ZATEPWté ggpHMBEP Heiloo humanitas €19,- 1 week gratis trainen! <xkx>o<xxxxxxxxx><x><x><xxxx><x><xxxx><><xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx> Humanitas Senioren on line bij SeniorlAleb vt Vennewater Badminton Pridini, voor werelds voeten- en stemwerk! Healthcenter Vennewater Bij Healthcenter Vennewater Dit jaar een record aantal deelnemers! Uit&Zo Heiloo wordt dit jaar voor de 18de keer gehouden op zaterdag 1 september van 11.00 tot 16.00 uur, rond Bibliotheek Heiloo aan de Westerweg. Evenals voorgaande jaren is dit evenement georganiseerd door Biblio theek Heiloo. Dat er behoefte is aan een overzicht en een officiële opening van het komende activiteitenseizoen in Heiloo blijkt uit het steeds weer grote aantal deelnemers. Een structurele subsidie van de gemeente Heiloo, de sponsoring van De Uitkijkpost, de inzet van een groot aantal vrijwilligers en de medewerking van Scouting Victorie Heiloo zorgen er voor dat dit evenement ieder jaar kan worden georganiseerd. GROOT AANTAL KRAMEN EN OPTREDENS ACTIVITEITEN IN DE BIBLIOTHEEK ^gpnewater traint u elke dag v.a. per maand tegen inlevering van deze advertentie kunt u Uit&Zo Heiloo is de start van het culturele, educatieve en sportieve seizoen in Heiloo. zeventig organisaties en verenigingen (een record) geven informatie over de organisa tie zelf en de activiteiten in het komende seizoen. Bij de meeste kramen kunnen de bezoekers zich al direct hiervoor opgeven. De opstelling van de kramen staat op de plattegrond. Naast een grote stroom informatie is er ook veel te zien en te horen. Op twee podia (één buiten en één in de Willibror- duskerk) worden tijdens Uit&Zo Heiloo zeer diverse optredens verzorgd vanuit het gehele Heilooër verenigingsleven: van koor tot orkest, van sport tot dans. Niet alleen op de podia, maar ook op straat en in de bibliotheek is van alles te beleven. OPENING Uit&Zo Heiloo wordt om 11.05 uur fees telijk geopend op het podium op het parkeerterrein van Rozing naast Biblio theek Heiloo. OÓK VOOR KINDEREN Dit evenement biedt ook veel voor kin deren. Een groot aantal deelnemers heeft een speciaal programma voor deze leef tijdsgroep. Daarnaast staat voor hen ook een aantal activiteiten gepland, zoals: LIVE MUZIEKOPTREDENS De Muziek- en Dansschool verzorgt in de bibliotheek, vrijwel de hele dag, live-optre dens van leerlingen. afgeschreven materialen (boeken, cd's, tijdschriften en dergelijke). Ook deze keer is er weer een ruime keuze. De plattegrond met deelnemerslijst en een overzicht van de optredens op de podia en daarbuiten, vindt u ook op de website van Bibliotheek Heiloo: www.bibliotheekheiloo.nl LEDENACTIE BIBLIOTHEEK HEILOO Als organisator van Uit&Zo Heiloo doet Bibliotheek Heiloo speciaal deze dag iets extra's voor haar (nieuwe) leden. Alle materialen, waar normaal leengeld voor wordt betaald, kunnen tijdens Uit&Zo Heiloo gratis worden geleend. Dit geldt dus voor dvd-speelfilms, games, top 100 cd's en sprinters (net uitgekomen, populaire boeken). Nieuwe leden krijgen alleen deze dag 25% korting op hun eerste jaarlidmaat schap en betalen geen inschrijfgeld van €3.- Optredens op de podia Jeugdbrandweer met demonstraties en blusactiviteiten Sportdemonstraties (basketbal, honk bal, en trampoline springen), waarbij ook meegedaan kan worden Workshops acteren voor kinderen van 8 tot 12 jaar door Stichting Spelekind Knutselen, onder leiding van Hobbyfarm Gaming voor kinderen tot 16 jaar VRIENDEN VAN DE BEUN Speciaal op deze Uit&Zo Heiloo pakt de Stichting Vrienden van De Beun weer flink uit met een optreden van Micheline van Hautem. Zij staat met een spiksplinter nieuw programma 'Crème de la Crème' komend seizoen in Theater de Beun. KNUTSELEN Onder leiding van vrijwilligers van de Hob byfarm kunnen kinderen zich de hele dag lekker uitleven. ACTEERWORKSHOP Stichting Spelekind houdt om 11.30 en om 13.30 uur een workshop acteren voor kinderen van 8 tot 12 jaar. GAMEN Er is een aantal computers in de biblio theek gereserveerd om met elkaar te gamen (tot 16 jaar). VERKOOP AFGESCHREVEN MATERIALEN BIBLIOTHEEK Voor kooplustigen is er de verkoop van ik ben mantelzorger Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie met 92 afdelingen op het gebied van Zorg en Welzijn. Jaarlijks zijn er in de regio Noord-Kennemerland ruim 400 vrijwilligers ingezet in de thuissituatie bij chronisch zieken, gehandicapten, mensen met dementie, ouderen, mensen in de