Geslaagden computer typen/tekstverwerken Open dag Stichting Peuterspeelzalen Heiloo Toekomst glasvezel in Heiloo nog ongewis Oud Heiloo begroet tijdens Uit&ZO het 800ste lid Nieuwe koorcursus van Vocal Playground Heiloo H E I L O O INGEZONDEN MEDEDELING Zo worden er nummers gezongen van Caro Emerald Kennismaken met de computer Taichi Qigong Hobbybeurs Digitale camera en PC Sierschalen van geschept papier Experimenteren met tyvek Cursussen Mergelbeeldhouwen Bridge voor beginners Licht klassiek concert Beeldhouwen in hout UITKIJKPOST 5 SEPTEMBER 2012 HEILOO - Op de in juni en juli afgenomen examens slaagden voor het diploma computertypen/tekstverwerken: Sint Maartenschool Limmen: Anouk Admiraal, Danique Beemsterboer, Luna Borst, Gijs Boukes, Iris Hollenberg, Carmen Lamers, Jillian Mulder, Fleur Stroet, Abby van Tol, Gijs van Tol, Sam de Boer, Sabrina Boon, Sarah Dekker, Thomas van Dijk, Tess Groot, Maxime Lamers, Lotte Meerman, Kim Nuijens, Ramon Twisk, Björn Valkering en Pam Zonneveld. De Windhoek Egmond-Binnen: Dicky Tromp, Sharon van der Voort, Dex Baltus, Ciara Verbrugge en Fiona Verbrugge. Westerweg Heiloo: Roos Henriet, Meike Jongen, Romy Jonker, Jasmijn Visscher, Sam de Vries, Tico Keijser, Carlijn Oostermeijer, Diek van der Sluis, Zilver Stavenuiter en Vince de Munk. Zij werden opgeleid door Spierings Opleidingen te Heiloo. HEILOO - Zaterdag 8 september zet de Stichting Peuterspeelzalen Heiloo de deuren wijd open bij haar twee locaties. Alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 3 jaar kimnen samen met hun oudere, broertjes, zusjes, opa's en oma's een kijkje komen nemen in een van de speelzalen. Tussen 10.00 en 12.00 uur is er volop gelegenheid om gezellig te spelen met alle materiaal, te verven, te plakken of te knutselen. Ook zijn er per speelzaal twee peuterleidstere en een bestuurslid van de stichting aanwezig voor informatie over de speeloch- tenden of de hele organisatie. Wil je lekker spelen teiwijl je oudere rustig koffie drinken? Kom dan zaterdag 8 september naar een van de volgende locaties: Peuterspeelzaal de Teddybeer; Holleweg 149a, Peuterspeelzalen Brammetje en Olleke; Mariënstein 179, of www.peuterepeelzalen-heiloo.nl. HEILOO - Glasvezel begint te leven in Heiloo. Veel inwoners vinden het een goed idee om zo snel mogelijk op de toekomst te worden aangesloten. Maar glasvezel blijkt ook veel vragen op te roepen over de mogelijkheden en de praktische invulling ervan. Of Heiloo op glasvezel wordt aangesloten hebben inwoners zelf in de hand. Reggefiber is er duidelijk over: de kosten van glasvezel vallen niet hoger uit dan de huidige bedragen voor internet, tv en telefonie. Wie dat zelf wil controleren, kan de huidige kosten optellen en vergelijken met de pakket- prijzen van de serviceprovidere. Aangezien deze met elkaar concurreren, in tegenstelling tot de kabelmaatschappijen, leidt dit tot aantrekkelijke tarie ven. De huidige kabels voor tv en telefonie (later aangevuld met internet) liggen er al zo'n dertig jaar. Op zich kimnen ze alle informatie nog verwer ken, al komt het einde van de capaciteit in zicht. De hoeveelheid data die elk jaar wordt verstuurd en ontvangen, groeit met zo'n snelheid dat de overstap naar glasvezel onvermijdelijk zal blijken. Op dit moment zijn de serviceprovidere actief aan het weiven voor hun diensten via glasvezel. Zodra de 30% is behaald, start Reggefiber met de aan leg. Dit gebeurt wijk voor wijk, straat voor straat en woning voor woning. In samenwerking met de gemeente Heiloo zal Reggefiber alle bewoners uitge breid informeren. Pas als het glasvezelmodem in de woning is aangesloten en geactiveerd, kimnen