Dagje Amsterdam voor vluchtelingenkinderen Komt u ook op verjaardag bij Maria? Vrijwilligers gevraagd voor Wereldwinkel Franse conversatieles BSO Ypestein gaat als de brandweer H E I L O O Kinderen uit Heiloo bezochten Science Center Nemo Het uitje werd georganiseerd door vluchtelingenwerk Gedenkfeest geboorte Maria bij OLV ter Nood Rommelmarkt Dompvloetlaan Kinderkledingbeurs Klaverjassen Aanhouding Gevraagd: zalenzetters Contactgroep Partnerverlies Aquarelleren Papierknipkunst Bewegen op Muziek Fitness voor vrouwen Taichi Qigong Klassiek ballet voor ouderen Watergymnastiek Badminton UITKIJKPOST 29 AUGUSTUS 2012 In het zonnetje op het dak van Nemo. De kinderen komen met name uit gezinnen uit Somalië, Irak, Tsjetsjenië en Kongo Brazzaville. Aangeleverde foto HEILOO - Donderdag 22 augus tus was voor een groep kinderen van vluchtelingen in Heiloo een prachtige dag. Ze zijn hier de afgelopen jaren komen wonen. Omdat ze het financieel niet breed hebben werd vorig jaar in de Katholieke kerk voor deze groep gecollecteerd. De opbrengst, aan gevuld met giften van particulieren, was voldoende voor een vakantie uitje. Met z'n dertigen maakten ze een treinreis naar Amsterdam. De NS zette het beste beentje voor, want behalve een vlotte rit was er voor ieder kind een petje. Daarna beke ken de kinderen de wondere wereld in Science Center Nemo. Ze hebben er heel wat ontdekt, lekker gegeten en veel pret gehad. Het uitje werd georganiseerd door de werkgroep Vluchtelingenwerk in Heiloo. Als u wilt helpen bij de begeleiding van vluchtelingen in het dorp, kunt u contact opnemen met Aziz Azizi, tel. 06-22754890 of a.azizi@vwnwh.nl HEILOO - Zaterdag 8 septem ber, exact negen maanden na het Hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, gedenkt de Katholieke kerk wereld wijd het geboortefeest van de Moeder van God. Op zaterdag 8 september, de ver jaardag van Maria, viert hulpbis schop Mgr. Hendriks om 12.00 uur in OLV ter Nood in Heiloo met alle aanwezigen de Heilige Eucharistie. De feestelijke viering wordt voor afgegaan door rozenkransgebed. Je kunt jezelf de vraag stellen of er voor een moeder een groter vreugde denkbaar is, dan haar kinderen blij en verheugd rondom haar verzameld te zien. Rector Beemster van OLV ter Nood hoopt op deze dag met velen haar verjaardag mogen vieren. HEILOO - De bewoners van de Dompvloetlaan in Heiloo hebben him zolders weer leeggehaald voor de verkoop tijdens de jaar lijkse rommelmarkt, deze keer op zondag 2 september. De markt vindt plaats van 10.00 tot 16.00 uur. In de Dompvloetlaan is op deze dag van alles te vinden voor hobby en vrije tijd. Van tweede hands boeken, cd's en dvd's tot meubels, van sieraden tot elektri sche apparaten, potten, pannen en snuisterijen: de bewoners zijn letterlijk en figuurlijk van alle markten thuis. Tijdens de markt is de straat alleen toegankelijk voor voetgangers en afgesloten voor overig verkeer. HEILOO - Op zaterdag 22 septem ber van 10.00 tot 12.00 uur houdt het Trefpunt, Abraham du Bois- hof 2 in Heiloo weer een gezellige kinderkledingbeurs. U kunt hier goedkope kinderkleding, speel goed en nog veel meer kopen. Wilt u een tafel reserveren om uw tweedehands kinderkleding en/of speelgoed te verkopen, dan kimt u contact opnemen via tel. 072-5331297. De afmeting van de tafel is 80 x 160 en kost 7,-. HEILOO - Maandag 3 september start men met de wekelijkse klaverjasavonden op de nieuwe locatie: Cultureel centrum 'De Strandwal' Olvendijk 2a Heiloo, naast de Kapel. Dit is een onder deel van GGZ. Wilt u eens komen kijken, u bent welkom. De zaal is om 19.00 uur open en start is om 19.30 uur. Inlichtingen bij mevrouw G. Verhage tel. 072-5123271 of bij mevrouw R. Geerlings tel. 072-5339345 HEILOO - Op zaterdag 25 augus tus omstreeks 23.00 uur kreeg de politie melding dat een jongen in de omgeving van de Stationsweg rond zou lopen met een honkbal knuppel in zijn handen. De jongen maakte deel uit van een groep jongeren die richting 't Loo ging. De politie trof hen ondeiweg. Een van de jongeren probeerde iets te verbergen onder zijn jas. Bij controle bleek het om een korte honkbalknuppel te gaan. Hij werd aangehouden en voor verhoor overgebracht naar het politiebu reau. HEILOO - De Wereldwinkel in Heiloo, Stationsweg 105, is op zoek naar mensen (man/vrouw) die het team van medewerkers willen komen verster ken. Het is een leuke en interessante vrijwilligersbaan voor een ochtend of een middag per week. Bent u een dagdeel per week beschikbaar of wilt u meer informatie meldt u dan aan bij mevrouw H. Röling tel. 072-5332749. Zo lang de voorraad strekt krijgt u op de volgende artikelen van de Aziatische lijn 25% korting: woksauzen, zoetzuur en teriyaki, sweet chili saus, ketjap rnanis en de groene of rode curry kruidenpasta. Nu de zorner- opruiming voorbij is zijn er weer nieuwe