Tim van der Lans neemt afscheid van Buurtbus Heiloo Veilig Verkeer Nederland organiseert een route door het dorp Heiloo H E I L O O 3 U wilt stemmen, maar uw benen willen niet? De PvdA Heiloo haalt u op! •71-5331318 Honden en baasjes genieten in het Baafje Verkiezingsmarkt in 't Loo Klaverjassen in 't Oosthonk k AH Roerbakmixen 8 september op de Verkiezingsmarkt in 't Loo. Met van half twee tot drie bij de kraam D66'er en plaatsgenoot Jeroen Leek uit het team van D66, Tweede Kamerlid Wouter Koolmees, onze financieel specialist. Voorvragen en opmerkingen over ons landelijke verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september staan de hele dag D66'ers klaar. Kom zaterdag! En nu vooruit UITKIJKPOST 5 SEPTEMBER 2012 HEILOO - Op zondag 2 september, de allerlaatste zwemdag van Het Baafje, mochten alle honden na sluitingstijd gratis komen zwemmen. Van 17.30 tot 18.30 uur was het een drukte van jewel ste en genoten een groot aantal honden met hun baasjes van de waterpret. Foto: Ricardo Marcker HEILOO - Op 5 juni was het parcours rijden en theorie voor de cursisten van de scootmo- biel cursus van Veilig Verkeer Nederland, op donderdag 13 september gaan de scootmobie- len de praktijk in. Op 13 september zijn scootmo- biel rijders uit Heiloo uitgenodigd in winkelcentrum 't Loo om 13.00 uur bij brasserie Veldt koffie/thee gratis om de route te gaan rijden. Wethouder Ouderkerken geeft het startschot om 13.30 uur. De route loopt door het doip, over een spoor wegovergang (begeleiding door Prorail) en doet men het Maalwater aan, en komen tenslotte bij het golfbaan restaurant aan (achter Ypestein). Daar zal wat te drinken en wat te eten klaar staan. Daarna vervolgt men de route, om rond 16.30 uur weer bij 't Loo te eindigen. Ook seootmobiel rijders die niet eer der de cursus hebben gevolgd kun nen meedoen. Opgeven voor deze middag kan bij: grootenboer2000@ zonnet.nl, of op tel. 072-5336360 of 072-5330725. HEILOO - Zaterdag 8 septem ber is weer de traditionele Verkiezingsmarkt in winkelcen trum 't Loo. Deze keer voor de Tweede Kamer verkiezingen van woensdag 12 september. Zoals altijd staan de landelijke partijen met een afdeling in Heiloo hier met een kraam: D66, GroenLinks, WD, PvdA, CDA en PW. Hun leden zijn er de hele dag om vragen over het landelijke verkie zingsprogramma van him partij te beantwoorden. HEILOO - Vrijdag 14 septem ber wordt er weer een open drive gehouden in buurthuis 't Oosthonk in plan Oost, aanvang 20.00 uur. Voor meer informatie, tel. 072-5338911. HEILOO - Na tien jaar stopt Tim van der Lans (74) als vrijwil liger voor Vereniging Buurtbus Heiloo. Op maandag 27 augustus reed hij zijn laatste rit met de bus en werd door trouwe passa giers getrakteerd op welgemeen de bedankjes en bloemen. Tim is van de eerste lichting buurt buschauffeurs, zat jarenlang in het bestuur waar hij het seeretariswerk op zich nam. Hij onderhield contac ten met onder andere de gemeente, Provincie, Kamer van Koophandel en andere buurtbusbesturen, hield de website bij met verhalen en foto's, maakte folders, haalde de eerste sponsors binnen en schreef de rubriek Buurtbusontmoetingen in de Uitkijkpost. Kortom Tim was allround pr-man en heeft zich met hart en ziel ingezet om buurtbus Heiloo op de Heilooër kaart te zet ten. En dat is gelukt, want mede door zijn inspanningen