de bestaande abonnementen worden opgezegd. In de praktijk zal het dus nog zeker enige maanden duren voordat het zover is. Zou de aanleg van glasvezel niet doorgaan wegens onvoldoende belangstel ling, dan vervallen de afgesloten abonnementen. Reggefiber concentreert zich dan op andere gemeenten waar de 30% wel gehaald is. Voor informatie en persoonlijk advies kunnen bewoners terecht in de glasvezelwinkel aan de Heerenweg 42a in Heiloo, of www.eindelijkglasvezel.nl/heiloo. HEILOO - Op Uit&Zo afgelopen zaterdag kon de Historische Vereniging Oud Heiloo haar 800ste lid inschrijven. Burgemeester Romeyn felici teerde het echtpaar Robert met hun lidmaatschap. Op Open Monumentendag wordt een 'hagenpreek' uitgevoerd. Zaterdag 1 september was een drukke dag voor Oud Heiloo. Er werd acte de présence gegeven bij de 'opening' van het poppenhuis op Nijenburg en ook op de markt Uit&Zo was de vereniging aanwe zig. Er kon dankzij die aanwezig heid weer een tiental nieuwe leden worden geboekt. Aandacht voor de historie van Heiloo leeft in ons dorp. Natuurlijk was de kraam van de vereniging, gedeeld met archeo logische stichting Baduhenna, ook weer een ontmoetingspunt voor een aantal geboren Heilooëre die herin neringen uit hun gezamenlijke jeugd uitwisselden en even lucht konden geven aan de in him ogen ontsie rende nieuwe bouwwerken in het dorp. De heer en mevrouw Robert schreven zich al vroeg in voor een lidmaatschap en verschenen later weer om de felicitaties van burge meester Romeyn te ontvangen. De heer Romeyn onderstreepte daar bij het belang van een historische vereniging voor het dorp. Ook in de komende periode na de zomer zal de historie van Heiloo weer de nodige aandacht krijgen. Een goede start daarvoor is de(terug) komst en officiële opening van het poppenhuis van Nijenburg. Oud Heiloo maakt binnenkort bekend dat men zich weer kan inschrijven voor rondleidingen in Nijenburg met bezoek aan het poppenhuis. Aanstaande zaterdag 8 september wordt door Oud Heiloo samen met de toneelvereniging Falkland en de gemeente Heiloo in het kader van de Open Monumentendag een 'hagenpreek' uitgevoerd bij de 'Preekstoel in het Heilooër Bos nabij het kruispunt van de Westeiweg en de Kuillaan. Aanvang 11.30 en 14.00 uur. De Oudheidkamer Heiloo en Nijenburg zijn op die dag gesloten voor bezoek. Mevrouw en meneer Robert, omringd door bestuursleden van Oud Heiloo, worden gefeliciteerd door burgemeester Romeyn. Aangeleverde foto HEILOO - Vocal Playground (voorheen popkoor Heiloo) trekt al jaren cursisten uit de wijde omgeving van Heiloo. Het werkt met halfjaarlijkse thema's gevolgd door een spetterend optreden met musici van natio naal kaliber. Jasper Teule, oprichter en arran geur van het koor is altijd naarstig op zoek naar inspirerende muziek voor zijn koren en houdt er niet van om de begaande paden te betre den. Zo maakt hij vaak uitstapjes naar verschillende muziekstijlen; van pop tot werelds, van filmmu ziek tot soul en van klassiek tot stevige rock. Door de afwisseling van thema's blijft elk seizoen fris en worden er nieuwe muzikale ontdek kingen gedaan. Popsoulrock&roll van deze eeuw is het gloednieuwe thema van Vocal Playground. De cursisten worden meegenomen in de meest uiteenlopende fusies van muziekstromingen. Zo worden er nummers gezongen van Caro Emerald, die de vijftiger jaren mengt met hippe moderne beats, en Kyteman, die moeiteloos jazz, klassiek, opera en rap samen brengt in een nieuwe eigen stijl. Ook bands als Coldplay, Tim Christensen en Racoon, waarbij de invloed van The Beatles en The Rolling Stones duidelijk te horen is, maar geëvolueerd zijn in creatieve en