laatste levensfase, gezinnen met opvoedingsvragen, als taaimaatje, ggz-maatje, mantelzorgmaatje, als voorlezer, bij de thuisadministratie, kindervakantieweken, bij de zondagmiddaginloop en de telefooncirkels. Het Steunpunt Mantelzorg NK van Humanitas is verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie, advies, praktische en emotionele onder steuning aan mantelzorgers. Humanitas informeert vrijwilligers, medewerkers van stichtingen Welzijn en de gemeentelijke Wmo-loketten en andere belangstellenden over mantelzorgondersteuning en vrijwilligerswerk. Al meer dan 14 jaar geeft SeniorWeb Alkmaar hulp en onderricht aan senioren over het omgaan met de computer. Ons programma omvat een tiental cur sussen, inloopmiddagen en themamiddagen. Deze maand start SeniorWeb Alkmaar het nieuwe compu terseizoen met de wekelijkse inloop op dinsdag 4 en donderdag 6 september in De Hofstaete, Daalmeer- eiland 40 en donderdag 6 september in 't Trefpunt, Louise de Colognystraat 20, beide in Alkmaar en van 14.00 tot 16.00 uur. Op deze inloopmiddagen kunt u met al uw computervragen terecht maar ook oefenen onder begeleiding op één van de gereedstaande computers. Informatie over al onze activiteiten vindt u op de komende Uit&Zo-markt op stand 35. Telefo nisch kan ook bij de heer Dekker op 06-1243 7850 of mail naar: cursus@seniorweb-alkmaar.nl. Tevens kunt u het nieuwe informatieboekje aanvragen per mail: pr@seniorweb-alkmaar.nl. Kijk ook eens op: www. seniorweb-alkmaar.nl. 't Vennewater Badminton is een van de grootste badmintonverenigingen boven het Noordzeekanaal. Aangezien 't Vennewater Badminton over een eigen sporthal beschikt (Het Zevenhuizen 46), is het mo gelijk om meerdere malen in de week het badmin- tonspel te beoefenen. Naast recreatief badminton kan deelgenomen aan diverse vormen van competitie en toernooien. We hebben veel mogelijkheden om kennis te maken met de badmintonsport. Zo kan je drie keer komen meespelen om te bezien of de sfeer en sport je aanstaat. Wil je een aantal keer komen spelen, maar is een lidmaatschap te duur, dan is het mogelijk een 10-rittenkaart aan te schaffen voor 75,-. Lid worden van de vereniging is uiteraard de beste optie. Je kan dan heerlijk sportief bewegen of intensief sporten. Beginnende recreanten worden wegwijs gemaakt op de speeltijden of op speciale beginnertrainingen. Jeugdleden krijgen van begin af aan training op de woensdag- of vrijdagmiddag. Wil je meer vreugde beleven aan de badmintonsport, dan ligt hier jouw kans; kom gewoon eens langs. Bijvoorbeeld tijdens ons Open Huis op zondag 2 september van 09.00 tot 12.00 uur. Meer informatie: www.badmintonvennewater.nl. Altijd jaloers gekeken naar Ierse dansers of gepro beerd mee te doen tijdens een Griekse avond, dan is het tijd om een kijkje te nemen bij Internationale Dansvereniging Pridini. Internationale dans zorgt voor een goede duurcon- ditie, verbetert je motoriek en zorgt voor sociale contacten. Voor deze sport heb je geen partner nodig, geen speciale kleding of schoeisel. Leeftijd speelt geen rol! Nieuw: bij voldoende aanmeldingen start een jeugdgroep voor jongeren van 9 tot 12 jaar, woensdag van 19.00 tot 19.45 uur. Vanaf 12 jaar danst men op woensdagavond, van 20.00 tot 21.30 uur, of op vrijdagochtend, van 10.00 tot 11.00 uur, in Cultureel Centrum 'De Strandwal', Olvendijk 2a, in Heiloo. Houd je van zingen van internationaal reper toire, dan ben je welkom bij de zanggroep, repeti tieavond: maandag. Wat let je nog om mee te doen, informatie: Marianne Schippers, tel. 072-5334110, of www.pridini.nl. Healthcenter Vennewater beschikt over een royale, van airco voorziene fitness zaal met professionele apparatuur. Voor vetverbranding of conditietraining kunt u gebruik maken van de cardioapparaten, maar ook voor vrije fitness bent u bij ons aan het juiste adres. We werken met de TGS sleutel van Technogym. Hierop komen uw persoonlijke gegevens te staan en kan er een op maat gemaakt trai ningsprogramma op geprogrammeerd worden. Onze gediplomeerde trainers bege leiden u met een schema dat exact op uw wensen is toegespitst. U kunt elke dag trainen vanaf 19 euro inclusief begeleiding. Een bezoekje aan onze infraroodsauna neemt de spanning van alle dag weg en is een prima afronding van een uurtje sporten. Voor een Het Zevenhuizen 48 1852 JC Heiloo V072 - 5330167 healthcentervennewater.nl

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 13