Open dag met expositie in Ibis atelier The Original Gusto: Smaakjuweel in Castricum Nazomer in de Wimmenummerduinen Avond over masten in Egmond-Binnen en Egmond aan den Hoef Just Jazz op Castricuml05 y?- i8 INGEZONDEN MEDEDELING Op 4 en 5 september vindt er een informatie-avond plaats voor de inwoners Timmerdorp hult Akersloot in Winterse Sferen U dient zelf te zorgen vooreen toegangskaart van het gebied 29 AUGUSTUS 2012 UITKIJKPOST REGIO - Ibis atelier start weer met een open dag op zaterdag 1 september van 11.00 tot 17.00 uur. Tevens is er een overzichtsexpositie van cursisten. Wat opvalt is het hoge niveau van de schilders die les krijgen van de profes sionele docenten. „Waar het om draait", zegt Ingeborg van Bleisem eigenaar en docente, „is dat de cursisten goed les krijgen en persoonlijke begelei ding. Daarom besteden wij veel aandacht aan onze beginners, met een goed gestructureerde basiscursus tekenen. Van hieruit kan men zich verder ont wikkelen in de schildertechnieken. De afdeling fijnschilderen heeft al echt zijn naam gevestigd met de interna tionaal bekende docenten Herman Smorenburg en Paul Jaarsma. Verder zorgen wij er voor dat de sfeer ontspannen is. Nieuw bij Ibis atelier zijn de cursus kunstgeschiedenis en de schildercursus voor kinderen. Op de open dag is er ook gelegenheid om met de docenten kennis te maken." Informatie vind u op www.ibisatelier.nl of bel naar 072-5053097. Het atelier is gelegen aan de Jan van Goyenstraat 318 in Alkmaar. CASTRICUM - Na een aantal gebmikswisselingen van het voormalige pand van Mienes Juweliers is in het pand aan de Dorpsstraat 66 een smaakjuweel teruggekeerd. The Original Gusto koffie en thee opent op 1 september haar deuren met vers gebrande koffie en kwalitatief hoogwaardige thee. De thee en koffie worden betrokken van hofleverancier Wijs en Zonen welke al ruim twee eeuwen bekend staat om haar kwalitatief hoogwaardige koffie en voortreffelijke theemelanges. Ook is er een mime collectie Kusmi thee uit Frankrijk verkrijgbaar. Daarnaast zijn er een groot aantal artikelen verkrijgbaar welke gerelateerd zijn aan het genieten van thee. Denk hierbij aan theeknijpers, theezakjes en koffiesiropen van Monin, en combinatiepakketten die leuk zijn om weg te geven. The Original Gusto thee en koffie maakt deel uit van het concept 'Genieten Zo' aan de Dorpsstraat. Ook Pincho Restaurant en Corso Bioscoop maken deel uit van dit concept. Alhoewel The Original Gusto een winkeloppervlakte kent van circa 25 vierkante meter, en hiermee een van de kleinste winkels aan de Dorpsstraat is, herbergt het een enorme hoeveelheid schatten voor de thee- en koffieliefhebber. Om u kennis te laten maken heeft men aantal aanbiedingen samengesteld. Mocht u zaterdag 1 september tussen 12.00 uur en 15.00 uur te bezoeken, dan kimt u uw wagen met betrekking tot het Wijs en Zonen thee en koffie assortiment stellen aan Lex Heij, die bij de firma verantwoordelijk is voor het inkopen en melangeren van de thee en het branden van de koffie. Hij is iemand die met passie en kennis van zaken uw wagen kan beantwoorden. Yasmin en haar team heten u welkom. EGMOND - Het college van Bergen heeft een voorlopige keuze gemaakt voor de loca ties voor twee masten voor mobiele telecommunicatie. Na een zorgvuldige afweging heeft het college de voorkeur uitge sproken voor bedrijventerrein De Weidjes in Egmond aan den Hoef en sportcomplex Adelbert in Egmond-Binnen. In de beide Egmonden is het bereik voor mobiele telefonie en mobiel internet matig. In de masten kimnen antennes van drie providers komen te hangen, waarmee het mobiel bereik verbetert. Sinds 2006 wordt in Egmond-Binnen gezocht naar een locatie voor een mast. In Egmond aan den Hoef loopt het traject sinds 2009. Bewoners hadden bezwaren tegen locaties waarvoor eerder vergunningtrajec ten waren gestart. In overleg met bewonerswerkgroepen zijn alterna tieve locaties aangewezen. Deze locaties zijn getoetst aan het antennebeleid, provinciaal beleid, stedenbouwkundige en cultuurhis torische richtlijnen en onderzocht door TNO en de Universiteit Twente op radiotechnische mogelijkheden. Voor- en nadelen zijn per locatie op een rijtje gezet en uiteindelijk is een zorgwildige afweging gemaakt. In Egmond-Binnen en Egmond aan den Hoef is het bereik voor