Klap 'ns in je handjes, blij blij blij! Krant vereniging inde spotlight een halve pagina Uit&Zo Heiloo 2012: fantastische dag met veel bezoekers Ciao Italia Limmen iae Proef nü onze mozzarella, dabatta en chianty! föl Kees Burger rNïïïïïïrmwm /EZEöSZF DMSEEmË (ëEJEGnZE® 13 BORDEN M êMmf - |itl Het SctietdlngsHuys 1 fteurt THUIS BIJ AH LIMMEN A PE L LA NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Nieuws uit Heiloo 3-9 Nieuws uit de regio 15 Sport in de regio 17-21 Familieberichten 22-23 Dit weekend weer kermis in Limmen Man uit Limmen mishandeld Uw Zeven dagen open! ANDERS DAN ANDERE Jort Pel sluit seizoen af met goud Profiteer ook van de kracht van VAN DER BORDEN MAKELAARS SX (072)5351000 ^B ^B 5 SEPTEMBER 2012 UPAfJefsVrL HEILOO - Kom woensdag 12 september om 10.00 uur naar Bibliotheek Heiloo. Daniëlle de Ruijter komt dan een muzikaal feestje bouwen voor de aller jongste kinderen van vier maan den tot 4 jaar tijdens de sing-in. Samen met papa, mama, oma, opa of een andere volwassene bele ven de kinderen een heerlijk ont spannen én actief muzikaal uurtje. Daniëlle is professioneel Muziek op Schoot docent en gaat bekende en nieuwe liedjes met de kinderen spelen en zingen. De 'Klap 'ns in je handjes' Sing-ins worden in het hele land gehouden in het kader van 'het Jaar voor Muziek en het Jonge kind', georganiseerd door de Stichting muziek op Schoot. Het is een gevari eerd en vrolijk uurtje muziekplezier. Vaak is de herinnering aan de liedjes weggezakt en wordt het geheugen opgefrist in deze bijeenkomst en zingen de kinderen en him oudere het thuis nog een keer, en nog een keer, en nog... Achterliggende w eek gedachte bij de muzieklessen is dat muziek op alle fronten de algemene ontwikkeling stimuleert. Natuurlijk de taalontwikkeling, maar ook de sociale, emotionele en intellectuele ontwikkeling. Muziek maakt slim! Opgave bij voorkeur vooraf bij Bibliotheek Heiloo, tel. 072- 5330670. Het aantal deelnemers is beperkt. En: u bepaalt na afloop wat u betaalt! REGIO - Zaterdag tussen 02.10 en 02.25 uur is een 20-jarige man uit Limmen uur z op de Rijksweg mishandeld door drie voor hem onbekende mannen. De man zat hier voor een woning en werd door een van hen zonder aanlei ding geschopt door de mannen die langsfietsten. Teiwijl hij op de grond lag is hij nog diverse keren geschopt door het drietal. Het slachtoffer liep letsel op aan zijn hoofd en ledematen. De politie zoekt getuigen die rond dit tijd stip de mannen gezien hebben. Een van hen is ongeveer 20 jaar, 1.70/175 meter lang, blank, blond haar en hij droeg een bruine jas. De andere daders waren ongeveer even oud. De mishan deling vond plaats ter hoogte van Rijksweg nummer 114. De verdachten fietsten weg richting Heiloo. m excl btw L Een van de deelnemers aan de Uit&Zo was de theaterbende Heiloo. Foto: Ricardo Marcker HEILOO - Zaterdag werd een geslaagde 18de editie van Uit&Zo Heiloo gehouden. Vierenzeventig deelnemers (een absoluut record) gaven op vaak creatieve wijze informatie aan de naar schatting meer dan tweedui zend bezoekers en konden ook nu weer een groot aantal belangstel lenden direct inschrijven voor hun activiteiten. Burgemeester Hans Romeyn opende Uit&Zo met lovende woor den voor de bibliotheek. Hij bena drukte hoe belangrijk het is dat een dergelijk evenement gehouden wordt. Kennis maken met elkaar en met bijna alles wat Heiloo het komende seizoen te bieden heeft. Daarbij gaf de burgemeester aan dat een bruisend Heiloo niet moge- advertentie Voor meer info: www.uitkijkpost.nl >adverteren >verenigingspagina lijk is zonder de inzet van vele vrij willigers. Een flink aantal 'nieuwe Nederlanders' werd ook welkom geheten en persoonlijk over de markt geleid. De sfeer op Uit&Zo Heiloo was uitstekend. Natuurlijk hadden de deelnemers daar flink de hand in, maar ook het mooie weer, het ter rasje, de optredens, de deelnemers achter de kramen, de enthousiaste speakers bij de podia en de mensen van het geluid zorgden voor een geslaagd evenement. Daarnaast werden er ook veel extra activi teiten gehouden, zoals een groot aantal demonstraties en blusacti viteiten van de Jeugdbrandweer, waaraan iedereen deel kon nemen. Aan de grote knutseltafel van de Hobbyfarm in de bibliotheek wer den ook dit jaar weer veel creatieve werkstukken gemaakt. Tegenover de Willibrorduskerk was het spor ten geblazen. Kinderen en vol wassenen sloegen een balletje in de slagkooi van Double Stars, sprongen op de trampoline bij de Gymnastiek- en Turnvereniging Heiloo en scoorden in de basket van Basketbalvereniging Flashing Heiloo. Er was ook veel acteerwerk te zien (en wie zin had kon meedoen met de workshop) van Stichting Spelekind. Leerlingen van de Muziek- en Dansschool zorgden de hele dag in de bibliotheek voor een gezellige sfeer. Zij lieten zon der schroom hun geleerde kunsten horen op dwarsfluit, gitaar, piano en nog vele andere instrumenten. Met na ieder optreden een welver diend applaus! Speciaal voor het mooie weer nu extra voordelig Winkelhof 't Loo 27, Heiloo Nieuwe Egmonderstraatweg 1-7a Egmond a/d Hoef -zondag open spelekind.nl H en ny Stoop j uitvaartverzorging Heiloo e.o. E.J. Potgieterweg 27 Heiloo telefoon: 072 532 0345 MJ VAN DER sinds 1933 .ONTVANGEN? BEL DONDERDAG TOT I5.OO UUR: 0226 33 10 20 (rODI VERSPREIDING Bv) KIJK OOK OP WW WU IT KIJ K POSTN L JAARGANG 77 NUMMER 36

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 1