J Volop nostalgie bij Rock 'n Roll Street Akersloot L Poëzie in de slotkapel: '..het nooit hetzelfde land' Toekomst zwembad in Limmen onzeker Kermisavond in Vredeburg Akersloot in winterse sferen tijdens timmerdorp J regio 18 NIEUWS UIT DE REGIO - .- ^5 - :i ft yt 4 fy-r Om de kermissfeer te verhogen is gekozen voor een all-in formule Pastoor Anton Overmars op Radio 80 Castricumio5 live vanaf Timmerdorp Limmen 29 AUGUSTUS 2012 AKERSLOOT - In Akersloot werd afgelopen weekend Rock 'n Roll Street gehouden, een drie daags festival met volop Rock 'n Roll muziek, nostalgie en tra ditie. Het Wilhelminaplein was omgetoverd tot een overdekt rock 'n roll plein met swingende muziek van diverse bands. De aftrap was op vrijdag avond met de Naehtmarkt op het Wilhelminaplein, waar naast demon straties van oude ambachten bijna van alles te koop was. Zaterdagavond knetterenden, verdeeld in velschil lende klassen, traditiegewijs dol drieste solexen door het doip. De deelnemers waren afkomstig uit het hele land; één solexcoureur was zelfs uit Duitsland afgereisd! Ieder met zijn eigen solex, afgesteld en opgevoerd naar eigen believen. Wie denkt dat een solex langzaam is, moet zelf maar eens komen kijken. De meest aansprekende klasse was de C klasse. Rijders op klompen, vrolijk uitgedost in authentieke leren jassen en onvervalste pothel- men vermaakten het enthousiaste publiek, dat ondanks de stromende regen genoot van een aantal span nende races. Het door plensbuien glad geworden wegdek was mede oorzaak van enkele spectaculaire uitglijders in de stootkussens, die uit veiligheid waren opgesteld in de scheipe bochten. Tussen de solex races door werd een demonstratie race op minibikes gegeven, waarbij jonge rijders him behendigheid op brullende minimotoren toonden. Op zondag stonden schitterende oldti mers in het middelpunt, waaronder Cadillacs, Chevrolets en Fords. Ook waren The Crazy Roekers van de partij met prachtige oude motoren (BSA, Norton). Het Akersloter festival is inmid dels uitgegroeid tot één van de grootste roek 'n roll festivals van ons land en werd dan ook bezocht door liefhebbers uit binnen- en bui tenland! De nostalgische klasse, met unieke solexen en rijders, uitgedost in authentieke leren jassen en onvervalste pothelmen, werd over vallen door een hevige stortbui. Foto: Carolien Breed EGMOND - Al voor het tien de jaar vindt deze zomer in de Slotkapel, Slotweg 19 te Egmond aan den Hoef de poëzie- serie Tuchtig slot' plaats. Het thema dit jaar is 'geest en duin'. Op zondag 2 september om 20.00 uur is de laatste bijeen komst van deze zomer. De groep 'Achterom' verwoordt en bezingt Generaties lang zwommen reeds in het zwembad Dampegheest, maar zal dat voor de toekomst ook nog gelden? Aangeleverde foto LIMMEN - De maand augustus heeft ook Limmen te maken gehad met tropische tempe raturen waardoor zwembad Dampegheest een paar gezellige weken achter de rug heeft! Het zwembad is nog open tot en met zondag 9 september. In de laatste weken van augustus lopen nog een paar leuke acties, waarbij men bijvoorbeeld een adventure-evenement met vijf per sonen ter waarde van 120- kan winnen Deze actie geldt tot en met oktober. Alle acties en meer nieuws staan op de Faeebookpagina: www.faee- book.com/odisports. Op zondag 16 september, van 12.00 uur tot 16.00 uur staat een hondenzwemdag op het programma. In geval van hon denweer is het terrein voorzien van grote partytenten. De entree voor de hond is €2,50 en voor de baasjes en belangstellenden is deze dag gratis. Voor het seizoen 2013 is het onze ker of zwembad Dampegheest open zal gaan. Beheerder Odi Sports staat hier nog steeds positief tegenover maar kan dit niet alleen. Een woordvoerder van Odi Sports: „Vanwege deze verzelfstan diging zullen er een aantal dingen gaan en moeten veranderen. Op dit moment zijn wij nog aan het onder zoeken hoe dit allemaal