uH&xo Zaterdag 8 september 2012 Leer Spaans bij Campo del Sol in Heiloo 50 jaar Muziek- en dansschool Heiloo Actie Zorg oo<xxx>o<xxxxxxx>o<><x><xxxx>o<><x><x> <xxxxx>oo<xxxxxx>oo<x>oo<x><>o<><x><x> van ll.OOuur tot 14.30uur In het gebouw van Openbare Scholengemeenschap Willem Blaeu Robonsbosweg 11, Alkmaar Volksuniversiteit Alkmaar 072 5152069 info@vualkmaar.nl I www.vualkmaar.nl HOVO Alkmaar organiseert interessante cursussen Programma najaar 2012 Een lang leven leren! Actie /^)zo~g Open. Heiloo ag Campo del Sol is een taaiinstituut gespecialiseerd in de Spaanse taal. Bij Campo del Sol krijgt u les in groepen van maximaal acht personen, zodat er aandacht is voor iedere cursist. Vanaf het begin wordt er veel tijd aan spreek vaardigheid besteed. De lessen zijn voor volwassenen en worden gegeven door een ervaren, gediplomeerd en en thousiast docente. Er zijn cursussen op alle niveaus. Het klaslokaal van Campo del Sol is voorzien van moderne mid delen zoals een beamer. Ter ondersteu ning van de lessen wordt er gebruik gemaakt van internet. De cursussen starten in de week van 10 september. Voor beginners komen er dit jaar twee groepen, op maandagmiddag om 15.00 uur en op woensdagavond om 19.00 uur. Bij veel belangstelling eventueel ook op woensdagavond om 21.00 uur. Voor gevorderden zijn er vele mogelijk heden. Kijk op www.campodelsol.org, bel naar 072-5669956, of ontmoet ons op Uit&Zo Heiloo! Leer Spaans bi L«nd«n wMr Spuns gesproken wordt Actie Zorg James Wattstraat 7 1817 DC Alkmaar Tel. 072-5 400 400 info@actiezorg.nl www.actiezorg.nl Actie Zorg James Wattstraat 7 1817 DC Alkmaar Tel. 072-5 400 400 info@actiezorg.nl www.actiezorg.nl Thuiszorg nodig? Hulp bij het Huishouden Persoonlijke verzorging Verpleging Begeleiding AWBZ, PGB&Wmo Particuliere hulp Wij komen snel in actie! Geen wachttijden Vaste medewerker Volgens uw wens(en) Betrokken Snelle inzet Actieve werkhouding Thuiszorgorganisatie Actie Zorg biedt diverse diensten aan om u in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig te functioneren in uw eigen, vertrouwde omgeving. Actie Zorg biedt AWBZ-zorg, Hulp bij het Huishouden (Wmo), zorg aan mensen met een Persoonsgebonden Budget (PGB) en particuliere hulp. Het enthousiaste team is u van dienst in de regio Noord-Kennemerland en voor ambulante begeleiding ook in de regio West-Friesland en de Kop van Noord-Holland. Actie Zorg biedt: hulp bij het huishouden, persoonlijke verzorging, verpleging en ambulante begeleiding. Actie Zorg levert kwalitatief goede zorg en is daarom ISO 9001/HKZ gecertificeerd. Bovendien is Actie Zorg in het bezit van het BTN- keurmerk, dat door Branchebelang Thuiszorg Nederland wordt toegekend aan gecertificeerde leden. Actie Zorg, James Wattstraat 7, Alkmaar, tel. 072-5400400, www.actiezorg.nl. Heeft u ook de ambitie om een leven lang te leren? Ontplooiing, verdieping en verbreding van uw horizon door het verwerven van kennis? Dat kan bij HOVO Alkmaar (Hoger onderwijs voor 50-plussers) die op de locatie van Inholland aan de Bergerweg in Alkmaar een aansprekend programma aanbiedt. U kunt kiezen uit onderstaande cursussen, die starten in de week van 1 oktober 2012. Er is geen formele voorop leiding vereist en er worden geen toetsen afgenomen. De colleges worden gegeven door ervaren en inspirerende docenten. Amerikaanse Verkiezingen Kunstgeschiedenis 'Van Goya tot Lautrec' Meesters der Moderne Kunst na WO II Ik en de ander: Filosofische gesprekken over persoonlijke identiteit 'Griekse Klassiekers' en rechtsfilosofische vraagstukken 'Gespitste Oren, Klassiek-Romatisch', een luistercursus Geschiedenis van de Jazz en improvisatiemuziek (Veld)colleges Duinen en Mensen: 'Natuur en Historie' Alkmaar, West-Friese stad in het gewest Holland 'De Hemelse Wetten'; een geschiedenis van de pre-Copernicaanse sterrenkunde Bio-Organische Chemie; 'Eten en Drinken? Chemie!' Het nieuwe HOVO-seizoen wordt ingeluid op maandag 24 september om 14.30 uur in de Rabobankzaal van Hoge school Inholland met een boeiende lezing, 'De West-Friese Omringdijk', gehouden door Lia Vriend-Vendel, geograaf. De lezing wordt kosteloos aangeboden aan alle HOVO-cursisten op de locatie van Inholland Alkmaar. Ook alle ex- HOVO-cursisten en hen die nog nooit aan een cursus hebben deelgenomen en misschien onbekend zijn met HOVO nodigen we graag uit! Kijk voor de volledige cursusinhoud, lesdata, prijzen en inschrijfmethode op www.hovoalkmaar.nl of mail naar info@hovoalkmaar.nl voor de brochure! Muziek- en Dansschool Heiloo bestaat dit jaar 50 jaar en is niet meer weg te denken uit de gemeente. Vele inwoners van Heiloo hebben hun eerste muziek- en danslessen hier met plezier gevolgd. De school wil ook een laagdrempelige voorziening zijn binnen de gemeente, gericht op een breed publiek, bereikbaar voor alle bevolkingsgroepen en met een breed en flexibel aanbod dat aansluit bij de vraag van de mensen. Kerntaak van de school is het geven van lessen en cursussen in de kunstvakken muziek, dans en drama(musical) Op verschil lende niveaus, van beginners tot (ver) gevorderden, worden er lange en korte cursussen aangeboden. Onder het motto: 'Kom langs, en ontdek je Talent'! worden in de weken vanaf maandag 10 tot 15 september diverse inlooplessen voor muziek en dans gegeven. Het rooster van deze inlooples sen is te vinden op de site. Vanaf maandag 3 september staan onze medewerkers klaar om iedereen te informeren over onze mogelijkheden en kunt u zich direct inschrijven. Voor meer informatie: www. muziekendansschoolheiloo.nl, e-mail: info@muziekendansschool- heiloo.nl, Het Veld 1, Heiloo, tel. 072-5332460.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 15