mobiele telefonie en mobiel internet matig. Het is lastig om slecht mobiel bereik te hebben en soms zelfs alarmerend. Hulpdiensten als de brandweer en ambulance zijn minder goed bereik baar. Personeel op de ambulance kan bij slecht mobiel bereik geen hartfilmpje doorsturen naar het zie kenhuis. De Rijksoverheid heeft vijf providers toestemming gegeven om binnen een aantal jaren een netwerk te hebben in heel Nederland. De providers zijn verplicht om 24 uur per dag, zeven dagen per week, landelijke dekking te verzorgen. Om dat mogelijk te maken moe ten gemeenten meewerken aan het plaatsen van masten voor mobiele telecommunicatie. Voor de inwo ners organiseert de gemeente twee informatieavonden. De informatieavond in Egmond aan den Hoef start dinsdag 4 sep tember om 19.00 uur in Dorpshuis Hanswijk. De informatieavond voor inwoners van Egmond-Binnen start woensdag 5 september om 19.30 uur in Dorpshuis De Schulp. Tijdens de avonden kunnen inwoners ook vragen stellen aan wethouder Alwin Hietbrink en ver tegenwoordigers van T-Mobile, het Antennebureau, de Universiteit Twente (Egmond-Binnen) en TNO (Egmond aan den Hoef). De raadscommissie van don derdag 13 september zal gehoord worden over de locaties van de Komen er masten voor mobiele telecommunicatie in de Egmonden? Eigen foto masten. Daarna worden de locaties besproken in de vergadering van de gemeenteraad op donderdag 4 oktober. Nadat het voorlopig stand punt in de raadscommissie en in de gemeenteraad is behandeld, zal het college een definitieve beslissing nemen over de locaties van de mas ten. REGIO - Als op 30 augustus, de laatste donderdag van de maand, om iets over zevenen 'Mood Indigo' van Duke Ellington uit uw luidspreker te horen is, dan bent u weer bij het programma 'Just Jazz' beland. 'Mood Indigo', gezongen door Hella Peterse, is altijd het begin van het jazzprogramma, gepresen teerd door Jan van Weelden en Fred Timmer. Ook deze keer met een zeer afwisselend programma; van kleine combo's tot bigbands en van dixieland tot modem. Door Nederlandse en buitenland se jazzgrootheden, altijd van grote kwaliteit. Zoals Benny Goodman, Louis Belson, Duke Ellington, maar ook de Nederlandse zange ressen Hella Peterse en Mariëlle Koeman uit Castricum. En meer Nederlandse jazz met Piet Noordijk en The Dutch Swing College Band. Het programma op Castricum 105 is te beluisteren via 105.0 FM tot ver in de regio, 104.5 FM op de kabel in Bakkum en Castricum en FM 98.0 op de kabel in Akersloot, Limmen en op De Woude. Ook kunt u de programma's beluisteren via inter net op www.castricuml05.nl. REGIO - Na een afwisselende zomer gaat de natuur op de herfst aan. De maandelijkse IVN-wandeling op zondag 2 sep tember wordt misschien nog een zomerse tocht, maar er zullen ook al tekenen van de herfst te zien zijn. Herfsttijd is bessentijd in de dui nen en daar zijn er opvallend veel van: duindoorn, meidoom, zuurbes, liguster, en natuurlijk de onvolpre zen dauwbramen. Die zijn er niets voor niks, die zijn er voor (en door) de vogels! Die snoepen eivan en die poepen er van. En tijdens de wandeling kijkt u ernaar. Maar ver der wordt het natuurlijk en mooie wandeling door het afwisselende zeedorpenlandschap ten noorden van Egmond aan Zee. Het pad is vaak mul, dus stevige schoenen aanbevolen. Start is om 10.00 uur bij Sportcentrum De Watertoren in Egmond aan Zee. Van te voren opgeven is niet nodig, wel zelf zorgen voor een toe gangskaart voor het Noordhollands Duinreservaat van PWN. Een donatie (richtlijn 2,50 euro) wordt op prijs gesteld. Voor nade re inlichtingen kunt u mailen, IVN-Heiloo@hccnet.nl of tel. 072- 5325110. AKERSLOOT - Met een recordaantal kinderen zal Akersloot deze week in winterse sferen ver keren. Piet Paulusma heeft lage temperaturen en winterse buien voorspeld aan het veldje aan de Roemersdijk, waar deze week het zestiende timmerdorp van start gaat met als thema: Winterwonderland. Organisatie en kinderen zijn druk bezig met het voorbereiden van de activitei ten, het oefenen voor de bonte avond (vrijdagavond vanaf 18.30 uur) en het maken van versier seltjes, allemaal voor koning Winter. Voor actuele informatie of het programma kunt u kijken op: www.timmerdorpakersloot.nl. Aangeleverde foto V

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 18