in te kleden is. Natuurlijk is elk idee van harte welkom en zullen wij proberen alle wensen in ons pakket op te nemen. Wilt u hierover meedenken meldt u dan aan via info@odisport.nl en ontvang een uitnodiging voor een brainstormbijeenkomst." een uur lang in poëzie en muziek de beweging van het duinlandschap: 'het nooit hetzelfde land'. Achterom bestaat uit Henk van Meegen, piano, Henk Engel, gitaar en zang, Hans van der Laan, fluit, saxofoon en zang en Jan Tulp, accordeon, gitaar en zang. Ans Zwart verzorgt weer een natuureollage. De toegang en koffie of thee tot besluit zijn gratis. De kapel is open vanaf 19.30 uur. LIMMEN - Tot in de jaren '70 was er tijdens de Limmer kermis altijd een avond speciaal voor gehuwden en leeftijdgenoten uit het dorp, die druk werd bezocht. Daarna is deze traditie verwaterd om voorgoed te verdwijnen toen ook de Gastronoom werd opgehe ven. Met de kermis van vorig jaar is de draad weer opgepakt in de bovenzaal van Vredeburg. Het was een wat aarzelend, maar zeer suc cesvol begin. De enthousiasme verhalen van de aanwezigen werkten aansteke lijk op de thuisblijvers van vorig jaar en hebben ertoe geleid dat ook dit jaar weer een kermisavond zal plaatsvinden. Een gezellige avond voor jongeren die zich al wat ouder voelen en voor ouderen die zich nog jong voelen. Het evenement vindt plaats op vrijdag 7 september in Vredeburg van 20.30 tot 01.00 uur en het in deze regio bekende duo Sunrise is hiervoor geëngageerd. Dit duo heeft al 28 jaar een ver trouwde naam in het kermiseireuit met een repertoire van de jaren '60 tot heden. Om de kermissfeer te verhogen is gekozen voor een all-in formule. Dat wil zeggen dat aanwe zigen a 30,- per persoon van vrij drinken (uitgezonderd buitenlands gedestilleerd) en diverse hapjes kimnen genieten. Met als bijkomend voordeel dat men niet de hele avond aan één tafel gebonden is, maar men zich vrij en onbezorgd door de zaal en op de dansvloer kan bewegen. Gezien het gelimiteerde aantal plaatsen in de boerderij kan men zich telefonisch aanmelden via tel. 072-5051950 of opgeven via info@vredeburglimmen.nl. EGMOND - In het kerkradiopro gramma van RTV 80, dat op 2 sep tember om 09.00 uur wordt uit gezonden, kunt u luisteren naar een gesprek tussen Nel Visser en pastoor Anton Overmars van de rooms-katholieke parochies in de Egmonden. Pastoor Anton vertelt over zijn diverse banen, in de zorg, in de zakenwereld, in het klooster, in de gevangenis en nu als pastoor van de Egmonden. En hoe dat allemaal zo gekomen is. Hij verwondert zich over de cul turele verschillen tussen Brabant en Noord-Holland en met name hoe er omgegaan wordt met dood en begraven. Hij blijkt naast zijn fimctie als pastoor ook een rol te spelen in Lourdes als biechtvader. En uiteindelijk heeft hij het over zijn liefde voor religieuze muziek. Dit kerkprogramma is op zondag 2 september van 09.00 tot 10.00 uur te beluisteren op Radio 80 (105.9 fm of 96.5 kabel) en wereldwijd op www.rtv80.nl (ook op tv achter de lokale tekst- tv van RTV 80, kanaal 44 Ziggo). De uitzending wordt om 08.00 uur vooraf gegaan door een uur reli gieuze muziek. Het programma wordt herhaald op maandag na het nieuws van 20.00 uur. LIMMEN - Donderdag 30 augus tus zal Radio Castrieuml05 live aanwezig zijn op Timmerdorp Limmen. De uitzendingen zijn tussen 12.00 uur en 14.00 uur te beluisteren. Ook dit jaar is er voor ouders, opa's, oma's, andere familieleden en kennissen de mogelijkheid tot het aanvragen van verzoekplaatjes voor de kin deren die timmeren of voor de leiding. Verzoeknummers kunnen gemaild worden naar contact® castricuml05.nl. Belangrijk: je naam te vermelden en voor wie het verzoekje is. Castrieuml05 is te beluisteren in de ether op 105.0FM, op de kabel in Akersloot, Limmen en De Woude op 89.0FM. En via internet: www. castricuml05.nl.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 17