producten in de Wereldwinkel te koop uit landen rond de evenaar. HEILOO - Om nog veel meer van uw verblijf in Frankrijk te kunnen genie ten, of het nu gaat om uw vakantie of om uw tweede thuis, is het een heel goed idee om dit komende seizoen een conversatiecursus Frans te gaan vol gen. U kimt gaan starten op beginnersniveau of op een wat hoger niveau, als u al enige kermis van de Franse taal heeft. Als ervaren lerares Frans werkt Jenny Comelissen met beginners en twee dejaars leerlingen met de methode 'C'est bien ca', een vlotte methode voor volwassenen, gebaseerd op zinnen uit de normale omgangsspreektaal. Bij de andere niveaus werkt zij met de boeken 'C'est ca' en 'C'est bien ca' deel twee, maar absoluut gericht op het leren spreken van de taal. Dit gebeurt in groepjes met een beperkt aantal leerlingen in een heel gezellige, ontspannen sfeer. U kunt zowel overdag als 's avonds les krijgen en natuurlijk hoort u er ook thuis enige tijd mee aan de slag te gaan. Voor gevorderden is er ook les zonder aanschaf van boeken waarbij in het Frans over heel gevarieerde onderwerpen wordt gediscussieerd. Voor informatie, tel. 072-5336878 ofjennycomelissen@gmail.com. HEILOO - Wat doe je als je vader bij de brandweer werkt? Dan neem je natuurlijk al je vriendjes van Kits Oonlie BSO Ypestein mee voor een onver getelijke rondleiding! De vaders van Wessel de Haas en van Tamara Ditmars gaven samen met Jordy de kinderen een onvergetelijke rondleiding bij de brandweer. STICHTING WELZIJN HEILOO Trefpunt Abraham du Bois-hof 2 Heiloo tel. 072-5331297 www.welzijnheiloo.nl stichting@welzijnheiloo.nl De zalen en zaaltjes in het Trefpunt worden druk gebruikt door uiteenlopende groepen en verenigingen. Die hebben alle maal hun eigen wensen voor de opstelling van tafels en stoelen. Bij het herindelen van de ruim tes wordt er dus heel wat afge schoven met het meubilair. Met het aanbreken van het seizoen zoeken wij enkele nieuwe vrijwilli gers die een deel van het werk op zich willen nemen, naar hun keuze tussen 08.00 en 09.00 uur, tussen 12.00 en 13.00 uur of tussen 16.00 en 17.00 uur. Verdere informatie en aanmelden bij receptie Trefpunt, 072-5331297. Op dinsdag 4 september van 13.30 tot 15.30 uur is er in het Trefpunt weer een bijeenkomst van de Lotgenoten Contactgroep Partnerverlies. Dit keer is het thema: Herinneringen vormgeven. U bent welkom om mee te pra ten en uw ervaringen te delen met lotgenoten. Entree inclusief con sumptie 5,-. Voor meer informatie is welzijnscoach Karlijn Sengers bereikbaar, via tel. 072-5331297. Donderdag 27 september van 20.00 tot 22.00 uur start de cursus Aquarelleren, een der meest gelief de schildertechnieken. Docent is Saskia Sengers. De prijs is 215,- voor 25 lessen, exclusief materia len. Sierknippen, met schaar en papier. Van een oude volkskunst naar eigentijdse knipsels. Cursus onder leiding van Janna van Zuijlen. De eerste les is op donderdag 27 september van 14.00 tot 16.00 uur. Kosten voor zes lessen zijn 85,-, exclusief materialen 3,50. Deze cursus is bedoeld voor mensen met (lichte) bewegings problemen. De oefeningen doen we op en bij de stoel, vrij bewegend in de ruimte of met materialen als een bal, hoepel of stokken. De les sen zijn iedere dinsdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur en beginnen op 28 augustus. In de cursus Fitness voor Vrouwen werkt u op muziek aan uw beweeglijkheid, coördina tie, spierkracht en vaardigheden. Samen en individueel, lopend en op de mat, met elke week ander mate riaal. De cursus duurt 34 weken en start woensdag 5 september van 13.30 tot 14.30 uur. Op donderdag 13 september van 14.00 tot 15.00 uur start de cursus Taichi Qigong die naar keuze uit 10, 15 of 25 lessen bestaat. Donderdag 6 september kimt u meedoen aan een gratis proefles. Informatie en opgeven via tel. 072-5331297. In deze cursus klassiek ballet leert u basistechnieken en danspas sen, en uiteindelijk wordt een dans ingestudeerd. De eerste van 33 les sen vindt plaats op woensdagmid dag 12 september, van 13.30 tot 14.30 uur in de Hofdijkschool. Info en/of opgave via tel. 072-5331297. Ook dit seizoen is er weer watergymnastiek, speciaal bedoeld voor mensen die begelei ding nodig hebben in het water. De start is op 4 september, ver der naar keuze op dinsdag middag of op vrijdagochtend. Bij zwembad Loos heeft het water een temperatuur van 30° C en wordt met ozon gezuiverd. De vrij willige begeleiders gaan mee het bad in. De kosten bedragen 3,- per keer, de eerste keer gratis proefles. Informatie en opgeven via telefoon 072-5331297. De groep Badminton 50+ begint weer. Na 5 september kimt u twee keer gratis meespelen, u leent dan van ons een racket. Wel zelf zaal sportschoenen meenemen. Netty Schalks geeft verdere informatie, telefoon 072-5331175.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 7