kreeg de buurtbus meer bekendheid en steeg het aantal passagiers in de tien jaar van haar bestaan van circa 3.000 naar ruim 11.000 per jaar. Tim en Ria van der Lans verhuis den eind '99 van Beveiwijk naar Heiloo. Om meer dorpseontae- ten op te doen, meldde hij zich in 2002 aan als chauffeur voor de pas opgerichte buurtbuslijn die dat jaar door Heiloo en naar Egmond zou gaan rijden. Omdat een buslijn van Connexxion richting Egmond in die tijd niet rendabel was, sprong buurtbus Heiloo in dat gat. Tim gaf er de voorkeur aan om alle maan dagen te rijden. „Zodat ik in het ritme kon blijven! Vooral in het begin waren de ritten nog wel eens stil. Dat was op zich niet zo gek; we waren immers net begonnen en weinigen wisten van het bestaan van de buurtbus af.' Daar kwam ver andering in, onder meer toen Tim met zijn Buurtbusontmoetingen in deze krant begon. Het was het begin De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 18.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef en Rinnegom. «9R Het weekblad Uitkijkpost wordt geproduceerd op een waterloos offset rotatiepers, de milieu- Praning.saiiimiiy vriendelijke druktechniek van een reeks leuke, soms grap pige en bijzondere verhalen over ontmoetingen met buurtbuspas sagiers. „Ik heb als chauffeur veel leuke dingen meegemaakt! En aan gezien de maandagen vaak vrij rus tig waren, kon ik tussendoor alvast wat opschrijven.' De Buurtbus heeft ook roerige tijden gekend, zoals in 2008 toen de buurtbus dreigde te verdwijnen, omdat de Provincie besloot, na het succes van de buurt bus, de lijn naar Egmond weer over te nemen. „Er is gevochten voor het voortbestaan van de buurtbus, maar het is ons gelukt! Vanaf dat moment kreeg de bus een nieuwe route door heel Heiloo. Vorig jaar hebben we voldoende sponsors gevonden om het voortbestaan van de buurtbus te garanderen.' Ook de mooie momen ten kan Tim zich nog goed herinne ren. „Zoals die keren, dat we volle bak hadden. Mensen zaten bij elkaar op schoot om maar mee te kimnen!' Tim zal de ritten en de spontane contacten met de passagiers gaan missen. Toch staat zijn besluit vast; na tien jaar intensief wel en wee van de buurtbus wil hij vanaf nu meer tijd aan zijn vrouw, zijn kinderen, kleinkinderen en zijn biljartvrien den kimnen besteden. „Want zij zijn er soms wel eens bij ingeschoten.' Na tien jaar Buurtbus Heiloo wil Tim van der Lans meer tijd vrij maken voor zijn vrouw, zijn kinderen, kleinkinderen en zijn bil jartvrienden. Foto Carolien Breed Advertenties De advertentieafdeling is te bereiken via tel. 072-5330175 of per e-mail: advertenties@uitkijkpost.nl. Voor informatie over advertentietarieven en mogelijkheden, kunt u contact opne men met Arnoud Mars, tel. 072-5330175 of per e-mail: info@uitkijkpost.nl. Of kijk op www.uitkijkpost.nl. Redactie De redactie is te bereiken op maandag, dinsdag en vrijdag, op tel. 072-5351071 of-mail: redactie@uitkijkpost.nl. Voor meer informatie: www.uitkijkpost.nl. Openingstijden Uitgeverij Uitkijkpost ma. 08.00 -12.00 113.00 -17.30 uur di. 08.00 -12.00 113.00 -17.30 uur wo. 09.00 -12.00 do. 09.00 -12.00 113.00 -16.30 uur vr. 09.00 -12.00 113.00 -14.30 uur Adres Bezoekadres: De Hoefsmid 5, 1851 PZ in Heiloo, tel. 072-5330175. Italiaans, Chinees en Thais 2 zakken a 400 gram

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 3