eigentijdse rockbands, worden speciaal voor Vocal Playground gearrangeerd tot meerstemmige koomummere. Het poprepertoire van zo'n tien liedjes wordt in twintig wekelijkse lessen ingestudeerd. Dit resulteert uiteindelijk in een optre den. Heb je zin om te zingen, erva ring of nog geen ervaring en ben je tussen de 13 en 80 jaar? Kom dan vrijblijvend naar de gratis proef les van Vocal Playground Heiloo, Kleurenpracht, 't Zevenhuizen 50 op woensdag 12 september van 20.00 tot 21.15 uur. Meer informatie? Mail naar info@vocalplaygroimd.nl. STICHTING WELZIJN HEILOO Trefpunt Abraham du Bois-hof 2 Heiloo tel. 072-5331297 www.welzijnheiloo.nl stichting@welzijnheiloo.nl Deze cursus start op maandag 24 september om 09.30 uur en is bedoeld als basis voor wie weinig of niets weet van de computer. Alle onderdelen komen aan bod: de besturing van het systeem met muis en toetsenbord, tekstverwer ken, internet, e-mail, foto's, film, muziek, zes lessen van twee uur voor 93,50, exclusief cursusboek 15,-. Op donderdag 13 september van 14.00 tot 15.00 uur start de cursus Taichi Qigong die naar keuze uit 10, 15 of 25 lessen bestaat. Donderdag 6 september kunt u meedoen aan een gratis proefles. Informatie en opgeven via tel. 072-5331297. Op de hobbybeurs zaterdag 29 september van 10.00 tot 13.00 uur in het Trefpunt kimt u van parti culieren hun zelfgemaakte creaties kopen, en ook (gebruikt) hobbyma teriaal. De entree is gratis. Loopt u even binnen voor leuke cadeautje voor de feestdagen. Voor exposan ten zijn nog enkele tafels beschik baar, bel hiervoor tel. 072-5331297. In deze workshop leert u omgaan met de digitale fotocamera. En hoe u vervolgens de foto's op de gewenste plaats in de computer krijgt. En dan natuurlijk de diverse manieren om de foto's te bekijken en te bewerken, drie lessen van 1,5 uur voor 45,-, exclusief hand leiding 5,-. Start op woensdag 26 september om 09.30 uur. Dit is een workshop onder lei ding van Jacobine de Jong op twee achtereenvolgende vrijdagen, 14 en 21 september van 13.30 tot 15.30 uur. Met papierpulp, schepraam, vezels en eventueel kleur worden schaalvormen gemaakt. Een schaal wordt opgebouwd door middel van drie ragdunne laagjes. De kosten bedragen 35,- (seivicepas 5% kor ting) voor twee lessen, exclusief materiaal 10,-. Tyvek is een synthetisch mate riaal dat op textiel lijkt. Bij het beschilderen en verhitten van tyvek ontstaan verrassende effec ten. De vervaardigde proefstukken kunnen verwerkt worden in allerlei textiele werkvormen. Op 14 en 21 september van 09.00 tot 11.30 uur verzorgt Thea de Lange hiermee een workshop. De prijs is 40,- voor twee lessen (seivicepas 5% korting), exclusief materiaal 15,-. Op 24 en 27 september starten de cursussen Mergelbeeldhouwen, 25 lessen. Op 26 en 28 september start de cursus mergelbeeldhouwen voor Beginners, zes lessen. De cursus Bridge voor Beginners start op zondag 16 september van 13.30 tot 16.30 uur in het Trefpunt. De cursusprijs is 117,50 voor 15 lessen. Noteer alvast het concert 'een lichtstraal in het duister' op zondag 4 november in de Willibrorduskerk, aanvang 14.00 uur. Sopraan Karin ten Cate, organist Cor Oost, Wikiko koren, mandolineorkest Entre Nous. Entree 9,50 inclusief koffie. In september verzorgt kunste naar/docent Jos Apeldoorn de cur sus beeldhouwen in hout. Hakken, raspen, glad schuren in zachte houtsoorten met als resultaat na drie lessen een beeld dat in de olie gezet kan worden. De kosten bedragen 65,- (servicepas 61,75) voor drie lessen op de woensdagen 12, 19 en 26 september van 13.30 tot 16.30 uur. Plus materiaalkosten €7,,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 7