Zo maakte iedereen die zich voor 2 juli inschreef voor een glasvezelabon nement van Concepts, kans op de nieuwe iPad! En de winnaar is een échte Vroege vogel. Met veel plezier feliciteert Concepts de heer P.E. Bleeker uit Heiloo. Al op woensdag 6 juni heeft de heer Bleeker voor een alles-in-1 pak ket 100Mbps van Concepts gekozen. Op woensdag 17 juli heeft de feeste lijke prijsuitreiking plaatsgevonden bij Concepts reseller PC centraal, waar de winnaar zijn nieuwe iPad overhandigd kreeg door Lambert Meuleman, eigenaar van PC centraal. De heer Bleeker wordt veel plezier gewenst met zijn nieuwe iPad! HEILOO - Al een jaar of twee kunnen er in de Bibliotheek Heiloo eBooks geleend wor den. Dat aanbod wordt nu uitge breid met zogenaamde streaming eBooks. Een streaming eBook kan door iedereen met een compu ter, een telefoon of tablet gelezen worden zolang het apparaat Flash ondersteunt (een iPad kan er op dit moment nog niets mee). Een groot verschil met het lenen van 'gewone' eBooks is dat het boek niet gedownload hoeft te worden. Er zijn dus geen ingewikkelde en lastige beveiligingen aangebracht. Op dit moment zijn er zo'n tach tig streaming eBooks te lezen via www.bibliotheekheiloo.nl. HEILOO - Volgens directeur Dolf Henschen van Het Kasteel van Heiloo, met vestigingen in Heiloo en Alkmaar, staat de kin deropvang de laatste tijd onder druk. „Tot op heden zien wij ook een terugloop in het aantal aanmeldin gen; en dan juist in een tijd waarin de kinderopvang juist een steeds belangrijker onderdeel van het gezinsleven wordt." Om er voor te zorgen dat kwaliteit van de zorg en de ontwikkeling van de kinderopvang gewaarborgd blijft, laat Het Kasteel daarom haar pedagogisch medewer kers deelnemen aan een speciaal opleidingstraject. Het Kasteel wordt hiervoor speciaal gecertificeerd als opleidingsinstituut. „Deze opleiding leidt de pedagogisch medewerkers op tot een hoger niveau. Veel werk? Ja, dat klopt, maar investeren in je personeel is uiteindelijk ook inves teren in de kinderen. Ik vind dat we ze dat verplicht zijn!" aldus Dolf. Op donderdag 19 juli vond er een kick- off plaats van de opleiding die drie doelstellingen heeft: optimale com municatie met de oudei's, profilering van de organisatie van Het Kasteel en het vergroten van de inhoude lijke kennis van de medewerkers in Voor- en Vroegsehoolse educatie. Dolf: „Een groot gedeelte van het opleidingstraject vindt plaats op de werkvloer. Daarnaast wagen wij van onze pedagogische medewer kers een investering van een aantal zaterdagen. Wij vinden het belangrijk dat onze mensen een hoge kwaliteit vooropstellen en openstaan voor de nieuwe ontwikkelingen binnen de branche. Helaas is deze branche de afgelopen tijd veel negatief in het nieuws geweest, teiwijl er ook zo veel moois gebeurt!" STICHTING WELZIJN HEILOO Trefpunt Abraham du Bois-hof 2 Heiloo tel. 072-5331297 www.welzijnheiloo.nl stichting@welzijnheiloo.nl Tot eind augustus is het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) in de bibliotheek op dinsdag, don derdag en vrijdag slechts geopend van 10.00 tot 13.00 uur. In de vitrinekast bij de ingang van het Trefpunt zijn voorbeelden tentoongesteld van nieuwe creatie ve cursussen en workshopos. Om er een paar te noemen: siersehaal van geschept papier, tyvek, hou ten beeld, ketting van zijdecocons, stoppen en doorstappen, papier knipkunst. Op vier achtereenvolgende dins dagen, te beginnen op 31 juli, ver zorgt Barbara Grooteman een cur sus Nordic Walking. Tijdstip: van 09.15 tot 10.15 uur, vertrekpunt aan de Nijenburgerweg, kosten: 35,- inel. stokken. Aanmelden via tel. 072-5331297. Op 16 en 17 augustus (beide dagen van 09.30 tot 12.30 uur) ver zorgt Suzanne Wright een work shop mozaïek. Met deze techniek maakt u een waxineliehthouder of een schaal, leuk voor u zelf of een origineel cadeau. U betaalt voor twee dagen 50,- (inclusief alle materialen). Woensdag, 19 september is er een middagtochtje naar museum in 't Houten Huis te de Rijp. De tou ringcar vertrekt om 13.00 uur, ook opstapmogelijkheid Egmond aan Zee. Retour Trefpunt 18.00 uur. Prijs 21,95 inclusief koffie/taartje. Reserveren: tel. 072-5331297. Een mooi tuinbeeld uit Limburgs mergel. U maakt het in twee dagen onder leiding van Trudi Buis. Op 29 en 30 augustus, beide dagen van 09.30 tot 16.30 uur. De kosten bedragen 80,- voor twee dagen; inclusief gereedschap, vier keer koffie/thee, vier keer fris; exclusief mergel 2,- per kilo. De Gezelsehapsbank zoekt smul papen die elke maand een keer voor elkaar gaan koken. Meld u bij Claudia Spit via tel. 072-5331297. Excursie op dinsdag 7 augustus van 14.00 tot 15.30 uur. U krijgt een rondleiding door de abdijkerk. In de kaarsenmakerij ziet u hoe men van zuivere grondstoffen ambach telijke kaarsen maakt. Ook is er een pottenbakkerij, museum en een kleine vlindertuin. Aanmelden via tel. 072-5331297; u gaat op eigen gelegenheid naar de abdij, via Abdij laan 26 of Vennewatersweg 27. De kosten bedragen 10,- inclu sief koffie/koek. Dit is een workshop onder lei ding van Jaeobine de Jong op twee achtereenvolgende vrijdagen, 14 en 21 september van 13.30 tot 15.30. Met papierpulp, schepraam, vezels en evt. kleur worden sehaalvormen gemaakt. Een schaal wordt opge bouwd door middel van drie rag dunne laagjes. De kosten bedragen 35,- (servicepas 5% korting) voor twee lessen, exclusief materiaal 10,-. Tyvek is een synthetisch mate riaal dat op textiel lijkt. Bij het beschilderen en verhitten van tyvek ontstaan verrassende effec ten. Op 14 en 21 september van 09.00 tot 11.30 uur verzorgt Thea de Lange hiermee een workshop. De prijs is 40,- voor twee lessen (seivicepas 5% korting), exclusief materiaal 15,-. In september verzorgt kunste naar/docent Jos Apeldoorn de cur sus beeldhouwen in hout. Hakken, raspen, glad schuren in zachte houtsoorten met als resultaat na drie lessen een beeld dat in de olie gezet kan worden. Kosten bedra gen 65,- (seivicepas 61,75) voor drie lessen op woensdagen 12, 19 en 26 september van 13.30 tot 16.30 uur. Plus materiaalkosten 7,-.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 7