contact Tips tegen insluipers HEILOO GEMEENTE Openingstijden Burgerzaken Evenementen WILT U LANGSKOMEN IN HET GEMEENTEHUIS? De publieksbalies Bouwen en Wonen en Burgerzaken werken op afspraak. Kijk voor meer informatie op www.heiloo.nl Heeft u vragen? Bel meteen!! UITKIJKPOST 25 JULI 2012 nieuws en informatie voor de inwoners van Heiloo Ook in de gemeente Heiloo zijn woninginbrekers actief. Opvallend daarbij is dat insluipingen vaak plaatsvinden in de 'lichte' zomermaanden en dat insluipingen vooral overdag plaatsvinden. Bij een insluiping komt iemand een pand in zonder braakschade te maken: door een niet afgesloten deur, een raam dat open staat, een open staand bovenraam enzovoort. Een tas, laptop of camera is zo verdwenen. Behalve de mate riële schade, geeft een insluiping bij gedupeerden vaak ook een emotionele klap. Een wildvreemde is in huis geweest en heeft aan persoonlijke spullen gezeten. Met de slogan 'Sluipgevaar, ramen en deuren op slot en bekijk het maar' wil de politie de inwoners bewust maken van deze vorm van cri minaliteit. Zo kan veel ellende worden voorkomen. Vooral overdag In de zomermaanden kan het verleidelijk zijn om de woning 'te ventileren'. Sommigen zijn nog steeds gewend dat de deuren en ramen niet altijd afgesloten hoeven te worden als men even een boodschap gaat doen. De daders slaan juist toe als de bewoner even weg is, in de tuin aan het werk of bijvoorbeeld als de kinderen naar bed gebracht worden. Deuren op slot U kunt zelf veel doen om insluipingen te voorkomen. Draai de deur op slot als u boven of in de tuin bent. Let er ook op dat de schuur wordt afgesloten, zodat u niet ineens zonder fiets zit. Als u uw woning verlaat zorg ervoor dat de deuren op slot zijn en ramen dicht of beveiligd zijn door middel van een speciale klink met slot of een ander beveiligingsmiddel. Bouwmarkten kunnen u hierover voorlichten en daar zijn ook inbraakpreventiematerialen verkrijgbaar. Doe altijd aangifte Het is belangrijk altijd aangifte te doen bij de politie. Dat geldt niet alleen voor insluipingen, maar voor alle vormen van criminaliteit. Wanneer de politie weet wat er speelt, kan zij criminaliteit beter bestrijden en weten ze waar ze prioriteiten leggen. GEMEENTEHUIS Raadhuisplein 1 Postbus 1, 1850 AA Heiloo t 072 535 66 66, info@heiloo.nl www.heiloo.nl Openingstijden mat/mvrij 08.00 -12.30 uur maandagavond 18.00 - 20.00 uur Op andere tijden na afspraak. BEHEER OPENBARE RUIMTE AFVALBRENGPLAATS Rosendaal 2 Postbus 1, 1850 AA Heiloo t 072 535 66 66 Openingstijden dit/mvrij 08.00 -12.00 uur 13.00 -15.45 uur zaterdag 09.00 -13.00 uur Evenementenbeleid aangepast Vanaf 2013 stelt de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord de regionale evenementenkalender per kalen derjaar vast. Organisatoren van aandachtsevenementen moeten dan evenementen vooraf aanmelden. Aandachtsevenementen zijn evene menten die extra inzet of aandacht van de hulpdiensten vragen. Aanmelden voor 31 oktober In het Evenementenbeleid Heiloo 2011 is opgenomen dat organisatoren van aandachtsevenementen evenemen ten uiterlijk in december aan moeten melden voor het komende kalender jaar. In de loop van 2012 heeft de Veiligheidsregio echter vastgesteld dat een organisatoren aandachtseve nementen voor 31 oktober moeten aanmelden. Evenementenbeleid Heiloo aangepast Het evenementenbeleid van Heiloo is daarom aangepast. De aanpassingen zijn verwerkt in paragraaf 5.6 (jaarplan ning van aandachtsevenementen) en in hoofdstuk 7 (vergunningprocedure). De burgemeester heeft daartoe op 18 juli 2012 besloten. Het aangepaste evenementenbeleid treedt in werking op 1 augustus 2012. Het beleid is gebaseerd op artikel 2:24 en 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening Heiloo 2010 en op 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht. Ter inzage Het geactualiseerde evenementen beleid ligt vanaf 26 juli ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis. U kunt het ook digitaal inzien op de web site van de gemeente www.heiloo.nl Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Y. Ammerdorffer van de afdeling Bestuursondersteuning, telefoonnummer 072 535 66 47. Burgerlijke stand tot en met 17 juli Geboren Rick Wesselink z.v. S.E. Wesselink Marijn J.C. Hoff z.v. J.C. Hotten C.A.M. Baart Dylan Groenland z.v. C. Groenland Merel E.L. den Hartog d.v. T. den Hartog en L.H.P.C. Stoffels Roelof Post z.v. M.P. Post en M. Zoutman Kick Vijzelaar z.v. J.A. Vijzelaar en P.M. van Eist Jack G.R. Kleverlaan z.v. B. Kleverlaan en J. van Alen Jesper D.M. Kits z.v. L.T. Kits en S.C.H. Trompert Sammy J. Ruigewaard d.v. H.J.W. Ruigewaard en M. Patberg Coen P. Riemslag z.v. S.A.P. Riemslag ;en R.M. van Eek Juliët N. Raats d.v. P.E. Raats en E.J. Zwaan Sanne de Winter d.v. S.D. de Winter en M.IJnsen Tim P.J. van der Kooi z.v. J.P. van der Kooi en M.M. Sonneveld Sibren P.C. Hoogland z.v. F.G. Hoogland en M.L.M. Wijker Tessel P. de Boer d.v. W. de Boer en R.M. Post Huwelijksaangiften/aangiften geregistreerd partnerschap R.J. Manshande en L. Bolten J.J. Jongkind en M. Reus R.J. Ullers en M. Albers Huwelijken/gereg. Partnerschappen J.J. Baltus en S.T. de Palm M. Versteeg en S. Kuil Overleden P.J.M. Out A.M.J. Peters w.v. Moolhuijsen N. Pasterkamp e.v. Bakker H. Idema w.v. Dekker J.A. Leijen w.v. Druijven J.G. Slagman w.v. Klinkhamer K.T. Bouma C.K. Hakkesteegt e.v. Overwater J.J. Bergeman M. Muijs e.v. Willeboordse

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 9