Bingo en wandelen met KBO-Limmen Zomerfeest in heemtuin De Wielenmaker Expositie in Gemaal 1879 Jonge Heilooër kunstenaars exposeren in Hoeve Overslot Duinen als decor bij Kunst en Koningsduin regio u NIEUWS UIT DE REGIO Aantrekkelijk en afwisselend zomerprogramma Jaarlijkse zomerfeest is op u en 12 augustus KORTOM Meditatiewandeling Egmondse duinen Zie de zee in Hoeve Overslot Onderweg gaat u langs een vogelhut of naar het bezoekerscen trum ML AUGUSTUS 2012 Een rondleiding door heemtuin De Wielenmaker is puur genieten van ongerepte natuur. Foto: Peter Lassooij EGMOND - Op 2 augustus, 13 augustus en 18 september organiseert Sandra Roubos van Mensendieckpraktijk Limmen meditatiewandelingen in de Egmondse duinen. Tijdens de wandeling worden de zintuigen extra opengezet en geprikkeld. Ook zal het pad af en toe verlaten worden om, op een rustige plek, staande ont spanningsoefeningen te doen. Aanmelden kan op mensen- diecklimmen@kpnplanet.nl of 06-49917037 o.v.v. naam, aantal personen, telefoonnummer. Deelname kost 5,- per keer, contant te betalen vooraf aan de wandeling. Deelnemers dienen zelf te zorgen voor een geldige duinkaart. Bij regen zal de wandeling niet door gaan. www.mensendiecklimmen.nl LIMMEN - De ouderenbonden ANBO, KBO en PCOB, het Rode Kruis en de stichtingen wel zijn in Castricum, Akersloot en Limmen bieden gezamenlijk een aantrekkelijk en afwisselend zomerprogramma aan. De activiteiten vinden plaats in de drie kernen en zijn toeganke lijk voor alle 55+ inwoners van alle kernen. U wordt uitgenodigd door de KBO Limmen voor een: bingomiddag op dinsdagmid dag 14 augustus om 14.00 uur in Vredeburg Dusseldorperweg/ hoek Vredeburglaan te Limmen. Iedereen is welkom, men speelt tien rondes en er zijn leuke prijzen te winnen, u krijgt tevens een heer lijk kopje koffie of thee. De kosten voor dit alles zijn 3,-. Op woensdag 15 augustus is er een bos- en duinwandeling van zes of zeven kilometer. Vertrek is om 14.00 uur bij de toegangs kaartenautomaat, parkeerterrein Johanna's Hof. Onder leiding van Ben Piepers loopt u via een kleine AKERSLOOT - Op zondag 5 augustus is de gebruikelij ke expositie op het Gemaal 1879 aan de Fielkerweg 4 te Akersloot gewisseld. Vanaf dan exposeert gedurende de maan den augustus en september de keramiste Annelies Deutekom uit Heerhugowaard. Zij is begonnen als zeefdrukker in haar eigen drukkerij in Alkmaar. Omdat Annelies geen onbekende is in de kunstwereld heeft zij veel gezeefdrukt voor kunstenaars in Bergen (NH). Geïnspireerd door deze omgeving is zij ruimtelijk werk gaan maken. En hoe! Na enige vakopleidingen te heb ben gevolgd weet zij haar creativiteit op een professionele manier vorm te geven. Inmiddels kan Annelies zichzelf keramiste noemen. Tevens werkt zij graag met brons. Annelies werkt in opdracht voor particulie ren en bedrijven. Regelmatig wordt haar werk geëxposeerd. Nu dus in het Gemaal 1879. Voor volgende exposities raadpleeg haar website. Annelies: „Waarom maak ik het werk dat ik maak? Het heeft te maken met mijn fascinatie voor materie en wat daarmee kan gebeu ren, daaronder valt ook het opzoe ken van de grenzen. Daarnaast heeft het te maken met vrijheid. De vrij heid die ik voel in mijn werkplaats om de dingen te doen zoals ik die wil. Zonder regels, zonder mooi of niet mooi, zonder zoals het hoort of zoals het moet. Maar wel: de materie naar mijn hand zetten, klei bewerken tot een materiaal met en mooie textuur. Of materialen die ik toevallig ergens tegenkom een omweg en een rondje 'camping' richting strand, buigt u linksaf de van Oldenborghweg op, steekt de Zeeweg over richting het Moffenpad en volgt u de weg via bospaden en Johanna's weg naar het bezoekers- centrum De Hoep. Ondeiweg gaat u even langs een vogelhut en voor de liefhebber nog even naar het bezoe kerscentrum van de PWN. Afsluitend eventueel een kopje koffie of iets anders bij Johanna's Hof. De kosten bestaan uit een toegangskaart PWN en consumptie. Aanmelden bij: Ben Piepers, Bartigon 20, Limmen, tel. 072-5052321 of Stichting Welzijn Castricum, Geesterduinweg 5, tel. 0251-656562. Bij slecht weer graag even bellen of het doorgaat, tel. 072- 