contact m HEILOO Discozwemmen en hondenzwemmen 11 nieuws en informatie voor de inwoners van Heiloo GEMEENTE Openingstijden Raad en (raads)commissies Evenementen Werk in uitvoering Burgerzaken WILT U LANGSKOMEN IN HET GEMEENTEHUIS? De publieksbalies Bouwen en Wonen en Burgerzaken werken op afspraak. Kijk voor meer informatie op www.heiloo.nl Heeft u vragen? Bel meteen!! UITKIJKPOST 29 AUGUSTUS 2012 GEMEENTEHUIS Raadhuisplein 1 Postbus 1, 1850 AA Heiloo t 072 535 66 66, info@heiloo.nl www.heiloo.nl Openingstijden mat/mvrij 08.00 - 12.30 uur maandagavond 18.00 - 20.00 uur Op andere tijden na afspraak. BEHEER OPENBARE RUIMTE AFVALBRENGPLAATS Rosendaal 2 Postbus 1, 1850 AA Heiloo t 072 535 66 66 12.00 uur 15.45 uur 13.00 uur Welstandscommissie De volgende vergadering van de Welstandscommissie vindt plaats op maandag 3 september. De verga dering is in het gemeentehuis, ingang Raadhuisplein 1. Plannen, die daarvoor in aanmerking komen, worden vooraf gaand aan de vergadering in mandaat behandeld. Wie bij een vergadering van de commissie aanwezig wil zijn, kan een afspraak maken met de heer G. Twint, telefoonnummer 072 535 67 32. Ontvangen aanvragen omgevings vergunning Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning zijn ontvangen. Heerenweg 186, zaaknr. 12 08924 verbouwen winkel/woning tot woning ontvangstdatum: 13 augustus 2012 De Spindel 19, zaaknr. 12 08926 plaatsen dakkapel op voordakvlak woning ontvangstdatum: 15 augustus 2012 Werkendelslaan 43, zaaknr. 12 09131 vergroten woning (dakopbouw) ontvangstdatum: 13 augustus 2012 Verleende omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders hebben de volgende omgevingvergunningen Definitieve agenda De lijst met de te behandelen plannen staat vanaf vrijdagmiddag 31 augustus op de website www.heiloo.nl onder het thema Bestuur en organisatie bij Adviescommissies/ Welstandscommissie. De agenda ligt ook vanaf maandag 3 september tus sen 8.00 en 12.30 uur in het gemeen tehuis ter inzage bij de receptie. verleend. Heerenweg 172, zaaknr. 12 08569 aanleggen uitweg verzending: 24 augustus 2012 Kennemerstraatweg 632, zaaknr. 12 07951 plaatsen erfafscheiding verzending: 30 juli 2012 Het Maalwater 7c, zaaknr. 12 06894 bouwen woning en aanleggen uitweg verzending: 30 juli 2012 Oosterzijweg 110, zaaknr. 12 08173 plaatsen erfafscheiding (incl. poort) verzending: 30 juli 2012 Stationsweg 74, zaaknr. 12 08174 veranderen winkel in kantoor (1e etage) verzending: 30 juli 2012 Westerweg 360, zaaknr. 12 06256 realiseren dagopvang "De Zorgcirkel" en vergroten bestaande uitweg verzending: 24 juli 2012 Uit&Zo Op zaterdag 1 september wordt van 11.00 uur tot 16.00 uur de jaarlijkse Uit&Zo Heiloo gehouden met kramen in en rond de bibliotheek. Deze dag gel den de volgende verkeersmaatregelen. De Westerweg tussen de hoek van de Rabobank (toegang Stationsweg blijft open) tot en met het parkeerterrein tegenover de Willibrorduskerk wordt op zaterdag 1 september van 7.00 tot Bezwaar Belanghebbenden kunnen tegen de genoemde besluiten een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burge meester en wethouders van Heiloo, afdeling Bestuursondersteuning, Postbus 1, 1850 AA Heiloo, binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit. De datum van verzend ing vindt u onder de omschrijving van het plan. Een bezwaar- of beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Indien er sprake is van een spoedeisend belang kunt u, nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, tevens om een voor lopige voorziening (schorsing) vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Alkmaar, Postbus 251 1800 BG Alkmaar. Indien u van de laatstgenoemde mogelijkheid gebruik maakt, bent u griffierecht verschuldigd. Deel Westerweg in september en oktober afgesloten Het wegdek op de Westerweg tussen Het Zevenhuizen en Slootenslaan is aan vervanging toe. Daarom gaat dit deel vanaf 3 september tot eind oktober op de schop. De hele rijbaan krijgt een nieuwe fundering en asfalt- verharding en het gedeelte tussen Het Zevenhuizen en Egelenburg krijgt ook een nieuwe riolering. Kijk op www.hei- loo.nl voor meer informatie onder het kopje Buurt bij Werk in uitvoering. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 072 535 66 66. 17.00 uur afgesloten voor alle verkeer. Ook wordt vanaf vrijdag 31 augustus 17.00 uur tot zaterdag 1 september 21.00 uur een parkeerverbod ingesteld voor het parkeerterrein tegenover de Willibrorduskerk en alle parkeervakken op het terrein van Uit&Zo Heiloo. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 072 535 66 66. Burgerlijke stand tot en met 24 augustus Geboren Sebastiaan G.J.A. Beentjes z.v. P. Beentjes en B.Y.H. de Hoop Thijmen P. Leek z.v. P. Leek en D. Lankwerden Tycho van der Veldt z.v. R.P. van der Veldt en L. Hofman Najla Bashiir Salaad d.v. Bashiir Salaad Ibraahim en Safiyo Ahmed Abutey Elise C. Radema d.v. J.J. Radema en M.S. Morriën Huwelijksaangiften aangiften gereg. partnerschap R. Schutten en J.L. Baas Huwelijken gereg. partnerschappen I.A.H. Bogaard en N.E. Kuipers N. Keegstra en D.R. Kerst R.M. Koster en A.J. van den Heuvel Overleden A.M. Dekker wv Ceelie H. Landen G. van der Blom C. van Vlijmen J.H.J. van Vuuren H.P. Stengs M.C.E. Mohl M.C.M. Smithuis ev Zonneveld J.A. ten Hacken C.M. Ansingh ev Suijk A. Piekeboer C.H.T.M. van Meer wv van Loon ledereen van 11 tot met 17 jaar kan op zaterdag 1 september van 19.30 tot 22.00 uur zwemmen en swingen voor 3,- (abonnementhouders 1,-). Op de laatste zwemdag van dit seizoen, zondag 2 september, sluiten wij de hekken van het zwembad om 17.30 uur. Maar alle honden mogen na slui tingstijd van 17.30 tot 18.30 uur gratis met hun baasjes komen zwemmen. Meer informatie Kijk voor meer informatie op www.tendenzheiloo.nl of www.heiloo.nl De genoemde bouw- en sloopplannen zijn niet altijd direct beschikbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker Bouwen en wonen van de publieksbalie Bouwen en Wonen, telefoonnummer 072 535 66 66. Openingstijden di t/m vrij zaterdag 08.00 - 13.00 - 09.00 -

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 11