5052321. Het hondje Sara, door kera miste Annelies Deutekom. totaal nieuwe functie geven in een beeld." Gedurende deze expositie is tevens het gehele gemaal geopend en wordt iedere zondagmiddag tus sen 13.30 uur en 16.30 uur uitleg gegeven over de werking van het gemaal en als de omstandigheden gunstig zijn wordt het gemaal ook in werking gesteld. In de maand sep tember is het gemaal en de exposi tie extra te bezichtigen op de Open Monumentendagen. Deze zijn dit jaar op 8 en 9 sep tember, het gemaal is dan geopend van 10.00 tot 17.00 uur en de moei te van het kosteloos bezichtigen waard. EGMOND - Stichting De Wielenmaker houdt op zaterdag 11 en zondag 12 augustus van 10.00 tot 16.00 uur haar jaarlijk se Zomerfeest in de heemtuin, die al weer elf jaar bestaat, een halve hectare groot is en vroe ger agrarisch werd gebruikt. Er zijn alleen inheemse planten soorten aangeplant en biotopen geschapen voor planten en dieren die zich hier van nature thuis voe len. De heemtuin staat er, ondanks het natte en het koude voorjaar, weer prachtig bij. Door de kille lente kwam de natuur laat op gang, de warmte die volgde zorgde er voor dat andere soorten eerder bloeiden, zodat nu een waar zomerfeest ontstaat. Omdat er nog veel bloemen zijn, zijn EGMOND - Op dit moment expo seren Sjoerd Piepenbrink, Thijs van Diepen en Tanoki Design in Hoeve Overslot in Egmond aan den Hoef. De jonge kunstenaars die eer der exposeerden tijdens de Kunstzesdaagse in Heiloo zullen nu exposeren in het rustieke Overslot en tonen een uitgebreide collectie van him werk. Thijs van Diepen laat onder andere zijn met graffiti gemaakte portretten van de 27Club zien. Dit zijn de beroemde muzikan ten die allemaal niet ouder werden dan 27 jaar, zoals Jimi Hendrix, Jim Morisson, Kurt Cobain en onlangs nog Amy Winehouse. Door het gebruik van graffiti brengt de kunstenaar het street- art gevoel van de straat de expo- er ook veel hommels en wilde bijen, het wemelt van de sprinkhanen en bij weer mooi dartelen er veel vlin ders. Ook dit jaar vertellen de vrijwil ligers van De Wielenmaker u van alles over de flora en faima, het principe van een heemtuin en ecolo gische moestuin en over de nieuwe wandeling die door ze is bedacht. Na de rondleiding kunt u op het ter ras genieten van koffie of thee met een verrukkelijk Fermento taartje of van een glas vruchtensap of bio logische wijn. Kom dus op 11 en 12 augustus naar Heemtuin De Wielenmaker, Sint Adelbertusweg 38 in Egmond- Binnen. De entree is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Zie voor meer informatie: www.wielenmaker.nl. sitiemimte in. Sjoerd Piepenbrink exposeert zijn op het eerste gezicht luchtig lijkende collectie 'I give up creative shit!' Deze collectie bestaat uit honderd verschillende digitale collages. De stukken zetten de kijker aan het denken en bevatten soms absur distische elementen. De kunstwer ken zijn op zeer hoge kwaliteit op verschillende formaten afgedrukt. Tanoki Design toont lampen, door Matthieu Wittebrood en Sophie Louter- Wittebrood onder andere gemaakt van oude cassettebandjes en hebben daardoor een vreemde retro uitstraling. De expositie is elke zaterdag en zondag van 14 juli tot en met 26 augustus geopend van 14.00 tot 20.00 uur. De toegang is gratis en alle geëx poseerde werken zijn te koop. EGMOND - Egmond heeft er sinds vorig jaar een nieuwe attractie bij in de vorm van een schelpenkabinet. Een prachtige collectie schelpen is aangespoeld in de beroemde 'gele kamer' van Hoeve Overslot, ooit nog geschilderd door Florence K. Upton en te zien in Het Louvre te Parijs. Het schelpenkabinet kreeg de naam Ecce Mare, zie de zee. Naast de permanente tentoonstel ling van schelpen van de gehele wereld is er in Hoeve Overslot een expositie van voorwerpen die gerelateerd zijn aan de schelp. Verder is de expositie over De Egmondse School samengesteld door Peter van den Berg in samenwerking met de stichting Historisch Egmond nog te zien, evenals een kleine maar boeiende tentoonstelling etnografica. Thijs Van Diepen toont zijn met graffiti gemaakte por tretten. Aangeleverde foto

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 9